306) YABANCILAR KAZANDI VE GÖTÜRDÜ…

Yayin Tarihi 15 Temmuz, 2008 
Kategori BASIN-YAYIN

Yabancı, AK Parti döneminde ‘iyi’ kazandı
image00119.jpg  

Yabancı yatırımcılar, 2003 yılı başından bu yılın Mayıs sonuna kadar olan dönemde Türkiye’deki doğrudan yatırımlardan elde ettiği karlar ve portföy yatırımlarından sağladıkları getirilerin 25.4 milyar dolarlık bölümünü ülkelerine götürdü.

Yabancılar, bu dönemde Türkiye’deki doğrudan yatırımlarından elde ettiği karın 7.6 milyar, portföy yatırımlarından kazandığının da 17.8 milyar dolarını transfer etti.

Yabancı yatırımcıların, küresel ekonomik sisteme entegrasyonunun arttığı AKP döneminde Türkiye’deki yatırımlarından rekor tutarda kar elde ederek ülkelerine aktardığı belirlendi.

Yabancıların 2003 yılı başından bu yılın Mayıs sonuna kadar olan dönemde Türkiye’deki doğrudan yatırımlarından elde ettiği karlar ile “sıcak para” olarak gelen dış sermayenin portföy yatırımlarından sağladığı getirilerden ülkelerine aktardığı bölüm 25 milyar doları aştı.

Yılbaşından bu yana tırmanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık yüzünden yabancı sermayenin ürküp kaçması olasılığı ise yüksek boyutlardaki cari açığın finansmanında güçlük yaşanacağı kaygılarını artırıyor.

ANKA’nın Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerinden yaptığı hesaplamaya göre anılan dönemde yabancılar, Türkiye’deki doğrudan yatırımlarından elde ettikleri karların 7 milyar 569 milyon doları ile Borsa, devlet iç borçlanma senetleri gibi finansal araçlara yaptıkları portföy yatırımlarından kazandıkları 17 milyar 798 milyon doları yurt dışına transfer ettiler. Böylece anılan dönemde Türkiye’de elde edilen karların 25 milyar 367 milyon dolarlık bir bölümü ülkeden çıkarak, başka ekonomilere aktı.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA KAR TRANSFERİ KATLANARAK ARTIYOR

Doğrudan yabancı sermaye girişleri, son iki yılda Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yüzde 8’i dolayında gerçekleşen cari işlemler açığını sürdürebilmesini kolaylaştırırken, “doğrudan” yatırımlardan elde edilen karlardan yapılan transferlerin de son yıllarda hızla büyüdüğü gözlendi. Küresel konjonktür ve iç siyasi-ekonomik istikrarsızlığın etkisiyle yavaşlayan yabancı sermaye girişlerinin, izleyen dönemde cari işlemler açığını nasıl etkileyeceği tartışmasını gündeme getirdi.

2000’li yılların başında 300-400 milyon dolar arasında seyreden, 2003 yılında 643 milyon dolar olan doğrudan yatırımlardan kar transferleri 2004 yılıyla birlikte belirgin bir şekilde arttı. Doğrudan yatırımlarda anılan yıl 1 milyar 43 milyon dolara ulaşan kar transferi, 2005’te 1 milyar 51 milyon, 2006’da 1 milyar 168 milyon ve 2007 yılında 2 milyar 193 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk beş ayında da doğrudan yatırımlarda 1 milyar 471 milyon dolarlık bir kar transferi yaşandı. Böylece doğrudan yatırımlarda 2003 başından bu yana gerçekleşen toplam kar transferi 7 milyar 569 milyon dolara ulaştı.

17.8 MİLYARI PORTFÖY YATIRIMLARINDAN

“Sıcak para” olarak gelen ve Türkiye’de Borsa ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) başta olmak üzere çeşitli finansal yatırım araçlarına yatırım yapan yabancı sermayenin bu yolla elde ettiği kazançlardan yurt dışına transfer edilen tutar da son yıllarda hızla büyüdü.

2003 yılında 2 milyar 616 milyon olan yabancıların portföy yatırımlarından elde ederek yurt dışına aktardığı tutar, 2004 yılında 2 milyar 905 milyon, 2005 yılında 3 milyar 326 milyon dolara çıktı. Yabancıların portföy yatırımlarından yaptığı kar transferleri, 2006 yılında 3 milyar 463 milyon, 2007’de 3 milyar 735 milyon dolara yükseldi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise yurt dışı yerleşikler Türkiye’deki portföy yatırımlarından elde ettikleri 1 milyar 753 milyon doları yurt dışına aktardı.

 Böylece 2003 başından bu yılın Mayıs sonuna kadar olan dönemde yabancıların Türkiye’de portföy yatırımlarından elde ederek yurt dışına aktardığı tutar 17 milyar 798 milyon dolara, doğrudan yatırımlardaki ile birlikte toplam kar transferi 25 milyar 367 milyon dolara ulaştı.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’den kar transferleri(Milyon$)

                                       Doğrudan     Portföy

                             Yatırımlar   Yatırımları   Toplam  
2003                           643           2.616          3.259
2004                        1.043           2.905          3.948
2005                        1.051           3.326          4.377
2006                        1.168           3.463          4.631
2007                        2.193           3.735          5.928
2008 Ocak-Mayıs    1.471           1.753          3.224

TOPLAM                 7.569        17.798         25.367
ANKA

Paylaş:

Yorumlar

“306) YABANCILAR KAZANDI VE GÖTÜRDÜ…” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. EMRAH DAĞDELEN yorum tarihi 21 Temmuz, 2008 13:39

    PARTİLER KENDİ ÇIKARLARINA GÖRE HAREKET ETMEYE ÇALIŞIYOR İKEN ÜLKE İÇİNDEN ÇIKILAMAYACAK DURUMLARA SÜRÜKLENİYOR.BİZ SANDIK BAŞINDA OY VERİRKEN ÜLKENİN SELAMETİ İÇİN HANGİ PARTİ OLURSA OLSUN OY VERİYORUZ.BUGÜN MECLİSTE BULUNAN MİLLETVEKİLLERİNİN AMACI ÜLKEYİ BORCA SÜRÜKLEMEK,ÜLKE İÇİNDE YABANCI SERMAYELERİN ARTMASINI SAĞLAMAK,ADALET VE HUKUKUN KENDİ ÇIKARLARI İÇİN DÜZENE GİRMESİNİ SAĞLAMAK…vb.gibi amaçlar milletvekilinin amacı olMAMALIDIR.MİLLET EKONOMİNİN HUKUKUN DÜZELMESİ İÇİN ÇALIŞIRKEN BAZILARI ÜLKE İÇİNDE EKONOMİYİ,HUKUKU KENDİ ÇIKARLARINA UYGUN OLMASI İÇİN ÇALIŞIYOR.MECLİSTE BULUNAN MUHALEFETLERDE,İKTİDARDA ÜLKENİN SELAMETİ İÇİN BİRLİK İÇİNDE HAREKET ETMELİLER.ALDIKLARI MAAŞ İÇİN ÜLKENİN ÇIKILAMAYACAK DURUMA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEMELİLER.EĞER BİZİM ATALARIMIZ KURTULUŞ SAVAŞINDA,SAKARYA SAVAŞINDA VATANI KENDİ CANLARIDAN AZİZ BİLİP KENDİ CANLARINI VATANI VE MİLLETİ UĞRUNA CANLARINI FEDA ETTİLER.BİZİM HUZUR İÇİNDE YAŞAMAMIZ İÇİN ETTİLER.BUGÜN ÜLKEDE AMERİKA,AVRUPA BİRLİĞİNİN VE SÖMÜRGECİ DEVLETLERİN ÜLKEDE BASKIN OLMASI İÇİN CANLARINI FEDA ETMEDİLER.daha çok sözüm var ama………

Yorum yap