331) Kanatlı Küre Sembolü

Yayin Tarihi 27 Şubat, 2016 
Kategori KÜLTÜREL

Kanatlı Küre Sembolü

image001

Yazılı, daha doğrusu çizili / resimsel tarihin; yani ilk insanlar çeşitli yerlere birşeyler çizmeye başladıktan sonra ortaya çıkan, derin anlamları olan ve günümüze kadar gelmiş, insanlığın bilincinde köklü bir yer edinmiş bazı amblemler / semboller / betimlemeler vardır. Bunların en önemlileri bütün geçmiş medeniyetlerde görülebilen ve çağdaş medeniyetlerde de uzantıları bulunan kanatlı küre çizimi / sembolü / amblemi ve bundan türeyen kanatlı betimlemeler ve kartal sembolleri ve haç işaretidir. Bilindiği üzere sembollerin anlamları çok katlı olup, geçmişin derinliklerinden süzülen, aktarıla aktarıla zamanımıza kadar ulaşan kadim bilgiler taşırlar.

Dünya çapında yapılan arkeolojik kazılar ve araştırmalarda (ki en yaygın olarak Mezopotamya’da / Beş Deniz Bölgesi’nde) bu semboller her yerde karşımıza çıkar. Tabletlerde, silindir mühürlerde, kayalarda, tapınak ve saray duvarlarında , girişlerinde, çanak çömlek, vazo vb. parçalarda çokça rastlanan bu amblemler; genellikle tanrılar, onların görevlileri, rahipler ve krallarla birlikte anılır, çokça onlarla birlikte resmedilir. Kanatlı Küre’ye en büyük ilahi amblem sıfatı verilmiştir. Tanrısal ve göksel bir semboldür. Geçmiş bütün medeniyetler; Sümerler, Mısırlılar, Akadlılar, Hurri, Hitit, Babilliler, Hintliler, Asur, Elam, Mari, Mitani, Kenan, Urartu, Nuzi ve diğerleri bu sembolü en üstün, en büyük ilahi / tanrısal sembol olarak kabul etmişler, saygı göstermişler ve her yere resmetmişler ve betimlemişlerdir. 12. Gezegen (Nibiru gezegeni), göklerdeki büyük yolcu olarak tanımlanır ve bir Kanatlı Küre olarak resmedilir. Arkeologların yakın doğu halklarının kalıntılarını gün ışığına çıkardıkları her yerde kanatlı küre sembolü göze çarpar. Bu sembol krallara ve rahiplere eşlik eder, onların tahtlarının üstünde durur, savaş sahnelerinde onların üstünde “yüzer”, arabalarının, giysi ve eşyalarının üstüne işlenir.. Hitit kralları, Mısır firavunları, Pars şar’ları hepsi de sembolü ve temsil ettiği şeyi en üstün ilan etmişlerdi. Binlerce yıl da öyle kaldı. Zamanımıza kadar etkisi görüldü hala da görülüyor. Kadim dünyadaki astronomi bilgisinde ve ortaya çıkan tüm dinler, inançlar, olaylar ve betimlemelerde merkezi önemde olan şey, güneş sistemimizde bir gezegen daha olduğu kanaatiydi, en geniş yörüngeye sahip olan üstün bir gezegen; “göksel efendi”. Sümerlilerin “Nibiru”, Mısırlıların “Söndürülemez Yıldız” ya da “Milyonlarca Yıl Gezegeni” dedikleri, “tanrıların göksel evi”. Şimdilerde harıl harıl aranan; NASA’nın değişik adlar verdiği; 12. Gezegen. İstisnasız tüm kadim halklar en geniş, en muhteşem yörüngeye sahip bu gezegene hürmet etmişlerdir. Beş Deniz bölgesinde, Mısır’da, Mezopotamya’da ya da başka yerlerde, onun her yerde hazır ve nazır olan amblemi ‘kanatlı küre / disk ’ idi. Bu amblem binlerce yıl boyunca özel bir anlam ifade ederek zamanımıza kadar gelmiştir ve hala bazı bayraklarda bazı kuruluşların legoları ve amblemlerinde rastlanır.

Halkların gözlerini bağlamakla görevli, sis perdesi yaymakla görevli , dünya çapındaki hakim güçlerin elindeki / emrindeki bilimsel (!) bazı akademisyenler şu zırva görüşü ileri sürerler: “bu sembol sıradışı güneş patlamaları nedeniyle oluşan solar wind (güneş rüzgarı) nedeniyle güneşin görsel formunun değişmesinden kaynaklanır. Güneş optik bir yanılgı ile, sanki kanatları varmış gibi elipsoid bir şekilde görünür”. Bu görüş herhalde tüm insanlığı, kadim atalarımızla birlikte sözün tam anlamıyla ‘geri zekalı’ yerine koymaktır. Takibeden yazılarda; bütün kadim halkların bu optik yanılma(!) ları gösterilecektir.

image002

Hitit Boğazköy’den IV. Tuthaliya’nın mühür baskılarında Kanatlı Küre.

Hitit eserlerinde kanatlı yıldız sembollerinin tek daireli olarak yapıldığı da görülür. Bunlardan bazıları ilah Teşup’un, elinde ‘üç uçlu yaba’ benzeri bir sembol tutar haldeyken, başı üzerinde görülür. Hitit eserlerinde kanatlı yıldız sembolünde çift sütun, rahim şemasını andıran çift yay gibi başka sembollerin de eklenmiş olduğu görülmektedir. Kanatlı yıldız sembolüne Anadolu’da hiyeroglif yazıyla yazılmış kimi yazıtlarda da rastlanır. Bu tür disk sembollerinde diskin kanatlı olması, sembole kartal sembolünün anlamını da ekler. Kanatlı yıldız sembollerinin bazılarında görülen çift yaylar ya da çift spiral biçimler Mısır’da yerini çift yılana bırakır. Sembole çift yılanın eklenmesi sembole yılanın kozmik anlamının eklenmesini sağlar.

image003
Sümerlilerde karşımıza çıkan kanatlı disk, Galaktik uygarlıklara ait bir semboldür. Aynısı Mısır ve Tibet’te de bulunmaktadır.

http://sumer-akad.blogspot.com.tr/2015/03/kanatl-kure-sembolu.html

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap