359) Alevilikte 4 Kapı, 40 Makam

Yayin Tarihi 11 Haziran, 2018 
Kategori İSLAMİYET, KÜLTÜREL

Alevilikte Dört Kapı, Kırk Makam  

4 kapı: Şeriat, tarikat, marifet ve hakikattir. 

Şeriat: Bütün kitap ehli olan peygamberlerin ümmetlerine mahsus bir inanış ve ibadet şeklidir. Bizim peygamberimiz Hz. Muammed’e biad eden ve ona tabi olan bütün inananların uyması gereken birinci ibadet şeklidir.

Tarikat: Hz. Peygamber ve Hz. Ali ile Ehl-i Beyt’e gönülden bağlanıp riyasız onlara tabi olanların yoludur.

Marifet ve Hakikat: Tarikat kapısından giren kişi, buradaki edep, erkan ve kırk makama tam uyarak, hizmet ve davranışları ile marifet ve sırr-ı hakikate ulaşabilir.

Bu 4 kapının herbirinde 10 makam bulunmaktadır.

Şeriatin Makamları: 1. Allah’a, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, her türlü güzellik ve iyiliğin Allah’tan geldiğine, kötü fiillerin ise nefsimizin ürünü olduğuna inanmaktır. 2.Allah’a ve Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek, namazı dosdoğru kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmektir. 3.İlim öğrenmek 4.İhsan sahibi olmak 5.Evlenip nikahlı olmak ve kendi helali ile yetinmek. 6.Helal yiyip giyinmek 7.Sünnet ehli olup peygamberimizin yolundan gitmek Amentünün şartlarını yerine getirmektir. 8.Şevkatli ve merhametli olmak. 9.Helal kazanmak. 10.İyiliği ve güzelliği emretmek, kötülüğü ise nehyetmektir.

Tarikatın Makamları: 1.Yola girip, pirden el tutmak; nefisten, hırstan, tamahtan, bütün kötü arzu ve isteklerinden arınıp, tövbe etmektir. 2.Bir mürşide mürid olmaktır. 3.Giyim kuşamı tarikata uygun olmak 4. Allah korkusu ile hareket edip, haksızlık etmemek 5.Hizmet etmek 6. Nefsi öldürmektir. 7.Allah’a dönmek ve ondan gayri hiçbir kimseden dilek dilememektir. 8.Meslek edinmektir. 9.Cemaate girmek, nasihat dinlemek, herkese sevgi beslemek. 10.Aşk, şevk, fakirlik ve kanaatkar olmaktır.

Marifetin Makamları: 1.Edepli olmak, kimseyi incitmemek. 2.Allah’tan korkmak, emrettiklerini yapıp men ettiklerinden sakınmak. 3.Nefsin terbiyesi, açlık ve kanaatkarlık. 4.Daima doğru olmak ve hiçbir zaman haksızın tarafında olmamak. 5.Utanmak, yani pirin, mürşidin, anne ve baba ve büyüklerin yanında edepli ve saygılı olmak. 6.Cömert olmak. 7.İlim tahsil etmek 8.Sakin olmak ve daima hırs, kin, öfke gibi olumsuzlukları kontrol edip yanlış davranışlardan kaçınmak. 9.Gönül kırmamak ve herkesi hoşnut etmek. 10.Kendini bilip tanımaktır.

Sırr-ı Hakikatin Makamları: 1.Alçakgönüllü olmak, incinmemek, istekte bulunmamak, dilek ve iradeyi Tanrıya teslim etmektir. 2.Kainata tek bakışla bakıp, hüküm vermeden (kişileri söz konusu etmeden) iyiliğin ve kötülüğün kendisini görmek. 3.Nimetlerden yararlanmak fakat fazlasını Allah rızası için dağıtmaktır. 4.Ölmeden önce ölmek, yani nefsi öldürmek. 5.Hiçbir yaratığa zarar vermemek 6.Hoş sohbet, olgun olmak; mürşide tam istekle uymak. 7.İyi ve olgun kulların girdiği doğru yola girmek. 8.Kendinde görülen kerametleri gizlemek. 9.Sabretmek, Tanrıya yakarmak ve Ona ulaşmak. 10.İç gözüyle (can gözüyle) gözlemek, ilm-ü ledünü (Tanrısal bilim) öğrenmek.

Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Kaynak: http://w3.gazi.edu.tr/~iarslan/cibali.pdf

image001

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap