26) EŞREFOĞULLARI BEYLİĞİ

Yayin Tarihi 25 Ocak, 2014 
Kategori ANADOLU BEYLİKLERİ VE ATABEYLİKLER

Eşrefoğulları Beyliği

image001

Merkezleri Beyşehri olan bu beyliği kuran Selçuk emirlerinden Eşref oğlu Seyfüddin Süleyman Bey’dir. XIII. yüzyıl sonlarına doğru Selçuk Devletinin zayıf bulunduğu sırada Süleyman Beyi mücadele sahnesinde görmekteyiz. 
Eşrefoğulları, Süleyman şehri de denilen Beyşehrinden başka Seydişehri, Ilgın, Akşehir, Bolvadin ve havalisine sahib olup doğu taraflarında Karaman ve batı kısmında da Hamidoğulları beylikleri vardı. 
Üçüncü Giyasüddin Keyhusrev 1354 de İlhan’ın emriyle katledildikten sonra yerine amcasının oğlu Giyasüddin Mesud hükümdar olmuş fakat yine İlhan’ın fermaniyle Giyasüddin’in henüz pek küçük olan iki oğlunu da. Konya’da Selçuk hükümdarı yapmışlar ve bu çocuklara Eşrefoğlu Süleyman Bey nâib ve Karamanoğlu Güneri Bey de beylerbeyi olmuşlardır. Daha sonra gerek Eşrefoğlu ve gerek Karamanoğlu, Sultan Mes’ud’a itaat etmişlerdir. Hattâ Sultan Mes’ud’un Anadolu’ya gelen kardeşi Melik Siyavüş, Mes’ud’un desisesiyle Eşrefoğlu tarafından hapsedilmiş ise de Karamanoğlu’nun tehdidi üzerine Siyavüş serbest bırakılarak Konya’ya, gönderilmiştir. 
Eşrefoğlu Süleyman Bey’in hangi tarihte vefat ettiği malûm değildir; fakat vefatının 701 H./1301 M. den sonra olduğu Beyşehir’de yaptırmış olduğu türbe kitabesinden anlaşılmaktadır. 
Süleyman Beyden sonra yerine büyük oğlu Mübarizüddin Mehmed Bey geçmiş ve Akşehir ve Bolvadin şehirlerini de elde etmiştir. Anadolu beylerini itaat altına almak ve sadakatlerini sağlamak için 1314’de Anadolu’ya gelen Emir Çoban’a itaatlerini arzeden Anadolu beyleri arasında Eşrefoğlu da vardı. Bolvadin cami kitabesinden anlaşıldığına göre Mehmed Bey 1320 den sonra vefat ederek yerine oğlu Süleyman Bey hükümdar olmuştur. 
Bu İkinci Süleyman Bey’in hükümeti müddeti pek kısa sürmüş, Anadolu beylerini ortadan kaldırmak isteyen Anadolu valisi Demirtaş, Beyşehrini zapt ettikten sonra Süleyman Bey’i işkence ile öldürmüş ve orasını işgal ile kendi tarafından vali tâyin eylemiştir (1326 Ekim). 
Süleyman Şah’ın ölümüyle Eşref oğulları beyliği sona ermiş ve daha sonra bu memleket Hamid ve Karaman oğulları arasında taksim olunmuştur. Eşref oğulları’na ait Beyşehri, Akşehir ve Bolvadin? && bazı binalar vardır. Şimdiye kadar paraları görülmemiştir. Bu aileden Mübarizeddin Mehmed Bey adına Şemseddin Mehmed Tüşteri tarafından felsefe mahiyetinde El-füsul-ül-eşrefiyye isimli bir eser yazılmıştır (Ayasofya Kütüphanesi No. 2445).

Kaynak: e-tarih.org

İlgili Yazı: http://www.yenidenergenekon.com/331-turk-sanat-sahaseri-esrefoglu-camii/

image002

Paylaş:

Yorumlar

“26) EŞREFOĞULLARI BEYLİĞİ” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. 40) Anadolu ve Çevresinde Kurulan Türk Beylikler-Atabeylikler Dizini : Yeniden Ergenekon yorum tarihi 11 Mart, 2014 01:11

Yorum yap