35) SAYOKAN (TÜRK SAVAŞ SANATI)

Yayin Tarihi 6 Nisan, 2008 
Kategori KÜLTÜREL

 

SAYOKAN 

Türk Savaş Sanatı

image00113.jpg

 

Türk savaş sanatı, Sayokan Türk Milletinindir, bu ülkede yaşayan herkesindir.

Her millete vatan, bayrak, millet sevgisini veren kahramanları, önderleri gibi, Sayokan’da

Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüleri, öğütleri, binlerce yıllık tarihi kültürü, geleneği, destanları, kahramanları ile yaşayacaktır.

 Bu çatı altında herkes Sayokan’ın içinde kendine yer bulacaktır.

Yaşam üç evreden oluşur, mazi dönemi, hal (bugün) dönemi ve istikbal dönemidir.

Mazi dönemimiz ile bu günümüzü, bu günümüzle de istikbal dönemimizi hazırlarız.

Önderlerimizle, tarihimizle, gelenek ve göreneklerimizle bu günümüze ışık tutar, yarınlarımıza da temeller atarız.


Türk savaş sanatı,

Sayokan’a yalnızca bir savaş sanatı,  uzakdoğu savaş sanatları gibi,

ya da uzakdoğu savaş sanatlarına bir alternatif olarak bakmayınız.

Bir Türk kültürleştirme hareketi olarak bakmak yerinde olacaktır.


Yabgu Nihat YİĞİT
www.nihatyigit.com

image0021.jpg

 

TÜRK KÜLTÜREL MOTİFLERİ :


Türk savaş sanatı tanımlamasından anlaşılacağı gibi, Türk kültür, geleneklerine göre kurgulanmış destanlarından etkilenmiş, yeni Türk neslinin de tarihimizde ki kahramanlıkları, yiğitlikleri hatırlamaları, ruhsal boyutunu yaşamaları, akıl ve beden gücünün ortak kullanımının kazandırdığı zevki tatmaları Sayokan’da ilke edinilmiştir. Sayokan, kültürümüzdeki değerlerin tekrar yaşatılması, bu değerlerle  Alplerin yetiştirildiği bir kültürleştirme   hareketidir. Prof.Dr. Özbay Güven hocamız “Türklerde spor kültürü” adlı kitabının bir bölümünde şöyle diyor. Sporun tarihi, insanın doğa koşulları ile tanışarak, ona uyması doğada egemen olmaya başlaması ve kendisini korumak için tek araç olan vücudunu ve adalelerini geliştirmesi ile başlar. Başlangıçta sporun insanların fazla enerjilerini boşaltmak, sağlıklarını ve güzelliklerini geliştirip korumak, boş zamanlarını değerlendirmek, barışa katkıda bulunmak ve ticari yararlar sağlamak gibi amaçlar için yapılmadığı kesindir. İnsanlık tarihi ile insanın korunma ve güvenliğini sağlama mücadelesi de birlikte başlamıştır. İlk çağlardan kalma bazı resimler, spor dallarının da belirmeye başladığını gösterir. Ancak, spor tarihinin başlangıcı diye adlandırdığımız resimlerin çoğu savaş ile yakından ilgilidir. Savaşların beden gücüne dayandığı çağlarda spor, savaşa hazırlık dönemi oluşturmakta idi. Türkler de bu dönemlerde savaşa yönelik işlevleri olan sporları yapmışlar ve desteklemişlerdir.   Günümüz yüzyılına bu anlayışı taşıyan ve başarılı olanlar Karate, Aikido, Judo ve Sumo ile Japonya, Tae kwon do, Hapki do, Tang soo do ile Kore, Kung-fu ve versiyonları ile Çin olmuştur. Teknolojik alanda gelişmiş sanayi toplumları veya günümüz insanları, korumak, korunmak, güvenlik kavramlarını oluşturan duygularından hiçbir şey kaybetmemiştir, sadece tarz, yöntem, öğretiler değişmiştir. Ne kadar savaşa hazırlık olmaktan çıkmış gibi görünse de güçlü, akıllı bireylerin yetişmesi için spor adı altında eğitimlere gereksinme yarınlarda da devam edecektir. Çünki milli kültür ve mirasların devamiyetinde, sağlıklı nesillerin oluşmasında, vatan ve bayrak gibi milli değerlerin korunmasında akli olduğu kadar bedensel gücüde gereksinme vardır. Ayrıca barışın koruyucuları savaşçılardır.

Türk savaş sanatı Sayokan, akıllı, çalışkan, erdemli, barış yanlısı, güçlü, kuvvetli, kahraman ve yiğitlerle dolu tarihimizi görselleştirmek, yaşatmak, uluslar arası alanda ise bu kültürümüzü tanıtmak için oluşturulmuştur. Savaşçı ruha ve bedene sahip yeni nesillerin oluşmasını sağlamak amacı ile vardır. Her zaman şunu savunurum Barışın muhafızları ancak savaşçılar olabilir. Çünkü, savaşçılar, savaşın yıkıcı etkilerini en iyi bilenlerdir. Ve bu yıkıcı etkilerin tekrar edilmemesi konusunda samimi ve gayretlidirler.Savaşı ve savaşmayı bilen, barışın gerekliliğini ve korunması gerektiğini gayet iyi bilir. Savaşçının savaşı anlamlı ve erdemli, barışı ise adaletli ve kalıcıdır. Savaşçı ruhunu terbiye etmiş, bedenini kuvvetlendirmiş bu disiplini ilke edinmiş kişidir.”  Bu tezime en iyi örnek yine biz Türk milletiyiz. Savaş sözcüğünden bahsederken salt kan dökmekten bahsetmiyorum. Ülkemizde uzakdoğu sporlarının dünyadaki gerçek karşılığı savaş sanatlarıdır. İngilizce martial arts, japonca bushido’ dur. Uzakdoğu sporları tanımlaması dünya literatüründe yoktur, bize aittir. Ayrıca savaş sözcüğünün bir karşılığı ise mücadele etmek demektir. Bu anlamda da ele alırsak, yaşamımızın hiçbir alanı yok ki savaşmamış olalım. 

SAYOKAN ;SAvaşçının YOlu ve KAN’ı” cümlesindeki kelimelerin baş hecelerinin birleştirilmesi ile meydana getirilmiştir.

Türk savaş sanatı,

Savaşçı sözcüğü ile nasıl savaşçı olunacağının yolunu, yani akıl ve beden gücünü kullanabilme yeteneğini ve disiplinini,

Yolu sözcüğü ile öğreti olarak erdemliliği, barışı, çalışkanlığı, sevgiyi, saygıyı tarihteki büyüklerinin, gelenek, örf ve ananeleri ile,

Kanı sözcüğü ile de tarihteki kahramanların birliğini, devamiyetini amaçlamaktadır.

 

GENİŞ BİLGİ VE MÜRACAAT İÇİN :

http://www.sayokan.gen.tr

http://www.sayokan.net

http://www.sayokan.org

http://www.turkiyesayokanfederasyonu.com

http://www.wsgf.net

http://www.sayokanforum.com

http://www.sayokanakademi.com

http://www.sayokanalplik.com

http://www.sayokan.de

http://www.sayokanistanbul.com

http://www.marmarasayokan.com

http://www.sayokanege.com

http://www.sayokanicanadolu.com

http://www.sayokantunisia.4t.com

http://www.sayokan.co.uk

ziyaretcidefteri21111126.gif

 

Paylaş:

Yorumlar

“35) SAYOKAN (TÜRK SAVAŞ SANATI)” yazisina 6 Yorum yapilmis

 1. Yılmaz Karahan yorum tarihi 7 Nisan, 2008 16:08

  Sayın Nihat YİĞİT,

  Sayın Yılmaz KARAHAN,

  BAYO

  BARIŞ YOLU

  TÜRK SAVUNMA SPORU

  Saygıdeğer Hocam Yabgu Nihat YİĞİT’ e çalışmalarından dolayı Türk Milleti adına teşekkür eder ve gelecekte büyük başarılar dilerim.

  Türk ismi, ürün, hizmet ve sanatları geçmişte, bugün ve yarın bir dünya markasıdır. Bu avantajı iyi kullanarak Türk insan ilişkilerinin felsefesi anlamına gelen bu Türk Sporunu dünyada yaygınlaştırmak ve böylece insanlara hizmet ederek Türk’ ün saygınlığını artırmak hepimizin amacı olmalıdır. Bunun için dünya’ daki gelişmeleri doğru algılamak ve Türk aklını kullanarak dünya’ da bu sporun hızlı bir kabul görmeyi sağlamalıyız. Bunun için Sayokan ismi acil olarak değiştirilmeli ve BAYO veya BAYOSA olarak değiştirilmelidir. Çünkü Türk Milleti Barış seven ve gittiği her ülkede barışı tesis eden bir millettir. Atatürk “Yurtta barış, Cihanda barış” demiştir. Nihat Hoca’ nın kurduğu bu spor ile Türklerin barışı tesis etmek için kullandığı el, ayak ve beyin gücünü gösterme sanatıdır. Diğer bütün kural ve kavramlar Hoca’ nın öngördüğü şekilde olmalı sadece savaş ismi yerine barış adı kullanılmalıdır. Böylece dünya Türk barış sanatını merak edecek, görecek, kullanacak bizim düzenleyeceğimiz yarışlara bizim koyduğumuz kurallar çerçevesinde katılacaktır. Bugün Judo, Taekwondo ve KungFu’ nun kabul görmesinin temelinde bu yatmaktadır. Bunu bir an önce yapmalı hatta AB projeleri hazırlayarak gelişim ve tanıtım için faydalanmalıyız. Aksi takdirde bu spor sanatımızı kısır bir şekilde, bodrumlarda havasız salonlarda yapmaya devam eder ve ne Türklüğe ne de insanlığa böyle bir eseri kalıcı olarak sunamayız. Olaylara bilimsel yaklaşmalıyız. Türklerin Barış Yolu’ nun bu spor sanatı ile gösterildiğini, bu sanatı ve sporu uygulayanların kalıcı barışı sağladığını bilimsel olarak kanıtlamalıyız.

  Hoca’ nın BAYO’ su Dünya Türkleri’ nin barış sanatıdır. Ayça (hilal) stratejisi, kurt kapanı oyunları ile,
  Türkçe kavramlar bütünü ile, sıradüzen ünvanları ile, kahramanlık oyunları ile, Atatürk’ün Sadece Türklere değil tüm mazlum milletlere sunduğu ilke ve hedefleri ile,
  BAYO’ nun en üst ünvanından en alt ünvanına kadar BAYO içinde yaşatılan töresiyle, faaliyetlerindeki evrensel Türk kültürünün
  yaşatılma gayretleriyle, kültürel davranış disiplinleri ile Türk Barış sanatıdır.

  Dünya savunma sanatları arenasında Türkü, Türk
  milletinin seciyesini, kabiliyetlerini ortaya başka dövüş sanatları ile değil Türk barış sanatı ile layıki ile kanıtlama kararlılığı noktasında bir barış sanatıdır. Savunma spor sanatları alanında dışarı bağımlılıktan kurtulma noktasında gücünü, farklılığını ortaya koyan bir spor dalıdır.
  BAYO “Yabgu” Nihat Yiğit tarafından bulunmuş ve kurulmuş olan Sayokan’ ın bugünke en son geliştirilmiş halidir. BAYO bu günkü geldiği noktaya
  onun çalışmaları ve çabaları ile gelmiştir. Bundan sonra artık Barış Yolunda yürümek isteyen Türk Milletinin katkı ve destekleri ile gelişecek ve büyüyecektir. Nihat Hoca’ nın aşağıdaki düşünceleri BAYO Barış Yolu savunma sanatının oluşumu ve geleceği hakkında bize ışık vermektedir.

  *Her alanda ve branşta yurt dışına kendi öz değerlerimizle açılmalı, dünya arenasında kendimize ait, övünç kaynağımız olacak çalışmalar üretmeliyiz. Kendimizi tanıtmanın ve tanınmanın yolu, dışarıdan getirdiğimiz unsurların üzerine kimliğimizi yazarak değil, tarihimizle, kültürümüzle, dilimizle anılacak çalışmalarımızla, dünya arenasında rekabet etmekle mümkündür. Dış dünyanın çalışmaları, ürettikleri ilham kaynağımız olabilir. Taktir ve taltiflerimizle teveccüh gösterebiliriz. Ama bağımlı olmak 16 bin yıllık tarihe sahip, medeniyet ruhu ve şuuru taşıyan bir milleti ancak tembelleştirir. Gelişmek başkalaşmak veya başkalarından medet beklemek değildir. Başkaları ile rekabet edebilmek, rekabet edebilme gayreti ile üretmektir.
  *BAYO, dünya savunma sporu ve sanatları alanında bizi anlatmaya ve tanıtmaya gayret eden; bu alanda bizde varız diyebilmenin onurunu yaşatmak amacı ile Millet merkezli bir kültürleştirme hareketidir. Yabancı alanlarda, yabancıların kuralları içinde varlık mücadelesi vermek yerine; bizim alanlarımızda yabancılara adalet, hakkaniyet ve misafirperverliğimizle, şanlı geçmişimizle varlığımıza taktir ve teveccüh göstermelerini sağlamak daha anlamlı ve onurlu olacaktır. Bu bir ırkçılık değildir. Irkçılık başka milletlere yaşama hakkı vermemek demektir. Biz herk ırktan insanları BAYO ile Barış Yolunda ilerleyip Türk Milleti ile barışa davet ediyoruz. Taktir ve teveccüh büyük Türk Milletinindir.

  BAYO bir Türk kültürleştirme hareketidir. Büyük Milletimizin teveccühü ve kabulü ile önümüzdeki yıllar kültürümüzün bir parçası olacaktır. Tüm kültürlere katkı, önce kültürleştirme hareketi ile başlar, daha sonra milletin kabulü ile kültürün bir parçası olur. Örneğin yağlı güreşimiz atalarımızın Anadolu’ya gelmesi ile başlamıştır. Orta Asya’da iken aba – kuşak güreşlerimiz mevcut iken, Anadolu’ya gelişimizden sonra güreşimiz yeni bir boyut kazanmıştır.

  BAYO evrensel kurallar sonucunda tüm dünyada kabul gören Türk güreşi gibi BARIŞ YOLU anlayışı önce Türk gençleri tarafından kabul gördükten sonra hızla dünyada yaygınlaşacaktır. Bu günümüzde savaş ve kan gibi itici ve demode kavramlar ile sağlanamaz. Bu konuda gerekirse hemen bir Kurultay oluşturulmalı ve Türk Milletine danışılmalıdır. Kurultay sonucunda bir an önce bu yanlıştan dönülmeli Nihat Hoca’ nın bu armağanı hüsranla sonuçlanmamalıdır.

  Saygı ve Muhabbetle

  Mustafa KOÇ

  Yük.End.İşl.Müh.

  Uluslarası Yönetim Danışmanı

  O5327618855

 2. Kutlug Kagan yorum tarihi 25 Nisan, 2008 00:53

  Oncelikle Yukksek Muhendis olan bu arkadasin yazilanlari ve Sayokan (BAYO falan degil, bunu nerden cikariyorsunuz?) kelimesinin anlmaini ve acilimini bilmesini isterdim.

  Yanlis kelime ile cevap veriyor, Sayokani ve kurucusunu ovuyor gibi yaparken en buyuk hakareti yapiyorsunuz.

  Savascinin Kani ve Yolu’ndaki KAN in bati vahseti gibi gercek kan degil soy oldugunu yine internette var olan Turkce sozluklerden bulabilir (sitelerde de cok acik ve net yazilmistir) BAYO degil SAYOKAN ismi oldugunu gorebilirdiniz.

  Sayokanin disardan bir kurultaya ihtiyaci yoktur kendi yonetimi vardir ve kendi kurallarini kendisi koyabilecek kapasitede ve egitimde Alplari vardir, bilginize sunulur.

  Bilmediginiz konularda is olsun diye yorum yazmayiniz lutfen.

 3. sporcu yorum tarihi 15 Nisan, 2009 21:04

  bu alanda çalışma yapan başkalarıda var .
  bakınız.
  http://www.turkdosport.com/

 4. BİLGİN DENİZ KARAMANOĞLU yorum tarihi 4 Temmuz, 2009 23:12

  TÜRK SAVAŞ SANATI,SOYAKAN-GOSHİNKAİKAN 4 HİLAL 4 BÖLGE ÜZERİNE KURULMUŞTUR.
  ALPARSLAN’IN 1071 MALAZGİR SAVAŞINDAKİ HİLAL STARTEJİSİ BAZ ALINMIŞTIR.RAKİP HİLAL İÇERİSİNE HAPSEDİLİR VE TEKNİK VARİSYONLAR UYGULANIR.4 RENKTE HİLAL VARDIR O 4 RENK REKLERİN ANASIDIR,BÜTÜN ARA RENKLER BU ANA RENKTEN OLUŞUR.YANİ SOYAKAN TÜM FARKLI RENKTEKİ IRKLARA,DİNLERE HİTAP EDER.

  TÜRK SAVAŞ SANATI SOYAKAN BİR TÜRK KÜLTÜRLEŞME HARAKETİDİR.

  SAVAŞCININ YOLU VE KAN’I CÜMLESİNDEKİ SÖZCÜKLERİ BAŞ HACELERİ ALINMIŞTIR BİR İSİM OLUŞTURULMUŞTUR.CÜMLEDEKİ KAN SÖZCÜĞÜ SOY,AİLE ANLAMLARINDA KULLANILMIŞTIR.

  SOYAKAN-GOSHİNKAİKAN ZITLIKLARIN BİRLİĞİ PRENSİBİNE GÖRE KURULMUŞTUR.
  BU BAŞKA SAVAŞ SANATLARINDA YOKTUR.

  SOYAKAN-GOSHİNKAİKAN’DA OKULLARA VEYA KULÜPLERE ”ALPLİK OKULU”DENİR.SPORCULARADA ”ALP”DENİR

  TÜRK SAVAŞ SANATI ,SOYAKAN-GOSHİNKAİKAN KAPALI ALANDA DEĞİL YAĞLI GÜREŞ GİBİ ÇİM ÜZERİNDE AÇIK ALANDA,STADYUMDA YAPILIR.TAM VURUŞLU NAKAVUT(KNOCK DOWN FULL CONTACT)SİSTEMİDİR.CENK SÜRESİ 5 DK’DIR.

  ÜNİFORMAYA ABA ADI VERİLİR.MAVİ KÖŞE MAVİ RENK,BEYAZ KÖŞE BEYAZ RENK ABA KULLANIR.

  CENKLER(MAÇLAR)KÖS VE DAVULLAR EŞLİĞİNDE YAPILIR.PASİFLİK DURUMUNDA KÖS VE DAVULLAR AKTİFLİK İÇİN DESTEK VERİRLER.
  4 ANA KATAGORİ VARDIR;BAŞ BOYU(BATURALP),ORTA BOY
  (KONURALP),AYAK BOYU(GENALP) VE BAYANLAR ALMİLA.

 5. Isa Alemdag yorum tarihi 5 Temmuz, 2009 02:34

  Degerli Arkadaslar,

  Yukardaki yazida Sayokan linklerinden bazilari kullanim disidir su an. Sayokan Dunya Federasyonu resmi sitelerimiz guncellenmistir ( http://www.sayokan.net ve http://www.sayokan.org ). Bu sitelerden diger uye ulke ve lokal linklere bakabilirsiniz.

  Ayrica belirtmek istedigim, ilk yillarda stratejik amacli kullanilan “Goshin Kaikan” ismi 2004 den bu yana aldigimiz bir kararla kullanilmamaktadir. Arkadaslarin Sayokan hakkinda yazarken bu konuya dikkat etmelerini rica ederim.

  Saygi ve sevgiler,

  —-
  Isa Alemdag
  Tanyu

  President, SAF (Sayokan Avrasya Federasyonu)
  Vice President, SWF (Sayokan Dunya Federasyonu)
  mobile: +44 – 7904 992088
  e-mail: [email protected]

  http://www.sayokan.org
  http://www.sayokan.co.uk
  http://www.sayokan.net
  http://www.sayokanforum.com

 6. usman hafeez yorum tarihi 2 Kasım, 2010 05:09

  Kind Attn : Buying Manager

  Dear Sir / Madam,

  We have got your contact details through some reliable sources and come to know that you are leading importers of all kinds of Martial Arts Equipments.

  We would like to inform you that M/S Nisa Impex is established in 1998 with the motto to provide best quality, Boxing All type of..Competition Gloves, Professional Gloves, Training Gloves and Bag Mitts, Training Mitts and Power Mitts, Focus Pads, Kick Pads, Shin Pads, Head Guard, Chest Guard and Groin Guard, Shorts and Trousers, Punching Sacks and Protector Shoes, Punching Balls. at very competitive prices to our worthy customers. We have started export in 2000 with very appreciating results. Now want to expand our business globally. Our items includes Karate Suits Kanfu Suits Ju-Jitsu Suits Martial Art Belts T-Shirts / Polo Shirts.
  We have a large unit for fullfilling the demands of worthy buyers.We invite you to please visit our website http://www.nisaimpex.com & let us know about your interested articles or you can also send us your own required articles along with full description so that we will quote you our best , competitive & economical price quotation.

  We will wait for your quick reply . till remain……….

  Best Regards,

  Imran Shahid
  (Export Manager)

  NISA IMPEX

  Pakistan Office
  Hayat Pura Near Blind School
  Zafarwal Road
  Sialkot 51310 Pakistan
  Tel # + 92 52 3000936
  Fax# +92 52 4598092
  Cell +92 300 6151940
  Email: [email protected]
  website: http://www.nisaimpex.com

Yorum yap