240) TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ AÇISINDAN BABURNAME’DE AVCILIK

Yayin Tarihi 14 Ocak, 2014 
Kategori KÜLTÜREL

Türk Dili Ve Kültürü Açısından Baburname’de Avcılık

Bu makalede, Türk edebiyatında hatırat türünün ilk örneği olan Baburname’de (Vekayî) bahsi geçen avcılıkla ilgili unsurlar ve bu unsurların Türk kültürü açısından önemi belirtilerek Babur’un hâtıratına kaydettiği avcılığa dair her bilgi, orijinal metin parçalarının transkripsiyonları da verilmek suretiyle gösterilmiş; ayrıca Babur’un eserinde kullandığı avcılık terminolojisi ile eserdedetaylı bir şekilde tasvir edilen avlar ve av usûlleri hakkında açıklamalar yapılarak Baburname’nin Türk kültür tarihinin aydınlatılması yolunda ne kadar araştırılmaya muhtaç bir kültür hazinesi olduğu vurgulanmıştır.

Makale (pdf) halinde sunulmuştur: baburnamede-avcilik.pdf

image00118.jpg

http://guneyturkistan.wordpress.com

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap