377) Tampon ve Uydu Devlet Nedir?

Yayin Tarihi 26 Haziran, 2014 
Kategori SİYASİ

Tampon ve Uydu Devlet Nedir?

image001

————————————————————————————–

Tampon Devlet Nedir?

Coğrafi olarak iki güçlü ve birbirine husumet besleyen devletin arasında kurulan göreli olarak daha küçük ve güçsüz devletlere verilen addır.

Güçlü devletler açısından tampon devletlerin iki işlevi vardır:

Birinci Dünya Savaşı öncesinde birbiriyle rekabet halinde bulunan Almanya ve Fransa arasında Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre tampon devletler olarak sıralanmışlar, her iki tarafın bu ülkeler üzerinden bir saldırı başlatması ihtimaline karşı, bu ülkelerin bağımsızlık ve tarafsızlıklarının muhafazası hususunda özel çaba gösterilmiştir.

Osmanlı Devleti de zaman zaman savaştığı Lehistan Krallığı’nı (Polonya) Rusya’ya karşı tampon devlet olarak görmüştür.

Brezilya ve Arjantin arasında Uruguay ve Paraguay 19. y.y’da tampon devlet olmuştur.

Hindistan’da hüküm süren İngiltere, Rusya’ya karşı Afganistan’ı tampon devlet olarak kullanmıştır.

Rusya ve Çin arasında Moğolistan’da tampon devlet olarak kurulmuştur.

Uydu Devlet Nedir?

Kağıt üzerinde bağımsız olmakla birlikte, kendinden askeri, siyasi ya da ekonomik açıdan daha güçlü bir ülkenin güdümünde olan ülkeye siyaset biliminde verilen ad.

Çoğunlukla Varşova Paktı’na üye Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyetler Birliği’ne bağımlılıklarını nitelemek için başvurulan terimdir.

Uydu devletin diğer adı da ‘Kukla devlet’tir.

Kaynak: Vikipedi

Hazırlayan: Yılmaz Karahan

 

English

Buffer State?

Geographically, the State’s two powerful and nourish antagonism established between the relatively small and weak is the name given to the States.

In terms of the powerful States in the buffer States that has two functions:

• Requires two strong direct neighbor of the country, preventing friction or small border conflict that may arise are quickly to prevent all-out war.

.  One of the two countries to the next war, attacked his opponent’s attack by the party to the territory of the territory of the State from reaching the bumper cover.

In competition with each other prior to the first world war, Germany and France, located between Belgium, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland as they marshaled buffer States, both sides launch an attack through these countries against the possibility of these countries regarding the independence and impartiality of the special conservation effort.

From time to time the Ottoman Empire fought against the Kingdom of Commonwealth (Poland) as a buffer State against Russia.

Brazil and Uruguay between Argentina and Paraguay 19. y. y in buffer State.

India reigned in the United Kingdom, Russia, Afghanistan as a buffer State against.

Russia and China, Mongolia was founded as a buffer State in between.

Satellite State?

While independent on paper, military, political, or economic terms the country in a stronger country guidance in political science with the given name.

Mostly the former Warsaw Pact member countries of Eastern Europe to the Soviet Union the term is referenced to qualify the dependencies.

A satellite state is the other name for ‘ puppet State.

Paylaş:

Yorumlar

“377) Tampon ve Uydu Devlet Nedir?” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. sevgi nesil turksu yorum tarihi 26 Haziran, 2014 19:49

    Biz gibi

Yorum yap