245) REFERANDUM GERÇEĞİ

Yayin Tarihi 15 Temmuz, 2010 
Kategori SİYASİ

REFERANDUM GERÇEĞİ

anayasa.jpg

“Hakikatı Konuşmaktan Korkmayınız!” (ATATÜRK)

Anayasa değişikliği için; artık, söz milletindir. Yani “Büyük Hakem’in” O halde bizde değişikliğe sunulan bu Anayasa paketi üzerine görüşlerimizi sunalım:

Öncelikle şunu belirtmek isterim! 50 milyon civarı oy kullanacak vatandaşlarımızın yüzde kaçı Anayasa ve değiştirilmesi önerilen maddeler hakkında bilgi sahibi? Halkımızın yüzde kaçı ekonomik ve sosyal sıkıntılarının içinde Referandumu konuşuyor? (http://www.yenidenergenekon.com/243-buyuk-hakemin-bilgisizligi/)

Bu ülkede Anayasa’nın ne demek olduğunu bile bilmeyen vatandaşlarımız var. Bilgisiz fikir olur mu? Bilgiden yoksun bıraktırılmış vatandaşlarımı kesinlikle aşağılamıyorum. Sadece, İnsanımızı bilinçsiz yaşamak zorunda bıraktıran sistemlere ve yöneticilere beddua ediyorum… İddia ediyorum, bu referandumun ne olduğunu, ne getireceğini, ne götüreceğini büyük bir çoğunluğumuz bilmiyor! Ama oy kullanma hakkına sahipler.

İşte işin can alıcı noktası da burada…

Ülkemizde siyasetin, Osmanlı’dan bugüne bir alışkanlığı vardır: Halkı yönetmek için, yerel bölgedeki sözü geçerli olan kanaat önderleri ile anlaşmak… Kim bu önderler?

Ağalardır… Şeyhlerdir… Cemaat liderleridir… Cemiyet başkanlarıdır… Aşiret reisleridir…  vs.

Bu kişi ve oluşumlara mensubiyet şuuru taşıyan milyonlarca vatandaşımızın bilinçli olmasına gerek yok ki; Zaten “Bir Bilenleri” var!

Bununla birlikte yazılı ve görsel medyanın da desteğini aldın mı, işlem tamam…  

Bizim bir bilenimiz ise; Hak’tır. Bilimdir. Akıldır.

Bana göre Anayasa değişikliğine sunulan paket 3 bölümden oluşuyor:

1)   Sosyal düzenlemeler ve kişisel haklar

2)   Mahkeme ve kurulların düzenlenmesi

3)   12 Eylül 1980 Darbesini yapanları koruyan maddenin kaldırılması.

Referandum Paketinin;

1. Maddesinde; Anayasa’nın 10. Maddesi’nin ikinci fıkrasının sonuna “Bu maksatla alınacak tedbirler esitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” cümlesi eklenecek. Buna göre 10. Madde nasıl olacak?

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.”….

Soruyorum: Nasıl tedbirler alınacak ki, bu tedbirlerden rahatsız olabilme durumu yorumlanacak? Bu tedbirler demokratik açılıma bir dayanak oluşturacak mı?

Eklenen bu cümleye,  “Çocuklar, yaslılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak tedbirler esitlik ilkesine aykırı sayılamaz.” korunmaya muhtaç insanların, korunması hususunda alınacak tedbirlerin ifadesi, eklenen ilk cümleye masumiyet kazandırmak için mi hazırlandı?

6. Maddesinde; Anayasa’nın 69. Maddesinde değişiklik yaparak parti kapatma yetkisinin uygunluk kararının Mecliste olması, Yargı’nın siyasallaşmasına sebep olur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Anayasa Mahkemesinde parti kapatmak için dava açmaya yetkili iken, önerilen bu değişiklik ile Başsavcı rapor sunmakla görevlendirilmiş olmaktadır. Yani siyasi parti hukukçuları ve hükümet erki, bağımsız yargıyı yönlendirebilecek…  

8. Maddesinde; Anayasa’nın 84. Maddesi’nin son fıkrasını yürürlükten kaldırma değişikliği ile;

Soruyorum: Anayasa Mahkemesince, Partisi kapatılan ve bu kapatmadan dolayı milletvekilliği düşenler yeniden milletvekilliği ve emeklilik haklarını kazanacaklar mı? Bölücülük propagandası yaptığı için milletvekilliği düşenler, yeniden Meclise dönecekler mi?

10. Maddesinde; Anayasa’nın 125. Maddesi’nde Yüksek Askeri Şura’da verilen karar gereği Askerlik mesleğinden “bölücülük, irtica, ihanet, disiplinsizlik, ahlaki vb.” suçlardan dolayı uzaklaştırılanlara yargı yolunun açılması değişikliği ile;

Soruyorum: Askerlikten uzaklaştırılanların, sivil mahkemelerden yürütmeyi durdurma veya iptal kararı alması Türk Ordusu’nun ilkelerine, disiplin anlayışına ve kurmay heyetin itibarına zarar vermez mi?

21. Maddesinde; Anayasa’nın geçici 15. Maddesi’nin kaldırılması yerinde bir karardır.

22. Maddesinde; Anayasa Mahkemesin de hangi partinin kapatılma davası ve mali denetimi var ki, bu tedbir alınmış?

Anayasa değişikliği üzerine hazırlanan referandum paketinden sadece 5-6 madde üzerinde görüş ve yorumlarımı belirttim. Her ne kadar bizim onayımıza sunulmuş olsa da, maddelerin bütünü hakkında mutlaka uzman görüşleri alınmalı ve sorgulanmalıdır.

Konuları bakımından, birbirleri ile alakalı olmayan bu Anayasa değişiklik maddelerinin, Meclis’te Partilerin uzlaşması ile çözülmesi gerekirdi. Sanki bu referandum, pehlivanların güreşten önceki peşrev çekmesine benziyor…  

Adalet Bakanı sayın Sadullah Ergin şöyle buyurmuşlar: Bir referandum, on genel seçime bedeldir

Demek ki bu referandum, Anayasa değişikliğinin dışında bir şey! Hani, referandum da particilik olmazdı… Hani, Vatandaş hür iradesi ile karar verirdi… Anladığımız kadarı ile;

Bu referandum; Seçimler için gerçek bir anket olacak!

Bu referandum; Açılımlar için bir yoklama olacak!

Bu referandum; 4867 ve 4868 sayılı ikiz yasalar’ın uygulanmasında bir ölçüt olacak!

AB Komisyonu sözcülerinden Espuny, “Türkiye, AB yolunda ilerlemek için, 12 Eylüldeki referandumda  anayasa değişiklik paketini kabul etmelidir!” diye buyurmuş… Emrin olur! Ama bana değil! Emir almaya kim alıştıysa ona söylüyorlardır. Çünkü, AB’de kanaat önderliği yapıyor…  

6 Mart 1922 tarihinde bizim kanaat önderimiz Atatürk’te şöyle seslenmişti:

“Efendiler! Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanmıştır. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi.
Halbuki hangi istiklâl vardır ki, ecnebilerin nasihatleri ile ecnebilerin plânları ile yükselebilsin. Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.”

HAYIR”ın hayırlı olmasını diliyoruz!

YILMAZ KARAHAN

NOT: Lütfen yazının kaynağını belirtin

Paylaş:

Yorumlar

“245) REFERANDUM GERÇEĞİ” yazisina 17 Yorum yapilmis

 1. aykut turunc yorum tarihi 15 Temmuz, 2010 13:46

  YILMAZ BEY TAMAMDA BAŞBUĞ ALPASLAN TÜRKEŞİN 1992 DEKİ KONUŞMASINA NE DİYECEĞİZ HABERLERDE GAZETELERDE HERYERDE A.TÜRKEŞ OLSAYDI EVET DERDİ GİBİLERNDEN HABERLER ÇIKIYOR YANİ BU KONUYU TAM AÇARAK BİZİ BİR AYDINLATIRMISINZ

 2. Yılmaz Karahan yorum tarihi 15 Temmuz, 2010 15:54

  AYKUT BEY,
  RAHMETLİ BAŞBUĞ’UN FİKRİ BELLİ, ZİKRİ BELLİ… KİMSENİN HADDİNE DEĞİL, BAŞBUĞ’U İSTİSMAR EDEREK POLİTİKA YAPMAK!
  EĞER BAŞBUĞ YAŞASAYDI, REFERANDUMA NE DERDİ? SORULMAMALI.
  ZİRA BU REFERANDUM DA OLMAZDI, AÇILIM OYUNLARI DA…
  BELKİ AKP DİYE BİR SİYASİ PARTİ DE OLMAYABİLİRDİ…
  BAŞBUĞ;
  DYP-SHP HÜKÜMETİNE 12 EYLÜL ANAYASA’SININ TAMAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GÜVEN OYU VERMİŞTİ. HER “DEĞİŞİKLİK” KELİMESİNİ, BUGÜNKÜ ZİHNİYETİN TEKLİF ETTİĞİ DEĞİŞİKLİKLE AYNI DEĞERLENDİRMEYELİM. DEĞİŞİKLİK YAPARSIN AMA DEVLET’İN ÜNİTER YAPISINI VE MİLLET’İN BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMADAN YAPARSIN…
  SAYGILAR

 3. ahmet cenk yorum tarihi 16 Temmuz, 2010 14:49

  ya ne dallandırıp budaklandırıp akılları karıştırıyorsun. saçmalamışsın iyice bee!

 4. Yılmaz Karahan yorum tarihi 16 Temmuz, 2010 15:56

  SAYIN AHMET CENK,
  SİZDE AKILLARI KARIŞTIRMADAN(!) VE
  SAÇMALAMADAN(!) ENGİN AÇILIMCI FİKİRLERİNİZİ BELİRTİN DE, FEYİZLENELİM!!!

 5. Aslan SERAL yorum tarihi 16 Temmuz, 2010 21:41

  sayın Karahan Görüşlerinize katılıyorum.Özellikle genel seçimlerde halkın büyük çoğunluğununda eğiliminde olduğu gibi bende bir AKP saflarında yer alan bir seçmendim ve yine böyle olacak.Ancak söylediğiniz gibi bu bir siyasal demokrasinin araçlarından olan ve amaç ile araç uyumunun gerekliliğini taşıyan bir yöntem olarak referandum asla bir seçim yoklaması olarak değerlendirilmemeli yani en azından böyle bilinmemelidir.Her seçmen sandık başında 12 eylülde kendi geleceğinde değiştirilmesi de güç koşullara bağlanmış ve uzun vadede muteber olacağı ümidiyle yapılan revizyon çalışmalarını oylarken inşallah bunu bilinçsizce bir siyasal yoklama oloarak düşünmez.Aslında Akp iktidarının referandum hususunda ki en büyük siyasal avantajı da yönetilen konumundaki bireylerin entellektüel bilinçsizliği olacaktır.Ve şahsi görüşüm bu bilinçsizliği bu kadar kısıtlı bir sürede bertaraf etmek güç bir iş olacağı için büyük bir ihtimal bize bu durumun sonucu olarak EVET oylarının çıkacağını gösterecek.Bu anayasal revizyon sürecinde AKP iktidarının muteber siyasal iradesi aslında daha çok yüksek yargıya ilişkin maddeleri geçirmek için yanında günü kurtarmalık ve büyük bir anayasal kıvraklıkla hazırlanmış lafzından iyi olduğu anlaşılacak maddeler yer almaktadır.Keşke anayasa değişikliğine ilişkin yasama sürecinin bir devamı olan bu referandumda maddelere göre ayrı bağımsız bir oylama biçimi var olsa da gerçekten demokratik kültürümüzü genişletecek değişikliklerde HAYIR oyundan nasibini almasa.Son olarak şunu belirtmek isterim ki amaç ve aracın birbirine uymadığı bir referandum tamamen populizme kayan ve hukuki niteliği tamamen plebisite dönüşen bir süreç olur.Şu andaki bu anayasal revizyon hattında yaşanan bilinçsiz söylemler ve hukuk mantığına,erkler ayrılığına karşı paradoks yaratan bu durum bence referandumdan çok plebisiti andırıyor.İyi Günler…

 6. ilker yorum tarihi 18 Temmuz, 2010 23:48

  Halbuki hangi istiklâl vardır ki, ecnebilerin nasihatleri ile ecnebilerin plânları ile yükselebilsin

  BU SÖZDOĞRU BİR SÖZDÜR AMA YENİ ANASAYASIDA OKUMAK LAZIM
  SAYGILAR

 7. Murat FİDAN yorum tarihi 19 Temmuz, 2010 19:07

  “Fikirlerin bittiği yerde yumruklar havaya kalkar.” kavga çıkarıp karambolde malı götürmek isteyen miyopi zihinler olduğu açıkça görülüyor. açılım; sadece Türkiye de değil suriye’de,de işletiliyor, acaba açılım Türk’ün yerli malımı suriyeye ihraç edildi? yoksa suriye devlet başkanı esad’ın “amerika ve avrupa müsterih olsun açılım devam edecek.” diyerek rahatlattığı ab-d nin malı mı?
  ya da tayyip mallarımı bunlar?

 8. fethullah yavuz yorum tarihi 25 Temmuz, 2010 16:36

  slm arkadaşlar ne olursa olsun türkiyedeki degişimi kim görmezden gelebilir daha önceki zamanımızı hatırlayalım başbakanımız yahudi dış işleri bakanımız yahudi idi daha hangisini sayalım mason gerceginimi sayalım rektörlerin cogu ya masondur yada yahudidir EWET kampanyası başlattık inş halkımıza hayırlı olur saygılarımla fethullah yavuz.

 9. eyyüp şahin yorum tarihi 26 Temmuz, 2010 18:58

  akp akp denılıp duruo..vatan satıolarmış…mılletı yozlastırıolarmıs…şeriatı getırıolarmıs…dınden kım zarar gordude bu kadar korku var…hepımız OSMANLININ torunuyuz derız yerı gelınce ovunuruz boburlenırız…osmanlıyı yonetenler alımler degılmıydı…gercı dogru sımdı alımlerın yerını asker almıs…onlara guvenmek lazım dımı…asker devletın bı koludur…ama nerdeee bu anayasa ıle emır verende alan da askerıye…hıc mı gazete okumusunuz bunları savunurken…ben akp tertemız demıodum ama referanduma EVET dıorum…demokrasıden korkan ınsanlar ekmegınız elınızden alıncak haberınız olsun…

 10. Fatmanur Kurt yorum tarihi 28 Temmuz, 2010 10:22

  “Hakikatı Konuşmaktan Korkmayınız!” (ATATÜRK) Maddelere bakınca hakikat şudur ki bu adamlar bazı yetkileri kendine almaya çalışıp yavaştan ülkeyi kendi kendilerine yönetmek istiyorlar… Ki aksini iddia eden varsa eğer neden referandum peki neden doğrudan demokrasi deil ? Baştakilere bakacak olursak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül akp den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan akpden Dış İşlari bakanı Ahmet Davutoğlu akp den oldu olacak Askeri yönetimi de onlara verelim de başımıza krallık kuralım uyanın artk Vatan elden gidiyorr !!!

 11. ceyhan azrak yorum tarihi 31 Temmuz, 2010 13:28

  halkı milleti düşünen iktidar,milletin yararına olan maddeleri meclisten geçirip,anayasala ilgilileride refaranduma sunardı.Demekki amaç üzüm yemek deyil! Bu iş bakadar basit.İsviçrede ne yaptılar camiye evetmi hayırmı diye sordular araya müslümanları ülkeden kovalım yada yabancıları tecrit edelim diye bir madde araya kaynatmadılar.

 12. savaş köse yorum tarihi 5 Ağustos, 2010 18:02

  Abdullah gul akp basbakan akp dısıslerı bakanı akp askerı yonetımı de mı verelım dıye yorum yapıyorsunuz benım anlamadıgım su akp dag dan gelıp yonetımı almıs gıbı yorumlanıyor bu mılletın sozculerıne ettıgınız hakaretler yeter artık turk mılletı cogunlugu akp dedı bugune kadar ve bundan sonrada boyle olacak herne kadar ıstemesenızde

 13. Ali vural yorum tarihi 7 Ağustos, 2010 18:56

  Bu referanduma niye herkes parti seçimi olarak bakıyor anlayamıyorum. Oy verecek insanlarımız(evet ya da hayır diyecek olan farketmez) anayasa değişikliğini detaylıca incelediler mi merak ediyorum. Sırf akp evet diyor diye körü körüne evet demek nerede görülmüş. İçerikte haydi millet ülkemizi paylaşıyoruz diye bir madde olsa sırf akp evet diyor diye evet diyecek birçok insan var. 8 yıldır hiç mi birşey göremediniz, farkedemediniz. Çıkarın artık ey türkiye milleti at gözlüklerinizi de farkına varın birşeylerin..

 14. deniz yorum tarihi 29 Ağustos, 2010 14:25

  insaff el insaff..

  – daha düne kadar ergenekon zanlısı yalcın kücük apo ile sarmas dolas resimleri cıkmadı mı
  – bu ülkede yüzde 40 ile iktidar olan bir parti aydın doganın gazetelerindeki haberlerle google’dan kesme haberlerle kapatılma cüretini yaşarken 20 senedir apo ile al gülüm ver gülüm pozları ortada dogu perincek’ in partisi isci partisi hakkında tek bir sorusturma acılmıyorken ,

  – anayasa taslagı hazırlanıpta tüm partilere kapı kapı gezecekken ak parti, daha okumadan etmeden görmeden büyük bir nezaketsizlikle gelmeyin almayı iceri diye chp mhp ve diger partiler utanmadan simdi bu akp anayasası ortak mutabakla toplumun anayasası degil derken yüzsüzlükle.

  -daha 4-5 ay once paket anayasadan gecerken bdp basta olmak üzere diger partiler pakete HAYIR oyu verirken,

  – terör olayları birdenbire artarken, baktı pkk dogu’daki insanları sindiremiyor kendisine ragmen yüzde 80 evet cıkacak dogudan, karizma cizilmesin diye taktik degistirip hükümetle anlastık diyerek hem biz izin verdik evet verdiler diyip ileride (halbuki doguda tam gaz hayır baskısı devam) hemde akp pkk ile anlastı dedirtip son dakikada KARARSIZ ve hatta EVET ‘çileri hayıra cevirmek icin yeni TAKTİK’e gecis yapmısken,

  HALA HAYIR MI?

  PES, Vallahi PES !!!

  KÖRLÜĞÜN BUKADARI !!!

  AKP için YORGAN YAKMANIN ÜLKEYİ YAKMANIN Bu kadarı,

  Vallahi PESS !!!

 15. Yılmaz Karahan yorum tarihi 29 Ağustos, 2010 15:58

  SAYIN DENİZ,
  YORUMUNUZDA YALÇIN KÜÇÜK VE DOĞU PERİNÇEK’TEN BAHSETMİŞSİNİZ. BU KİŞİLER İLE BİZİ İLİŞKİLENDİRMENİZİ YADIRGIYORUM. GALİBA SİTEMİZİN ADININ “YENİDEN ERGENEKON” OLMASI, SİZİ BU KANAATE SÜRÜKLEMİŞTİR..!
  ÖNCELİKLE ŞUNU BELİRTEYİM:
  SİTEMİZ, HUKUKİ SÜRECİ DEVAM EDEN DAVADAN ÇOK ÖNCE KURULMUŞTUR. VE BU BAĞLAMDA DÜŞÜNCELERİMİZİ ÖĞRENMEK LÜTFUNDA BULUNURSANIZ (http://www.yenidenergenekon.com/51-operasyon-isimleri/) YAZIMIZI OKUYUN…

  REFERANDUM HUSUSUNDAKİ YORUMLARINIZ İSE, ÇOK İLGİNÇ! ÇÜNKÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE AİT MADDELER İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMANIZ YOKTUR. SADECE, CHP VE MHP’NİN AKP İLE GÖRÜŞMEDİĞİNİ BELİRTİYORSUNUZ. BU BENİ İLGİLENDİRMEZ. BİZ, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HALK’IN ONAYINA SUNULMUŞ PAKETİN MECLİSTE ANLAŞARAK OLMASINI GEREKTİĞİNİ BELİRTMİŞİZ. BU UZLAŞMANIN OLMAMASI, MİLLETİMİZİN MİLLİ BİRLİĞİNİ TEHTİT EDER BOYUTA GELMESİNE NEDEN OLMAKTADIR. ARTIK İNSANLARIMIZ; SAĞCI VE SOLCU OLARAK DEĞİL, EVETÇİ VE HAYIRCI OLARAK BÖLÜNÜYOR. Kİ, BU ÇOK BÜYÜK BİR SOSYAL TEHLİKEYİ DE TETİKLEMEKTEDİR.

  BU YAZI, BENİM REFERANDUM ÜZERİNE ŞAHSİ GÖRÜŞLERİMDİR. HERHANGİ BİR SİYASİ PARTİNİN GÖRÜŞLERİ DEĞİLDİR.

  MİLLİ BİRLİĞİMİZİN BOZULMAMASI ÜMİDİYLE,
  İYİ GÜNLER DİLERİM

 16. yahya güler yorum tarihi 5 Eylül, 2010 17:18

  ben sadece HAYIR demek istiyorum….

 17. Rıza yorum tarihi 19 Mart, 2017 18:10

  İngiltere’de 13.asırda (1215 de MAGNA CARTA LİBERTATUM ile) BÜYÜK FERMANLA kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. Biz ise sekiz asır sonra bir kişiye (C.Başa) büyük ,olmadı daha büyük yetkiler veriyoruz. Demek ki hürriyet, demokrasi ve cumhuriyet değerlerini hazmedememişiz. Fark burada.

Yorum yap