397) TÜRK IRKI

Yayin Tarihi 21 Nisan, 2009 
Kategori TÜRK DÜNYASI

TÜRK IRKI

Türkiye’de Irksal Antropoloji çalışmaları, Atatürk’ün direktifleri ile ve Türk Irkı üzerine araştırma ve tespitlerde bulunması amacıyla, 1925 yılında kurulan Türk Antropoloji Enstitüsü ve Türk Antropoloji Mecmuası çerçevesinde başlatılmış ve sürdürülmüştür.Türk Antropologları, Cumhuriyet’in ilk yıllarından (1925) Atatürk’ün ölümüne, hatta 1945’e kadar Anadolu’da yaşayan Türkleri incelemişler ve Türk Ulusunun Irksal bir profilini çıkarmışlardır. Bu amaçla, Mustafa K. Atatürk’ün direktif ve desteği ile Atatürk’ün manevi kızı olan Prof. Dr. Afet İnan önderliğinde, Türk milletinin ırksal yapısının tespiti amacıyla 1937 yılında büyük bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma daha sonra ‘Türk Irkının Vatanı Anadolu (64.000 Kişi Üzerinde İnceleme) adıyla yayınlanmıştır.

Buna göre Türkler, Beyaz Alpin Irktan’dırlar. Alpin Irk ise Beyaz Irkı oluşturan dört büyük Irk grubundan biridir.

Türk kafatası brasikefal, burun yapısı ise leptorrhine (dar-düz)’dir. Gözler ise diğer Güney Avrupa Halklarında olduğu gibi ‘badem’ şeklindedir.
Türkler genellikle açık renk gözlü bir ırktır. Türkler arasında kahverengi ve ela göz rengi oldukça yaygındır. Türkler’in % 20’si ise mavi veya yeşil gözlüdür.

Türk vatandaşlarının % 70’i beyaz ya da buğday tenlidir. % 14’ü sarışın ise de çoğunluk kumral veya açık kumraldır. Kalan nüfusun çoğu ise ‘hafif’ esmerdir (buğday ten rengine yakın). Özet olarak Türkler, sarışın-kumral ve açık tenli bir Irk’tır.

Ancak bugün yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki sarışınların oranı % 20’ye çıkmıştır. Şüphesiz bunda 1945’lerden sonra da Türkiye’ye gelmeye devam eden Balkan Türklerinin katkısı büyüktür.

Zira Balkanlar’daki hristiyan halkla karışmayan bu insanlar Türk ırkının en saf temsilcileridir.

“Uzun boylu, uzun beyaz simalı, düz veya kemerli ince burunlu, muntazam dudaklı, çok kere mavi gözlü ve göz kapakları çekik değil, badem gözlü bir ırkDr. Reşit Galip, Türk Irk ve Medeniyet Tarihine Umumi Bir Bakış-I. Türk Tarih Kongresi. Konferanslar ve Müzakere zabıtları (Ankara, 1933)

Bugüne kadar yapılan antropolojik incelemeler Türkler’in ‘Beyaz Irk’tan olduğunu göstermiştir. Türkler Beyaz Irkın (Ari Irk’ta denir) 4 büyük kolundan biri olan ‘Alpin Irkına’ aittir.

Türk ulusunun temeli Andronova kültürüdür. Bu kurganda bulunan iskeletler üzerinde yapılan incelemeler, bu kültürün Beyaz Irktan insanlar tarafından oluşturulduğunu ortaya koymuştur.

Eski Çin’de, Çin’in kuzeyinde yerleşmiş bulunan topluluklar Çinliler tarafından Ti-li boyları olarak adlandırılırlardı ve Sarıbaşlar’ın torunlarıydılar. Ti-liler sarışın ve mavi gözlü bir halktı -ki bunlar Türkler’in atalarıdır. Sarışın ve mavi gözlü Hun savaşçılarından bahseden çok sayıda Çin şiiri mevcuttur.

Çinliler M.Ö 10. yy. da bu kavimleri yaşadıkları bölgelere göre üç kısma ayırdılar: Kırmızı Tiler, Ak Tiler ve Yeşil Tiler (o dönemde eski Türkler ve Çinliler yönleri renklere göre ayırırlardı).

Bunlardan Ak Tilerin torunları, daha sonra Eftalitler olarak da bilinen Ak Hun devletinin kurucularıdır.

Daha sonraları ise bazı Çin kaynaklarında, Türklerle birlikte Moğol tipi de göze çarpmaya başlar. Ancak bunun sebebi Türkler’in Moğollara benzemesi değil, Moğol kabilelerinin Türkler tarafında işgal edilmesi ve dolayısıyla Moğolların Türk devlet ve ordu teşkilatlarında yer almaya başlamasıdır.

Türk-Çin savaşlarını anlatan eski bir Türk şiirinde şu sözler yer almaktadır:

“…Kan sürülü kıvrık, sarkmış, kalın sarı saçlarına, Alnındaki rüzgarlık bağı kuşkanadı gibi izler bırakmış kaşlarına, Büyük bedeni ağır geldi çam döşemeyle çekmek için, Göz kapakları kapanır oldu mavi gözlerini açamayacak kadar…”

Eski, Arap, İran ve Bizans kaynaklarında da Türkleri, beyaz tenli ve badem gözlü olarak tasvir edilmiştir.Atatürk’ün söyleminde ırk, hem fiziki özelliklere hem de ulusal karakter fikrine karşılık gelmektedir.
CHP Yönetim Kurulu üyesi ve partinin ideologlarından Mahmut Esat Bozkurt, Kemalist ulusçuluğun, “kültürelleşmiş ırkçılığı” benimsediğini söyler. Yani Atatürk milliyetçiliğinde ırk söylemi, ırkı hem fiziksel özellikler kümesi, hem de ortak bir dil ve kültürü paylaşan halkların bir niteliği olarak gören ikili bir mahiyete sahiptir.


Eski Başbakanlardan Şükrü Saracoğlu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde şöyle diyordu: “Bizim için Türklük, bir kan meselesi olduğu kadar, bir vicdan ve kültür meselesidir.”

Yani Atatürk milliyetçiliğinde Irk ve Kültür bir milletin temeldir. Sadece Irk birliği veya sadece kültür birliği, tek başına millet olmak için yeterli değildir. Her ikisinin de olması lazımdır.

Türk milletinin devlet ve medeniyet kurmadaki yüksek yeteneği, Türk Irkının üstünlüğünün açık delilleridir.

Türk ırkı dünyadaki en güzel ırktır ve bu güzellik bilimsel olarak korunmalıdır” (M. Kemal Atatürk, Söylev ve Demeçler III)

TÜRKÇÜ HAREKET

turklerin-dunyasi.jpg

Paylaş:

Yorumlar

“397) TÜRK IRKI” yazisina 81 Yorum yapilmis

 1. tunasonay yorum tarihi 21 Nisan, 2009 15:38

  ÇOK GÜZEL BİR ARAŞTIRMA, ELLERİNİZE SAĞLIK.

 2. Ak OQ yorum tarihi 22 Nisan, 2009 15:59

  Bu yazıya göre Orta Asyada yaşayanlar Türk değil olmuş.Çünkü çekik gözlülermiş. Aslında onlarda moğollardır denmiş.Aslında binlerce yıllık Türk Kültürünü kuranlarda kurganlarda çıkan sarışın beyaz Alpin ırkındanmışlar…Türkler Asyadaki kendini Türk zannedenlere değil de güney avrupa daki beyaz ırka benzermiş.

  B u yazı Türkiyenin AB hikayesine dönmüş.Biz avrupalıyız diyoruz onlarsa siz avrupalı değilsiniz diyorlar..Biz beyaz ırktnız diyoz onlar sarı ırktansınız diyorlar.Hatda şu son zamanlarda “Türk diye birşey yok ” diyorlar..
  Bir Kazakistan Türküyle bir Sırp ne kadar aynı ırktansa , cekik gözlü bir ZENCİ de bir JAPON la aynı ırktandır.
  10 binlerce yıllık Türk tarihi bu tür yazılarla avrupalılara hediye ediliyor kanısındayım..

 3. Tegin Öztürk yorum tarihi 22 Nisan, 2009 16:42

  Bu konuda güzel çalışmalar var.Teşekkürler

 4. levo yorum tarihi 10 Mayıs, 2009 04:07

  Gerçek türklerin beyaz ırktan olduğunu biliyordum ancak sarışın olup olmadığı konusunda kesin yargılara varmış sayılmam.Türk ismi dünyada ilk defa Homeros’un İlyada adlı destanında kullanılmıştır.Homeros Truvalılar’ın Akhalarla olan savaşı neticesinde yenildiğini ve 4 koldan farklı coğrafyalara dağıldını anlatmıştır.Bunlardan birisi Truvalı kahraman Hector’un oğlu Francus’tur.Francus Avrupa kıtasına göç etmiş ve bir milletin oluşumunu sağlamıştır(Fransa).Başka bir tanesi Truva kralı Priamos’un soyudur ki onlar da Balkanlara göç ederek Dardanialıları yani Ilirya ve Epirleri oluşturmuşlardır.Hector’un amca oğlu Aeneas ise Roma imparatorluğunun kurucusudur.Aeneas’ın Remus ve Romulus’un dedesi olduğu söylenir.Ve son olarak truva kralı Priamos’un yeğeni Turcus o da yenilgiden sonra anadolu üzerinden kafkasyaya oradan ise Asya’ya göç etmiştir.Bilinen dünya insanlığı medeniyeti Anadolu’dan tüm dünyaya yayılmıştır.Kısacası Avrupa da Asya da Afrika da dahil özellikle Kuzey Afrika kesimi hepsi de bizim ırkımızın bizim uygurlağımızın ürünüdür.Sonuçta unutmamak gerekir ki hepimiz herşeyden önce insanız.Aramızdaki küçük farklılıkları bir kenara bırakıp bozulan,kötüye giden dünya düzenini nasıl değiştirebileceğimizi düşünmeliyiz.Ayrılıklar bitmedikçe savaşlar da hiç bir zaman bitmeyecektir.Son olarak anlattıklarımın doğruluğunu kanıtlamak için;sadece bulunan yazıtlardaki kullanılan dil benzerlikleri değil ayrıca bulunan kemikler ve DNA testleri tüm bunlara ek olarak da gelenek ve görenekler de birebir uymaktadır.

 5. erdal duru yorum tarihi 8 Haziran, 2009 10:23

  yafestik türk ırkı brekisefel alp veya diyer adı alpin ırktır mogollar alp ırktandır fakat sarı ırkın yani çin e yakın olduğundan karışmıştır binlerce yıl. ayrıca türkistan orta asyaya moğol ırkı çengiz han döneminde yeniden takviye görmüştür yani orta asyadaki çekik gözlü insanlar bizim yakın akrabalarımız veya soydaşimız diyebiliriz.delikosefal ırk asla alpin ırk değildir alpin ırkla karışmasından olanlar ari ırktır beyaz delikosefaller.delikosefal ılk olarak siyah afrikalılarda ve afrika anakaradan koparak asya kıtasına yapışan hindistan dip ırkına aitdir-hamiyetik ırktır.samitik ırkda araplar ,acem,yahudi,asuri,latin,yunan…gibi ırklardır yarı ari dirler.

 6. erdal duru yorum tarihi 8 Haziran, 2009 13:21

  ayrıcada latinler, e-türks alpinlerle. greek ve yunan arilerde, alpin- yefestik ırk ligya ve turoya ile karışmıştır o yuzden eski yunan va roma heykel ve resimlerindeki insan tipleri badem gözlü brekisefal başlı

 7. erdal duru yorum tarihi 8 Haziran, 2009 16:44

  siyah afrika kökenli delikosefalin bazı boyları yafestik- alpin turan ırkının karışımıyla ari ırk doğmuştur ariler beyaz delikosefallardir.anadoluda en eski uygarlık sümerler alpin-yaefestik ırktı dilleri turani dildi.

 8. erdal duru yorum tarihi 10 Haziran, 2009 13:17

  beyaz ırkın merkezi olan brekisefel olan alpin-yafestik ırk

 9. rojhat yorum tarihi 13 Haziran, 2009 00:32

  Türk ırkı dünyadaki en güzel ırktır ve bu güzellik bilimsel olarak korunmalıdır” (M. Kemal Atatürk BUDA NE DEMEK YA NE YANİ DİĞER IRKLARIN SUYUMU KURUMUŞ TE EN GÜZELİ TÜRK IRKI DİYORSUNUZ BUNU SÖYLEYEREKTEN BOYNUNUZA ALDIĞINIZ VEBALİ BİLMİYORSUNUZ KUTSAL İNACMIZDA DEMİYORMU ACEMİN ARABA ARABIN ACEME ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR DİYE İNSANLARIN EN HAYIRLISI TAKVA SAHİBİ OLANIDIR DEMİYORMU SİLKELENİN KENDİNİZE GELİN ARKADAŞLAR ALLAHIN HUZURUNA ÇIKTIĞIMIZDA TÜRKLÜĞÜNÜZ VEYA KÜRDLÜĞÜMÜZ İLE YARGILANMAYACAĞIZ YAPTIKLARMIZ İLE YARGILANACAĞIZ SORMAYACAKLARMI SEN NE YAPTIN BİZ SANA GİT IRKINI ALLAHIN YARATIĞI DİĞER IRKLARDAN ÜSTÜN OLDUĞUNUMU ANLATARAK GEÇİR DEDİK DESELER SİZ NE CVP VERİRSİNİZ BEN SÖLİM KOSKOCAMAAANNNN BİR HİÇÇÇÇÇÇÇÇ

 10. kerem bilgin yorum tarihi 15 Haziran, 2009 12:23

  antik perslerin kökeni …başlangıçta alpin tapluluk olan isimleri yafesce pars

 11. ali yorum tarihi 16 Haziran, 2009 13:52

  siyah delikosfel afrikadan avrupaya ilk göçen insan toplulugu ilk esli çağlarda.

 12. fahri yorum tarihi 26 Haziran, 2009 17:01

  yafesi alpin ırkı mezepotamyanın cudi dağından kafkas oradan urallar altaylar üçgeninde yayılmış ve oradanda 5 kıtaya dağılmıştır.ilkeli veya uygari yaşam sürenleri olmuştur.yerleşik uygarlıkları

 13. selim yorum tarihi 8 Temmuz, 2009 09:46

  uygur

 14. arda yorum tarihi 9 Temmuz, 2009 17:43

  mogollar sarı ırk dildir kızıl derililerin soyundandır vekat çinlilerle sürekli temasları binlerce yılda sarı ırk genleri almışlardır. sarı ırkın merkezi min lerdir yani çinliler ve onun kollenileri tailan,vietnam,endenozya,taivan,filipinler gibi aborjinlerlede uzaktan akrabadırlar sarı ırka mongol adının verilmeye çalışılması siyasidir

 15. sadık yorum tarihi 9 Temmuz, 2009 17:54

  1.300oooo nufuslu çini ve kolenilerini 9 milyonluk moğolların mongola çevirmiş olması matamatik ve bilime uymuyan koca bir çin ve batı yalanıdır

 16. arif yorum tarihi 9 Temmuz, 2009 18:35

  mogolların nufusu 2,5 milyarlık çekik gözlü insanların tümünü mongol yapmış olması deli saçması.

 17. arif yorum tarihi 13 Temmuz, 2009 12:41

  moğollar kültür ve dil bakımından eski türk ve kızıl derililer bir çok aynı özellikler taşıyor yakut,kamcatka, sibir yerlileri ortak kültür benzerlikleri var kilim desenleri motif damgalar vs…bazı mogollarda ve orta asya türklerinde kumral sac rengi vardır.

 18. salim yorum tarihi 13 Temmuz, 2009 18:31

  adıge,abaza,çeçen,avar ve digerleri ural turanileridir ama son zamanlarda batılı devletlerin baskısıyla kendilerini inkar ettirilip ari -hint tezine oturtmaya çalışılıyor veya otoktom deniliyor fakat dilleri bitişken ve sondan eklemeli oluşu kelimeler ,turani oluşu onları mutlak gerceğe getireçektir.

 19. eser yorum tarihi 14 Temmuz, 2009 13:42

  Türkleri kültürsüz sadece göçer diyen sömürgeciler tarihteki medeniyeti kendilerinin yaratığı yalanına kendilerini inandırmışlar romanın altından etrüksler,çinin altından uygur,yunanın altından likya,asyanın ve doğu avrupanın altından avar, iskit

 20. eser yorum tarihi 15 Temmuz, 2009 09:36

  ayrıcada ortadoğunun ve anadolunun altında sümer ve devamında urartu ,hatti -etti

 21. sedat yorum tarihi 16 Temmuz, 2009 09:51

  sümerlerin şehrinin adı ur-a olması anadoluda ur-fa,likylıların ydadıkları ur-la ,antik devlet ur-artu olması,insanlıktarihi kadar eski uy-gurların kentinin ur-umçi olması türklerin var oldugu ur-allar dağları olması kastamonuyu kuran sümerlerin bir kolu gastlar ve ur-va sümenler köy isimleri olmsı tarihimizin şifrelerini veriyor

 22. caner yorum tarihi 17 Temmuz, 2009 10:04

  afrikada zenci yahudiler,zenci araplar,esmer ve sarışın araplar var siyahi hintliler beyaz farsiler ve sarısın nordik ve germenler ariyiz diyor türklerinde düz ve çekik gözlü, sarışın esmer olmsıda normaldir dünyada antik çağlardan bu tarafa en çok yayılmış yegene bir kültür ve soydur

 23. tahsin yorum tarihi 17 Temmuz, 2009 12:03

  kuzey avrikada siyah yahidi,araplar sarışın esmer yahudi araplar var. siyahi hintliler, esmer farsiler, avrupada sarışın german… gibi kavimlerde kendilerine ari der.türklerdede

 24. turgut yorum tarihi 17 Temmuz, 2009 13:11

  bu kafatası milleyetçiliğini bırakın nazilere benzemeyin ne dinimizde nede türk kültüründü ırkçılık tarihi boyunca olmamıştır.ormanlar doğa ve kainat çeşitlilik olduğu için güzeldir tabi görebilene siyahi, çekik ve düz gözlü esmer sarışın hepsi ayrı ayrı güzelik ve yaratıcının güzel sanatıdır.dinimiz insanların birbirinden üstün olmadıgını öğütler

 25. mehmet yorum tarihi 17 Temmuz, 2009 13:34

  kuzey afrikadaki zenci yahudiler ve araplar sarışın esmer yahudi, araplar vra siyahi hintler ,beyaz farsiler ve avrupada sarışın germen ve diğer toplulukları kendine ari derler.kadim antik türklerde dünyada en çok yayılan soy oluşu düz ve çekik gözlü esmer ve sarışın olması gayet doğaldır bu türklerin ırkcı bır soy ve kültür olmadığını gösterir bu ebru zenginliği.başka soylar kendinden onur duyduğu gibi bende türk olmaktan onur duyuyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

 26. nadir yorum tarihi 20 Temmuz, 2009 09:49

  latin ve yunan alfabesinin kökeni antik türk yazılarıdır. göktürk yazıtı,etürks yazıtları,orhon yazıtları ,finike yazıtları,likya yazıtları şaşılacak dereçede benzerdir ve bu günkü yunan ve latin alfabesinin atasıdır. göktürk ve orhon yazıtları söylenenin aksine en az 3000 yıl daha eskidir saka,avar,hun yarı göçer türk medeniyetler bu yazıları kullanmıştı.tarihte turaniler yerleşik sehir devletleride kurmuştur sümer,hatti,etti,etürks,urartu,antik uygur ve ligya,finike gibi hepsinde yazı benzerlıkleri göze çarpar.

 27. nadir yorum tarihi 20 Temmuz, 2009 09:56

  turoya ve turakların

 28. burhan yorum tarihi 22 Temmuz, 2009 10:51

  ülkenin batısından doğusuna kuzeyinden güneyine ve bu ortak kültüre mensup ülke dışındakı toplumlara anadolunun bağrından çıkmış vatan evladı büyük tarihçi ZİYA GÖKALP in orjinal tarih kitaplarını okusunlar kendi öz milli benliklerini bulurlar.avrupada fransa,almanya belçika,ingilteredeki tarih zırvaları sadece gercek dışı ve politizedir bölüçülük ve fesat üzerine tasarlanmış sözde demokrasi makyajıyla süslenen yuturmacadan ibaredir .kendi tarihimizi bu ülkenin yetiştirdiği vatan evlatları yapmadan fitne ve fesatın yaratığı terörün akıtdığı kan dinmez ve bu topraklarn sahibi olan hepimizin atından bu topraklar çekilir filistin sendromlarını bile ararız.türkiyenin güçlenmesini ıstemeyen büyük güçler enerjimizi vaktimizi zamanızı emeğimizi çalmaktadırlar içerdeki işbirlikçileri canakcıları damat feriti bile aratıyorlar. bu ülkenin kaderini bu ülke insanı doğru rotaya oturtacaklardır. belirliyecektir belirleyecektir.

 29. burhan yorum tarihi 23 Temmuz, 2009 09:46

  turuvalılar,turaklar,urartular,etürksler,ettiler,hattiler,fineke ve sümerler hatta med ler bütün dünya bir araya gelse bu anadolu ve mezepotamyada var olmuş alpin-turani kökenli bu medeniyetlerin turani kökenli olduğu ğerceğini değiğştiremez çünki hakikat birdir kullandıkları dil ve yazıları öntürk dür geri kalan tezler bu hakikatin üstünü örtmek örselemek kendini kandırmaktır bir gün bütün tarihciler gizlenen bu hakikatleri kabul etmek zorunda kalıcaklardır türklerin türklerin binlerce yıldllık yurdu olan anadolunun adı bile türkceden geliyor ana-tolia

 30. ozan yorum tarihi 25 Temmuz, 2009 11:55

  binlerce yıldır türk büyüklerinin isimlerinde alp adlarına sıkca raslanır sadece bu bile türklerin yafesi-alpin ırkından geldiğini kanıtlar. alp manası yüce,büyük,temiz,ak,güçlü,yiğit,çevik , zeki ahlaklı , adaletli ve inançlı olan demektir eski türklerde. soy olarak türk olunabilinir ama alp olmak zordur alp olmak için türk kanı taşımaya gerek yoktur bu özelikte olan zeten alp gibidir .islama göre eren,kamil olmuş demektir.insanlık kafatasın şekliyle, renkgiyle deyil kalpte ve akıldadır. ve dünyadaki hiç kimse kimseden üstün dildir kimse soysuz dildir hepimiz 1 olandan geldik 1 olana gidicez rabbimize.

 31. fredi yorum tarihi 25 Temmuz, 2009 14:04

  kamil eren veya dahi diyin bunlar ırklarda deyil insanların kalbinle akılla olur ari olsan ne yazar alpin olsan ne yazar siyah olsan ne yazar insan olmayı öğrenmedikten sonra. lütfen insanları birbirinden üstün göstermeye çalışmayın bu sovenliktir.

 32. asderes yorum tarihi 27 Temmuz, 2009 09:24

  türk tarihinin derinlemsine araştırılması tarihimiz için gerekli. türkler derin tarini araştıdığında veya türküm dediğinde şoven oluyor buda yeni moda oldu bu ülkede .türkler antik ve neolitik çağlardaki tarihini kültürünü anadoluda,avrupada,asyada iz sürdüğünde büyük rakip kültürlerde bir panik ,telaş ve kumpaslar başlıyor .türklerin ve neolitik cağlardan bu tarafa anadolu,kafkas,urallar,avrupada ve asyanın her yerinde tarihte iz bırakmış bir soy kültürümüzü biz bu tarihimizi arştırmalıyız ön türk tarihini, nerelerden geldiğimiz ve nerelere gidebileçeğimizin manevi rehberleri oluçaktır.

 33. gurzan yorum tarihi 28 Temmuz, 2009 10:40

  sümerlerin turani olmasının üstünü örtelediğini zanneden şoven avrupalı tarihçiler kendi kökenlerini hindistanda aradılar daha sonra antik türk uygurların 12000 yıla inen tarihi ortaya çıkınca köken lerini hindistanin kuzeyi olarak belirlediler buda yetmedi kuzeyinin kuzeyi oldu yani kadim turan buda yetmedi kafkasyadaki halklar kadimden beri dilleri turani

 34. feras yorum tarihi 29 Temmuz, 2009 18:17

  dileri turani bitişken olan kafkasyalı halkların dil benzerliğini kulanarak otonom maskesi altında hatti,etti özelikle etrükslerin dna bilgisi orta asya kökenli runik yazıları brekesefal fiziki yapısı kurt semboleri bitişken sondan eklmeli dili ile türklükleri red edilemez hale gelince bunları otoktom uydurması ile bazı kafkas halklarına yalnız maal etirerek bu hallarıda ari torisine yaniden oturtarak bu antik medeniyetlerin türklüğünü üstünü örtmeye çalışıyorlar.artık çin şiseden çıktı ne kadr örtseler kendilrini avuterlar etürüksler türklerden avrupaya göç etmiş kavindir hakikat budur.

 35. alptugur yorum tarihi 31 Temmuz, 2009 09:48

  moğollar sadece türk alp ırkından kopmuş bir boydur bir ana ırk dildir yani türkler moğollardan türememiştir moğollar türklerden türemiş bir türk boyudur .rusyada 49 milyon iranda 38 milyon çinde 42 milyon orta asyada 61 milyon, afkanistan , pakistan,hindistanın kuzeyinde taplam 32 milyon,avrupada 11 milyon,ırak ,suriyede 5 milyon türkiyede 61 milyon,azrbaycanda 7.5 milyon kafkaslarda 4 milyon toplam 300.. milyon küsür türklügünü kaybetmemiş türk soylu altay kolu lehçesi türkce konuşan insan var.. moğolların tüm dünyada nufusu sadece 6 milyondur buda onları sadece bir boy olduğu gerçeğini ispatlar fakat batılı sosyologlar bunu bilerek çarpıtır.

 36. gürkan yorum tarihi 1 Ağustos, 2009 09:19

  delikosefal nordik,germenler

 37. hasan yorum tarihi 5 Ağustos, 2009 11:25

  kuzey asyadan gelip anadoluya gelen mö.21oo urartular gibi guttiler ve hurrilerin dili sümerler gibi bitişken elemli

 38. gökhan yorum tarihi 6 Ağustos, 2009 10:39

  Anadoludaki et-ti,hat-ti,gut-ti gibi antik toplumların isimlerinin sonunda yazınızda belirtiğiniz gibi antik çin kaynaklarında türkler[turaniler] Tİ ler olarakta zikredilmiş, bu kavimlerin tükrk kavimleri olduğunu ispatlar bu kavimlerin dili sümercede olduğu gibi bitişken eklemeli olduğu biliniyor asyadan anadoluya inmiş olmaları onların turani kavimler olduğu sonucuna getirir ,zeten tarafsız bir çok tarihci bunlarin antik türk kavimleri olduğunu kabul ediyor.çalışmalarınızın devamını dilerim.

 39. FARDA yorum tarihi 13 Ağustos, 2009 12:48

  Türklerin gur boyları araştırıldığı taktirde dünya tarihindeki batı tarından saptırılıp kendinin şekillendirdiği sahte tarih çökecektir çünki temeleri sahte tarihtir.avrupanın kaleme aldığı tarıh sorgulanamaz dildir sorgulanmalıdır, onların tarih anlayişı batının sorgulanamaz üstün olduğu zırvalığıdır.oysa batıya uygarlık doğudan gelmiştir uyduruk atlantis masalından dil.anadolu türk tarihi alparslanın anadoluya gelişinin arasına sıkıştıralamayacak kadar geniş ve derindir. karakoyunlu,artuklu… vs ondan sonra anadoluyu fet eden alparslanın çoğunluğu orta asya oğuz türlerinden oluşan selcuklu müslüman türklerdi.yani anadolu türkleşmedi anadoluya müslüman türklerimiz hakim oldu,anadoluda zaten 12.000 yıldır turani[TÜRK] KAVİMLERİ GELİP GEÇMEKTE VE KALMAKTAYDI ETTİ,HATTİ,SÜMER,TURUVA…GİBİ ANTİK TÜRK KAVİMLERİ GİBİ. artık bu kavimlerin üstü avrupa uydurması tezlerle örtülmesine bir son verilmeli yalnız hakikatler ortaya çıkarılmalıdır ,şovenist ve panturanist anlayışla dil objektif bilimsel araştırılmalar yaparak hakikatleri ortaya çıkartma anlayışı ve prensipleriyle araştırmalıdır batı ekseninden uzak dünya eksenine oturtulmuş bir tarih çalışması dünyayada örnek oluçak araştırmalara ihtiyaç vardır.

 40. KENAN yorum tarihi 14 Ağustos, 2009 18:54

  TURANİ-ALP OLAN İSKİTLERİN

 41. kemal yorum tarihi 4 Eylül, 2009 14:51

  Taraf gastesinde bir gazatecinin türkleri nordik-alp ırk fantazisi yaşadığını söyleyip kafasına göre tiye alıp dalga geçiyordu.antipoloji cahili satılık medya kalemtörü önce şunu öğren=nordikler

 42. digor yorum tarihi 18 Eylül, 2009 13:53

  neden kendinizden utanıyorsunuz eşşeğe eşşek değilsin demişler bir hafta yem yememiş siz kendinize aynı şeyi yapıyorsunuz sarı ırksınız çin moğol kırması

 43. KEMAL yorum tarihi 23 Eylül, 2009 13:25

  YUKARDAKİ YAZIMIN DEVAMI= ÖNCE ŞUNU ÖĞREN; NORDİKLER DELİKOSEFAL UZUN KAFALI BEYEZ KUZEY AVRUPA IRKLRINDANDIR VEDE AVRUPA BARBARLARINDANDIRLAR ROMANIN BATIŞINA KADARDA BARBAR KAVİMLERDİ.. BİZİM DEDİĞİMİZ O DİLDİR BİZİM DEDİĞMİZ ALP IRK İNSANIDIR SÜMERLERİ.HATTİLER,URARTULAR,AKATLAR ,ANTİK UYGUR,İSKİT

 44. KEMALı yorum tarihi 23 Eylül, 2009 13:43

  devamı= etürüksler ve göcer olan avarlar, hunlar ,göktürükler ve selcuklu osmanlı türkleri birekesefal dir .türkler moğollardan utanmaz mogolların kökeni eski türklere dayanır yani bir kuzey doğo türk boylaından biridir aynen yakut türleri gibi.türklerin düz veyz çekik gözlü olmalarının hiç bir önemi yoktur ortak paydeleri birekesefel ve beyaz insan olmaları bitişken dilleri ve çogunluğu runik yazılı abideleri ortak özellikleridir..o eşekte ,eşek diyendir bir farenin file söz söylemesi olarak kabul ediyorum zavallıııı…

 45. KEMALııııı yorum tarihi 23 Eylül, 2009 13:53

  türkler, turani ırk olan alp brekesefal ırka mansup hem düz hemde çekik gözlü batı ve doguda siyahi ırkların olmdıkları alanlarda var olmuş bir soydur.ıı

 46. ömer yorum tarihi 26 Eylül, 2009 11:12

  mogol ırkı diye bir ırk yoktur türk ıkının bir boyu olan mogol boyu vardır. türk[turan] ismiyle onun bir boyu olan moğol ismini kimse denk tutmasın bu eynen şuna benziyor bütün türk kavimleri özbek dir gibi..urallardan altaylara horsanandan sibirlere kadar yasayanlar türktür ve en az 15 bin yıl orta asyalıdır. anadoluya ve avrupaya tarihin derin zamanlarında göç etmiş turani kavimlerinin ata yurdudur. sakalar,hunlar,avarlar ve hazaraların bir kısmı çesitli zaman dilimlerinde avrupaya göç etmiştir.sümerler ve hatti gibi ortadağu ve anadoluya yerleşen antik çağlardaki bu kavimlerde orta asyadan bu bölgelere gelmiştir..

 47. hakan yorum tarihi 28 Eylül, 2009 13:50

  Çengiz han GERÇEĞİ.`, türk

 48. fatih yorum tarihi 30 Eylül, 2009 09:55

  sakaların hindo oldoğunu yazan özgür ansiklopedi sakaların yurdu olan orta asya ve hazar havzası ve kafkasya turan yurdudur . iskitlerin indo olduğuna söyleyenlere kargalar bile güler… avrupaya göç aden hindoların göç yulu orta asya dil iran anadolu üzerinden avrupa ulmuştur. en son göç edenlerde indolarda roman

 49. çemal yorum tarihi 2 Ekim, 2009 13:40

  alp kelimesi türkcedir ,alpin ise avrupa telafuzudur. sapla saman birbirine karışmasın. turkit kavimlerin runik yazıtlarında önemli insanların adı olrak karşımıza çıkar.alp er tungadan….alp arslan… adındaki türk ola nbir çok hükümdar ismleri önemli birer örnektir.

 50. çemal yorum tarihi 7 Ekim, 2009 10:10

  Med’lerin kuzeyden orta asyadan geldiği.part’ların yine aynı bölgeden geldiği,urartular,hattiler-ettiler,guttiler yine kuzeyden yani orta asyadan geldiği bunların en eskisi sümerlerin orta asyadan geldiklridir sümerlerin ve diyerlerinin dilleri tükkçede olduğu gibi bitişken sondan eklemli turani olan dilleri vardı. orta asyadan anadolu bu günkü iran ve orta doğuya inen turani dil özelliği taşıyan bu uygarklıklar geldikleri yer ve dil bakımından bu gümkü türkçenin kökenin dünyanın en eski dili olduğunu gösteriyor. antik uygur uygarlığıda bunların hepsinden dahada eski ve asyanın yerleşik en eski uygarlığı olmuş olmasıda dikkat çekicidir. hint kökenli zümreler ve kültürleri irana anadoluya ve diyer bölgelere bu süzgeçten gecerek harmanlanarak sonrdan bu coğrafyalarda tesir etmiştir.

 51. dadal yorum tarihi 13 Ekim, 2009 17:47

  Efsane Ari ırkın vatanın hindistan olduğundan artık vaz geçenler ASYANIN EN ESKİSİ antik Türk Uygur uygarlığından sonra yönlerini bu bögeye çevirip orta asya olduğuna kanat getirenler bu bahis edilen ırkın atalarının proto -türkler olduğu zikzaklarında kalmaları sonucundan nasıl çikıcakları merak konusu … türkler barbar gören şoven zihniyetler bu işin içinden yine türkleri atıp bunada bir kılıf hazırlayacaklardır… acaba şu^^ari^ ‘cilerin Arya dedikleri yer ,türklrin mitolojik hanı Teomanın oğlu Mete khanın kurduğu gurya olmasın ?….mete Khanın NE ZAMAN YAŞADIĞI NE ZAMAN ÖLDÜĞÜ KESİN BİLİNMEMEKTEDİR BİLİNEN TEK ŞEY… MÖ .,,,,????… OLDUĞUDUR.

 52. baha yorum tarihi 14 Ekim, 2009 09:38

  Batılılar ari ırkın vatanını iranda aradılar bulamadılar hindistanı aradılar taradılar bulamadılar kayıp ada atlantistedir herhalde dediler atlantisin tozunu bile bulamadılar ne hikmetse aryanın neresi olduğu bir türlü belirlenemedi açaba marsta olabilirmi?:). eyyy insanlık kabul edin işte uygarlığıda , savaşçılığıda türkler yaydı.bahsetdiğiniz hayali ırk türklerdir.at bir sitep hayvanıdır atın anavatanı orta asya sitepleriydi ,dolayısıyla atı ilk ehlileştiren türklerdi diğer insan toplumları aylarca yürüyerek gitdiği yerlere türkler günler içinde gidiyordu.tarihte türklerin iyi yetişen safaşçı göçmen aşireter toplumlarıda vardı yine göçmen daha yüksek yaşamsal uygarlığa sahip kavimleride vardı|gibi. türkler yerleşik uygarlıklarda kurmuşlardır antik uygurlar ve sümerler en eskileridir…

 53. naim yorum tarihi 15 Ekim, 2009 16:27

  Ortada ,tur,ur,gur,ger,gor ,gar,ar,,er,ur,ir,ır…hepside dümyanın doğusunda ve batısında aslıda hep bizdik zaten..,,

 54. naim yorum tarihi 16 Ekim, 2009 13:11

  Çengiz hanın orduları büyük selcukluyu yıktıktan sonra anadolunun doğusuna kadar geldiği dömende türkmenlerin çoğu batıya yığılmıştı türkmenlerin kayı boyundan olan Osnan bey yıkılan anadolu selcuklu devletinin küllerİnden osmanlı devletini kurmuştu.. yıkılmakta ve parcalanmakta olan osmanlı devletinin küllerindende MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Tükiye çumhuriyetini kurmuştur..dualarımız ve minetlerimizle ruhu şad olsun..unutmayaçağız ,unutdurmayacağız ..seni eyy büyük adam..

 55. ahmet yorum tarihi 16 Ekim, 2009 14:01

  Cengiz hanın orduları büyük selcuklu ve anadulu selcuklu devletinin doğudan gelerek yıktıktıktan sonra anadolunun duğusunda bulunan direnemeyen türk beyliklerinin büyük kısmı batıya doğru göç ederek yığıldılar artık yıkılmış olan anadolu selcuklunun mirascısı bu tükmen beylikleri osman bey liderliğinde birleşerek cihan devleti olacak osmanlının temelini atmışlardı eçdadlarımız . selcuklunun düşen bayrağınının temsilçileri artık onlardı orta doğu balkanlar kafkaslardan afrikayı saran bir cihan devletini tarimizde onlar kurmuştu.. türklerin tarihi hiç bir zaman beyhude insanların fesatları tarafından bitmez ,bitirilelemez ve kurutulamaz bir denizdir , ancak onlar o denizin üstünden bir takne gibi yüzerler, arkalarında bir süre sonra izleri bile kalmaz denizin simasından silinir giderler..

 56. dadal yorum tarihi 19 Ekim, 2009 21:02

  Ebui- Kasım Firdevsi ,kindir bu tarihteki sahsiyet.aslen arap asıllı farsi bile olmayan arap anlayışında, türkleri iyi bilmeyen perslerin kutsal kitabı avestaden kaynaklar alan, perslerin hep karşısında bir düşman yaratan bir genel edebiyat anlayışını yansıtan ne varsa toplayıp,ve o çağlarda türklerin güçünden ürkmüş , buna karşılık farsi halkları türklerin önünü almak için kendince biseyleri derlerek farsi halkları kendince pozizyon almasını sağlamaya çalışmış. garip olan sey şudurki hocasıda bir türktü Gazneli Mahmut’ dur…türkleri çinlilerle kerıştıracak kadar esasen türkler hakkında son derece bilgisiz olduğuda eserlerinde görülmektedir .çinliler binlerce yıl homojenligini sağlamış, koruya bilmişler dünyaya kendilereni iyi kapatabilmiş güçlü bir toplum olmuşlardır binlerce her daim ,ve HİÇ ZAMANDA TÜRLERLE ALAKALARI YOKYUR. beni üzen sey şudur turanla ilgili bilgi almak istediğimde firdevsiyi kaynak göstermek tamamen vahimdir, hiç bir yalınlığı rasyonerliği yoktur ,farsi edebiyatın tek yanlı karşı tarafı kötü ,kendi tarafı hep iyi gösteren taraflı kendi toplumuna hep gaz veren kılasik anlayışı vardır. firdevside tamamen bu anlayışın üzerine oturmuş eseri olan şahnameyi yazmıştır. daha sonrada itiraf edecek şu sözleri söylediği rivayet edilir.. ”ben bu eserimle tüm farsileri yeniden diriltiyorum”’ demeklede bişeylerin itirafı gibidir, bu söylemi.. yunan tarihçi heredot ve eski çin kaynakları çok rasyonel ve net ve diktir kıvrılmaz daha ortadan tarih kaynaklarıdır.o yüzden bu kaynakları daha doğru buluyorum türk tarihinin reveranslarını doğru almak açısından.. özgür ansiklopedi sitesinde hep turanı anlatırken, sadece firidevsiyi kaynak göstermiş olması hiç hoş zengin bir kaynak omayan tek sesli bir bilgisizlikle daralmış , bilgi yazısı olmuş. firdevsinin eseri taraflı, farsi halklara manen canlandırmya yönelik gaz veriçi bir eserdir şerefneme. yolun karşı hep tarafından yazmış herelde ne yazmış ise …. türklerin iyi hadiselrin ve kötü hadiseleride elbetdekide olmuştur .. ayrıcada Turak, Irakıda yenmiştir unutulmasın..)))

 57. dursun yorum tarihi 21 Ekim, 2009 14:23

  Burnundan kıl aldırmyan dünyanın egemen güçleri bilinen ve bilinmeyen tarihlerini araştırdıklarında , zaman dilimleri içinde buldukları her taşın altında ve üstünde türklerin izi çıkıyor olmasından rahatsızlık duyanların türk ‘lerle bu kadar siyaseten uğraşıyorlar olması üstü örtülmüş bir nedenlerden ön önemli sebeblerden birisidir tarih bilimi acısından bence.Türklerin islamiyet tarihindei katmış olduğu deyerler ap acık ortadır.gerekli irade ve ortam sağlandığı vakit türklerin neler yepabildiği tarihidede bilindiği gibi sık görülmüş hadiselerle doludur.Cumhuriyetden bu yana Atatürkün temellerini dar inkanları aşararak atmış olduğu sosyolojik,politik,ekonomik,ziraai, eğitim ve bilimsel gelişmeleri takip , üretip yarışı siyaseti iyi okunup engelemelere rağmen dos doğru sapmadan uygulanıla bilse idi bağımsızlık sadece Atatürkün karakteri deyil hepimizin karakteri olabilirdi… Allah herkese akıl fikir versin…birilerinin modern kölesi gibi yaşamaktansa , yiğitler gibi uğraşmayı hak etdiğim yeri kazanmayı, yol olarak bilirdim şahsım adına.

 58. FIRTINA ÖNCESİ yorum tarihi 23 Ekim, 2009 18:41

  At’dan bozulmuş Ar’SIZ eşşeğe altından semer vurmuşlar eşek kendini gezegenin her yerinde at sanarmış nallarının izleri birbirinr karişmış ağırını bulamamış….Digor’um sana Digur’ummu desem…eşşek uzmanı hayalet..SEN TÜRKLERİN MİLLETİNİN HOŞGÖRÜSÜ VE ŞEVKATİ İÇİNDE İŞTİRAK EDİYOR OLMA SEREFİYLE SANSLI OLDUĞUNU BİLMELİSİN ..

 59. sabri yorum tarihi 26 Ekim, 2009 19:16

  Sami dillerde[arami-arabca]’da Türklere; Etrak[veye ekrat)diye zikrediliyordu. Etrak kelimesi,ETRÜKS,ETTİ,TRAK,TURAK,TUROYA..gibi anadoluda var olan turani kavimler olduğu düşünülen tarihte, yaşamış bu toplulukların türk kökenli olduğu saptamalarını kuvetlendiriyor. orta asyadaki runik türk yazıtlarında türkler kendini,türük ,persler; turak,tur,tür…hint kaynaklarda ;truska,turuşka,tursaka…çin kaynaklarında ;tu-kiu,ti,hüna[hun]…yunan kaynaklarda,turkia, iskit[saka].. ayrıca türkler kur-gur,gar,tat-ar,kıpcak,guz,ogur[oğuz)uygur,tarihte…çeşitli boy ve isimlerlede var olmuşlardır… anadulu , tüm hazar havzası,kavkaslar, orta asya tarihte genel olarak aslında binlerce yıl hep türk kavimlerin varolduğu coğrafyalardı.,,

 60. özkan yorum tarihi 28 Ekim, 2009 11:39

  KARDUKLAR, orta asyadan göç etmiş türk boylarındandır karduk kelimesi Türkcedir kar-duk (KAR-LUK) KARLI bölge anlamı taşır. ‘Kar’ kelimesi; indo- farslılarda ^barf^ , sami- arabcada ^telc^^dir .Karduk^^ kelimesinin kökeni öz Türkcedir ve türkçede anlam kazandığı ap açıktır.,türkcede konuşulan bir lehce ismide karluk’dur..Karduklar ANADOLUYA m.ö 2-2.500 arası göç etmiş turani kavimlerden birtanesidir

 61. özkan yorum tarihi 30 Ekim, 2009 12:21

  sümerler,hatti,etti,guti,hurri,urartur,mitani,elam… bu Anaduluda var olan kavimler orta asyadan anadoluya inmiş oldukları dilleri sümer dillrindeki gibi bitişken ve sondan eklemeli turani dil özellikleri vardı,,bu kavimlerin turani dil özelliklerini perdelemek isteyenler buna asyatik yada kavkas dili derler. oysaki kavkasyaya sonradan gelen indo kavkasyalılar hariç,, butün otonom kavkas dilleri turani kökenli yani bitişken sondan eklemli ve kh- ch ses özeliğinin orta asya turani dillerindeki gibidir. anadolu önce sümerler ile yalnız turani kavimlerin hakimiyatinde idi daha sonra güneyden gelen sami kavimler anadolu ve mezepotanyada varlığını göstermeye başlamıştır sümerlerin mirasının üstüne Babil devletini kurmuşlardır ve turani kavimlerin anadolunun batısına doğru kaymasınasına sebeb olmuşlardır. bölgeye hihdo kökenli kavimler en son olarak iştirak etmişler tUrani kavimleri zayıflatan sami kavimlerin yErini hindo kökenli kavimlerin hakimiyeti bAşlamıştır. Etrükslerin evrupaya göçme sebeblerinden bir taneside budur ONLARDAN ANADOLUDA GERİYE KALANLAR, TRAKLAR[turak],TRUVA (TURUVALILAR),LİKYALILAR,GASLAR(KAŞKALAR)
  .. \ —- [HAMİ] Hindo kökenli helenler,latinler ve persler… vs gibi bu güçlü kalabalık kavimler tüm anadolu orta doğu ve avrupada turani kavimlerin kakimiyetine son vermişlerdir.Orta asyda ve kavkasyadaki turani (türk) oğuz kavimleri Alparslan ile anadolu yeniden türk ve bunun yanında islam hakimiyetinin yolunu açmıştır. ANADOLU TÜRKLERİN KADİMDEN BERİ YURDUDUR.

 62. SALİH yorum tarihi 31 Ekim, 2009 16:10

  HAYATDA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİM VE FENDİR BUNLARIN DIŞINDA YOL ARAMAK GAFLETDİR CEHALETDİR. M.K.Atatürk. MİLLİ BENLİĞİNİ BULAMAYAN MİLLETLER BAŞKALARININ AVI OLUCAKLARDIR. M.K ATATÜRK. İSTİKBAL GÖKLERDEDİR . M.K.KATATÜRK BÜYÜK ŞEYLERİ BÜYÜK MİLLETLER YAPAR. M.K ATATÜRK TÜRK ESİRLİK KABUL ETMEYEN BİR MİLLETDİR. M.K ATATÜRK . NE KADAR ZENGİN VE MÜREHFFEH OLURSA OLSUN.İSTİKLALDEN MAHRUN BİR MİLLET,MEDENİ İNSANLIK KARŞISINDA UŞAK OLMAK MEVKİİNDEN YÜKSEK BİR MUAMELEYE LAYIK OLAMAZ. M.K ATATÜRK BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİM. MK.ATATÜRK YURTDA SULH ÇİHANDA SULH. ATATÜRK HAK,HAKİKAT,HAKİKİ KELİMELERİNİ SIK KULANAN BİR ÖNDERDİ…. HAK KELİMESİ EN YÜCE OLAN MUKKEDES OLAN ALLAHIN İSİMLERİNDEN BİRİDİR…………………………………

 63. HAKAN yorum tarihi 2 Kasım, 2009 17:38

  Atatürkün deyerli sözlerini milletini uyarması ve bilgilendirici, bilgelik dolu sözlerini tüm Türkiyedeki vatandaşlarımızın yeniden gözden gecirip değerlendirmesi gerekir. BİRDE ATATÜRKÜ DİNSİZLİKLE İFTİRA EDEN GÜNAH ALANLAR onu meteryelist,ataist göstermeye çalışan çevreler var. Atatürkün dinimiz İslam ve onun yüçe peygamberi olan hz. Muhammet efendimiz hakkındaki konuşmaları ve düşüncelerini sözlerini bilinçlenmek isteyenler okusunlar.. Atatürk KUR’AN-I EKSİKSİZ VE TAM mukaddes kitabımız olduğunu beyan etme yineleme gereği duymuştur.her müslümanın bildiği gibi ahir zamana kadar son kitabın Kuranı Kerim son peygamberin hz.Muhammet efendimiz olduğu gerceğini ısrarla zikretmiştir. DAHA VAZLA BİLGİLENMEK İSTEYEN ATATÜRKÜN İSLAM VE HZ.PERGAMBERİMİZ HAKKINDAKİ BEYENATLARINI İNCELEMELESİ faydalı olur..

 64. FAHRİ yorum tarihi 2 Kasım, 2009 19:28

  SAVAŞ ZARURİ VE HAYATİ OLMALIDIR. MİLLETİN HAYATI TEHLİKEYE MARUZ KALMADIKCA SAVAŞ CİNAYETTİR.. M.K ATATÜRK

 65. sevgi yorum tarihi 2 Kasım, 2009 19:43

  Türkiyedeki insanlarımıza ‘mozayik’ diyenler cahilliğine veriyorum .Türkiye insanlarımız kırılgan olan ‘mozaik’ deyil , kendi kültürümüz olan ‘ebrudur’. renleri birbirini sımsıkı sarmıştır. bizi birbirimize bağlamış her türlu sosyal ve ailevi bağlarımız inkar edilemez gercek, doğal bir realitedir.

 66. kerem yorum tarihi 3 Kasım, 2009 15:09

  Güney azerbeycanın kalbi TEBRİZ’ dir.Tebriz isminin kökenine indiğimizde ismi TURİ,TARİS,TAVRİZ VE EN SONDA TEBRİZ olarak günümüze ulaşmıştır TUR ‘DAN TÜREMİŞ bir isim olduğu OLDUĞU ÇOK AÇİKTIR.bu ismin sakalar(iskit) döneminden kaldığı rivayet edilir. TEBRİZ KADİMDEN BERİ TURANLILARA YURT OLMUŞ OLDUĞU ÇOK BARİZDİR.

 67. FATİH yorum tarihi 6 Kasım, 2009 15:32

  Alparslanın ordusu andoluya geldiKlerinde anadoluda pecenek ve kıpcak türkleriyle karşılaşmış AlpARSLANIN ORDUSUNDAKİLERİN ÇOĞU OĞUZ TÜRKLERİNDEN OLUŞUYORDU. bizans ordusunda bulunan kıpcak ve pecenek Tükrleri Alpalrslanın ordusunun safına geçtıği rivayet edilir.Anadoluda Alparslan gelmeden önce başta olmak uzere PECENEK VE GIPCAK boylarından hariç Türk ufak boy ve aşiretlerinin varlığı söz konusuydu Alparslanın Bizansla girmiş olduğu savaşta bunlarn çok büyük yardımları olmuştur. Alparslanın anadoluyu fetih etdikten sonra horasan(kuzey iran),tüm hazar havzası,kavkas ve orta asyada bulunan müslünan türk boylarının bir çoğu anadoluya göçlerle oba sistemi dahilinde akın akın gelmişlerdir bu göçler osmanlı döneminde 16. yy sonlarına kadar ipek yolu ve diyer türk bölgelerinden gelmişlerdir. Alparslanın asker savaşcı, ordusu 40 bin kişilikti ama Türk aile ordusu milyonlara varıyordu. arkada maniviyat ve güçlü bir aile topluluk yoksa kimse bir diyer inparatorluğu yenilgiye uğratamazdı..

 68. FATİH yorum tarihi 10 Kasım, 2009 16:41

  Türk milleti kavramı sadece Cumhurriyet Türkiye’sine ayit değildir. Osmanlı’nın 700 ylllık dünyanında ilk ordu meresim bandosu olan mehteram deyişlerinde(marşlarında), zaferlerden sonra ”türk milleti”,”türk milleti” deyişleri ile meydandalarda boy gösterirdi tarihte yiğitlerimiz, başka bir topluluk ismi zikredilmezdi. Çünki Osmanlı topraklarındaki herkez Türk milleti kavramının içinde birer parçaları olarak görülürdü..

 69. FATİH yorum tarihi 10 Kasım, 2009 16:58

  Ne Mutlu TÜRKÜM DİYENE!!!

 70. KARA-AD yorum tarihi 10 Kasım, 2009 17:38

  AKAD’LAR Turanimi bilemiyorum ama ,AK-AD bu size tanıdık geliyormu*?*?….?** BENİM ADIM KARA-AD OLSUN.

 71. KARA-AD yorum tarihi 21 Kasım, 2009 15:14

  Ar’ı çok aramaya gerek yok türkcenin konuşulan her lehcesinin içinde ,kelimelerinin,sıfatlarının ad’lrın.. vs. içinde ve eklerinde hiç bir dünya dilimde olmadığı kadar bol bol vardır.,,bizden alıp bize satılıyor o kadar.dille ve kelimelerle ”ari” olunsa tarih ve tarifin adresi sadece Türkler ve türkce olur.

 72. çağdaş büyükkaya yorum tarihi 25 Kasım, 2009 11:46

  araştırma güzel ama bence hatalar var çünkü unutmamak gerekliki atillada türktü oğuzhanda cengizhanda timurda alpaslanda daha binlerce türk lider vardı ve hepsinin genetik yapısı farklıymış ve böylece binlerce yıllık tarihimi inkar etmiş oluyoruz

 73. nedim yorum tarihi 11 Aralık, 2009 13:39

  Sakalar özü türktür gerisi hikayedir.,,yakutistana selamlar.

 74. kırmlı tatar türkü- nedim yorum tarihi 17 Aralık, 2009 14:20

  moğolların ne olduğu beni hiç ilglendirmiyor. ama tatarlar türk kavmidir .moğollar daha tarih sahnesine yok iken kşgarlı mahmudun divanı lugatda tatarların orta asya kökenli türk kavmi olduğu kayıtlıdır.orhun kitabelerinde tatarların adı gecer. mogollar devlet kurmadan öncede tatarlara karşı hep safaşmıştır.moğollar devlet olduktan sonra tatarların batı asyaya göç etmesine sebeb olmuş özellikle müslüman tatarlardırı. bazı kabilelerinide ordusuna katmıştır. altın ordu devltinin içinde azınlık olan moğolların yönetimi tatar türklerinin eline geçmiş ve tatarlar bu devleti uzun süre idare etmiştir. ayrıca tatarların kökeni oğuzların kıpcak boylarından olduğuda kuvvetle muhtameldir. bazı sitelerde tatarların kökenini moğol gösterme çabaları vardır bu yanlıştır. buna çürüten en büyük delil kaşgarlı mahmut ve tatar adının geçtiği orhun kitabeleridir.açıkca türk kavmi olduğu bellirtilmiştir. o tatarı bu tatarı diye bir kavram yanıltıcıdır, maksatlıdır türk soylu olduğu gerceğini saptırmak için uyduran çevrelerdir.Tatarlar öz ve öz Türk’tür .

 75. nedim yorum tarihi 17 Aralık, 2009 18:59

  karad kardeşim açaba ak-ad dediğin Kuran’da gecen azmış ad kavmi olmasın sakın. başina türkçe beyaz anlamına gelen öz türkce ak gelince ak-ad olmuş aklanmış paklanmış adam olmuş bu akad kavmi heralde ? kesin sümerler akad kavminin adını vermiştir… haksızlık adip kendine kara ad deme ak demekle kimse beyaz olmaz..:)

 76. Berk yorum tarihi 6 Ocak, 2010 11:31

  Herkez sunu iyi bilsin, düz gözlü Türkler düz gözlerini,çekik gözlü Türkler, çekik gözlerinden onur duysun.. bu yüce Tanrının bizlere bağışladığı bir güzelliktir ve bu özelliklerini başka birşeyede borçlu deyildir.bunun sebebi Türklerin insanlık tarihi kadar eski olmasıdır.

 77. cem yorum tarihi 7 Ocak, 2010 10:07

  benim bildiğim batı asya tatarları ,kıpçaklarla karışmış olduklarıdır.

 78. [email protected] yorum tarihi 9 Temmuz, 2010 15:18

  türkce konuşmayan turani guruplar türk degil türklerle akrabadır

 79. Irkçılığa hayır yorum tarihi 19 Şubat, 2011 14:03

  Bakın arkadaşlar nerden geldiğimizi ve kim olduğumzu unutmayalım ama ırçılıkta yapmayalım.Bu topraklar için canını veren herkes türktür.Lazıda çerkezide kürdüde hatta ermeniside…Amaç bu toprakları ilelebet muhafaza etmektir mevcudiyetmiz yegane temeli bu değil midir?Şunu unutmayın TÜRK DOĞULMAZ TÜRK OLUNUR!!!!!!

 80. Nurettin SARUL yorum tarihi 7 Temmuz, 2011 13:05

  Türk ve moğol ırkları tamamen ayrıdır.Türkler kafkas(beyaz/europid) temel ırkının turanid kolundanken Moğollar mongoloid temel ırkına mensupturlar.Türkler finno-ugoriclerin bazı amerindianlarla karışmasından ortaya çıkmış en eski ırklardan biridir.Moğollarsa başka bazı amerindianların evrilerek zamanla mongoloide dönüşmesiyle ortaya çıktılar.Yani sadece çok ama çok uzak bir akrabalıktan bahsedilebilir. Böyle bir uzak akrabalık ilişkisi, Türklerin fino-ugoric kökleri itibariyle türkler ve ruslar veya türkler ve vikingler arasında da kurulabilir.
  Bu arada orta asyalı türkleri saf türk kabul etmek mantıklı değil. Orta asyalı türkler komşuları olan moğollarla sıkça karıştıkları için tip olarak moğollara çok benziyorlar. Mongoloid özelliklerin dominant(baskın) olması sebebiyle %20 lik bir mongoloid karışım bile bir kaç yüz yıl içinde tüm tipleri mongoloide dönüştürebilir. Durum böyleyken moğollarla karışmış olmanın etkileri, oğuz türklerinde ve bazı tatarlarda hemen hemen hiç gözlemlenmez.
  Orta asyalı türklerin moğollarla ortak devlet kurdukları dönemde bahsettiğim genetik karışım tavan yapmıştır. Mesela, tarihi kaynaklarda 8’inci yüz yıl tibariyle kırgızların kızıl dalgalı saçlı ve beyaz tenli bir türk boyu oldukları belirtilir. Oğuz türklerinin çoğu (osmanlılar, azeriler, bazı türkmenler) bu birliğe katılmadılar ve o dönemlerde moğollar sebebiyle çok çile çektiler.Yani bir zamanlar orta asya türkleri ve oğuz türkleri moğollar yüzünden birbirlerine düşmüşlerdi. Türk birliğinin önündeki en büyük engel moğollar olmuştur.
  Bu sözlerimden ırkçı olduğum ve moğolları sevmediğim sonucuna varılmasın. Gerçekler böyle.

 81. soner erçim yorum tarihi 29 Ağustos, 2018 09:44

  Doğrusunu söyleyelim. Türklerin beyaz ırktan olduğu hem suretlerinden, hem Kıpçak Türklerinden, hem vesikalardan, hem de zeka ve yöneticilikteki kaabiliyetlerinden anlaşılmaktadır. Ancak bilindiği gibi Wikinglerle aynı yazıyı kullanan Orta asya Türkleri o bölgelerde kalıcı olmuşlar ve oradaki sarı ırkla karışarak melez bir ırk meydana getirmişlerdir. Bu melez ırkın dili olan Türkçeyi konuşan ve gramer olarak Uaral Altay dil grubuna giren bu halkın adı Türk olmuştur ki bu da esasen ”halk” demektir. Zira türeyiş yaratılış halkın aslı da Arapça yaratılıştan gelir. Türk ırkı melez bir ırk olup Oğuzlarda beyaz ırk özellikleri daha ön pilana çıkmış Kırgızlarda ise daha çok sarı ırk özellikleri görülmüştür. İş bu kadar basit.

Yorum yap