31) OĞUZNAME’LER KAYBEDİLDİ !

Yayin Tarihi 7 Ocak, 2008 
Kategori BASIN-YAYIN

Anadolu halkının tamamı Aleviydi

Araştırmacı Umar Ö. Oflaz, ‘Oğuzname-Köklere Giden Yol’ kitabında, Türk kültürünün aslının ‘Alevi-Kızılbaş kültürü’ olduğunu ileri sürüyor.

07 Ocak 2008 / 10:59

image00148.jpg

“Faruk Sümer tarafından 17’nci yüzyıla kadar Balkanlar’dan Asya içlerine kadar Türklüğün var olduğu her yerde Oğuznamelerin okunduğu ve dinlendiği belirtilmektedir. Oğuznameler Türk toplumunda milli benliği canlı tutucu, toplumu kendi kültür değerleri çevresinde birleştirici, atalar edimini anımsatıcı yazılar, şiirler, destanlardı.”

Zamanla kültür kendi içinde gelişim ve değişime uğradı, ama hâkim güçlerce insanların baskı, kıyım ve yalanlarla değişime zorlanması geçmişte olduğu gibi bugün de milyonların kaderini değiştirdi/değiştirmekte. Neler çarpıtıldı? Sapla saman nasıl birbirine karıştı? İncelendiğinde konunun ucu çok çok eskilere, din baskılarına, kanlı cinayetlere, fetih düsturlarıyla toplu kıyımlara dek uzanıyor… Geleneksel Türk kültürü bütünüyle Alevi-Kızılbaş kültürü müdür?

Atatürk, 1 Kasım 1922’de TBMM’de yaptığı konuşmasında, Türk ulusunun Osmanlı’dan tamamen ayrı olduğu ve Osmanlı’nın Türk ulusunun egemenliğine el koymuş olduğunu mu vurgulamaktadır? İstiklal Savaşı’na İstiklal ve Kurtuluş savaşı adı verilmesinin  gerçek nedeni bu mudur ?

Cumhuriyet’e konuşan Umar Ö. Oflaz, “Oğuzname-Köklere Giden Yol” (Verlag Anadolu) adlı araştırmasında bu ve daha birçok önemli sorunun yanıtını veriyor.

– Oğuzname nedir? Ve Oğuznameler neden yok edilmiştir?

– Faruk Sümer tarafından 17’nci yüzyıla kadar Balkanlar’dan Asya içlerine kadar Türklüğün var olduğu her yerde Oğuznamelerin okunduğu ve dinlendiği belirtilmektedir. Oğuznameler Türk toplumunda milli benliği canlı tutucu, toplumu kendi kültür değerleri çevresinde birleştirici, atalar edimini anımsatıcı yazılar, şiirler, destanlardı…

Bir toplumu asimile etmek isteyenler önce onu kendi tarihsel ve kültürel köklerinden kopartmaya çalışırlar ve eski kültürün kahramanlarına yeni bir misyon yükleyerek, yalanlardan örülmüş yeni bir kılıf giydirirler… Reşideddin’in yazmış olduğu ve Oğuz Kağan’ı İslamiyetin hizmetinde gösteren çarpıtılmış destan buna tipik bir örnektir.

‘Türk kültürü Alevi-Kızılbaş kültürüdür’

– Mesela ‘Türk kültürünün çarpıtılmış, üzeri kapatılmış biçimi’ değerlendirmesinde bulunuyorsunuz kitabınızda.

– Geleneksel Türk kültürü bütünüyle Alevi-Kızılbaş kültürüdür. Türk-Törük sözcüğü de bu anlamı taşır… Araştırmalar bizi bu noktaya götürecek diye korkarsak, bunun üstünü kısa yoldan örter ve üzerine bir masal uydururuz.

– Bu bağlamda kontrol altına alma güdüsüyle kültürlerin kökenine, kök kültürlere ilişkin izler nasıl yok edildi, örnekler misiniz?

– Bir araştırıcı, “Bir toplumu yönetmenin en kolay yolu şeriattır” diyor. Toplum şeriata bağlandıktan sonra, yönetici sorumluluklarını yukarıya -Allah’a- havale etmekte ve kendisi işin içinden sıyrılmaktadır. Anadolu Türk-Oğuz veya Alevi-Kızılbaş halkını Sünnileştirmek için çıkarılmış insanlık adına yüz karası olan pek çok fetva ve ferman vardır. Bu fermanlarla Türkler kendi inançlarına bağlı kaldığı sürece korkunç ekonomik, sosyal ve yaşamsal baskılara uğratılmış, dönüşüme zorlanmıştır.
Cumhuriyet

Paylaş:

Yorumlar

“31) OĞUZNAME’LER KAYBEDİLDİ !” yazisina 12 Yorum yapilmis

 1. Turker Bayram yorum tarihi 7 Ocak, 2008 15:35

  Anladığım kadarı ile Atatürk türkiye devletini,hazar devletinin devamı niteleğinde tasarlamış..cünkü son oguz devleti hazar kağanlıgıdır ve onlarda kök türk devletinin devamıdır..kesintiye ugrayan oguz devlet gelenği,Türkiye cumhuriyei ile yeniden vüçüt buldu..osmanlının kuruluşundaki dominant unsurların asker kesimi oguz agırlıklı olmasına ragmen zaman içinde selcukiler tarafında ele alınır devlet yönetimi ve ardından devşirmeler sayesinde kimliksiz bir emperyal siyaset gütmeye başlar..bu durum tebaayıda kimliksizleştirmeyi getirir lakin oguz ve türkmenler buna direnir ve ardından soykırım uygulamaları başlar..Gazi Kemal bu durumu bilmesinden ötürü yeni cumhuriyetin devlet ananelerini hazar kağanlıgının devamı şeklinde tasarlamış olabilecegini sanmaktayım..

 2. OĞUZNAMELER KAYBEDİLDİ/Anadolu halkının tamamı Aleviydi : FikirYolu.com yorum tarihi 7 Ocak, 2008 16:09
 3. fecire çetin yorum tarihi 7 Ocak, 2008 21:29

  sayın yılmaz karahan beyefendi bilgilerinden ötürü minnetarım

 4. sedat ergenç yorum tarihi 8 Ocak, 2008 02:52

  pes yani!!!

  Türk kültürünü sadece aleviliğe dayandırmak kadar yanlış ve yavan bir yaklaşım olamaz.

  aleviliğin varlığı ve ortaya çıkışı islamiyetin çıkışından çok sonradır, o da en iyimser ve erken bir tarih olan 700 lü yıllardır. oysa türk kültürü denince biraz daha geriye gitmek gerektiğini :))) umarım ki kabul edersiniz…

 5. Mevlüt Uluğtekin Yılmaz yorum tarihi 8 Ocak, 2008 14:03

  Doğrudur. Horasan’ın İbn Kuteybe denilen zalim, Türk kasabı Emevi valisi sayesinde müslüman olmamışlardır. 8 ve 9. yüzyıllarda Türkler Ehlibeyt’e yapılan zulumlerin ağıtlarını, destanlarını dinleyerek, mazlumun yanında olma bilinciyle doğan Türkler kolay müslüman olmuşlardır. Oğuzların ‘Alevî’ anlayışında olması doğrudur. Bana kimse Dedekorkut hikâyelerinde sünni tavır gösteremez; aksine Dedekorkut Türk toplumunda bir Alevî anlayış fotoğrafıdır. Yazarın iddiasına katılıyorum.

 6. SEHAP AKIN yorum tarihi 8 Ocak, 2008 14:53

  Evet,ben de Sedat Ergenç’e katılıyorum.Türk kültürünün özünde Alevilik vardır ama özellikle Anadolu Türk’lerinde İslamiyet sonrası dönemde başlar bu olgu.Yani,kronolojik hata var.Önceki dönemler yok sayılmış. Ama eğer Alevilik ,Ahi kültürü ve öncesi Şamanizm sentezi olarak algılanıyor ve bu bağlamda “öz” aranıyorsa kabul edilebilir bir mantığı olabilir.Yine de bu detayların vurgulanması gerekir.Aksi halde konunun başı ve sonu anlaşılmadan yanlış bir yönlendirme sonucu çıkar ki.Bilime tamamen ters olur.Analitik tarih çok hassastır.Çarpıtmalar ve yanlış yönlendirmeler kamuoyunu (detayları bilmedikleri için) çabuk ve iz bırakacak şekilde etkiler.Biraz daha dikkatli olmalıyız diye düşünüyorum.Saygılar.

 7. gazi ayaz yorum tarihi 8 Ocak, 2008 14:59

  çok başarılı bir çlışma. teşekkürdiyorum

 8. MAHMUT KARTAL yorum tarihi 20 Ağustos, 2010 18:41

  bu alevilik saçmalığı aslında alevilere hakarettir
  burada kasdedilen ataizim propagantasıdır
  türklerin islamlaşmadan önceki inaçlarına bağlayarak kendi cahilliklerini sergiliyorlar
  ALEVİLER MÜSLÜMAN BİR TOLUM İÇİNDEDİRsadece mezhep farklılıkları kiyanlara dikkat edelim

 9. mehmet bedir yorum tarihi 1 Aralık, 2010 18:40

  al evi kızıl baş ( al kutsaldır kutsalolan evdir islamiyetten sonraki değişim de ali nin haksızlığa uğraması üzerine bina edilmiş ikisi aynı şeyler değil ama örtüşmeler var dostlar

 10. mehmet bedir yorum tarihi 1 Aralık, 2010 18:44

  şirk esintileri olmadığı sürece ataların töresini devam ettirmek maruf (güzel) hatta Allah’ın ayeti var kavimleri tanışıp bilişesiniz diye yarattım diyor buradaki tanışıp bilişme kültür töre anane geleneklerdir islamla insanlikla ters düşmediği sürece kitapta zaten özlerden sözediyor hepsi ni uygulayın demiyor ama bunlarrın yaşanma olasılığı çok

 11. ugur onder yorum tarihi 29 Haziran, 2011 14:33

  kitabı baştan sona okuyan biri olarak yazıyorum: tam anlamıyla bir kaynak kitaptır, Oğuz töresini öğrenmek-anlamak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim. Yazarın bahsettiği alevilik Oğuz töresidir, tam olarak bugünkü alevilik değildir. osmanlılarca 16. YY da töre liderlerinin katliamıyla zirve yapan islamlaştırma, aleviliği şiiliğe benzeten bir toplumsal dönüştürmedir.

 12. Barış yorum tarihi 3 Kasım, 2014 23:38

  Yahudiler Osmanlı’ya geldikten sonra Araplaştırma ve Türklere karşı baskı zamanla artmıştır. Bu semitikleri unutmayın lütfen.

Yorum yap