317) VATANSIZLIK (HAYMATLOS)

Yayin Tarihi 26 Eylül, 2012 
Kategori SİYASİ

VATANSIZLIK (HAYMATLOS)

image00128.jpg

Ülkemizde yaşanan terör olayları, ekonomik sıkıntılar, kültürel erozyon; bugün tanıştığım birkaç genci, ne yazık ki hayatından bezdirmiş isyankar hale getirmiş halde gördüm…

Sohbetimizde mücadele azimlerinin kırılmaması hususunda öğütlerde bulunduk. Ancak gençler yarınlarından çok endişeli! İçlerinden biri vatandaşlıktan çıkmayı bile düşündüğünü yemin ederek söyleyince, ürperdim!

Hangi ülkenin vatandaşlığını istediğini, sorduğumda; “Hiçbir ülkenin” diye cevap vermesi üzerine, “vatansızlığı mı tercih ediyorsun?” dediğimde, sert bir şekilde “evet” diye cevap verdi…

Sohbetimizde kimliğin, ailenin, soyun, aidiyetin, milliyetin, vatanın ve devletin bir insanın hayatındaki önemini ve olmazsa olmazlığından bahsettik. Şükürler olsun ki gençlerimiz vermiş oldukları tepkilerin geçici olduğunu ifade ederek, vatan için canlarını bile gözlerini kırpmadan verebileceklerini belirttiler…

Ancak içimize kurt düştü!

“Vatansızlık” aman Allah’ım ne büyük bir felaket! Bundan daha büyük aşağılayıcı bir hayat olur mu? Şerefsizlik, onursuzluk ve her türlü ötelenmeye layık olarak yaşamak!

Nedir vatansızlık?

Almanca “haymatlos” kelimesi uluslararası vatansız kişiler için kullanılır. Vatansız(haymatlos) hiçbir devletle hukuki bağı olmayan kişidir. Vatansızlık genellikle devletlerarası büyük savaşlardan sonra ortaya çıktığı gibi kişilerin tercihleri ile de oluşmaktadır. Uluslararası Hukuka göre vatansız terimi, vatandaşlık hakkını kaybeden ve bir yenisini kazanamayan kimseler için kullanılır.

“Türk Hukukunda Vatansızlık” şu şekilde açıklanmıştır:

 Türk Hukukunda Vatansızlar 

Vatansız, herhangi bir devletin kanunlarına göre vatandaş sayılmayan kimselerdir. (ALTUĞ Yılmaz s.8)

Vatansız kişi bir devletin vatandaşlığında olmadığı için, şahsı veya mallarına girişilen milletlerarası hukuka aykırı herhangi bir fiilden dolayı hiçbir devletin diplomatik korumasından yararlanamaz. Bu sebeple Vatansızların hukuki durumunu düzeltmek amacı ile Birleşmiş Milletlerin teşebbüsü ile “ Vatansız Kişilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme” 26.04.1954 te kabul edilmiştir.

Bu sözleşme ile vatansız kişi yabancıların hukuki durumunda kabul edilmiştir. Ancak bu kurala rağmen uygulamada vatansızlar ile yabancılar hiçbir zaman aynı konumda olmamıştır. Çünkü devletler iki veya çok taraflı sözleşmeler ile kendi vatandaşlarının karşılıklı olarak çeşitli türdeki haklardan faydalanmalarını sağlamışlardır. Vatansız kişiler hiçbir devletin vatandaşı olmadıkları için bu tür anlaşmalardan yararlanamamışlardır. Yine vatansızların hukuki durumunu düzeltmek için uluslararası alanda yapılan çalışmalardan biri de, Avrupa Konseyi Kişi Halleri Komisyonunca 04.12.1954 de kabul edilen “ Vatansızlık Hallerinin Azaltılmasına Dair Sözleşmedir.” Bu sözleşme de vatandaşlık hukuku anlamında önem taşımaktadır. Türkiye de bu sözleşmeye 1975 ten beri taraftır. (ÇELİKEL Aysel s. 17)

İç İşleri Bakanlığı 12.07.2004 gün ve 2004/ 112 A.P.K. – 8 N.V.G. nolu genelgesinde vatansızlarla ilgili şunları belirtmiştir.

…Vatansız durumda bulunan kişilerin başvurularının kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmıştır. Vatansızlığın önlenmesi vatandaşlık hukukunun temel prensiplerden biridir. Bu açıdan vatansız kişilerin vatandaşlık başvuruları kabul edilecek olup, bunların ikamet durumları, Türk soylu olanlar için iki yıl, yabancı soylular için beş yıl olarak değerlendirilecektir. Yunanistan vatandaşı olan ya da Yunanistan vatandaşlığından ıskat edilen yabancılar için Türk soylu olup olmadıklarına bakılmaksızın beş yıllık ikamet şartı aranacaktır…

29.05.2009 Tarihinde yürürlüğe giren 5901 Sayılı Türk Vatandaşlık Kanununda vatansızlığı önleyen bazı hükümler şunlardır:

MADDE 8- (1) Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.
MADDE 25- (1) Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

b) Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.

c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.

ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

MADDE 27-(3) Vatandaşlığın kaybı, çocukları vatansız kılacak ise bu madde hükümleri uygulanmaz.

http://hukukmerkezi.blogspot.com/2009/10/turk-hukukunda-vatanszlar-haymatlos.html

Allah’ım; 
Milletimi Yurtsuz, 
Yurdumu Ocaksız, 
Ocaklarımızı Atasız, 
Atalarımızı Nesilsiz Bıraktırma!
YILMAZ KARAHAN

Paylaş:

Yorumlar

“317) VATANSIZLIK (HAYMATLOS)” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 26 Eylül, 2012 14:38

    son sözlerinize AMİİNN*SN.KARAHAN(*–VE SON OLARAKDA DUAMIZ;YARADANIM SEN COK YÜCESİN*NE OLRUSUN*ÜLKEMİZİ BU HALLERE DÜSÜRENLERİ YABANCI ÜLKELERDE YASAMAK ZORUNDA BIRAK!–Kİ;ANLASINLAR..;;((BU YAPTIKLARININ NE ANLAMA GLDİGİNİ!

Yorum yap