372) Türk Yer Adlarının Uygunsuz Değiştirilmesi

Yayin Tarihi 26 Kasım, 2018 
Kategori KÜLTÜREL

Türk Yer Adlarının Uygunsuz Değiştirilmesi

1984 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanıp, Başbakanlık Basımevi tarafından Ankarada basılan bu Sempozyum Bildirilerinde şu önsöz yer almakta:

“Son 40-50 yıl içinde pek çok Yörük oymağı, kendi gayretleri ile yer tuttu, köy kurdu. Kurdukları köylerin adını, eski geleneğe göre verdiler: ya oymaklarının,obalarının, boylarının adlarını aldılar, ya da tanınmış bir şahsın adını kabul ettiler. Bu arada, eski totemik (Türk Kültleri) izleri taşıyan hayvan adlarının ve Orta Asya’daki yer adlarının konulduğu da görüldü. Halkımızın bu övülecek ve hayran olunacak şuurlu hareketine karşılık, İçişleri Bakanlığının bazı yetkilileri, hiç de iyi imtihan geçirmediler. Türkçe olmayan köy adları değiştirilirken, pek çok Türkçe isim de kurban edildi. Bunun, tarihî, sosyolojik ve etnografik bilgi noksanından meydana geldiğine inanmak istiyoruz. Doğu Anadolu’yu bizden koparmak isteyenler pek çok. Biz ise, oranın Türklüğüne delil olacak pek eski Türkçe kelimeleri yok etmiş, yerlerine, köksüz, temelsiz isimler getirmişiz. Bu yeni kelimeler de Türkçe olmakla beraber, eskinin yok edilişinin vebalini taşımakta ve manâlı bir geçmişe sahip bulunmamaktadırlar. Türkiye çapında değiştirilen birkaç bin öz Türkçe köy adından burada sadece birkaç yüzüne dokunacağız. Bu bile, yapılan işin ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyacaktır. Köylülerin bundan nasıl şikâyetçi olduklarını yakından biliyoruz. Resmî işler dışında, eski köy adlarının kullanmakta devam ediyorlar. Isparta, Antalya başta olmak üzere, Türkçe asıldan gelmeyen birçok il ve ilçe adının değiştirilmesi gerekirken,Türk’ün damgasını taşıyan köy adları ile uğraşmanın manâsını bir türlü anlıyamıyoruz.”

 

Dipçe: Çok önemli Dostlar.. Gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. 1984 de yayınlanan bu bildiride; 1938 den itibaren, günümüzde de devam eden bir şekilde sistematik olarak; İlçe, belde ve köy isimlerinden Türk kelimesi, Orta Asyadan itibaren kullanılan Türkçe yer adları, Türk kültlerinin adları, Boyların ve Önemli Türk büyüklerinin adları nasıl yokediliyor.. Hemde 1984 de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başbakanlık Yayınevi tarafından hazırlanmış olan bir bildiride her şey açıkça ortaya konmuş. Günümüzde de bunun devam ettiğine şahit oluyoruz.

https://onturk.org/2011/04/21/turk-yer-adlari-sempozyumu-bildirileri-1984/

Adı Değiştirilen Bazı Köyler:

1 – Türk adıyla veya Türk ulus ve uruk adları ile anılanlar:

(Parantez içindeki kelimeler, yeni adlan, gösteriyor.)

AVAR Türkleri ile ilgili olması çok muhtemel olanlar :

Eftalit (Akhun) lerle ilgili olanlar:

Kalaç (Halaç) Türkleri ile ilgili olanlar:

Hazar Türkleri ile ilgili olanlar:

Hunlar’la ilgili olanlar:

Kanglı Türkleri ile ilgili olması muhtemel olanlar:

Kıpçak Türkleri ile ilgili olanlar:

Kırgız Türkleri ile ilgili olanlar:

Kuman Türkleri ile ilgili olanlar:

Peçenek Türkleri ile ilgili olanlar :

Yakutlar’la ilgili olması muhtemel olanlar:

2 – Türk ulus ve uruklarına bağlı boy ve oymak adları ile anılanlar:

Eftalit (Akhun) Oymakları:

İdil ve Tuna Bulgar Türklüğü ile ilgili olması muhtemel olanlar:

Kuman (Kıpçak) Oymakları:

Oğuz oymakları:

Şu köy adları da, Eski Bulgar Türk’ü, Kuman ve Peçenek oymaklarının adını taşıyor:

3 – Ünlü Kişilere Göre İsimlendirmeler :

(Bu bazen oymak adı ile de bir olabiliyor.)

4 – Orta Asya ve Öteki Türk Dillerine ait kelimeler :

5 – Totemik İzler Taşıyan Köy Adları (Kültler ve Kutsal sayılanlar) :

6 – Maddî Kültürümüzle ilgili Olan Köy Adları: 

7 – Manâ ve Mefhumların Karıştırılmasına Yol Açan Değiştirmeler :

Son olarak, birkaç misalle yersiz değiştirmelere işaret edeceğiz:

 

Paylaş:

Yorumlar

“372) Türk Yer Adlarının Uygunsuz Değiştirilmesi” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. Güven Beker yorum tarihi 26 Kasım, 2018 19:38

    Bu isim değiştirmelerinden ne yazık ki İzmir de nasibini almıştır. Karşıyaka’dan Menemen’e giderken bilindiği gibi Harmandalı köyü, Ulucak ve Miralem vardır. Bunlar 16-17.yy’da gelen Türkmen boylarının köyleridir. Ulucak önceleri Uluocak iken, iki sesli harften biri düşmüş ve Ulucak olmuştur. Kökenini kaybetmemiştir; ne yazık ki son dönemde Ulucak adı Ulukent’e devşirilmiş ve Ocak’la ilgisi kesilmiştir. Artık Ulukent’in Uluocak’tan gelmiş olduğunu anlamak olanaksızdır.

  2. Ramazan BAKKAL yorum tarihi 27 Kasım, 2018 06:27

    Derhal herkesin ismi iade edilmeli. Türklere ait geleneksel isimler yerli yerinde durmalı. Gündelik heveslerle yapılan bu türden değişiklikler asla tasvip edilemez…
    27.11.2018

Yorum yap