252) NAZİLERİN HEDİYESİ…

Yayin Tarihi 13 Eylül, 2008 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ, SİYASİ

BİR NAZİ SUBAYININ ANILARINDAN

“ÜÇ RENKLİ BAYRAK KÜRTLERE HEDİYEMDİR”

image001.gif


KIRMIZI ve YEŞİL renkler, BEYAZ renk ile birlikte, Türk tarihinin derinliklerinden süzülerek gelmiş ve Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar hükümranlık renkleri olarak kullanılmıştır. Kıyafetlerde ve sembollerde ise, bu üç renk bütün Türkiye’de bugün de çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Durum böyle iken, son yıllarda sarı, kırmızı ve yeşil üçlüsünün ülkemizde bölücülük simgesi olarak kullanıldığı hayretle görülmüştür.

Tabiî, söz konusu üç rengin Türkiye’de bölücü bir terör örgütü tarafından bölücülüğün simgesi olarak takdim edilmiş olması, terör örgütünün bu renkleri nasıl bir araya getirdiği, neden bu renkleri benimsediği, nasıl benimsediği ve terörist bölücü çevrelerde bu renklerin ne zamandan beri kullanılmaya başladığına dair, zihinlerde birtakım soruların oluşmasına da neden olmuştur.

Elbette bizim zihnimiz de bu sorular ile meşguldü. Derken, günün birinde, belki de yayınlayanlarının bile yaptıkları işin pek farkına varmadan yayınladıkları, bir NAZİ Subayı’na ait anılar, bizim zihnimizdeki soruların cevaplarını ortaya koyuverdi.

Söz konusu anılar, Yeni Ufuk Gazetesi’nin 18 ve 19 Haziran 1997 tarihli nüshalarında, “Kuzey Irak’ta Bir Nazi: Hitler’in Petrol İçin, Kürt Devleti Pazarlığı” ve “Almanların Bitmeyen Kürt İlgisi” başlıklarıyla yayınlandı. Anılar, Godfried Johannes Müller adlı bir Nazi subayına aitti.

Anıların ele aldığı konu kısaca söyledir:

22 Haziran 1941′de Almanya, üçbuçuk milyon askerle Sovyetler Birliği’ne saldırdığında, Hitler ordularının hayatî ihtiyacı olan petrol, bu ülke topraklarından sağlanmaya başlanmıştır. Çünkü, daha önce ele geçirilmiş olan Romanya’daki petrol yatakları ile Almanya’daki kömür madenleri, Hitler Almanyası için hem verimsiz hem de yetersizdir.

Öte yandan, Alman orduları kısa bir süre sonra Sovyet topraklarından çekilmek mecburiyetinde kalınca, petrol sıkıntısı daha ileri boyutlarda hissedilmeye başlar. Bu sırada, istihbarat subayı Godfried Johannes Müller ve arkadaşları, Almanya’nın yeni petrol kaynakları bulması gerektiği inancıyla kafa yormaktadırlar. Akıllarına, Şeyh Mahmud Berzencî ve Molla Mustafa Barzanî’nin Kuzey Irak’ta İngilizler’e karşı ayaklanma istekleri gelir (o sırada Irak İngiliz yönetimi altındaydı) ve Kuzey Irak’a dikkatlerini çevirirler. Bu, İngilizlerin kontrolündeki zengin petrol kaynaklarına, yani Kerkük ve Musul petrollerine yönelmek demektir.

Müller, düşüncelerini bir raporla Adolf Hitler’e aktarmak imkânı bulur.

Raporunda, Kuzey Irak’ı ve burada yaşayan aşiretleri iyi tanıdığını ve izin verilmesi durumunda bölgeye giderek burada, İngilizler’e karşı bir Kürt ayaklanmasını örgütleyebileceğini bildirir.

Müller, Kürtler’in İngilizler’e düşman olduğunu; burada başlayacak bir ayaklanma ile hem petrol kaynaklarına sahip olunabileceğini hem de ayaklanmanın İran’daki Kürt bölgesine sıçraması durumunda, Alman ordusunun Kafkaslardan, Sovyetler’e karşı ikinci bir cephe açma şansı bulacağını belirtir. Ayaklanma sırasında elverişli bir yere havaalanı inşa edilebileceği ve Alman paraşütçülerinin bu sayede bölgeye daha rahat ulaşabileceği de raporda yer alıyordu.

Hitler, Müller’in raporunu okuyunca keyiflenir ve “ivedi” kaydıyla raporu Genelkurmay Başkanı Wilhelm Kietel’e havale eder. Kietel de plânın derhal uygulamaya geçirilmesini emreder.

Müller vakit geçirmeden Kuzey Irak’a havadan inecek ekibi oluşturmaya ve gerekli malzemeyi derlemeye başlar. O, grubunu Arapça, Farsça ve Kürtçeyi iyi bilenlerden oluşturmak istemektedir.

Nitekim grubun üyelerinden biri olan Hofman, Orta Doğu uzmanı idi ve Tahran’da da üniversite hocalığı yapmıştı.

Bir diğeri, Orta Doğu’yu çok iyi bilen Konechin adında Polonya kökenli bir subaydı.

Ama bu ekibin, söz konusu harekât için bir Kürd’e de ihtiyacı vardı. Kuzey Irak’ı ve Kürt aşiretlerini iyi bilen, bölgede düşmanlıkları olmayan biri seçilmeliydi. Sonunda, aranan vasıflarda biri bulunur. Bu zat, Nafi Remzi Reşid’dir.
Reşid, Kuzey Irak’ın büyük aşiretlerinden birine mensuptur, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenim görmüştür.

Müller, Nafi Remzi Reşid ile İstanbul’da tanışır. Bu yıllar Alman casuslarının Türkiye’de cirit attıkları yıllardır. O, plânının Remzi tarafından bilinmesinde sakınca olmayan yanlarını ona heyecanla anlatır.

Sonunda ikisi, Kuzey Irak petrolüne karşılık o bölgede bağımsız bir Kürt devleti kurmak şartıyla anlaşırlar. Buna göre Kuzey Irak Kürtleri Almanlara petrol verecek, bunun karşılığında da, İngilizler bölgeden kovulunca burada bir Kürt devleti kurulacaktı.

Bundan sonra Müller ve ekibi Almanya’nın dağlık bölgelerinde eğitime başlarlar. Hazırlıklar bitince de o sırada Almanların işgalinde bulunan Kırım’a gidip buradan bir uçak ile Kuzey Irak’a geçerek paraşütle Hakurk vadisine ineceklerdir.

1943 yılı Haziran ayında bir gece vakti, Kürt giysileri giyen ve sahte Irak kimlikleri taşıyan Almanlar, Remzi ile birlikte Karadeniz semalarından geçip Kuzey Irak’a ulaşırlar. Hemen Remzi’nin ailesinin ve aşiretinin bulunduğu Erbil şehrine gitmeye karar verirler.

İngiliz devriyelerinin kontrolündeki yerlerden geçerek Erbil yakınlarındaki Kasr-ı Atevlaha bölgesine ulaşmayı başarırlar. Burası Remzi’nin aşiretinin kontrolü altındadır. Ne var ki, aşiretin önde gelenleri Almanlara yardım etmeyeceklerini söylerler. Çünkü, İngiliz istihbarat birimleri harekâttan, daha başlamadan önce haberdar olmuşlardır ve Almanları Erbil civarında aramaktadırlar. Artık yapılabilecek fazla bir şey kalmamıştır. Bu defa Kuzey Irak’tan kaçış plânları yapmaya
başlarlar.

Ancak, başlarına konan 1000 dinar ödülü almak isteyen bir Kürt tarafından ihbar edilerek yakalanırlar, tutuklanırlar. Önce Bağdad’a, oradan da Mısır’a götürülerek sorgulanırlar. Ağır işkenceler gören Remzi aklını yitirir. Müller’in esareti ise 1947′de sona erer ve Almanya’ya döner. Kendi ülkesinde de bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılır. Müller, tutuklu kaldığı sırada bir İngiliz subayından, Londra’nın bu operasyonu, harekete geçmelerinden iki hafta önce haber aldığını öğrenir. Müller’e göre Kırım’dan bindikleri uçağın pilotu da İngiliz ajanıydı.

Yukarıda özet olarak anlattığımız olaylar zinciri içerisinde, konumuz olan “üç renkli bayrak” olayına gelince, bununla ilgili ayrıntıyı, maceracılıktan Nazi istihbarat subaylığına geçmiş olan Godfried Johannes Müller’in ağzından dinleyelim:

“O sırada Molla Mustafa Barzanî ve Şeyh Mahmud Berzencî’nin İngilizlere karşı ayaklanma düşünceleri vardı. Bunlar ayaklandıktan sonra biz de petrolleri Alman ordusuna gönderebilecektik. Ayaklanma başladıktan sonra, Alman ordusu Kürtlere yardım edecekti. Orada bir havaalanı yapılacaktı. Buraya gelen paraşüt birliği ile Bakü önlerindeki Alman ordusu daha da güçlendirilecekti. Böylece hem Kuzey Irak petrollerine hem de Bakü petrollerine daha rahat ulaşacaktık”.

Kendisine,

“Remzi ile birbirinize ihanet etmeme konusunda yemin ettiğinizi anlattınız. Siz, Alman bayrağı üzerine, Remzi de Kürt bayrağı üzerine yemin etmiş. Kürt bayrağının öyküsünü anlatır mısınız?” şeklindeki bir soru üzerine ise Müller, anılan bayrak ve renkler hakkında şunları söylemektedir:

“Berlin’den hareket etmeden önce ilk eşime, Kürtlerin bir sembole ihtiyacı olduğunu söyledim. Operasyondan önce Remzi ile birbirimize ihanet etmeyeceğimize ve hep sadık kalacağımıza dair yemin ediyorduk. Ben, Alman bayrağına el basarak yemin ettim. Remzi’nin ise el basacak bir bayrağı yoktu. Bu sırada aklımıza geldi. En güzel renkler kırmızı, yeşil ve beyazdı bana göre. Kürt bayrağındaki renkler Kürtlere yakışır renkler olmalıydı. Bayraktaki kırmızı, yeşil ve beyaz renkleri bu düşünceden yola çıkarak koydum… Remzi ile birlikte şekillendirdik bu bayrağı. Bayrak benim Kürtlere en büyük hediyemdir. Uçaktan atlarken yanımızda bu bayraklar da vardı. Sonra onları buldular. Ama güzel olan, unutulmadı. Başkaları da kullandı”.

Evet, Nazi istihbarat subayı Godfried Johannes Müller’in Kuzey Irak macerası dolayısıyla Kürt bayrağı konusunda söyledikleri kısaca bunlardır.

Şimdi, bu macerayı öğrendikten ve Müller’in bayrak ve renkler hakkında söylediklerini dinledikten sonra, aşağıdaki hususlara da mutlaka işaret etmeliyim.

a – Görüldüğü gibi Almanya’nın Kuzey Irak’la daha doğrusu Kürtlerle ilgisi, aslında bölgenin petrol zenginliğine olan bir ilgidir. Ekonomik ve buna bağlı siyasal çıkar hesapları sonucu ortaya çıkan bir ilgidir. Hiç şüphe edilmemelidir ki bugün de başta Almanların bölücü terör örgütünün kendi ülkesindeki teşkilâtları olmak üzere, ülkemizdeki bölücü hareketlerle ilgilenmesinin altında yatan gerçek de aynı gerçektir. Yani, adam Kuzey Irak petrolüne, o arada Bakü petrolüne göz dikecek ve bunlardan öyle veya böyle çıkar elde etmek için bölge insanları üzerinde oyunlar oynayacak.

Aslında Almanların II. Dünya Savaşı yılları ile sınırlı kalmayıp, günümüzde de sergilenmekte olan bu tip oyunları, bölgede ekonomik ve siyasal çıkar peşinde olan bütün dış güçlerin gizli veya açık politikalarının ana etkenini oluşturmaktadır. Ülkemizde yıllardır kan dökmekte olan bölücü terörü öyle veya böyle, açık veya kapalı kışkırtıp, besleyenler de işte bu mihraklardır.

b – Nazi subayı Müller acaba gerçekten kırmızı, yeşil ve beyaz renkler üçlüsünden oluşan bir Kürt bayrağını, söylediği gibi kendiliğinden mi düşünmüştür, yoksa; yukarıdan beri kaynaklara dayanarak açıkça ortaya koyduğumuz üzere, tarihî Türk geleneğindeki beyaz, kırmızı, yeşil (ve sarı) tercihinden mi herhangi bir şekilde etkilenmiş veya esinlenmiştir? Çünkü Birinci Dünya Savaşı başta olmak üzere Almanya ile Osmanlı Devleti arasındaki sıkı ilişkiler ve işbirlikleri, söz konusu yeşil, kırmızı ve beyaz renkler üçlüsünün alınarak “Kürt bayrağı” adı altında bir araya getirilmiş olmasında, Osmanlılardan esinlenilmiş olması ihtimali çok kuvvetlidir.

c – Görüldüğü gibi Müller’in hazırladığı ilk Kürt bayrağı kırmızı, yeşil ve beyaz renklerden oluşmakta olup, meydana getiriliş yılı da 1943′tür. Demek ki bu tarihe kadar Kuzey Irak’ta da dünyanın başka herhangi bir yerinde de bir Kürt bayrağı olmamıştır. Değilse Müller’in Remzi için bir bayrak uydurması söz konusu bile olmayacaktı.

d – Daha sonraları, muhtemelen yine Müller gibi birileri, bu bayrağın renklerinden yeşil ve kırmızının yanına, beyazı değil sarıyı alarak bir bayrak biçimine getirmişler ve bölücü terör örgütünün eline tutuşturup vermişlerdir. Terör örgütü de, benimsediği Marksist ideolojinin sembolü olan orak-çekiç ile veya kızıl yıldız ile bu renkleri kullanarak ülkemizde bir bölücülük simgesi gibi ortaya çıkarmıştır. Bu tip bir bölücülük simgesinin ortaya çıkışı ise 1943′ten epeyce sonra ve ancak 1970′li yıllardır. Yani, sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan bir bayrağı hükümranlık bayrağı ve devlet başkanlığı forsu olarak kullanan Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından yaklaşık 50 yıl sonra.

e – Hatta daha sonraları, Kuzey Irak’taki bazı Kürt grupları da, muhtemelen bölücü terör örgütünün etkisinde kalarak, bayraklarını sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşacak tarzda düzenlemişlerdir. Bunlar, bu üç rengi enlemesine üç geniş şerit halinde yan yana getirdikten sonra, ortada bulunan sarı şeridin tam ortasına bir de beyaz güneş şekli koymak suretiyle, dört renkli yeni bir şekil meydana getirmişlerdir. Böylece bir anlamda Nazi subayı Müller’in bayrağı ile bölücü terör örgütünün bayrağı, tek bir şekilde birleştirilmiştir.

f – Görüldüğü gibi bu oluşumların hepsi, nihayet kırk-elli yıllık bir geçmişin oluşumlarıdır. Yani, Türk tarihinin başlangıcından beri millî semboller olarak ve daima millî birlik ve beraberliğimizin simgesi olarak kullanılmış olan sarı, kırmızı ve yeşil renkler, bir bölücü terör örgütünün elinde, bölücülüğe alet edilmek istenmiştir.

g – İşin bir başka yanına gelince, maalesef Türk halkı, sarı, kırmızı ve yeşil renklerin bizim tarihimizde oynadığı rolü tamamen unutmuştu. Oysa, söz konusu renklerin Türk tarihindeki anlam ve öneminin, hiç değilse eğitim ve kültür programlarımız aracılığıyla unutturulmaması gerekirdi. Ama, maalesef bunları unutmuş olan halkımız, söz konusu renklerden oluşan böyle bir bayrağı görünce, bunu bölücülüğün bir simgesi gibi öğrendi ve her yerde ona göre tavır almaya veya tepki göstermeye başladı. Hatta, başta tarihî mehter takımımızın renkleri olmak üzere, pek çok yerde bu üç rengi yan yana getirmemeye veya birlikte kullanmamaya özen gösterir oldu.

Halbuki bu tavır fevkalâde yanlıştır.

Sarı, kırmızı ve yeşil renkler, gerek ayrı ayrı, gerekse ve özellikle üçü bir arada, bizim tarihimiz boyunca millî anlamlara sembol yaptığımız renklerdir. Anadolu halkının pek çoğunun millî giysilerinde bugün de üçünü bir arada kullanmaya düşkün olduğu renklerdir.

Bunları günümüzde de gelecekte de en geniş biçimde ve her yerde kullanmaya devam etmemiz gerekmektedir. Aksi bir tutum, bölücülerin amaçlarına göre hareket etmek olacaktır. O bakımdan, Osmanlı Devleti’nde devlet başkanlığı bandosu demek olan ve o yüzden devlet başkanlığı renkleri olan sarı, kırmızı ve yeşil renkli kıyafetlerden oluşan tarihî Mehter Takımlarında başta olmak üzere, gerek tarihî filmlerde gerekse tarihî ve kültürel geleneklerimizin gerektirdiği her yerde mutlaka kullanılmalıdır.

Böylece, bu renklerin bölücülüğün değil, tam aksine millî birlik ve beraberliğin renkleri olduğu önem ve özenle vurgulanmalıdır.

Burada, şuna da önemle işaret etmeliyim ki, biz toplum olarak bir zamanlar, millî bayramlarımızdan olan Nevruz’u unutulmaya terk ettik. Derken birileri bunu alıp Kürt bayramı diye takdim etmeye ve Nevruz’u bölücülüğe alet etmeye kalkıştılar. Tıpkı onun gibi, sarı, kırmızı ve yeşilin tarih boyunca bizde hükümdarlık renkleri olduğunu da unuttuk. Yine hemen birileri bunları alıp, bunlardan sözde bayraklar yaparak bölücülük simgesi yapmaya kalktı.

Bu iki olay bize, millî kültür geleneklerini, yani kültürel geçmişinin bir takım değerlerini unutmuş veya ihmal etmiş olan toplumların bu yüzden ne gibi acılar ve sıkıntılar yaşayabileceğini yaşayarak göstermiştir. Dileğim, bundan yeterli dersi çıkarmamızdır. Şüphe yok ki, bu değerlere en geniş şekilde yeniden sahip çıkmamız, bölücülerin heveslerini kursaklarında bırakacak ve millî birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine büyük katkılar sağlayacaktır.

Prof. Dr. Reşat GENÇ

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eski Başkanı

Paylaş:

Yorumlar

“252) NAZİLERİN HEDİYESİ…” yazisina 7 Yorum yapilmis

 1. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 13 Eylül, 2008 03:13

  SN.K.HAN,
  3 RENK,LALE DEVRİNE ÖZLEMLE!!
  GALATA KÖPRÜSÜSNE ASILAN LALE RESIMLERINDE BOLCA KAFALARA NAKSEDILMISTI..
  ***BU GOD FRIED OLAMAZ!!İSİM;GOLDFRIED’DİR!!GOLD/ALTIN
  ,FRİED/BARISCI DEMEKTİR.YADA DİGER İSİMLER,GOTT/TANRI.GOSS/DÖKMEK,SULAMAK FİİLİNDEN GELİR.GÖTZE/PUT.DEMEKTİR.
  VE BU TIP İSİM VE SOYADLAR MUHAKKAK! YAHUDİ ADI+SOYADI OLURLAR!BUNA HEP DİKKAT EDİN!SONU MAN,LA BİTENLERDE ÖYLEDİR!

  –EN HASSAS YERİMDEN VURDUNUZ GENE..UYKU GİTTİ YILMAZ BEY,
  -GECEN GÜN BAHSETTIGIM AHMET ALMAZ?’IN YAZDIGI KİTABIN BASINDA;MEZAR RESMİ,ALTINDA’ATATÜRKÜN ..HOCASI”YAZISI,ÖN TARAFDADA AY YILDIZ:) AMA O AY YILDIZ/YAHUDİ YILDIZI/SADAY,GİBİDE RESIMLENMIS.VE DÜSÜNDÜRÜYORKİ..ATATÜRK YAHUDİYDİ,BU AY YILDIZIN ANLAMIDA SADAY.DI.BUNADA TAKILDIM:( ÜFF..GERCEKTEN ÜLKEYİ KARISTIRMAYA GELMİSLER!!
  –YARABBİ MUBAREK SAHURLAR YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE,NASİP ETME.KÖTÜLERE AMAN VERME..
  */*/*ÜFF:( BAYRAK DEYINCE GENE COCUKLUGUMDAKİ, ULUBATLI HASAN, HAYALİ GÖZLERİMİN ÖNÜNE GELDİ!!
  ÜSKÜDARDAKİ MAHALLEDE COOK KÜCÜKLÜK HAYALLERİMDE!!ORTADAKİ KARE TASIN ÜZERİNE CIKAR!!ELİMDE BAYRAGI HABİRE ORAYA DİKİYORMUSUM GİBİ GELİRDİ!!NE TUHAF!ACAİP..DEGILMI?ALLAH ALLAH!O YÜZDEN BEBEGIM COK İLERİKİ YASDA OLDU::) ARKADASIMIN DAYISI ABD.DEN GETİRMİSTİ:(O VAKITE KADAR ERKEKLERLE HEP TAS,SOPA!DAHA SONRALARIDA,FUTBOL OYNAYARAK!BÜYÜYEN BİR HANIM OLDUK..ACAYİP VALLA!-BOZKURT BEY!
  BUNU OKURSA..GENE GÜLEBİLİR..AMA GERCEK!
  NEYSE,UZATTIM AFFEDIN..
  */*/
  COK CİDDİ;YAPTIRIMLAR GEREKLİ..ÜLKEYE;
  *GALİBA YENİDEN;KÜCÜK KÜCÜK KÖYLER KURMALIYIZ,
  SEHİRLERİ DE KÜCÜLTMELIYIZ?BİR AHLAK POLİSİ,BİR EGİTMEN,GECMİSLE DİGERİ AKSİ DAVRANILIRSA GÖRECEGIMIZ ZARARLARI ANLATARAK,
  **BOOOLCAAA EGİTEREK..EGİTEREK..PSİKOLOGLAR VEDE ASLINDA PEDAGOGLARLA..İNSANLARIMIZI DOTLUK FİKRİYLE SARMALAYARAK..AMA TABİİKİ;EN BASTA POLITIKACLILARIN ZEHIRLERINDEN ‘ARINDIRARAK’!!
  -KİMBİLİR? BELKİ..%60’LIK CEHALETİ..SIFIRA İNDİRMEYİ HEDEFLEYEREK..SADECE TOPRAKLARIMIZI İSLEYEREK..TOPARLANIRMIYDIK?ACABA?
  *CİN;14 YASLARINDA KÖYDEKİ GENCLERİ SEHİRE ALIP,ÜRETIMDE KULLANARAK,20.Lİ YASLARDA EVLENMEK ÜZERE KÖYÜNE, TARIM İCİN GÖNDERIYORMUS.
  *SÜREKLİ ÜRETİYORLAR.
  -EFENDİM SİSTEMMM DİYORUM HEP!HER ÜLKE KENDİ HALKINA GÖRE SİSTEM KURMUS..
  */*/*/ACİL ÖNLEM SU OLMALI!
  *TERÖRÜ BASKASINA ”YOLLIYACAK” POLİTİKACILAR! SECMELIYIZ.YOKSA SAVUNMAYA AYRILAN PARALAR,ÜLKENİN ALTI DELİKMİS GİBİ!GENC TÜRK ASKERLERİYLE VEDE ASKERE OLAN GÜVENİDE ALARAK ERİYECEK:( AMAN YARABBİ..NEDEN HALA DAHA BU KÖTÜLÜGÜ YAPANLARA KARSI,SADECE BAKIYOR, DİGER POLITIKACILAR!!NE DEMOKRASİSİ YAW=ADAMLAR ÖYLE DİYE DİYE BUGÜNLERE GETİRMİSLER DÜNYANIN ZAYIFLATILMASI GEREKEN ÜLKELERİNİ..
  –ASLINDA HİC UYUMAMALI..NASIL OLUCAK..BILMEM..GECEN HER DAKIKA ZARAR DEDIK..3 SENE YAZDIM YAW==MHP.YE,DEVLET BEYE,OKTAY BEYE..
  -SONUCDA BİR DEGISIKLIK VARMI?ONLAR GENE BASLARLAR TEKME TOKAT/BASKAN SECME YARISINA GİRERLER:( KİMİN OLACAGIDA PEK ORTADA GİBİ?
  ONLARIN YANISIRA..CHP.YEDE..
  -SAHİ!!ANAP NOOLDU???FIRSATMI KOLLUYOR?NE VERDILER DE SUSTURDULAR KIMBILIR?YADA HANGI TEHDITLE..
  *O M. D. FRT. İSİMLİ POLİTİKACI,BUGÜN, VEDE İCERİYE GÖNDERİLEN İNSANLARI ACIKLARKEN,BU MİSYON SANKİ SADECE ONA VERILMISTI!!BU DA KAFAMDA TAKILAN SORULAR..GERCİ CÖZÜLSE NOOLUCAK..DA;
  *İSTEDİGİM BU KARSILIKLI DÜELLOLARIN ARTIK
  **LÜTFEN!DAHA ONURLU YAPILMASI**
  YOK GENE FENA OLDUM:( BU KONU COOK KONU ACAR..
  -SİMDİLİK ALLAHAISMARLADIK..DUA OKUYCAM,BAKALIM NE GÖRÜCEM!YILLARDIR..SADECE B.BAKANI GÖRÜYORDUM..HEMDE UZUN YILLARDIR!!
  *GECENLERDE C.BASKANINI GÖRDÜM!GENE GÜLÜYORMUYDU DİYE SORMAYIN!
  **HAYRET:) HAYIR!SADECE KORUNMASI İCİN KAFASINDA MİGFER GİYMİS 2 ADAMI BEKLIYORDU ONU!TUHAF RÜYA DEGILMI..
  -BİR SORUM OLSA?
  HİSTERİ ERKEKDE OLUYORMUYMUS?VE ANLAMI NEYMİS?NEDEN OLURMUS?BU TİPLER NE YAPARMIS?BAGIRIRMIYMI?
  *AFEDERSINIZ ONU BİR İNCELEMEK İSTİYORUM..KULAKLARIMIZ GENE BELLİKİ EPEY ZAMAN::(( ÖÖÖ!!FECİ HALDE DOLUCAK GİBİ!!BİRİR DUDAKLARININ ARASINDAN, KÜFÜR EDER GİBİ! NE DEDIGI ANLASILMADAN!AMA KİN!!LE KONUSUYOR..
  *BUDA RÜYAMIYDI?DİYE SORMAYIN..ARTIK KARISTIRIYORUM:( EE!!BUNADA BEYIN DERLER!
  SANIRIM BUNU İNSAN HAKLARI MAHKEMESINE GEREK KALMADAN BURADADA SİKAYET EDEBILME HAKKI OLUYOR VATANDASIN, ÖYLEMİ ACABA?ONADA BIR BAKAYIM.
  SON.

 2. Gökhan BOZKURT yorum tarihi 14 Eylül, 2008 00:20

  Sayın Hocam; konu hakkında bir yerlerden duyduğum ufak bir fikrim vardı ama detayları çok iyi oldu.

  Zühal Hanımefendi; yorumunuzu bu sefer ibretle okudum, sağ olasınız.

 3. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 16 Eylül, 2008 01:45

  SEN VAROLASIN.GÖKHAN EVLAT.
  -İSMİN VE SOYADINLA COOK EVLATLAR YETİSTİR ÜLKEMİZE,TEK BORCUN O:)
  -ASLINDA SN.Y.KHAN’IN ELLERINE,BEYNINE SAGLIK.
  MÜTHİS BİLGİ!
  -BUGÜN BİR DOSTUMA SÖYLEDIM.OKUDU.
  *ONUN OKUMASIDA EPEY GEREKLİDİR.
  -EPEYCE İNSANINDA OKUMASI İCİN ÖNCÜ OLUR.

  HOSKALIN,SAGLIKLI KALIN

 4. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 16 Eylül, 2008 01:57

  EFENDİM HİC HALK KÜRSÜSÜNDE KONUSAN,FİKİR BEYAN EDENLERİN SÖZLERİ KAL’E ALINIYORMUKİ..
  *RENKLER..TARİHİ RENKLER..AMA TV.LERDE CIKAN,ORTALIKDA GÖRÜNEN ‘AYDIN’LAR? UNUTTURMAMALIYDILAR..
  *HEP ASLINDA GECMİSİMİZLE TAMAMEN BAGLANTISIZ İNSANLAR MÜHİM DİYE ÖNÜMÜZE ESKİMİS YEMEK GİBİ KONUP KALDIRILDI..
  -KESKE BU HÜKÜMET DAHA BECERİKLİ+BİZLERLE DOST OLABILEN BİR HÜKÜMET OLSAYMIS..BAZI DÜSÜNCELERİNİN O KADARDA YANLIS OLDUGUNU DÜSÜNMÜYORUM..ZAMAN ZAMAN..AMA CIA.DEKİLERİNDE GAZETEDKİ YAZISINA GÖRE. B.BAKAN YANLIS YAPTI,ECERIKSIZLIK YAPTI DIYORLAR!
  *DEMEKKİ O YÜZDEN SÜREKLİ 2. ADAMLAR GELİYOR!
  -FAKAT C.BASKANIYLA TAMAMEN AYRI KULVARDA YÜZÜYOR GİBİ GÖRÜNÜYORLAR!GARİPLER!HEMDE COK..NE KÖTÜ:( SAG GÖSTERİP,KENDİ ÖZ HALKINA/PSİKOLOJİK ZULÜM YAPARAK, SOL VURMALARI..
  -NE KÖTÜ SEY KANDIRILMAK..ENAYİ YERİNE KONMAK:(
  *HELE SU TÜSİAD!ACINILASI..COK KİSİ VAR ÜLKEDE..VE ANLAMIYOR,ÜZÜLMÜYORLARMI?ARTIK HALKINONLARIN GERCEK KARAKTERLERININ TANIGI OLUSUNA.

 5. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 16 Eylül, 2008 02:05

  EFENDİM,
  YUKARIDAKİ BİLGYE GÖRE,BU RENK KONUSUNDA ALDIKLARI KARAR,MUHAKKAK BİLGİLİ BİRİ TARAFINDAN VERİLMİS OLMALI..DEMEKKİ HEDEFLERİ TAMAMEN TÜRK MİLLETİ..VE TOPRAKLARIMIZ.
  YANİ;COK MÜHİM RENKLERİNİ CALDIKLARI OSMANLIYADA DÜSMANMISLAR!
  *ASLINDA BU BİLGİ, OSMANLIYI SAVUNDUGUNU SÖYLEYEN?!
  *NE DEDİGİNİ BİR TÜRLÜ TAM ANLAYAMADIGIMIZ C.B.NININ BİLGİSİNE SUNULMALI!
  *COK MÜHİM!BAKALIM O VAKİT,B.BAKANA DÖNÜP..YAHU!BİZ GENE YANLIS YAPMISIZ!!GENE TUTARSIZLIK VAR.TÜH!BÜYÜK TUTARSIZLIKLARI HANGİ KELİMEYLE TEMİZLEYECEGİZ?DİYE BU DEFA HERHALDE GÜLÜMSEYEMEYEREK, ENDİSESİNİ DİLE GETİRECEKTİR..
  *AMMADA HAYAL KURDUM DİMİ?DEGİLMİ?::))
  *SANKİ ONLARIN VE HALKLARININ UMURUNDA DA…
  OYSA VAPURLARDA GÖRÜYORUM ZAMAN ZAMAN..GENCLERIN ELLERINE F.GÜLEN KİTAPLARI VEMISLER, ONLARDA KAFA KALDIRMADAN OKUYOR!VE DİNİ GELENEK DİYE TÜRLÜ SEKİLLERLE SIKLIK YARATARAK,İSLAM ADINA KAFA+BOYUN!ÖRTÜYORLAR!

  *NE OLACAK BU HALLARIMIZ SN.KHAN?

 6. ismail tunç yorum tarihi 17 Eylül, 2008 11:47

  Kürtleri kullanmayan kalmamış..kürtleri derken kürt milliyetçileri..bütün kucaklara oturmuşlar..oturmaya devam ettikçe daha çok belalara düçar olacaklar..akıllı değil bunlar..şeyh saidin yolunda ilerlemeye devam ediyorlar..

 7. Sedat ergenç yorum tarihi 6 Ağustos, 2009 12:59

  Pro.Reşat GENÇ’in raporu bir başka gerçeği de gösteriyor. İngilizlerle Kürtler dost degiller, tarih boyunca da olamadılar. Bu sebeple şu ana kadar (2 asırdır) bu coğrafyada bir kürt devleti kurulamadı…

  Pekala bugünkü durum nedir?
  -Yine dost değiller :))

  Yorum okuyana aittir.

Yorum yap