386) Türk Kadınının Siyasi Hakları Kazanma Süreci

Yayin Tarihi 1 Aralık, 2014 
Kategori SİYASİ

TÜRK KADINININ SİYASİ HAKLARI KAZANMA SÜRECİ

image001

Kadınların erkeklerle eşit haklara kavuşması uzun bir evrim sürecinde olmuştur. 20. yüzyıla gelinceye kadar kadınların siyasal ve toplumsal hayattaki rolleri kapalı ve sınırlıdır. Kadınların, toplumun kendisine biçtiği ev hanımlığı, annelik rolleri dışında kamusal hayata girerek siyasi hakları kazanması ancak demokrasi, insan hakları, eşitlik kavramlarının gelişmesi sonucunda ve bunların doğal bir uzantısı olarak gerçekleşmiştir.

Orta Asya Türk Devletlerinde kadınlar geniş ölçüde siyasi haklara sahipti. İslamiyetin kabulü ile birlikte Türk kadını siyasi hakları kullanma açısından bazı sınırlamalara tabi oldu. Özellikle Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanının ilanına kadar olan süreçte İslam hukuku kurallarının dar anlamda yorumlanması sonucunda kadınlar bu haktan yoksun olmuşlardı. Meşrutiyet döneminde kurulan bazı kadın dernekleri ve basın sayesinde Osmanlı kadını genel anlamda kadın haklarını arama yoluna gitmiş ve bunun uzantısı olarak da siyasi hak talebini dile getirmeye başlamıştır. Ancak Türk kadınının gerçek anlamda siyasi hakları kazanması Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan kanunlarla gerçekleşmiştir.

Dr. Belkıs KONAN

Makalenin tamamı (pdf) dosyası halinde sunulmuştur:

17173 Kadın Hakları 

image002

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap