286) DEDE KORKUT’TA KADINA YÖNELİK HİTAPLAR (pdf)

Yayin Tarihi 6 Ağustos, 2008 
Kategori TÜRK DÜNYASI

DEDE KORKUT’TA

KADINA YÖNELİK HİTAPLAR

Dede Korkut’ta kadına yönelik uyarım amaçlı hitaplarda karsı tarafın adı, cinsiyeti, görevi, sesleniş anındaki eylemleri, akrabalık ilişkisi, soyu ve olgunluk aşaması esas alınmıştır. Olumlu ön yargı bildiren hitaplarda kadının dış görünüşü, erkeğin gözündeki değeri, karakteri ve soyu çıkış noktasıdır.

Dede Korkut’ta kadınlara yönelik hitapların kuruluş mantığı günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Oğuzname kahramanlarının kadınlara hitaptaki çıkış noktalarının hemen hepsini bugünkü Türk insanının kadına yönelik hitaplarında gözlemlemek mümkündür. Hatta hitaplarda kullanılan sözcük ve sözcük öbeklerinin büyük kısmı ufak tefek ses değişmelerinin dışında günümüzde de kullanılmaktadır. Bu durum kültürel devamlılığın çarpıcı bir örneğidir. Dede Korkut’ta kadına yönelik hitaplarda soya dayalı ilişkilerin öne çıkması dönemin Türk toplumunda bu türden ilişkilere son derece önem verildiğinin göstergesidir.

Dede Korkut Kitabı, muhatabı kadın olan hitapların kuruluşunda Türkçenin ve Türk kültürünün nasıl bir tasarrufta bulunduğunu kavramamıza yardımcı olan son derece önemli kaynaktır.

kadina-hitap.pdf    

2 R UMAX     Astra 600S       V1.2 [3]�, �Ѐ)@  

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap