378) Irak Türkleri Ne Olacak?

Yayin Tarihi 28 Haziran, 2014 
Kategori SİYASİ

Irak Türkleri Ne Olacak?

Suriye ve Irak’ta yaşanan adı konulmayan iç savaşta ilginç gelişmeler olmaktadır. IŞİD denilen terör örgütü son zamanlarda Irak’ta yaptığı işgal saldırıları ile, sanki “Biz terör örgütü değiliz. Kuracağımız devletin sınırlarını belirlemeye çalışıyoruz” mesajını veriyor gibiler.

Musul başta olmak üzere Kürt bölgesi ile Bağdat arasındaki önemli yerleşim merkezlerini kontrol altına almışlar veya almaya çalışıyorlar. Irak-Suriye sınırında da etkin konumdalar.

Irak merkezi yönetimi ve Barzani’nin peşmerge gücü neden bu işgal hareketlerine gereği gibi müdahale etmiyor? Sanki IŞİD için belirli bir bölgeye kadar gitme izni verilmiş de onlar da o bölgede yaşayanları şiddet uygulayarak ya sindiriyor, ya da kovalıyor!

İşgal edilen bölgelerde genellikle kimler yaşıyor? Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Türkmenler!

Türkmenler, topraklarını terk ederek kuzeye göç ediyor. Kime sığınıyor? Kürt yönetimine!

Irak Türkmenleri Irak’ın kuzeyinden itibaren Telafer , Musul, Erbil, Altunköprü, Kerkük, Tuzharmutu, Kifri, Kara Tepe, Hanekin, Mendeli ve Bağdat’ın güney doğusunda bulunan Bedre’ye kadar uzanan bir şerit üzerinde yerleşmektedir.

image001

Türkmen bölgesinin büyük bir sahası şu an için IŞİD’in kontrolündedir. İlginç olan bir gelişme de şudur: Bağdat yönetimi Türk şehri Kerkük’ten güvenlik güçlerini çekmiş, Kerkük’ün güvenliği peşmerge güçlerine devredilmiştir. Barzani, İngiltere Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeden sonra “Biz girdiğimiz yerden çıkmayız” diye açıklama yapmıştır. Böylelikle IŞİD, Kürtlere Kerkük’ü almaları hususunda kolaylık sağlamış olmaktadır.

Irak için düşünülen, kuzeyde Kürt, ortada Sünni, güneyde Şii devletlerinin kurulmasıdır. Bu gelişmeler böyle bir projenin gerçekleşeceğini gösteriyor.

Bizi ilgilendiren en önemli konu Irak Türkmenleri’nin durumudur. Irak’ta 3 milyon civarında Türkmen yaşamaktadır. ABD ve İngiltere 20. Yüzyılın başından beri Türk nüfusunu önemsiz olarak göstermeye çalışmaktadır. Türklere yönelik nüfus politikası her dönem aldatıcı verilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türkmenleri Sünni ve Şii Müslüman olarak değerlendirmeye almışlardır. Yani Türkmenler soy olarak değil, inanç yönünden ayrıştırılmaya çalışılmıştır. Aynı yorum bugün de devam etmektedir. Irak’ın üçe bölünmesinde Türkmenlerin inançlarına göre devletlerde yaşama tercihi yapmaları istenecektir. Ancak 3.5 milyon Irak Kürtleri için inanç tercihi değil, etnik yapı ayrıştırması yapılmaktadır.

Irak’ı 12. Yüzyıl dan, 20. Yüzyıla kadar yöneten Türkler, kendi vatanlarında garip kalmışlardır. Irak Türkmenleri sünni ve şii diye ayrıştırılamaz! Türkmen kardeşlerimizin haklarını korumak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin öncelikli görevidir.

YILMAZ KARAHAN

 

English

Turks In Iraq, What Then?

Syria and Iraq not be placed in name is interesting developments in the civil war. IŞİD called the terrorist organization in Iraq occupied lately with attacks, like “we are not a terrorist organization. We’re trying to determine the boundaries of the State will establish”gives the message they like.

Mosul is mainly Kurdish region with important settlement centers between Baghdad and they took it under control or they’re trying to get. Iraq-Syria border are in the enabled position, too.

Iraq-centric administration and Barzani Pagare power why this occupation does not intervene as necessary to move? It’s like IŞİD for a specific region and that they are given permission to go up the region, violence, applying or sewage, or chasing!

Who occupied regions usually live? Constitute the majority of the population are Turkmen.

Thompson, migrate to the North by leaving their land.Who are fleeing? The Kurdish administration.

Iraq Turkmen in the northern Iraq, Mosul, Erbil, Rajesh from Altunköprü, Kirkuk, Kifri, Tuzharmutu, Kara Tepe, Hanekin, Mendeli and Bedre South East of Baghdad, ranging over a strip of Qom.

a large area of the region is currently under the control of IŞİD. It is interesting to note that an improvement is this: security forces from Kirkuk Baghdad management was taken by the Turkish city, Kirkuk has been transferred to the security forces of padmashali. Barzani, after his meeting with the British Foreign Secretary “we can’t go from where we entered,” he situation. Thus, IŞİD, in the matter of the Kurds Kirkuk is provided for convenience.

Iraq Kurdish in the North, thought to be in the Middle for Sunni, Shiite State in the South of the creation. These developments will take place showing of such a project.

What interests us the most important issue is the status of the Iraq Turkmen. Iraq boasts 3 million Turkmen live. The UNITED STATES and the United Kingdom 20. Since the turn of the century the Turkish population is working to show as junk. Population policy for the Turks with deceptive data every time we tried to unravel here. We also have taken into consideration as the Sunni and Shiite Muslim Turkmen. I mean in terms of faith, not as Rob tried parsing on Turkomans. Same comment, continues today. Iraq’s three divisions according to the preference of living in the States in the Turkmen belief will be asked to do. But 3.5 million Iraq Kurds maintained faith preference and not ethnicity for parsing.

Iraq, 12. Century, from 20. Century manages the Turks have had strange in their home. Iraq cannot be parsed because Sunni and Shiite Turkmens. The Republic of Turkey to protect the rights of Turkmen brothers is the task of top priority.

 

Paylaş:

Yorumlar

“378) Irak Türkleri Ne Olacak?” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. sevgi nesil turksu yorum tarihi 28 Haziran, 2014 13:46

    Kandaslarimizi pesmergeye muhtac eden zihniyet nasil muslumaniz derler Yaradan in lanetine ugrasinlar.

  2. Yılmaz Karahan yorum tarihi 30 Haziran, 2014 02:44

Yorum yap