375) “Stan” Nedir?

Yayin Tarihi 22 Haziran, 2014 
Kategori SİYASİ

 “Stan” Nedir?

image001

Ülkeler ile ilgili internette yaptığım bir araştırma da ilgimi çeken bir husus oldu. Bağımsız devlet olan 206 ülke içinde, isminin sonu “istan” ile biten ülkelere yoğunlaştım.

“Afganistan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Yunanistan”

Bu 17 ülke içinde Türk ve İslam olan ülkeler: Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dır.  

Diğer 9 ülke ise Türk ve İslam olmayan ülkelerdir.

Ülke isimlerini birde küresel dil olan İngilizce yazılımı ve söylemi ile görelim:

Türkçe                        İngilizce

Afganistan                   Afghanistan

Bulgaristan                  Bulgaria

Ermenistan                  Armenia

Gürcistan                     Georgia

Hırvatistan                   Croatia

Hindistan                      India

Kazakistan                   Kazakhstan

Kırgızistan                   Kyrgyzstan

Macaristan                   Hungary

Moğolistan                   Mongolia

Özbekistan                  Uzbekistan

Pakistan                       Pakistan

Sırbistan                      Serbia

S. Arabistan                 Saudi Arabia

Tacikistan                    Tajikistan

Türkmenistan              Turkmenistan

Yunanistan                   Greece

Dikkat edilirse Türk ülkelerinin tamamı, İslam ülkelerinden ise sadece Suudi Arabistan dışında ülke isimlerinin İngilizce yazılışı ve okunuşu aynı. Türk ve İslam olmayan ülke isimlerinin yazılışı ve okunuşu İngilizce’de farklı. Milliyeti ve dini farklı ülkeler kendilerini bizim adlandırdığımız gibi tanımlamayabilirler.

Burada ilginç olan, madem İngilizce’de Türk ve İslam ülkeleri yazıldığı gibi okunuyor ve söyleniyor, bir İslam ülkesi olan Suudi Arabistan isminin neden İngilizce’de “stan” ekini almayışıdır!

“Stan” kelimesinin “yurt” anlamını taşıdığını biliyoruz. Ancak araştırmam da İngilizce’de değişik bir anlam taşıdığını öğrenince rahatsız oldum.

‘Stan’ kelimesi İngilizce’de “kirli-geri kalmış” gibi anlamları barındırmakta imiş. Hatta bundan rahatsız olan Kazak halkı bir kampanya başlatarak, “Kazakistan” isminin “Kazakeli” ismi ile değiştirilmesini istemiş. Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev’de, bu hususta halka gidilmesini önermiştir. Aynı sorun, Kırgızistan’da tartışmaya açıldığını da öğrenmiş oluyoruz… (http://turkkazak.com/site/?p=37511)

İngilizler Türk Ülkelerini ‘geri kalmış’ olarak görüyorlar ise, Moğolistan’ı kalkınmış bir ülke olarak mı kabul ediyor? Acaba Moğolistan’ın İngilizce yazılım ve söylemde ‘stan’ ekini almayışı Türk ve İslam olmayışı mı?

Acaba Suudi Arabistan, İngiliz yardımı ile kurulduğu için mi ‘stan’ ekini almıyor?

‘Türkiye’ kelimesinin İngilizce yazılımında bir “T” harfinin, küçük temel harfe “t” dönüştürülmesi ile (Turkey: Türkiye, turkey: hindi) olduğuna göre; milli kültür politikamızın acizliğini İngilizler yüzümüze çarpmaktadır!

YILMAZ KARAHAN

 

English

“Stan”?

Countries on the Internet regarding the research that I’m also interested me was a concern. The name of the independent States in the country, end 206 “Inc”, ending with the country focused on it.

“Afghanistan, Bulgaria, Armenia, Georgia, Croatia, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Hungary, Mongolia, Uzbekistan, Pakistan, Serbia, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan, Greece”

This is the Museum of Turkish and Islamic countries in 17 countries: Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Pakistan, Saudi Arabia, Tajikistan and Turkmenistan.

Other non-Turkish and Islamic countries while 9 countries.

The English-language country names a global software and see with tell me:

 

Turkish – English

Afganistan – Afghanistan

Bulgaristan – Bulgaria

Ermenistan – Armenia

Gürcistan – Georgia

Hırvatistan – Croatia

Hindistan – India

Kazakistan – Kazakhstan

Kırgızistan – Kyrgyzstan

Macaristan – Hungary

Moğolistan – Mongolia

Özbekistan – Uzbekistan.

Pakistan – Pakistan

Sırbistan – Serbia

Suudi Arabistan – Saudi Arabia

Tacikistan – Tajikistan

Türkmenistan – Turkmenistan

Yunanistan – Greece

Note all of the country’s Islamic countries, Turkey is the only country other than Saudi Arabia names of English spelling and pronunciation is the same. The names of non-Turkish and Islamic countries the spelling and pronunciation in English is different. Different countries, irrespective of their nationality and religion as we refer to depict the US themselves.

What is interesting here, since in English, Turkish and Islamic countries, as it is written is being read and being said, why is the name of an Islamic country Saudi Arabia, which in English is “stan” virtually takes the patch!

The word “Stan” meaning “homeland” we know he was carrying. But the research also found out that a different meaning in English.

‘ Stan ‘ is a word in English “dirty-backward” hosts the meanings such as IMIS. In fact, by launching a public campaign that has troubled Sweater, “Kazakhstan”, “Kazakeli” with the name being changed. Kazakhstan President Nazarbayev has proposed in this respect from going public. The same problem, we have learned that the opening of the discussion in Kyrgyzstan. (http://turkkazak.com/site/?p=37511)

The British, they see their country as Turkish is ‘ backward ‘, then developed as a country Mongolia? I wonder if Mongolia’s English software and rhetoric ‘ stan ‘ virtually takes the lack of Turkish and Islamic patch?

I wonder if Saudi Arabia, the British, with the help of the ‘ stan ‘ patch?

The English word ‘ software ‘ in Turkey is a letter “T”, “t” with the base letter into small (Turkey: Turkey, turkey: Turkey) according to that; We are helpless in the face of British national cultural policies.

 

Paylaş:

Yorumlar

“375) “Stan” Nedir?” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. sevgi nesil turksu yorum tarihi 23 Haziran, 2014 15:43

    Ataturk bosa beddua etmemis ingilizlere .

  2. Burken Tabansson yorum tarihi 25 Eylül, 2015 04:34

    Bence fazla alınganız. Bizim hindiyi Hindistan’dan görmemiz gibi, onlar da Turkey’den yani bizden gördüler ve o yüzden öyle dediler.

Yorum yap