26) PİRİ REİS VE KAYIP HAZİNESİ

Yayin Tarihi 22 Kasım, 2007 
Kategori TÜRK DÜNYASI

PİRİ REİS

HARİTALARI VE KAYIP HAZİNESİ

 

image0016.jpg

PİRİ REİS’İN 1. DÜNYA HARİTASI

 

Piri Reis Haritası günümüze kalan, Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir.. Osmanlı amirali Piri Reis tarafından 1513′de çizilmiş olup, Avrupa ve Afrika’nın batı kıyılarını ve Güney Amerika’nın doğu kıyılarını gösterir. Aralarında Kristof Kolomb’a ait bir haritanın da bulunduğu yirmi kaynağı bütünleştirerek hazırlanmış, 16. yüzyıl Avrupa ve Müslüman denizcilerinin coğrafya bilgilerini içeren değerli bir tarihi belgedir.

image0025.jpg

PİRİ REİS’İN 2. DÜNYA HARİTASI

 

Osmanlı Amirali Piri Reis’in 1528′de çizdiği ikinci dünya haritasından günümüze kalan parça, büyük bir haritanın kuzeybatı köşesi olup, Orta Amerika’nın yeni keşfedilmiş kıyılarını, Florida’yı, Kanada’nın kuzeydoğu köşesini, ve Grönland’ı gösterir. Piri Reis in Kanuni Sultan Süleyman’a armağan ettiği haritanın bu parçası, Piri Reis’in 1513′te çizdiği ilk dünya haritasıyla beraber halen Topkapı Sarayı’nda bulunur.

image0034.jpg

Piri Reis’in Avrupa haritası

BİR YORUM:

image0043.jpg

Piri Reis’in kayıp hazinesi:

Piri Reis’in çizdiği haritanın 500 yıllık sırrını bir araştırmacı ile bir hattat çözdü. Haritanın çizildiği Kilitbahir Kalesi’nde hazine avı iddiaları var.

‘Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışının ardından genç Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumları yenilenmekte, her yer didik didik edilmektedir. Cumhuriyetin ilânının üstünden sadece altı yıl geçmiştir. İstanbul’un Sarayburnu denilen en güzel yerinde kurulan Osmanlı Padişahları’na ait Topkapı Sarayı binaları da düzenlenmektedir. Milli Müzeler Müdürü Halil Ethem Eldem, Topkapı Sarayı’nda (Harem Dairesi’nde, bir rivayete göre de depolarda) coğrafya ilminin o zamana kadar tanımadığı bir harita bulur. Bulunan harita yüzyıllar önce çizilen bir dünya haritasıdır (1929)…’ Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan, Piri Reis’in görenleri şaşırtan, çok hassas çizimlerinin yer aldığı dünya haritasının asırlar sonra gün yüzüne çıkışını bu sözlerle anlatır. Amerika’yı gösteren en eski haritanın bulunduğu haberini alan Mustafa Kemal Atatürk, onu Ankara’ya getirterek bizzat kendisi inceler. Sonra haritanın çoğaltılarak üzerinde ilmî incelemeler yapılmasını emreder. Topkapı Sarayı’ndan çıkan bu harita daha sonra Afet İnan’ın da kurucuları arasında yer alacağı Türk Tarih Kurumu bilim heyetlerince tetkik edilir. İnan, Cenevre Üniversitesi’nde okurken haritayı ilk kez Batılı bilim adamlarının dikkatini çekecek şekilde tartışmaya açar. Haritanın bir kopyası 1953′te incelenmek üzere ABD’ye gönderilir. Antik haritalar uzmanı M.I Walter ile Arlington H. Mallery’nin incelemelerinde sonuç şaşırtıcıdır. Asırlar önce ceylan derisine çizilmiş haritada ‘izdüşüm yöntemi’ kullanılmıştır. Bir küre üzerine konulduğunda haritanın günümüzdekilerle birebir aynı olduğu tespit edilir. Mallery’e göre çizim için havadan ölçüm yapılması gerekmektedir. Peki, 500 yıl önce kim yeryüzünü haritalamak için bir uçak kullanmış olabilir ki? Sorunun cevabı Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sinde saklıdır: “Çünki bildün pusulanun halini/ Dinle hartının (harita) dahi ahvalini/ Hartıyı hem pusulayı bil sahih/ Ta Süleymanu’n-nebi itdi tashih…” Piri Reis, Der Beyan-ı Hartı başlığıyla eserinin birinci cildindeki yazılarında haritanın çizilişini anlatmaktadır. Pusuladan, Hz. Süleyman’ın haritayı düzeltip doğruladığından, hayvanların ilmiyle tasdik ettiğinden ve deniz ilminin onun emrinde olduğundan bahseder. Harita 500 yıl öncesinin bilim ve teknoloji imkânlarına sığmayacak kadar hatasızdır. Üstelik Piri Reis Amerika kıtasını görmeden çizmiş, bitki ve hayvan figürleri, rüzgâr yönlerini de içine alan detayları aktarmıştır. Orijinal baskılı Kitab-ı Bahriye’yi yedi yıl önce İstanbul Sahaflar Çarşısı’ndan temin eden araştırmacı-yazar Metin Soylu, Piri Reis’in harita ve kitabının sırlarını hâlâ koruduğuna inanıyor. Soylu’ya göre Gelibolu’da dünyaya gelen ve ömrünü 14 yaşından itibaren denizcilik yaparak geçiren Kaptan-ı Derya, sırlarının büyük çoğunu yine bu yarımadada bıraktı. Hatta Akdeniz ve Hint Denizi seferlerinden sonra elde ettiği kalyonlara sığmayacak hazineleri de şimdi bulunmayı bekliyor. Üstelik bunların farkında olanlar, Piri Reis’in ayak izlerinin kaldığı kalelerde cirit atıyor.

HAZİNE VE HARİTALAR KALE MAHZENLERİNDE Mİ?

Dünyanın en kıymetli altın yüküne sahip tarihî Truva hazineleri 1873′te Çanakkale’den Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından kaçırılmıştı. Maddî değeri milyar dolarla ifade edilen hazine, savaş borcu olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya verildi. Hazine bir daha geri dönmedi, diplomatik talepler hep geri çevrildi. Şimdi onlar Moskova’daki bir müzede sergileniyor.

Metin Soylu aynı beldede bir başka hazine savaşının yaşandığına dikkat çekiyor. Ona göre, Çanakkale, Kaptan-ı Derya’nın hazinesini de sakladığı yer. Kitab-ı Bahriye’sini yonca yaprağı şeklindeki Kilitbahir Kalesi’nde yazan Piri Reis, elde ettiği ganimetleri bu kalenin altına ya da mahzenlerine sakladı. Aynı mahzenler sadece bir parçası bulunan Piri Reis haritasının diğer parçalarını ya da müsveddelerini de barındırıyor.

Temmuz 2005′te Piri Reis Haritası’nın Şifresi adlı kitabı yayımlanan Soylu’nun hazine iddialarının arkasında ilginç bir hikâye var. Kitabı basıldıktan sonra yapımcı bir firmayla anlaşan genç yazar, soluğu Çanakkale’de alır. Niyeti Piri Reis’in haritayı çizdiği, kitabını yazdığı Kilitbahir ve Sultanbahir (Çimenli) kalelerini görüntülemek, belgesel nitelikli incelemeler yapmaktır. Bir tesadüf eseri eski Eceabat Kaymakamı Yaşar Karadeniz’le tanışır. Kalede çekim izni ister. Kaymakamın verdiği kaleyle ilgili bir restorasyon ihalesi olacağı bilgisi ve davetiyle bir hafta sonra Eceabat’ta gerçekleştirilen bu ihaleye tanık olur. Nik İnşaat isimli bir firma, Kilitbahir Kalesi ve Namazgâh Tabyaları’nın restorasyonuna talip olmuştur. Restorasyon sunumlarında kalede kazı yapılacağını öğrenen Soylu çok şaşırır. Tarihî kalenin iç kulesinin neden kazılmak istendiğine bir türlü anlam veremez ve oracıkta itiraz eder: “Vali, ihaleye katılan şirket yetkilileri ve gazeteciler vardı. Bir anda bütün kameralar bana döndü. Ben de Piri Reis’in haritasını bu kalede çizdiğini, kitabını burada yazdığını anlattım. Müsveddeleri, hatta hazinelerinin kalenin altındaki mahzenlerde ve odalarda gizli olduğunu söyledim. Onlar kalenin iç kulesi altına 3 boyutlu müze yapacaklarmış. Kalenin kazılmasının mantıksız olduğunu, yapılacaksa bunun polis ve jandarmanın denetimi altında gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledim. Sonra oradan zorla çıkarıldım. Kimilerine göre meczup durumuna düşürülmüştüm…”

KİLİTBAHİR NEDEN KAZILMAK İSTENDİ?

O günden sonra Soylu’nun merakı bir kat daha artar. Kitab-ı Bahriye ve Piri Reis haritasını tekrar gözden geçirir. Bölgede yaptığı araştırmaları bilim adamları ve devletin üst düzey yöneticileriyle paylaşır. Restorasyon hikâyesi hiç de göründüğü kadar masum değildir. Üstelik Kaptan-ı Derya, Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ettiği Kitab-ı Bahriye’sinin 4. cildinin 1783′üncü sayfasında hazinelerinden de söz etmektedir: “Denizin bütün durumu açık olmuş/ Hiçbir yeri kalbinde gizli kalmamış/ Dileğim tamamını açıklayasın/ Onunla kıyamete kadar anılasın/ Düzenle bu kitabı güzelce tam/ Bulsun çok yarar kim olsa okuyan/ Ve hem bu kitap çok gerektir/ Hazinelerin de bulunması gerekir.”

SON SEFERİNDE ÜÇ GEMİ HAZİNESİ VARDI

Soylu, yazılı delillerle sınırlı kalmaz. Tekrar kalenin yolunu tutar. Kitabında bile yazmadığı sırrını Aksiyon’a anlatan Soylu, hazine ve şahsî eşyaların bulunduğuna inandığı Kilitbahir Kalesi iç kule etrafı ve içinde bir pusulayla bazı denemeler yapar. Pusula iç kule mevkiine yaklaştığında ibrenin ve mıknatısın dengesi ortadan kalkmaktadır. Pusula ibreleri ancak altlarında ya da yakınlarında yoğun metal bulunduğu hallerde devre dışı kalmaktadır. Tabii bu da delil olarak yetmez. İlgili şirketin internet kayıtlarından daha çok uzaydan görüntüleme, maden arama konularında uzman olması soru işaretlerini artırır. Çünkü Avustralya devlet nişanı alan şirketin ana ihtisas alanı uydu görüntüleme sistemleri ve maden aramadır.

Peki, gerçekten Piri Reis’in hazineleri var mıydı? Tarihî kayıtlar Piri Reis’in 1553 Hürmüz Seferi dönüşünden yaklaşık bir yıl sonra Mısır’da (iftira ve haksızlıkla) kellesinin uçurulduğunu yazıyor. Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz Kaptan-ı Deryası iken Piri Reis de Hint Kaptan-ı Deryası olarak görevlendirilir. Tabii Hint Kaptan-ı Deryası’nın son seferinde üç gemi ganimetinin bulunduğu da kayıt altında. Soylu’nun iddiasına göre Piri Reis idamından önceki bir yıllık süreçte hazinelerini de adeta ‘ofis’ olarak kullandığı Kilitbahir’e getirdi. Üstelik o, amcası Kemal Reis’le birlikte denizlere açıldığı ilk günden beri ganimet ve hazinelerle birlikte büyümüştü. Osmanlı Devleti’nin donanma komutanlığına davet aldığında, ‘ganimetlerin kendisine, toprak ve vilayet yönetimlerinin Devlet-i Aliye’ye bağlanacağı’ meyanında anlaşma yaptığı da biliniyordu. Soylu’nun ifadesiyle Piri Reis’in sırları da, hazineleri de Çanakkale’de saklı: “Bahriye kitabı orijinali 2 bin sayfa ve 4 ciltten oluşuyor. Hem dünya haritası, hem de kitabın yazımı Piri Reis’in bu iki kalede uzun süre kalmasını gerektirmiştir. Araç gereç, gözlem odası, eşya ve eserleri hep bu merkezdeydi. Burası Piri Reis’in kara kutusuydu. Büyük servetlere sahip Kaptan-ı Derya’nın miras bırakacağı vârisi de yoktu.”

HARİTADA SAHTEKÂRLIK MI YAPILDI?


image0053.jpg

 

Bütün bunları delil olarak gösteren Soylu’nun bir de uyarısı var: “Kilitbahir gibi önemli bir yerde yapılan restorasyon bu yüzden başı boş bırakılamaz. Denetim altında yapılmalı, hazineler, harita ve kitap müsveddeleri bulunmalı. İkinci bir Truva hazineleri olayı yaşanmamalı.” Araştırma ve iddialarını Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı, Türk Tarih Kurumu, Çanakkale Valiliği ve Eceabat Kaymakamlığı ile de paylaşmış. Kültür Bakanlığı iddialar üzerine bir yazıyla Çanakkale Valiliği’ni uyarmış. Eceabat’taki yetkililerin verdiği bilgiye göre, restorasyonun kaleyle ilgili olan kısmı bitti. Ancak Namazgâh tabyalarındaki çalışmalar sürüyor. Bu bölgede şarapnel, mermi, top gibi harp malzemeleri bulunmuş. Ancak bunlar bugüne kadar kamuoyuna gösterilmedi. Çanakkale İl Turizm Müdürlüğü yetkilileri Kilitbahir Kalesi’ndeki restorasyonun geçen sene başladığını, ancak ödenek yetersizliği nedeniyle istenen seviyeye gelmeden bitirildiğini söylüyor. Kazı yapılıp yapılmadığı, hazine iddiaları ise “gülünüp geçilecek kadar komik” bulunuyor. Nik İnşaat’ın bölgedeki restorasyonla ilgili sadece proje çizimi yaptığını belirten bir yetkili, Delta İnşaat ile yapılan restorasyon ve tabya onarım-arama işlerinin sürdüğünü ifade ediyor. Hazinelerinin yanında tartışmaları süren konulardan biri de Piri Reis’in haritası. Amerika’nın kaşifi olarak bilinen Kristof Kolomb ile seyyah Toscanalli’nin haritalarının Piri Reis Haritası’yla aynı devirlerde yapılmış olması yıllardır gündemde. Batılı bilim çevreleri ile bir kısım Türk aydınları Piri Reis’i ‘hırsız ve sahtekâr’ noktasına getirecek derecede iftiraya varan yorumlar yapmıştı. Araştırmalarında delil olarak Piri Reis’in eserlerini temel alan genç araştırmacı Metin Soylu, ünlü Hattat Fuat Başar’ın bilirkişi raporuyla bir başka tarihî gerçeğe daha ışık tutuyor. Başar’ın, Metin Soylu’nun talebiyle Piri Reis Haritası ve Kitab-ı Bahriye üstünde yaptığı incelemeler bu tartışmalara yeni bir boyut kattı. Başar, öncelikle denizcilik kitabı ile haritadaki yazıların aynı elden ‘Talik Kırması’ şeklinde yazıldığını tespit etti. Eserler aynı kalemden çıkmıştı. Ancak çok önemli bir ayrıntı tarihin tozlu rafları arasında bugüne kadar gizli kalmıştı. O da haritaya ün veren Amerika kıtasının yanı başındaydı. Haritanın Güney Amerika’yı gösteren kısmından başlayan metinlerde kullanılan Osmanlıca yazı karakteri ile haritanın diğer kısımları ve denizcilik kitabındaki yazılar uyumlu değildi. Haritanın solundaki bir bölüm güzel yazı üstatlarının ‘Nesih Kırması’ adını verdikleri hatla yazılmıştı. Yani haritaya ikinci bir el değmiş, tahrifat yapılmış ya da yazılar sonradan eklenmişti. Fuat Başar bilirkişi raporuna bu tespitlerini aynen yansıtır: “Kitab-ı Bahriye adlı eserin sayfaları ve ciltleri arasında çapraz kıyaslamalar yaptım. Tüm Osmanlıca yazılar aynı kalemden çıkmıştır. Ve yazılar Talik Kırması’dır. Yine Piri Reis’in 1513 tarihli haritasındaki yazılar da Talik Kırması’dır. Her iki eser de aynı kalemden çıkmıştır. Ancak haritada Güney Amerika hattı üstündeki bir kısım yazılar Nesih Kırması’dır. Harflerin uzantı ve çıkıntıları bile farklıdır. Bir hattatın anlayabileceği bu fark haritanın tahrif edildiğine ya da haritaya ekleme yapıldığına işarettir.”Peki, neden haritanın sol tarafındaki yazılar farklıdır? Yazıların içeriği nedir? Hattat Başar ve Soylu’yu şaşırtan da burası olur. Çünkü farklı üslupla yazılan kısım, Avrupa denizcilerini öne çıkaran, Kristof Kolomb’u anlatan övgü ifadeleriyle dolu. Topkapı’daki orijinal harita üstünde de inceleme yapmak istediğini söyleyen Fuat Başar, ekleme olduğunu söylediği yazının bir telaş havasında kaleme alındığına dikkat çekiyor.

Başar, Kitab-ı Bahriye’nin içeriğindeki ‘hazine’ meselesiyle ilgili de ilginç değerlendirmeler yapıyor: “Hazine konusunda iki ihtimal var. Bir kitapta deniz ve harita ilmine atıf yapılmış. Hazineden kasıt ilim olabilir. İkincisi ise mecaz sanatıyla gerçekten kendi hazinesini anlatmış olabilir. Her iki ihtimal de var. Üslubun rahatlığı ve dil bunu veriyor. Ganimet ve taltiflerle dolu bir ömürden sonra mirası olmayan hazine ve birikimlerin bir adresi de Kilitbahir olabilir.”

Başar’ın Ocak 2006′da yaptığı bu tespitler Soylu’ya yeni bir kapı daha açar. Harita üstündeki yazı farklarını ortaya çıkarmak için Kitab-ı Bahriye’yi kriminal incelemeye sokmaya karar verir. Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner’in izni ile İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan incelemeler istenen sonucu vermez. Çünkü grafolojik incelemelerin belgenin aslı üzerinden yapılması gerekmektedir. Ekspertiz raporunda da Piri Reis haritasının Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki orijinali üzerinden tetkik yapılması halinde tahrifat ya da farkların ortaya konabileceği belirtilir. Soylu, aynı talebi Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı’na da iletir. Eserlerin orijinali üstünden, Osmanlıca bilen hattat personelce yapılması gerektiği belirtilen cevabî yazıda, Harita Genel Komutanlığı kadrosunda ‘bu vasıfta uzman personel’ olmadığı için çalışmanın yapılamayacağı iletilir.

Haritadaki değişiklik ve tahrifatla ilgili Hattat Başar ve Soylu’nun iki tahmini var. Biri haritanın 1929′da ortaya çıkarılmasında Alman Prof. Kahle’nin de katıldığı Cumhuriyet dönemi ilk incelemeleri sırasında değişiklik-ekleme yapılmış olabilir. Diğer ihtimale göre ise Kanuni Sultan Süleyman devrinde Hürrem Sultan’ın da dâhil olduğu, haritanın ilk hediye edildiği dönemde bu değişiklikler yapılmıştır.

Bütün bu iddialar tartışmalara konu Çanakkale ve Eceabat’ta da yankı buluyor. Çanakkale Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Kaşıkçı, kalenin eklenti ve çevresinde kazı yapıldığını ancak hazine arandığı yorumlarının çok iddialı olduğunu söylüyor. Piri Reis’in haritasını Kilitbahir’de çizmesi nedeniyle bulunabilecek müsvedde ve kişisel eşyaların ise, daha önce salname, ruzname ve Sicil-i Osmaniyelerin naklinin yapıldığı dönemde Konya ya da İstanbul’a götürülmüş olabileceğine dikkat çekiyor.

Piri Reis Denizcilik ve Deniz Kaynaklarını Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Erol Dizdar ise, araştırmaların objektif olması için hem harita hem denizcilik kitabı üstünde hassas bir çalışma yapılmasını öneriyor. Topkapı Müzesi’ndeki harita üzerinde inceleme yapılmadan değişiklik ya da müdahale yapıldığının tespit edilemeyeceğini vurguluyor.

TURGUT ÖZAL, HARİTA VE KİTAB-I BAHRİYE’Yİ AMERİKAN BAŞKANI BUSH’A HEDİYE ETMİŞ

Mayıs ayı içinde doğum yeri Gelibolu’da kendi adını taşıyan bir ulusal konferans düzenlenecek olan Piri Reis’in haritası ve Kitab-ı Bahriye isimli denizcilik kitabı aslında bundan 18 yıl önce merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından da dikkatle incelenmiş. Sonra Osmanlıca-Türkçe-İngilizce çeviri yapabilecek bir isim olduğu için Dr. Vahit Çabuk’a Kitab-ı Bahriye’nin çevrilip yeniden basılması talimatı (1987-88) vermiş. Denizcilik kitabını önce Osmanlıca okunuşu, sonra Türkçe anlamı ve İngilizce’siyle birlikte tamamlayan Çabuk’un ortaya çıkardığı eser, haritayla birlikte ABD eski Başkanı baba George Bush’a Özal tarafından hediye edilmiş. Dönemin diplomatlarının tabiriyle Özal, ABD’ye ‘Bizim kıta demeye’ getirmiş.

Özal’ın tavrı aslında bugünün siyasetçileri ve araştırmacılarına da ışık tutuyor. Bir taraftan tartışmalar sürse de, Piri Reis’in haritasının gerçek bir hazine olduğu apaçık ortada.

PİRİ REİS KİMDİR?

Asıl adı Muhiddin Piri’dir. Karamanlı Hacı Ali Mehmed’in oğlu Osmanlı’nın nam salmış denizcilerinden Kemal Reis’in yeğeniydi. Kaptan-ı Deryalık yapan, Kitab-ı Bahriye’sinde Ege ve Akdeniz’e ilişkin eşsiz bilgiler veren Piri Reis, 80′li yaşlarında Hürmüz Adası halkının malını yağmaya sebebiyet vermek ve askerlerini Basra’da bırakmak suçlamasıyla Mısır’da idama mahkum edildi. Çizdiği kusursuz Amerika haritası yıllardır tartışılıyor.

PİRİ REİS HARİTASI’NIN DÜNYAYA SUNDUĞU YENİLİKLER

Harita adeta mucizelerle dolu. 1800′lerde keşfedilen Antarktika kıtası 1513′te zirveleri ve sıradağları bile şaşılmayacak şekilde çizilmiştir.

Arjantin’le başlayan Güney Amerika kıtasının Antarktika’nın bir uzantısı olduğu ortaya konulmuştur.

Arjantin uzaydan bakıldığında 47 derece sağa kıvrık gözükür. Piri Reis bugün bile haritalarda dik olarak (yanlış) çizilen Arjantin’i bu açıyla birebir çizmiştir.

Cebelitarık Boğazı adeta uzaydan görülür gibi verilmiştir.

Harita 22,.5 derece eğim verilerek çizilmiştir. Dünyanın jeoid (sonsuzgen) ya da geoid (yuvarlak) olmadığını 16 parçalı haritasıyla ispatlamıştır. NASA’nın yayınladığı son dünya fotoğrafları da yerkürenin 16 genliğine atıf yapmıştır.

Atlas Okyanusu’ndaki adaların çoğu isabetle doğru şekilde çizilmiş, yıldız koordinatları işlenmiştir.

Okyanus rüzgârları bugünkü ana hava akımlarıyla örtüşür şekilde haritaya işlenmiştir. Rüzgâr alınan yönler bile gemi maketleriyle şekillendirilmiştir.

İlk kez haritada hayvan, bitki figürleri kullanılmış. O coğrafyaların özellikleri belirtilmiştir. Soylu, bu figürlerin Süleyman Peygamberin işaretçileri olduğuna inanıyor. (AKSİYON)

HAZIRLAYAN: YILMAZ KARAHAN

 

Paylaş:

Yorumlar

“26) PİRİ REİS VE KAYIP HAZİNESİ” yazisina 13 Yorum yapilmis

 1. haymatloslu yorum tarihi 22 Kasım, 2007 01:58

  Piri Reis”in o devrin teknikleriyle cizmis oldugu haritayi kimsenin cizmis olabileceginin mümkünatinin olamayacagini dünya yüzündeki tüm bilim adamlari söylemektedir ve buna halen akil erdirememektedirler, bu gercekten akil almaz bir durumdur, bu arada piri reis”in hazinesinin ise tahminler yürütüldüğü gibi denizlerde veya adalarda degil Anadoluda oldugu tezi cok gucludur sayet boyle bir hazine var ise! ki var olduguda cok kuvvetli bir tez”dir, benim sahsi kanaatim ise piri reis”in hazinesinin bu harita oldugunu dusunuyorum harita uzerinde degisik versiyonlarda dusunceler versiyonlar yapmis olmama ragmen bu haritada cok gizli sirlar oldugunu dusunuyorum.

 2. Halis Yılmaz yorum tarihi 22 Kasım, 2007 12:44

  Açıkça Hz.Süleyman düzeltme yaptı diye kendisi söylüyor zaten.Evliyaları,ermişleri olan bir nesil için cevaplar gayet açık.Hazine aramaya gerek yok.Bizim inancımız,kültürümüz hazine zaten.O inançla,o kültürle,o karatta, insan yetiştirebilirsek hazineyi buluruz.Kaldıki neslini inkar eder hale geldik.

 3. orhan soylemez yorum tarihi 6 Ocak, 2008 19:20

  piri reis,buyuk bir denizci olabilir, buyuk bir kaptanda olabilir ki oyleydi.Ama sorun suki haritaci degildi ve bu haritalarida o cizmedi.O misir’in fatihi olupda misira hakim oldugunda,iskenderiyenin muhtesem kutuphanesinde bu haritalari bulmustur.Cunku o zaman yeni kesfedilen amerikanin dogu taraflari bilinmiyordu ve en ilginci ise Piri reis haritalarinda gronland bile vardir ki degil o tarihlerde anca 1960 li yillarda yukseklikleri anlasilan bu daglari piri reis’in haritalarinda yukseklikleri ile gorebilirsiniz.O haritalar iskenderiye kutuphanesinde bulunmustur vee cok eski,ama insanligin bilinmeyen karanlikda ve sirlara gomulmus caglarinda yapilmistir. Dikkat edildiginde ise bu haritalarin gokyuzunun cok yuksekliklerinden gorundugu gibi oldugu anlasilir.Gerisi hayal gucunuze ve mantiginiza sunulur. Saygilarimla

 4. asya kartal yorum tarihi 21 Şubat, 2008 21:15

  ben ‘halis’ beye ve ‘haymatloslu ‘ ismindeki kişiyi katılıyorum bende arkeolojiye ve tarihe meraklı olan bir kişi olarak Piri reis’in hazinelerinin anadoluda olduğuna inanıyorum . haritanın üzreindeki işaretler ve çizimlerin hazinenin ip uçları olma ihtimalinin değerlendirlilmesi gerektiğini göze alarak araştımalarına devam etmesini öneriririm .. saygılarımla…

 5. FikirYolu.com » Blog Arşivi » ERGENEKON SİTESİNDE TÜRK DÜNYASI yorum tarihi 10 Mart, 2008 11:51

  […] 26) PİRİ REİS VE KAYIP HAZİNESİ […]

 6. Ercan Kayrak yorum tarihi 14 Mayıs, 2008 10:57

  Piri Reis’in eski çağlardaki harita üstatlarından biri olmadığı kesin.
  1513 yılında çizildiği söylenen malum haritanın,o tarihteki hiçbir teknik ile yapılması mümkün de değildir.
  Tarihten saklanan gerçek; O tarihte, O haritanın zaten İskenderiye’nin devlet kitaplığında var olması ve Piri Reis’in bu haritayı dünyaya kendi ismine mal ederek tanıtmasıydı.
  Ama asıl soru;O harita,Nasıl ve kimler tarafından,uzaydan bakılırcasına hiçbir ayrıntı atlanmadan resmedilmiş gibi çizilerek İskenderiye kitaplığında yerini almıştır olmalı diye düşünmekte fayda var.

 7. ali şahinoğlu yorum tarihi 25 Mayıs, 2008 16:12

  adı geçen NİK inşaat amerikan konsolosluklarının inşat işlerini yapmaktaydı.

 8. mehmet tombul yorum tarihi 4 Ağustos, 2008 01:18

  piri reis çok büyük bir savaşçı olabilir ancak unutulmaması gereken o devirde bile piri reisin çizdiği haritanın suanda ki teknolojiyle ortaya çıkıyor olması.bir hazine olmasının ihtimali yüksek.sonuçta bu hazine vergiler den olusan bir hazine.ve inanıyorumki piri reis o devirde bir harita çiziyor bir çok şey gösteriyorsa insanların akıl sır erdiremeyeceği seyleri gösteren bir harita çiziyorsa ufak bir hazineyide bu haritanın içine saklamış olabilir.Ama unutmamalıyızki piri reisin haritası zaten bir hazine bizim için.tarihimizi ve yapabileceklerimizi açıklayan bir hazine

 9. kemal çimen yorum tarihi 23 Şubat, 2009 16:38

  orhan soylemez bey pri reis haritayı çizdikten yaklasık 250 yıl sonra amerika keşvedildi aynı tarih diye uydurma bir söz garip oldu iskenderiyede haritaları bulurken yanındamıydınız ki bu kadar emin oluyorsunuz yada bu yönde bir bilgimi var anlamadım ha bide şu yorum haritacı deyildi nerden anladınız kimlik bilgilerinde meslek olarak semercimi yazıyordu biraz saygı lütfen yabancılar gibi iftira atmayın

 10. abdulkadir baş yorum tarihi 3 Haziran, 2009 02:40

  hocam çok teşekkürler

 11. abdullah temir yorum tarihi 3 Haziran, 2009 03:12

  selamlar..
  Geçenlerde Habertürk televizyonunda yayınlanan ” tarihin arka odası” adlı programda tarihçi sayın Murat Bardakçı Konya’da,2004 yerel seçimlerinde yaşadığı bir hadiseyi anlatmıştı.
  Selçuklu sultanlarının olduğu bir türbe restore ediliyor ve işçiler gece işleri bittikten sonra sandukaları örtmeden ve kapıyı açık unutup gidiyorlar…Sabah geldiklerinde ise atalarımızın kemikleri köpeklerin ağzında…
  O türbede(adıı unuttum şimdi)birden fazla Selçuklu sultanı yatıyormuş..
  Yaşadığım şehir olan Niğde’de birçok Selçuklu yapısı var..En önemlileri,dünyada eşi benzeri olmayan Alaaddin camii..Kapısına dikkatlice bakıldığında bir kadın sulieti gözüküyor..O yapıyı yapan ustalardan birinin aşkı tasvir edilmiş..Mükemmel bir sanat eseri..Ama bilen yok..
  İsteyen “Niğde-Alaaddin camii” yazıp bakabilirler.
  Sözümün özü..tarihimizle en çok övünen bir millet olup tarihe sırtını dönende bir milletiz.
  Türkiye medeniyetler mezarlığı..Bu topraklardaki tüm eserlere sahip çıkmalıyız başta kendi eserlerimiz olmak üzere…
  Saygılarımla.

 12. cihan aytürk yorum tarihi 30 Ağustos, 2010 03:21

  günümüzde tahmininin bile cok zor oldugu bilgi ve teknolojinin yetmediği bazı hadiseler zengin tarihimizde ıspatları ile yer bulmakta.
  elbette en büyük hazinemiz bi parçası dahi olsa yıllar öncesi çizilen bu haritanın bir kısmının hudutlarımız içinde yer almasıdır. ancak unutulmamalı ki tarihimiz şehveti ve zenginlikleri ( hazineleri) ile de namını fazlası ile yapmıştır.
  öyle ki günümüz türkiyesi sınırları içinde halen bir cok yerli halk tarihe dönük kalıntılar bulmakta ancak sadece maddi bi varlık olarak görüp heba etmektedir.her seferinde ise kaybolan tarihi variyetlerimizin bie cogu ülke sınırlarımız dışına ya kaçırılmakta yada satılmaktadır.
  ben piri reisin kitaplarını okumadım hiç yada çok bir bilgiye sahip değilim.
  uzun lafın kısası ben piri reise ait hazinenin bir kısmının konyada olduğunu düşünüyorum.

  saçma belki tıpkı yüzyıllar öncesi çizilmiş olan dünya haritası kadar saçma.

  ben ne bir din, tarih adamıyım ne bir haritacı nede bir bilim adamı.

  ama varsa aranızdan aydın olanlarınız bilgi edinmek istiyotum özellikle de ktaplar hakkında… [email protected] mail adresimden ulaşırsanız konuya hakim bir insanın bilgilerine ihtiyacım var. özellikle de kitap.

 13. Tayfun Timoçin yorum tarihi 7 Mart, 2017 14:30

Yorum yap