280) ZENGİN YOKSUL UÇURUMU GİDEREK BÜYÜYOR

Yayin Tarihi 11 Ekim, 2011 
Kategori SOSYAL

Zengin yoksul uçurumu giderek büyüyor

image0019.jpg

 

BM raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 25’i toplam servetin yüzde 80’ine sahip

 

BM Kalkınma Programı, son 20 yılda dünyanın tüm ülkelerinde zenginler ile yoksullar arasındaki uçurumun daha da hızlı bir şekilde büyüdüğünü duyurdu.

BM Kalkınma Programı’nın hazırladığı rapora göre, zengin ve yoksul arasındaki uçurum, kalkınmakta olan ülkelerde daha fazla büyüyor. Ancak sanayi toplumlarında da durumun bugüne kadar sanıldığından daha vahim olduğu tesbit edildi. ABD başkanı Barack Obama’nın hazırladığı istihdam paketinin zengin ülkelerde de dağılımın dengesizliğini gösterdiği belirtildi.

Zengin fakir tüm ülkelerde geçim masrafları giderek artarken, maaşlarda hiçbir artış görülmüyor. Sağlık ve eğitime ayrılan paralar azalırken, sosyal güvenlik alanında da sürekli kısıtlamalara gidiliyor.

BM Kalkınma Programı Cenevre temsilcisi Cecile Molinier, sağlık, eğitim ve sosyal amaçlı yardımlara daha fazla mali kaynak ayrılarak yoksullukla mücadelenin bazı ülkelerde başarılı olabildiğini söyledi.  Molinier yoksullukla ilgili mücadelelere değinerek, ‘Alınabilecek çeşitli önlemler var. Örneğin progresif vergi sistemi uygulanabilir. Bu sistemde yoksul insanlar, daha zenginlere kıyasla, gelirlerinin daha küçük bir yüzdesini vergi olarak veriyor. Ayrıca Brezilya ve Meksika’da hayata geçirilen ve yoksul ailelerin çocuklarını okula gönderebilmelerini, annelerin doğum öncesi ve sonrası sağlık kontrollerini yaptırabilmelerini sağlayan aile bursları var.’ dedi.

BM raporuna göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ı sağlık kurumlarından yoksun bir şekilde yaşıyor ve 1 milyar insan açlık içinde bulunuyor. Ayrıca fakirlikten dolayı kalkınmakta olan ülkelerde kırsal kesimde yaşayan çocukların çoğu temel eğitimlerini bitirmeden okullarını terketmek zorunda kalıyor.

Gelişmiş ülkelerde de eğitim alanında fırsat eşitliği bulunmuyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı OECD’nin raporuna göre gelir dağılımındaki dengesizliğe karşı mücadelede temel ihtiyaçların giderilmesi ve eğitimin önemli bir rol oynayabileceği vurgulanıyor. Aksi halde zengin ve yoksul arasındaki uçurumun giderek büyümeye devam edeceği belirtiliyor.

DÜNYA BÜLTENİ

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap