364) DENİZ FENERİ İÇİN YASA DEĞİŞTİRİLMİŞ!

Yayin Tarihi 10 Eylül, 2008 
Kategori BASIN-YAYIN

Deniz Feneri için yasa değişti

Deniz Feneri’ne ‘kamuya yararlı dernek’ konumu verilmesini iki kez reddeden Danıştay devre dışı bırakıldı

İçişleri Bakanlığı’nın Deniz Feneri Derneği’ne “kamuya yararlı dernek” konumu verilmesi istemi iki kez Danıştay tarafından reddedilince AKP hükümeti Dernekler Yasası’nı değiştirdi. Dernekler Yasası’nda kamu yararı dernek statüsü için Danıştay’dan izin alınması hükmü kaldırıldı ve bu yetki tümüyle Bakanlar Kurulu’na bırakıldı. Bakanlar Kurulu da Dernekler Yasası’nda değişiklik yapılır yapılmaz Deniz Feneri Derneği’ne 2004 sonunda “kamuya yararlı dernek” statüsü tanıdı. Derneğe, 2005 yılında da yine Bakanlar Kurulu “izin almadan yardım toplayabilme” olanağı tanıdı.

AKP’nin iktidara geldiğinin daha ilk ayında İçişleri Bakanlığı, 24 Aralık 2002’de, 25070 sayılı yazı ile Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kamu yararına çalışan derneklerden sayılması önerisi ile Danıştay’a başvurdu. Danıştay 1. Dairesi, Deniz Feneri  Derneği’nin durumunun, Dernekler Yasası’nın 58. maddesinde yer alan “bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için en az bir yıldan beri etkinlikte bulunması, amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği etkinliklerin ülke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması gerektiği” yönündeki hükmüne uygun olmadığı gerekçesiyle bu istemi reddetti. Danıştay 1. Daire’nin bu kararı, Danıştay İdari İşler Kurulu tarafından Nisan 2003’te onandı.

İçişleri Bakanlığı, 17 Mart 2004’te Danıştay’a bir kez daha başvurarak, Deniz Feneri için “kamu yararına çalışan dernek” önerisini yineledi. Danıştay 1. Dairesi, ilk kararındaki gerekçeyi öne sürerek bu istemi de reddetti. Bu ret kararı da Danıştay İdari İşler Kurulu’nca Temmuz 2004’te onandı.

Deniz Feneri Derneği için “kamuya yararlı dernek” konumunu Danıştay’dan çıkaramayan AKP iktidarı, çareyi Dernekler Yasası’nı değiştirmekte buldu. 2004 sonbaharında AKP tarafından Meclis’ten geçirilen ve 23 Kasım 2004’te yürürlüğe giren yeni Dernekler Yasası ile “kamuya yararlı dernek’ konumu verme yetkisi Danıştay’dan alınarak, “İçişleri Bakanlığı’nın önermesi ve Maliye Bakanlığı’ndan görüş alınması” koşullarıyla Bakanlar Kurulu’na tanındı. AKP’nin çıkardığı Dernekler Yasası’nda ayrıca, Danıştay’ın Deniz Feneri Derneği’ne “kamu yararı” konumu vermeme gerekçelerinden biri olan “derneğin giriştiği etkinliklerin ülke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelik ve ölçüde olması” hükmüne de yer verilmedi. Bu hüküm yeni yasada “derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır” tümcesine dönüştürüldü.

Dernekler Yasası’nda yapılan bu değişiklikler ile Deniz Feneri Derneği’nin önündeki tüm engeller kaldırıldıktan hemen bir ay sonra Bakanlar Kurulu 20 Aralık 2004 tarih ve 2004/8278 nolu kararıyla bu derneğe kamu yararı konumu kazandırdı. Böylece Deniz Feneri Derneği, “Yardım Toplama Yasası’na göre izin almadan yardım toplayabilme olağına” ulaştı. Dernek, “veraset ve intikal vergisinden” de muaf kaldı.

Üstün hizmet ödülü de verdiler

Bakanlar Kurulu bununla da yetinmedi, 12 Temmuz 2005 tarih ve 2005/9171 sayılı kararı ile de Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni “izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar”dan saydı.

Bülent Arınç’ın TBMM Başkanlığı dönemi içine giren 2007’de de Deniz Feneri Derneği’ne “TBMM Üstün Hizmet Ödülü” verildi.

Cumhuriyet

Paylaş:

Yorumlar

“364) DENİZ FENERİ İÇİN YASA DEĞİŞTİRİLMİŞ!” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. Hüseyin yorum tarihi 11 Eylül, 2008 12:47

    Deniz feneri derneğinin gerçekten suç işleyip işelemdiğini bilemiyorum. Ancak şurası kesinlikle bilinmeli böylesine durumlar sadece islamcı guruplarda olmuyor. İslam karşıtı durumlarda bu hadisele daha fazla.

  2. SoNYaZaR yorum tarihi 12 Eylül, 2008 06:45

    Bazı kişiler oğullarına Gemi almıştı , Araştırın bakın bu toplanan paraların % de kaçı ile kaç gemi alınabilir Almanyada patlak veren bu olay buzdağının sadece görünen yüzüdür, daha çok şeyler çıkacak yıllardır adı işi belli olmayan bi ton insan türedi son 10 yıl içinde , bazıları sigara yakar gibi anında holding kurmaya başladı , Milletin iyilik ve yardım duygularını kötüye kullanan bu kötü kişiler , yıllardır üretmeden Devlete katkı sağlamadan Trilyonların sahibi oldular ……… bitmez çok zor iş herkesin üstüne düşen görevler var . Saygılarımla. C*

Yorum yap