301) Saha (Yakut) Türklerinin En Büyük Bayramı: Isıah

Yayin Tarihi 8 Temmuz, 2015 
Kategori KÜLTÜREL, TÜRK DÜNYASI

Saha halkının en büyük bayramı: Isıah

image001

Saha halkının (Yakutların) kültürel, tarihi ve manevi değerlerinin korunması ve sürdürülmesinin parlak bir örneği olan bayramdır. Yakutlar Yakutistan’ın (başka isimle Saha Cumhuriyeti) nüfus çoğunluğunu oluşturan Türk halkıdır. Saha beyaz, güneşli anlamına gelen bu halkın çok eski bir ismidir.

Yakutistan Rusya’nın en büyük bir bölgesidir. Onun alanı Rus topraklarının beşte birini oluşturmaktadır. Ayrıca Yakutistan dünyadaki en büyük yüzölçümüne sahip olan özerk ülkedir. Ama topraklarındaki nüfus yoğunluğu çok küçüktür. Yakutistan’ın yer aldığı Doğu Sibirya’nın iklimi karasal, çok serttir. Bahar ve güz o kadar kısa sürer ki Yakutistan’da sadece iki mevsim – kış ve yaz olduğu söylenebilir.

Eskiden uzun kış soğuklarından sonra Saha halkı çok beklenen yazın gelişini güzel bir bayram ile kutlar. Sibirya’nın diğer Türkçe konuşan halklarında da olduğu gibi Yakutlarda da baharın kıştan sonra uyanan dünyaya yönelik dini törenlerin yapıldığı büyülü bir anlamı vardı.

Isıah – Tanrı Ayıı, doğanın yeninden canlanması şerefine kutlanan yaz bayramıdır. Isıah kutlamaları sırasında dualar okunur, bol bol ikramlar verilir, dans, halk oyunları ve at yarışmaları düzenlenir. Bu bayram eski yılın sona ermesi ve yeni yılın başlamasını sembolize etmektedir.

Araştırmacılara göre yaz bayramı kutlama geleneği Orta Asya steplerinden gelir. Yakut bayramının unsurlarının Tuva, Altay, Tatar, Başkurt v.s. Türk halklarının yaz bayramları ile benzerlikleri var. Yakutlarda hayvan yetiştiren halklara özgü olan yılı iki yarıya bölme geleneği kaldı. Isıah bayramı ise eski ve yeni, geçmiş ile gelecek arasındaki bir nevi sınır niteliğini taşıyor.

Yakut Isıah Bayramı (bereket anlamına gelir) Güneş Tanrısı, bereket kültü ile ilgilidir.

İnsanların birliğini yaşam döngüsünü simgeleyen Osuohay isimli halka olunup şarkılar söylenerek oynanan dans sembolize etmektedir. Osuohay sırasında dans edenler güneşe onun insanlara verdiği ışık ve sıcak için teşekkür ederler. Bu dans durmadan sabaha kadar sürer, eski zamanlarda bazen büyük soylar üç gün ve üç gecelik Osuohay düzenlerdi. Tabii ki dans edenler değişiyor, halka içine giren herkesin bütün yıl için kendini olumlu enerjiyle doldurduğuna inanılır. Kutlamaların doruk noktası at sütünden elde edilen geleneksel içki kumız’ı ateş, otlar ve ağaçlar üzerine serpme törenidir. Bu tören Evren ve insanoğullarının doğmasını sembolize etmektedir.

Günümüzde Isıah Bayramı yaşamın sürdürülmesi, birbirini takip eden nesillerin sembolüdür.
http://tr.sputniknews.com/

image002

Íàöèîíàëüíûé ïðèðîäíûé ïàðê"Ëåíñêèå ñòîëáû" â ßêóòèè

 

image004

Saha (Yakutistan)

image005

Saha – Yakutistan Bayrağı

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap