284) ERMENİSTAN METSAMOR NÜKLEER SANTRALİNİN KAPATILMASINA YÖNELİK SİVİL GİRİŞİM

Yayin Tarihi 11 Kasım, 2011 
Kategori AZERBAYCAN SAYFASI, ERMENİ SORUNU, SİYASİ

Neden Metsamor Nükleer Santrali’nin Kapatılmasına Yönelik Sivil Girişim?

image00111.jpg

Sınırımızın hemen yanı başında büyük bir nükleer tehlike bulunmaktadır. Türkiye’nin yoğun gündem maddeleri arasında gözden kaçan bu tehlike aslında birkaç defa kapımızı çalmıştır. Bahsi geçen tehlike Ermenistan’ın Türkiye sınırından sadece 16 Km içinde bulunan Metsamor NükleerSantralidir. Bu santral gerek Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve gerekse de AB tarafından dünyanın en tehlikeli nükleer santrali ilan edilmiş ve bir an önce kapatılması talep edilmiştir. Hepimizin hafızlarında hala canlılığını koruyan korkunç kaza ile gündeme gelen Çernobil Nükleer Santrali ile aynı teknolojiye sahip olan ve en az onun kadar tehlikeli olan bu santrali Ermenistan Hükümeti kapatmaya yanaşmamaktadır. Hükümetten ise maalesef herhangi bir tepki gösterilmemektedir.

Bugün Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan nükleer bombadan etkilenen insanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre, radyasyona maruz kalanların gizli hastalık evreleri geçirdikleri ve bunun sonuçlarının yaklaşık 5-30 yıl sonra ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Nitekim, Çernobil faciasının Doğu Karadeniz halkı üzerindeki etkileri ancak 18 yıl sonra görülmeye başlamıştır. Şimdi Iğdır ve civar bölgelerde yaşayan halkın yıllarca Metsamor Nükleer Santrali’nden yaşanan sızıntılar sebebiyle nasıl bir etkiye maruz kaldığını kimse bilmemektedir. Bilinen bir şey var ki, o da Iğdır ve bölgede kanser vakalarının her geçen gün artmasıdır.

Bölgede yapmış olduğumuz incelemelerde sınır bölgelerinde bitki örtüsünde meydana gelen kurumaların, hayvanlarda artan sakat doğumların, insanlarda kanser, sakat doğum ve ölü doğum ile çocuk ölümlerinde meydana gelen artışların Metsamor Nükleer Santrali sebebiyle ortaya çıktığı apaçık ortadadır. Zira yukarıda da bahsedildiği gibi Metsamor Nükleer Santrali insanlar üzerinde etki gösterecek 5 yıl sınırını aşmış bulunmaktadır. Yukarıda bahsi geçen hastalıkların bundan sonra sınır ilimiz Iğdır ile beraber Kars, Ardahan, Ağrı gibi illerimizin de aralarında bulunduğu Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgemizde de sıkça rastlanılacağı, bu hastalıkların artış oranlarının giderek artan tempoda olacağı beklenen bir gelişmedir.

Metsamor Nükleer Santralinde yaşanacak bir kaza Azerbaycan, İran, Nahçivan, Gürcistan ve aynı şekilde göçlerle nüfusunun yaklaşık yarısını kaybeden Ermenistan halkı için de bir felaket olabilir. Dolayısıyla bu santralin kapatılması için yapılacak çalışmalara büyük bir tehlike içinde olan Ermenistan halkının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da katılması son derece önemlidir. Bu grup Ermenistan ve/veya nükleer enerji karşıtlığı amacıyla kurulmamıştır. Grubun amacı söz konusu bölgedeki farkında olmadığımız büyük bir tehlikeyi önlemek için çalışmaların koordinasyonu ve kamuoyumuzu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Metsamor Nükleer Santrali’nin Türkiye’ye zararı sadece sızıntılar ile değildir. 1988 depremi ile teknik ömrünü tamamlayan santralde her an bir kaza yaşanabilir veya deprem veya diğer sebeplerle patlamalar olabilir. Bu grup bütün bu çalışmaların koordine edilmesi ve hem Ermenistan halkı ve hem de Türkiye ve bölge için tehlikeli olan bu santralin kapatılmasına yönelik yapılacak sivil girişimleri koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Söz konusu bölgedeki farkında olmadığımız büyük bir tehlikeyi önlemek için çalışmaların koordinasyonudur. Bu vesileyle bütün sivil toplum kuruluşlarını, bölge halkı ve yerel yönetimlerini, basın ve yayın kuruluşlarını, ilgili devlet mercilerini, uluslararası kuruluşları ve bilhassa Türkiye’deki bütün çevresel sorunlarda son derece etkili faaliyet gösteren ve fakat Metsamor Konusunda duyarsız olan çevreci örgütleri ve tüm insanlığı göreve çağırmaktayız.

Bu grup aynı zamanda MHP Iğdır Milletvekili Dr. Sinan OĞAN’ın TBMM’de ve diğer platformlarda Metsamor Nükleer Santrali’nin kapatılması için yaptığı ve yapacağı çalışmaları koordine etmek amacını da taşımaktadır. Lütfen bu grubu destekleyelim, arkadaşlarımızı davet edelim ve büyütelim…

MHP Iğdır Milletvekili 
Dr. Sinan OĞAN

İLGİLİ SAYFA VE GRUPLAR:

http://turksam.org/metsamor/

https://www.facebook.com/sinanogan.com.tr

https://www.facebook.com/groups/110934165685438/

image0022.jpg

MHP Iğdır Milletvekili, TAD ve TÜRKSAM Başkanı

Dr. Sinan OĞAN’ın Azerbaycan Halkına Müracaatı

Nahçivan ve Azerbaycan ile beraber bütün bölge tehlike altındadır.
Ermenistan’da bulunan Metsamor Nükleer Santrali dünyanın en eski ve en tehlikeli santralidir. Bu santral deprem bölgesindedir. Olası bir depremde Metsamor Nükleer Santrali’nin yıkılma ve radyasyon sızdırma ihtimali son derece yüksektir. Bunu bütün uluslar arası araştırmalar da ortaya koymuştur. Ermenistan sadece Azerbaycan’ın topraklarını işgal etmekle kalmamış, aynı zamanda Metsamor Nükleer Santrali ile de Azerbaycan’ı, Nahçıvan’ı ve tüm bölgeyi tehdit etmektedir. Bu santralin derhal kapatılması gerekmektedir. Biz buna yaklaşık 7 yıldır çaba gösteriyoruz. Ancak bunlar yeterli değil, sizlerin de bu çaba içerisinde yer almanız gerekir. 

Mecliste yaptığımız konuşmalar, bu konuda düzenlediğimiz bilimsel konferanslar, onlarca tv programı ve şimdi de Facebook’ta kurduğumuz grup ve sitede bu çalışmaları sürdürmekteyiz. Sosyal medya ağı olan Facebook’ta 

https://www.facebook.com/sinanogan.com.tr 

adresinde Ayrıca Metsamor Nükleer Santrali’nin Kapatılması İçin Sivil Girişim adı altında ve 

https://www.facebook.com/?ref=tn_tinyman#!/groups/110934165685438/ adresinde bir açık grup kurduk. 

Yine http://turksam.org/metsamor/ adlı bir sitemiz artık 7 yıldır faaliyettedir. Lütfen bu gruplara katılarak en kısa sürede 100 bin kişilik büyük bir platform oluşturmamıza ve faaliyetleri buradan sürdürmemize destek olunuz. Yakında yapacağımız konferansları, mitingleri ve diğer bütün faaliyetlerimizi bu grup üzerinden koordine edeceğiz. Metsamor Nükleer Santrali hakkındaki detaylı araştırmalarımızı da bu adreslerden öğrenebilirsiniz…

Saygılarımızla
Dr. Sinan OĞAN
MHP Iğdır Milletvekili
Türkiye Azerbaycan Dernekleri Onursal Genel Başkanı
TÜRKSAM Başkanı

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap