372) DOLARDAKİ YILDIZ

Yayin Tarihi 13 Mart, 2009 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

DOLARDAKİ YILDIZ ! 

 

Araştırmacı Yazar Sayın Yılmaz Karahan’ın bir çalışması bize, hem önemli bilgiler sunuyor hem de fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Bu bilgiler ışığında iz sürelim, bakalım nasıl bir sonuca varacağız!?

İsrail bayrağının şekli ilk kez, Yahudi devletinin kurucularından Theodor Herzl’in halefi ve yakın arkadaşı Dr. David Wolfson, tarafından tasarlanmıştır. Bayrağın üst ve alt kısımlarında ibadet sırasında kullanılan dua atkısı “Tallit’teki gibi beyaz zemin üzerine iki paralel mavi çizgi arasına ortalanmış bir mavi Magen David (Siyon Yıldızı) idi.

Çok eski İbrani alfabesinde dalet harfi Yunan alfabesindeki “delta” Δ ya benzeyen küçük bir üçgen şekille yazılırdı. İki “Dalet”in birleşmesi, yani iki üçgenin altıgen bir yıldız şeklinde çizilmesi Kral Davud’un adını temsil ediyordu.” Satırlarını okuduktan sonra “Davut Yıldızı”nın nasıl bir simge olduğunu kabaca öğrenmiş oluyoruz. Bu çerçeveden hareketle “turumuza “devam ediyoruz!

“ABD parası, bir doların üzerinde sağ taraftaki 6 köşeli yıldız ise daha farklı bir biçimi bugün İsrail bayrağında bulunan ünlü Davud Yıldızı‘dır. Piramit şeklinin üzerindeki “Annuit Coeptis” yazısı latince “Bizim meselemiz, plan başarıyla tamamlanacaktır” anlamına geliyor. Hemen beraberindeki “E Pluribus Umum” ise “Birçoklarının içinde bir tane” yani Eski Ahitte’ki “Seçilmiş Kavim” anlamına gelmektedir.

Altta yer alan “Novo Ordo Seclorum – Çağların Yeni Düzeni” , İllimunati’nin temel sloganı olan “Ardo Ab Chao” yani “Kaostan Düzen çıkarmak-Kaos Bizim İçin İyidir” formülüyle birlikte değerlendirilmelidir. Kendileri tarafından yaratıldığı ve kontrol edilebildiği sürece “kaos” korkulacak bir şey değildir, hatta iyidir. Çünkü önce kaosla boşluk yaratır, sonra istedikleri gibi doldurur ve yenidünya düzenini kurarlar. ABD dolarının üzerinde bulunan simgeler nasıl bir küresel komployla karşı karşıya olduğumuzun simgesidir…”

Devam ediyoruz…

“Oldukça eski bir okült sembol olan gamalı haç (swastika), Kabala mistisizmi Çin’de yer alan semboller arasındadır … Ne kadar ilginç!..Hitler’in gamalı hacı ile Siyonist sembol arasında “kardeşlik mevcut!.. Okudukça bilgiler daha da ilginçleşiyor!..

“Heksagram ya da Siyon Yıldızı, Yahudilikle kesinlikle ilişkilendirilmekle birlikte, bir tür büyüsel güç sembolü olarak yüksek dikili kayalara yapılan çizimlerde, büyülerde ya da egsorsizme  ait popüler kitaplarda ortaya çıkmaktaydı

Yahudi Kutsal Kitabına göre kral Davut’tan başlayıp ve oğlu Süleyman’ın Betşaba’da ölümüne kadar (M.Ö. 930) Hegzegram ile efsunlu bir takım dualar söylenerek melekler çağırılmakta ve bu yolla cinler uzaklaştırılmaktaydı. Bazı Kabalistlere göre, Kral Davut ve Kral Süleyman, Kabalistik büyü sanatları ile harikalar yapabiliyorlardı. Kartlara basılı bu tür simgelerin kehanet için kullanıldığı da ileri sürülmektedir. Fransız yazar Court de Gebelin (1773-1782) arkana büyü kartlarını Eski Mısır’ın büyülerinden kaynaklanan mistik semboller olarak kabul etmiştir. Okült bilimler her karta bir sayı, bir harf ve doğal bir nesne veya güç tahsis eder “

Tevrat’ın herkes tarafından bilinen açık anlamından başka, gizemli(ezoterik) anlamı bulunduğu, sembollere gizlenen bu anlamların öğrenilmesi ve yorumlanması geleneği olarak tanımlanabilir. Kabala kelimesi, kimilerine göre İbranice Kibbel kökünden türetilen ”gelenekle kabul edilmiş şey” , kimilerine göre ise gene İbranice KBLH harflerinden oluşmuş, ”vahiy olarak almak, kabul etmek” kimilerine göre de ”sözel gelenek” anlamındadır. Kabala gizlemli bir anlayış olduğundan dolayı hayata ve yaradılışa dair, çok çeşitli boyutlarda ve konularda yorumlar içerir. kaynağını ise Tevrat’tan alır…”

Bu bilgilerden kabaca anladığımı nakledeyim mi?

Yaşadığımız coğrafya bağnaz bir Siyonist inanışın tehdidi altındadır!..
Behiç KILIÇ

image00116.jpg

Paylaş:

Yorumlar

“372) DOLARDAKİ YILDIZ” yazisina 3 Yorum yapilmis

 1. Ertuğrul Kapusuzoğlu yorum tarihi 16 Mart, 2009 09:33

  Sadece yaşadığımız coğrafya mı?

 2. Yılmaz Karahan yorum tarihi 18 Temmuz, 2014 01:32

  Behiç Kılıç’ı rahmet ve saygı ile anıyoruz

 3. Hasan DEMİR yorum tarihi 12 Ocak, 2015 21:39

  Dolar Hitlerden daha tehlikeli
  Evet, Dolar Hitlerden daha tehlikeli, işte insanlığın bir türlü fark edemediği felâket bu. Neticede Hitler kendi çektiği tetikle tarih ve toprak olmuştur ama Dolar her gün insanları gaz odalarında, savaş meydanlarında, hastanelerde kitleler halinde katletmektedir.
  Zaten Hitlerin tohumu da Dolardır, dolar basma yetkisini tekelinde bulunduran ve yeryüzündeki dolarların nerdeyse tamamını elinde bulunduranlardır.
  Her ülkede zaman zaman diktatörler olmuştur. Franko diktatördür, Pinoşe, Stalin, Bokasa diktatördür ama onların ve bütün diktatörlerin de karşısında esas duruşta durdukları diktatör, ABD dolarıdır
  ABD dolarıdır sözünü niçin tırnak içine aldığımızı erbabı hemen anlar ama meseleyi açmakta fayda var, aslında ABD doları hiçbir zaman ABD doları olmamıştır, o bir Yahudi Lirasıdır ve yeryüzündeki dolarların, doların yerine geçen Euro gibi, Sterlin gibi diğer para birimlerinin en büyük hatta yegane sahibi Yahudilerdir.
  Bir kere Dolar basma yetkisi Yahudilere aittir.
  İkincisi, senin Benim sandığın ve benim kendimin zannettiği Dolar, Sterlin yahut Euro da aslında Yahudinindir. İşte esas işin püf noktası da budur. Benim dövizim nasıl Yahudinin olur demeyin, bu kesinlikle böyledir. Diyelim ki evinizi, tarlanızı, fabrikanızı sattınız yahut on yıllarca yırt dışında çalışıp 500 bin dolar biriktirdiniz, bu parayı ne yaparsınız? Döviz evde durmaz, hırsız ve yangın tehlikesi vardır. Tabii olarak gider bankaya yatırırsınız. İşte bankaya yatırdığınız anda o 500 bin dolar Yahudinindir.
  Çünkü bankaların anası Yahudiye aittir. Milli Bankalar ve ülke nüfusuna kayıtlı vatandaşların özel bankaları bile döner dolaşır bir büyük Yahudi bankasının şûbesi, borçlusu, kuklası haline gelir, gelmiştir.
  Sakın ola ki Yahudiye kızdığım falan sanılmasın.
  Herkes görevini yapıyor, ben de bir fiili durumun fotoğrafını çekiyorum.
  Sen, o benim zannettiğin 500 bin doları orada yıllarca bekletirsin. Evet, lazım olursa bir kısmını çeker, ihtiyacında kullanırsın ama dediğim gibi o artık senin değildir. İşte yeryüzünde milyarlarca insan çalışır, karşılığında dolar alır, varını yoğunu satar, eline bir deste dolar bırakılır. Ve o milyarlarca insan gider dövizini bankaya yatırır. Yani emeğini, elindeki malını, tapusunu ve ürününü alıp eline doları veren tutmuş o doları senden Ver ben saklayayım diye geri almıştır. Senin bankada 500 bin doların vardır ama artık o bankanın senin gibi, benim gibi insanların parasından oluşan yüz milyar doları, trilyon dolarları vardır.
  İşte o dolarlarla o bankalar ve tabii sahipleri ülkeleri savaşa sokar, milletlerin elinden Tüpraşları, Telekomları alır yahut aldırtır. Ve hiç kimse de aslında kendi parası ile kendi malını sattığının farkına varmaz. Bir bakıma sen kendi 500 bin dolarınla kendi fabrikanı yabancıya 250 bin dolara satarsın. Yabancı senin bankadaki 500 bin dolarından 250 bin dolarını senden aldığı malın karşılığı olarak sana geri verir sen onu gider yine bankaya yatırırsın. Gerçi senin bankada 750 bin doların olmuştur ama önemli değil, o tutar aradaki farkı dolar olarak matbaadan temin eder, çünkü karşılığı vardır o da senin sattığın fabrikadır, getireceği gelirlerdir.
  Kabaca, mesele budur.
  Bugün Afrikada milyonlarca insan açlıktan ölmek üzereyse, sebebi diktatör Dolar yüzündendir.
  ABD Irakı işgal etmişse ona o emri veren Diktatör Dolardır ve ABD-İngiliz-Barzani-Talabani ittifakı Telaferde Türkmenleri katlediyorsa Diktatör Dolar yüzündendir ve senin Başbakanın, Dışişleri Bakanın ABD de oldukları halde meseleyi gündeme getiremiyorlarsa bu, Türkiyenin borçları yüzünden yani Diktatör Dolara olan bağımlılıktandır.
  Hastanelerde ilaçsızlıktan insanların ölümü de Diktatör Doların zulmüdür, ülkelerdeki yolsuzluk, hortum ve ahlaksızlık da Diktatör Doların eseridir.
  İnsanlık Diktatör Doların askeri, hizmetçisi, yalakası ve kulu haline gelmiş, Diktatör Dolar câhiliye dönemini geri getirmiş ve milyarların secde ettiği bir put bir Firavun oluvermiş. Hani şeytan bir ömürlük itaat, ibadet ve taatının toplamı imânını son nefesinde bir yudum su ile satın alıveriyorsa Dolar da atadan kalma mirasını, bir ömür biriktirdiğin malı-mülkü, bir yıl boyunca ürettiğin ürünü iki rotatif hareketiyle birkaç dakikada elinden alıveriyor.
  Acıdır lâkin fiili durum budur.
  Bugün için belki bu problemin çözümü imkânsız gibi gözükmekte, daha doğrusun insanlık, Diktatör Doları tahtından indirmek ve gerçek demokrasiyi, yani paralar arasındaki yahut emek ve ürünler arasındaki eşitliği akıl edememektedir.
  Amma bu böyle gitmez ve Doların diktatörlüğün kıyamete kadar asla baki kalmaz, kalamaz, kalmamalıdır, kalmayacaktır.
  Dolar ve versiyonları çağın Latı, Menatı, Uzzasıdır ve akıbetleri farklı olmayacaktır.
  Bilge kişiler, neredesiniz!..
  -Behiç Kılıç’ı bizde rahmet ve saygı ile anıyoruz

Yorum yap