27) ATATÜRK’ÜN SOY KÜTÜĞÜ

Yayin Tarihi 7 Nisan, 2008 
Kategori ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN SOY KÜTÜĞÜ

image00121.jpg

————————————————————————-

 

ATATÜRK’ÜN KENDİSİNİ TANIMLAMASI:

(1)”Benim hayatta yegane fahrim (onurum), servetim, Türklükten başka bir şey değildir.”
“Bana, insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek fevkaladelik, Türk olarak dünyaya gelmemdir.”

(Bozkurt, Mahmut Esat; Yakınlarından Hatıralar, Sel Yayınları, İst., 1955, s.95)

(2) Bir İngiliz’in “siz hangi asil ailedensiniz?” sorusuna verdiği yanıt:
“Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Teodoz, İtalya Yarımadasına inmek isteyen Türk Atilla’ya barış görüşmesinden önce sormuş: ‘Siz hangi asil ailedensiniz?’ Atilla’da ona cevap vermiş: ‘Ben asil bir milletin evladıyım!’ işte benim cevabımda size budur!”

(Egeli, Münir Hayri; Atatürk’ten Bilinmeyen Hatıralar, İst., 1959, s.15)

(3)” Türk, Türk olduğu için asildir… çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz.”

(Ünaydın, Ruşen Eşref; Atatürk Tarih ve Dil Kurumları (Hatıralar), TDK. Yayını. Ank., 1954, s.549)

(4)“… Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım (dır)”  (Egeli, Münir Hayri, s.699

(5)“Millî mevcudiyetimize düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı…’Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!’ diyelim”
( Faik Reşit Unat’ın “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” Türk Dili Dergisi, Sayı 146, 1963 makalesinden aktaran Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ank., 1984, s.171-173)

(6)” Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır…”
(
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II. derleyen Nimet Unan, Türk İnk. Tarihi Ens.yayını, Ank.,1959,s.143)

(7) Zübeyde Hanım’ın soyu Yörük’tür. Fatih döneminde Karamanoğlu Beyliği’nin yıkılmasından sonra (1466), Balkanlar’da fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için göç ettirilen ailelerdendir. Konya bölgesinden geldikleri için bunlar, “Konyarlar” ismi ile resmi kayıtlara geçmiş ve böyle anılmıştır.Aile, Vodina sancağının Sarıgöl nahiyesine yerleştirilir. Zübeyde’nin babası Sofi-zade Seyfullah Ağa, Selanik yakınlarındaki Lankaza’ya göçer ve bir çiftlik sahibi olur. Ve Zübeyde Hanım 1857’de burada doğar. Annesi, babasının üçüncü eşi Ayşe Hanım’dır.

(Güler, Ali; Atatürk Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı, Ank.1999, s.40-46 – Göksel, Burhan; Atatürk’ün Soykütüğü Üzerine Bir Çalışma, Kültür Bak. Yay., Ank.1994, s.7)

(8) M. Kemal’in kız kardeşi Makbule Hanım (1885-1956):
“Annemden sık sık şunları dinlemişimdir. Bizim esas soyumuz Yörük’tür. Buralara Konya-Karaman çevrelerinden gelmişiz” diyor ve atalarından bazılarının da sonradan tekrar Konya’ya geri döndüğünü de şöyle açıklıyor: “Dedem Feyzullah Efendi’nin büyük amcası Konya’ya gitmiş, Mevlevi dergahına girmiş, orada kalmış. Yörüklüğü tutmuş olacak.”

 (Güler, Ali; Atatürk Soyu, Ailesi ve Öğrenim Hayatı, Ank.1999, s.46)

(9) Makbule Hanım Yörüklük için şunları söylüyor:
“…Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk’e “Yörük nedir?” diye sordum. Ağabeyim de bana ‘Yürüyen Türkler’ dedi.”

(Şapolyo, Enver Behnan, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, İst.,1958, s.33,23- aktaran Güler, Ali s.45)


(10)Yörük ile Türkmen eş anlamlıdır. Atatürk, soyunu açıklarken bunu da vurgular:
“…. Benim atalarım Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiş Yörük Türkmenler’dendir.”

(E.B.Şapolyo, a.g.e.den aktaran Güler, Ali a.g.e. s.27, 28)

image0027.jpg

 

image0031.jpg

Mustafa Kemal Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi (1841-1888)

Ali Rıza Efendi 1841 yılında Selanik’te doğdu. Söke’den Selanik’e yerleşmiş Türkmenlerden “Kırmızı Hafız” lakaplı Ahmet Efendinin oğludur. İlkokulu Abdi Hafız Mahalle Mektebinde okudu. Selanik’te Evkaf İdaresinde katiplik, sonrada Gümrük Muhafaza Teşkilatında memurluk yaptı. Memurluğu sırasında, Hacı Sofi ailesinden Feyzullah Ağa’nın kızı Zübeyde Hanımla evlendi.1876 yılında da Selanik Asakir-i Milliye taburunda subay olarak görev alan Ali Rıza Efendi, daha sonra da kereste ticareti yapmaya başladı. Zübeyde Hanım’dan beş çocuğu oldu. Çocuklarından Naciye, Ömer ve Fatma fazla yaşamadı. Sadece Mustafa ve Makbule hayatlarına devam edebildi. Ali Rıza Efendi, 1888 yılında, tek oğlu Mustafa Kemal ilkokulda okuduğu sırada, rahatsızlandı ve öldü.

image0041.jpg

Atatürk ve Ailesi

Zübeyde Hanım 1857 yılında Selanik’te doğdu. Orta Anadolu’dan göç ederek, Selanik’in batısında Arnavutluk sınırına yerleştirilen yörüklerden, Hacı Sofi ailesinden Feyzullah Ağanın kızıdır. Selanik’te Gümrük Muhafaza Teşkilatında memur olan Ali Rıza Efendi ile evliliğinden beş çocuk sahibi oldu. Fatma ve Ömer’i daha küçükken kaybetti. 1888 yılında Mustafa ilkokuldayken kocasını da kaybeden Zübeyde Hanım, zaman zaman çocukları ile birlikte kardeşi Hüseyin Ağa’nın çiftliğine giderdi. Bu sırada, Atatürk’ün ifadesiyle; iyi kalpli bir insan olan Ragıp Bey’le evlendi. Kızlarından Naciye de çok yaşamadı.Balkan harbinden sonra, birçok Türk ailesi gibi, kızı Makbule ile birlikte Selanik’ten göç etti ve İstanbul’a gelerek Beşiktaş-Akaretler’de bir eve yerleşti. Milli Mücadele yıllarında Ankara’ya gelen Zübeyde Hanım, 1919’da ayrılmak zorunda kaldığı oğlunu, yıllar sonra Ankara’da Devlet Başkanı olarak gördü. 14 Ocak 1923’te tedavi amacıyla gittiği İzmir’de 66 yaşında vefat etti.

Kızkardeşi Makbule Atadan

Mustafa Kemal Atatürk’ün kız kardeşi olan Makbule Atadan, 1887 yılında Selanik’te doğdu. Balkan Savaşlarından sonra, annesi Zübeyde Hanım’la birlikte Selanik’ten ayrılarak İstanbul’a yerleşti. Cumhuriyet’in ilanından sonra ağabeyinin isteği üzerine, annesiyle birlikte Ankara’ya geldi. Bir süre Atatürk’ün yanında kalan Makbule Atadan, daha sonra Çankaya Köşkü arazisi içinde kendisi için yaptırılan Çamlı Köşke yerleşti.1930’da Atatürk’ün isteğiyle Fethi Okyar’ın kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkasına giren Makbule Hanım birkaç ay sonra parti kapatılınca siyasetten çekildi ve 1935’de milletvekili Mecdi Boysan ile evlendi. Makbule Atadan’ın ağabeyi Atatürk ile ilgili anıları “Büyük Kardeşim Atatürk (1952)” ve “Ağabeyim Mustafa Kemal (1952)” adlarıyla yayımlandı. 1956 yılında 69 yaşında öldü.

image0051.jpg

image006.jpg

image007.jpg

image008.jpg

HAZIRLAYAN: YILMAZ KARAHAN

Paylaş:

Yorumlar

“27) ATATÜRK’ÜN SOY KÜTÜĞÜ” yazisina 35 Yorum yapilmis

 1. Yüksel KÖSEM yorum tarihi 10 Nisan, 2008 12:15

  Demekki sonyıllarda bizzat yönettenler tarafından yapılan tüm pisikolojik ve ekonomomik baskı ve propagandalara rağmen yinede bu vatana sahip çıkan ve bu maksatla başta GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK olmak üzere bu günleri bize sağlayan atalarımıza sahip çıkan insanların olması ve onların unutturulamıyacağını gösteren insanların bulunması ve örnekteki çalışmalar gibi çalışmaların devam ettirilmesi dileğiyle kendilerini kutlar saygılar sunarım.

 2. .::Nost@lji’nin Dünyası::. » Atatürk’ün Soy Kütüğü yorum tarihi 10 Nisan, 2008 20:31
 3. Halil ŞİKAR yorum tarihi 12 Nisan, 2008 22:18

  milli benliğin yok edilmeye çalışıldığı bu karanlık günlerde kandini bilmez densizlere bir tokat olacak bu belgeleri Türk Milletine Açıklayan herkese içtenlikle teşekkür ederim.

 4. Ercan yorum tarihi 5 Mayıs, 2008 14:13

  Mustafa Kemal Atatürk’ün baba soyu Karaman’dan gelmedir .

  Mustafa Kemal Atatürk’ün baba soyu, Karaman’dan gelerek Manastır Vilayeti’nin Debre-i Balâ Sancağı’na bağlı Kocacık’a yerleşmişlerdir. Kocacık, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nde Arnavutluk sınırına yakın olan Debre şehrine bağlı bir nahiyedir. Aile sonradan (muhtemelen 1830’larda) Selanik’e göç etmiş; Ali Rıza Efendi de muhtemelen 1839’da Selanik’te dünyaya gelmiştir. Dedesi Ahmet ve dedesinin kardeşi Hafız Mehmet Emin’in taşıdığı “Kızıl” lâkabı ve yerleştikleri nahiyenin adı olan “Kocacık”ın da gösterdiği üzere, Mustafa Kemal’in baba tarafından soyu Anadolu’nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan “Kızıl-Oğuz” yahut “Kocacık Yörükleri, Türkmenleri”nden gelmektedir.

  kaynak:Kara Harp Okulu
  http://www.kho.edu.tr/atasayfa/

 5. nursel gülemz yorum tarihi 16 Ekim, 2008 21:26

  çok güzel yupiiiiii

 6. pelin nida görür yorum tarihi 22 Ekim, 2008 17:27

  ah ah ne bu işkence canım çok sıkkın çook sağol sun moralimi düzelttin

 7. GÖKHAN GÖK yorum tarihi 4 Şubat, 2009 10:17

  Yazı çok güzel olmuş iyi araştırılmış. Her yer TÜRK YAŞASIN YÜRÜYEN TÜRK. TÜRK olmayı ONUR MÜSLÜMANLIĞI GURUR sayan bir milletiz.

 8. eren bakıcı yorum tarihi 14 Mart, 2009 09:06

  çok beyendim ama neyse

 9. hasan şahin yorum tarihi 5 Nisan, 2009 23:44

  kardeşim ben sadece dinimle övürüm. eyer ırkıyla övünecek bir millet varsa o da araplar olmalı. Peygamber Araptı.

 10. ÖNDER KADAN yorum tarihi 6 Mayıs, 2009 09:19

  teşekkürler yılmaz bey bizi aydınlattığınız için

 11. Serhat Özkan yorum tarihi 6 Mayıs, 2009 16:41

  Hasan şahin kardeşim arapların üstün olmadığını peygamberimizin sözlerinden biliyoruz.Ayrıca peygamberimizin bizim yaptığımız iyi işlerden dolayı bizi öven sözleri vardır bir araştırın bakalım.Sadece genel olarak deyindim.Araştırmasını siz yaparsınız.

  Saygılarımla.Hayırlı günler…

 12. Kürk Han yorum tarihi 6 Mayıs, 2009 19:04

  hasan şahin kardeşim

  Hz.Peygamber efendimizin arap olmasının tek sebebi,o dönemki yani cahiliyedeki arapların dünya üzerinde bulunan en sapkın ırk olmasıdır.Dünya üzerinde görülmemiştir ki arap ırkı kadar sapkın yoldan çıkan ve kontrolü güç olsun.Başka bir yerlerde başka bir kavim daha sapıklığa düşmüş olsa emin ol cihan peygamberi orada dünyaya gelirdi..

 13. hayati piyi yorum tarihi 7 Mayıs, 2009 00:23

  üküdaslarima katiliyurum Mustafa Kemal Atatürk,ün soy KÜTÜGÜ İLE BIZLERI AYDINLATIGINIZ ICIN HOCAM TESEKÜRLER

 14. muharrem arslan yorum tarihi 10 Mayıs, 2009 03:50

  hocam bizi bilgilendirdiginiz için teşekkür ederim lakin gün geçtikçe günümüzde atayı din düşmanı gibi göstermekte bazı çevreler bunun önüne geçebilmek için görsel basın yoluyla tüm insanlarımıza ata ile ilgili bu ve bugibi bilgileri paylaşılsa daha yararlı olmazmı bu benim düşüncem

 15. Asude BAYATLI yorum tarihi 19 Mayıs, 2009 11:41

  insanları Atatürk den soğutmak ülkemizi bölmek için kurumlar kurup gerçegi saptıranlar birdaha baksınlar bu sanlı insana Atatürk hiç bir zaman dinsiz değil di Atatürk İslamın hurafelerle ve batıl inanclarla yıpratılmasına saptırılmasına karşıydı ve bu düşüncesinde de cok haklıydı şimdi etrafımızda görüyoruz Türbelere mum yakmalar onlardan dilek dilemeler gercekle batılı karıştırmayalım ancak büyük zatlara dua etmeliyiz onlardan dilek dilemek onları Allaha eş koşmaktır Atatürk bu yüzden batıl inanclardan dinimizi temizlemeye calışmıştır eger batıl inançlarla din karışırsa bilmeden cok büyük günahlar işlariz ..tek sözüm ATATÜRKÜM SEN YERİNDE RAHAT UYU ..

 16. metehan yorum tarihi 31 Mayıs, 2009 18:33

  mustafa osmanlıyı devam ettirseydi ya elinde çok büyük fırsatlar vardı neden anlı şanlı OSMANLI İMPARATORLUĞUNU devam ettirmedi acaba?!oldukça merak etmişimdir.ha birde düzmece soy ağaçları olabilir dikkat!? YAŞASIN İSLAM

 17. tayfun yıldız yorum tarihi 5 Haziran, 2009 11:06

  çok güzel beğendim

 18. irfan ışık yorum tarihi 30 Ağustos, 2009 11:54

  ya bu arap hayranları bu calışma zaten sizler için degil bari bu mubarek adamı mezarınında rahat bırakın sizleri görse zaten yaptıklarına pişman olurdu yaşasın atatürk ve türk ulusu

 19. hale büşra yorum tarihi 30 Ekim, 2009 14:12

  çok gsl olmuş ellerinize sağlık çok işimize yaradı

 20. MERAL TAŞKIRAN yorum tarihi 3 Aralık, 2009 23:56

  ya gercekten cok güzel olmuş o ataya can feda keşke insanlarda onun kadar şerfli onun kadar onurlu onun kadar değerli olsaydı ama nerde insanlar ne bilim nerde hainlik nerde adilik onları yapıyor lar sadece ben kendi düşüncemi söylüyorum gerci ben hep darbe aldığım icin kimseyi iyi görmüyorum benim icin hayat olsaydı atatürkün yaşadığı hayatı isterdim bu hayatı istemiyorum bu kadar ama gercek cok güzel olmuş nur icinde yat atam

 21. » Atatürk’ün Soy Kütügü . yorum tarihi 14 Şubat, 2010 23:51
 22. Salih Tekbıçak yorum tarihi 31 Mart, 2010 21:06

  MUTAFA KEMAL GELİYOR
  ORDULARIM TERHİS OLMUŞ KENDİ ÜLKEMDE
  BİNDOKUZYÜZ ON SEKİZDİ O KABUSLU GÜNLERDE
  GÖK YÜZÜNE GÜNEŞİ TUĞ YAPAN TÜRK MİLLETE
  BİR YILDIZ DOĞUYOR GÜNEŞİN BATTIĞI YERDE

  EKONOMİ KALMIŞ FİTNE ZALİM ELLERDE
  ÇÜNKÜ KENDİ ALFEBEMİZ YOKTU BİZLERDE
  ESARET NEDİR BİLMEYEN BU YÜCE MİLLETE
  MUSTAFA KEMAL GELİYOR İŞTE BÖYLE BİR GÜNDE

  AÇILDI BANDIRMA VAPURUM KARA DENİZE
  GİDİYOR YEDİ BİN YILLIK TARİHİYLE BİRLİKTE
  ONURLU MİLLETİYLE PARÇALANMIŞ BİR ÜLKE
  MUSTAFA KEMAL GELİYOR İŞTEBÖYLE BİRGÜNDE
  (SALİH TEKBIÇAK)

  M.K.ATATÜRK’ÜN BU ZAMANDA ÖRNEĞİNİ, GÖTEREBİLECEK AKILLI, BİR ALİM VARMI ACABA?

 23. Salih Tekbıçak yorum tarihi 31 Mart, 2010 21:10

  SELAM:
  Değerli hocam Eline diline yüreğine sağlık.
  çok güzel olmuş genç insanlarımızı aydınlatıyorsunuz.

 24. HALİT ÜNER yorum tarihi 2 Şubat, 2011 07:32

  merak ettiğim bir çok konuyu burada buuğuma sevindim.Tüm emeği geçenlere teşekürler

 25. Atatürk’ün Soy Kütügü « .::Okan YETGİN::. yorum tarihi 20 Nisan, 2011 14:52
 26. ali yorum tarihi 2 Ekim, 2011 02:43

  şarap sevdasına öldü gitti…

 27. .::Okan YETGİN::. » Atatürk’ün Soy Kütügü yorum tarihi 25 Aralık, 2011 12:12

  […] http://www.yenidenergenekon.com/27-ataturkun-soy-kutugu/ Categories: Atatürk Tags: Benzer Yazılar […]

 28. muammer boruk yorum tarihi 14 Şubat, 2012 03:06

  NE MUTLU TÜRKÜM DIYEN BIR LIDERIN KANINDAN SÜPE EDENLER ANCAK KANSIZ VATAN HAYINLERIDIR.BIR DÜNYA BIZE DÜSMAN OLMUS AMA YINEDE BIZIM MUSTAFA KEMAL ATA TÜRKÜMÜZE SAYGI DUYUP ÖNÜNDE EYILIYORLAR AMA ICIMIZDEKI KANI BOZUKLAR ATAMIZIN BIZLERE BIRAKTIDI YASALARI KURALLARI VE MANEVIYATIMIZI GECMISIMIZI UNUTURMAYA CALISIYORLAR BÖYLE KANI BOZUKLUK OLURMU EY FITNE TULLAHIN ISRAILIN AMERIKANIN KÖLELEERI BILINKI BIR TÜRK DÜNYAYA BEDEL KANI BOZUK ADAMLAR OYUNUNUZ BOZULDU TÜRKIYE, TÜRKLERINDIR BASKADA KIMSENIN OLAMAZ.ALLAH TÜRKÜ KORUSUN MUSTAFA KEMAL VE BÜTÜN SEHITLERIMIZEDE CENNETI MÜKAFAT VERSIN AMIN.

 29. GÜRAY AYTEKİN yorum tarihi 20 Haziran, 2012 06:55

  sayın:Yılmaz KARAHAN
  BABAM HANEFİ AYTEKIN I TANIYOR OLMALISINIZ ZİRA KENDİSİ TURKIYEDE TANINMIS BIR YAZAR VE GAZETECIDIR GOOGLE YE YAZAR TIKLARSANIZ HANEFİ AYTEKIN DIYE KISA OZ GECMISINI BIYOGRAFISINI ALIRSINIZ
  EFENDIM BU SITEYI YENI KESFETTIM VE HOSUMA GITTI AMA ASIL MESELE BABAMIN tsk VE KONYA GARNIZONU ILE YAPTIGI COK BUYUK BIR CALISMA VE EMEK SONUCU ORTAYA CIKAN ”O BIR KONYALI ” ADLI KITABI YADA KITABIN ADI ” ATATURKUN KONYASI KONYANIN ATATURKU ” BU ESER COK MUTHIS BIR ESER VE TAMAMEN SOMUT BELGELERE DAYALI TESCILLI ARSIV CALISMALI BIR ESER ANCAK KITAP 375 SAYFA VE YAYINLAYAMIYORUZ KITABA BIR SPONSOR GEREKLI BU KONUDA BIZE YARDIMCI OLABILIRMISINIZ IVEDI YANITINIZI BEKLER EN DERIN SAYGILARIMI SUNARIM…

 30. edip bağdatlı yorum tarihi 15 Eylül, 2012 10:14

  SEVGİLİ DOSTLAR PEYĞAMBER EFENDİMİZİN ARAPMI VEYA BAŞKABİRŞEYMİ SORUSUNU SORMADAN ÖNCE LÜTFEN BİRAZ ARAŞTIRIN ZİRA TÜM ALİMLER BUNUBİLİR .TABİKİ DÜRÜST ALİMLER PEYGAMBER EFENDİMİZ BUNU DEMİŞTİR ,,,BEN ARABIM LAKİN ARAPLAR BENDEN DEĞİLDİR…AMA HANGİ ARAPLAR BUNU SORMAK LAZIM DİNBİLGİNLERİMİZ LÜTFEN LÜTFEN BUNU AÇIKLASINLAR .ATATÜRKÜ SEVMEĞEBİLİRSİNİZ FAKAT SAYĞI DUYMAK ZORUNDASINIZ BİZLERE TC. GİBİBİR ÜLKEYİ BIRAKTIĞI İÇİN BUNUN DEĞERİNİKAVRAMAK İÇİN DÜNYAYI EN AZINDAN ORTADOĞUYU AZDAOLSA TANIMAK LAZIM

 31. Abduş Çapaçul yorum tarihi 27 Aralık, 2012 08:19

  Nüfus cüzdanında Mustafa ismi yok Kemal ismi de Kamal diye yazılı ve yine imzalarında hep ya m. kamal Ataturk yada Kamal Ataturk yazılı Atatürk imzalarında yine Atatürk yerine Ataturku yani ü yerine u harfini kullanmış bu ayrıntılardaki maksat nedir acaba?

 32. Melih Rehber yorum tarihi 29 Ağustos, 2013 13:06

  Tüm bu şecere A. Rıza Efendi üzerinden kurulmuş, dolayısı ile gerçek bir şecere değildir…

 33. seyhan inan yorum tarihi 27 Kasım, 2018 20:12

  çalışmalarınız için sizi kutluyorum…..ayrıca MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN HAYAT HİKAYESİNİN, YAPTIĞI KAHRAMANLIKLARIN ZEKİ AKILLI SABIRLI BİLİMSEL EKONOMİST ASKER YENİLİKÇİ …..KİMLİKLERİ İLE GURUR DUYUYORUM…BİZE, YANINDA ONA İNANAN ASKER SİYASİ ,TARİHÇİ,EDEBİYATÇILAR İLE BİRLİKTE KURDUKLARI CUMHURİYET İDARESİİÇİN KENDİLERİNE ŞÜKRAN DUYUYORUM..BÜTÜN ZAMANLARIN GAZİ ŞEHİT VE DİĞER KAHRAMANLARINA RAHMET DİLİYORUM MEKANLARI CENNET OLSUN TARİHE SAYGI DUYMAK EDEPTİR AHLAKTIR…..ALLAH DEVLETİMİZİ KORUSUN

 34. Selena yıl yorum tarihi 18 Aralık, 2018 22:26

  Harika

 35. NURAY TURAN yorum tarihi 13 Şubat, 2019 09:51

  Umarım ATATÜRK düşmanlarına tokat gibi bir cevap olmuştur.

Yorum yap