272) OSMANLI DÖNEMİNDE EVLİLİK İLANLARI

Yayin Tarihi 20 Temmuz, 2011 
Kategori SOSYAL

Osmanlı döneminde evlilik ilanları

 

image00130.jpg

Erkeklerin bir kısmı gazetelere verdikleri ilanlarda kendi özelliklerini ve evlenmek istedikleri hanımlarla ilgili özellikleri belirterek evliliğe giden yolda ilk adımı atıyorlardı.

 

Evlilik amacıyla insanların birbiriyle tanışma usulleri tarih boyunca farklılıklar göstermiştir. Yakın dönemlerde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması yeni usulleri de beraberinde getirmiş 1900’lü yıllarda gazetelerde ilanla müstakbel zevce arama yeni bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bundan yüz yıl kadar önce Osmanlı döneminde, gazetelerde eş ilanları yayınlanmaya başlamıştı. Erkeklerin bir kısmı kendi özelliklerini ve evlenmek istedikleri hanımlarla ilgili özellikleri belirterek evliliğe giden yolda ilk adımı atıyorlardı. Samsunda yayınlanan Musavvar Malumat Gazetesi de evlilik ilanlarının çokça yayınlandığı bir gazeteydi. Gazetede çıkan bazı ilgi çekici evlilik ilanları şöyleydi:

 

“Ben bir zabitim. Rütbem Mülazım, memuriyetim şehirde. Yaşım yirmi altı. Yumuşak huyluyum, kadınlığın esaretinden müştekiyim (şikayetçiyim). İşret (içki) asla kullanmam. Tütün içmem. İdaremi bilirim. Başka gelirim olmadığı gibi kimsem de yoktur.Yirmi iki yaşlarında, iyi huylu, inas mektebi idadiyesi (Kız Lisesi) derecesinde tahsil görmüş, iyi evlat terbiye eder, ev işlerini yapmağa gücü yeter, musikiden anlar, sadeliği sever, bir refikaya talibim. Şartlar uygun olduğu takdirde evvela vekil veya velisinin (muhterem Malumat vasıtasıyla) adreslerini bildirmelerini arz eylerim. (H. Celal)”

 

”Bir validem var. Askerim. 700 kuruş maaşım var. Yaşım yirmidir. Asil ve güzel bir kız ile izdivaç etmek istiyorum. Bunun için şu özelliklere sahip bulunması lazımdır.14 ila 17 yaşında bulunması, Bir parça musikiye aşina olmalı, Benim maaşım kadar bir gelire sahip bulunması, Oldukça mutaassıp olmalı. Bu şartlar dahilinde dest izdivacı arzu edecek hanımefendilerin ya adreslerini bildirmesini veya gazetenizle adresime müracaat etmesini arz eylerim. (H.N.)”

 

Yaşım yirmi dokuz. Rütbem Mülazımevvel’dir. Maaşım sekiz yüzdür. Kimsem yoktur. İçki kullanmam. Halihazırda İstanbul’un en iyi yerinde vazife ifa etmekteyim. Refika-i hayatımda başlıca bulunması lazım gelen özellikler şunlardır, Evvela, yaşı 18-20 olmalıdır. Ayrıca orta halli bir aileye mensup olup, bir evi olmalıdır. Gözü kara ve boyu 1.64 olmalıdır. Bu şartlarla desti izdivacı arzu edecek hanımlar adresime bildirsinler. H.T”

 

”On sekiz yaşına girmiş, kalbi, dimağı payitahtın nuru irfan medeniyetiyle tenvir etmiş. (İstanbul’un çağdaşlığının ilim ışığı ile aydınlanmış) Samsun’un havayı samimiyetinde  oldukça yüksek bir ailenin dest tertibinde (terbiyesi ve gözetiminde) büyümüş bir Türk genciyim. İçki kullanmam. Kahve nedir bilmem. Hoppalık, züppelik istemem. 15-16 yaşlarında, aklı başında, gözü evinde, eli kalbinde, tahsili yerinde, asil ve necip bir aileye mensup sevimli bir kızla evlenmek istiyorum.500 kuruş aylık gelirim, mükemmel bir evim ve ufak bir arsam var. Ancak saadetimizin devamı için refika-i müstakbelimin (müstakbel eşimin) biraz servet sahibi olmasını dilerim. İstanbul için iç güvey girilir. Bu şartları kabul edenler olursa Samsun’da İskenderiye Oteli’nde Yusuf Ziya Bey delaletiyle (aracılığıyla) M.H. Bey’e müracaat etmelidirler.”

DÜNYA BÜLTENİ

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap