238) TABGAÇ TÜRKLERİ (İbretlik Yok Oluş)

Yayin Tarihi 23 Mayıs, 2008 
Kategori TÜRK DÜNYASI

TABGAÇ TÜRKLERİ

(İBRETLİK YOK OLUŞ)

image00117.jpg

Tabgaçlar kimdir?

“Çin tarihinin pek karışık bir dönemi olan ve Hiung-nular’ın ardından ortaya çıkan boşluk nedeniyle birbirini izleyen dalgalar halinde ülkenin kuzeyine boşaldıkları 3. yüzyıl boyunca, 260 yılında Kuzey Şansi’ye (Ta-t’ong ya da Datong bölgesine) Baykal Gölü kökenli Tabgaç boyları yerleşti. Bunlar kuşkusuz Türkçe konuşan bir halktı ve Çince adları olan Topalar ya da Tofalar adıyla bilinir. Bu insanlar üstüne, onları hemen tanımaya yetecek kadar bilgimiz vardır.

Bu boylar, yaklaşık 100 yıl boyunca kendilerinden pek söz ettirmediler. Ama 4. yüzyılın sonunda hükümdarları Topa Kuei (386-409) Şansi ve Hopey’i ele geçirdi ve böylece de Tabgaçlar birden gün ışığına çıkmış oldu. 422 yılında başkent Lo-yang’ı da ele geçiren Tabgaçlar, Vey Hanedanı adıyla gerçek birer Çin İmparatoru oldular.

448 (Kuça ve Karasar) ve 456’da (Hami) Orta Asya vahalarının koruyuculuk altına alınması dahil olmak üzere tüm Çin toprakları üzerinde işte bu sıfatla hak iddia ettiler…. 469’dan sonra birliklerini Nankin dolaylarına sürdükleri zaman Güney Çin’de onları başarısız duruma getiren sadece göçebelik özelliklerini ortadan kaldıran Çinlileşmeleri oldu.

Bu arada onlara ün ve önem kazandıran da bu parlak hareketler değil, uygarlaşmaya, Hiung-nu’lara karşı Çin uygarlığının savunucuları durumuna gelmeye olağanüstü elverişlilikleri oldu. Kuşkusuz başlangıçta en büyük hükümdarları olan Topa Kuei, Topa Seu (409-423) ve Topa Tao’nun (432-452) saltanat dönemlerinde, özellikle olası herhangi bir etki yapmalarını önlemek amacıyla yeni başa geçmiş olan hemen hemen tüm hükümdarların annelerini öldürterek  Hiung-nu’ların tüm kötü yanlarını ve bu arada bazı başka örneklerde iyi yanlarını da ortaya koydular. Topa Siun’dan (452-465) başlayarak da kendilerini Budizm’e verdiler ve bu dinin Çin’deki yayıcıları oldular.” (S.48-49)

“… Türkler Çin’e öylesine damgalarını basmışlardı ki, bu durumun sonucunda Araplar ve ortaçağ Yunanlıları bu ülkeyi onların adıyla andılar.” (1)

Çin’in Tabgaçlar’ı asimilasyonu!

“…490’da tahta Toba Hun II geçti. Toba’nın annesi Fen (Feniks kuşu) isminde bir Çinli kadındı. Fen bütün kocalarını zehirleyerek (miladi 476) veliaht anası olarak tahta oturmuş ve Tabgaçlar’a karşı Çinliler’e saygı duyulmasını sağlamıştı.

İşte bu kadının oğlu Toba, annesinin başlattığı ameliyeyi tamamlayarak 495’de çıkardığı bir kanunla Tabgaçlar’ın kendi dillerini ve milli giysilerini kullanmalarını, uzun saç bırakmalarını, kendi kabiledaşlarıyla evlenmelerini ve cenazelerini bozkır adetlerine göre kaldırmalarını yasakladı.

Kelimenin tam anlamıyla Tabgaçlar Çinliler’e benzeyeceklerdi. Sırf bir tecrübe olsun diye bozkıra gidip, eski adetlerini yaşamaya kalkan veliaht prens ve arkadaşları dahi katledilmiş; kısacası Tabgaçlar’dan geriye sadece isimleri kalmıştı.” (2)

TABGAÇ ADINI ETİMOLOJİ

Göktürklerin Orhun bölgesine diktikleri bengü taşlarda Çin adı yerine kullanılan “Tabgaç” sözcüğü, gerçekte 4. yüzyılda Kuzey Çin’de etkili bir politika ile sivrilen Tabgaç devletinin adından yadigardı.

Göktürk Kağanlığı döneminden çok sonralara kadar Çin adı yerine bu sözcüğü kullanmayı sürdürdüler. Çin kaynaklarının Topa diye zikrettiği Tabgaçların adı, Kaşgarlı Mahmut tarafından “ulu, saygıdeğer” diye açıklanmıştır ki yaşadığı dönemde Türkistan coğrafyasına egemen olan Karahanlı hükümdarlarınca “tafgaç, tamgaç” şeklinde unvan olarak kullanılmaktaydı.

Modern etimolojik araştırmalarda ise L.Bazin değişik bir yorum getirmiş: Türkçe tab+gaç = (mala, mülke) sahip, malik.

Kaşgarlı Mahmut’un Türklüğünü iddia ettiği Tabgaçlar, Çin kaynaklarına göre de Hiung-nu‘ların bir bölüktür ve Motun’u (Mete) eski Toba hükümdarı sayarlar. Çin kaynaklarından saptanan bazı etnografik ve dilsel bulgular da, onların Türklüklerine ilişkin ipuçları vermektedir.

Örnek sunmak gerekirse, kurt ve göç efsanelerinin varlığı; mağara, dağ ve orman kültleri (Tengricilik); dillerinde tespit edilen bitegçin (bitikçi, katip), kapukçın (kapıcı,hacip?), atlaçın (atlı, süvari), korakçın (koruyucu, muhafız alayı), aşçın (aşçı), törü (yasa, töre), il (devlet) gibi sözcükler mevcuttu.(3)

Dilini ve Öz Kültürünü terk eden “Tabgaçlar”, Türklüğünü kaybetmiş, “Medeniyet” denilen tek dişi kalmış canavarın Mankurtu olmuşlardır…

Bugün, buna benzer bir tehlikeyi Türkiye Türklüğü’ yaşıyor mu?

HAZIRLAYAN: YILMAZ KARAHAN

KAYNAKÇA

1) (J.P.Roux, Türkler’in Tarihi, S.50)

2) (L.N.Gumilöv, Hazar Çevresinde Bir Yıl, S.124)

3) Vikipedi ansiklopedisi

Hiung-nu’lar kimdir?

M.Ö. 3. yy sonlarından itibaren Çin’in Kuzey sınırlarını tehdit eden bir güç unsuru olarak 500 sene Orta Asya’da egemenlik kurmuş olan kırsal göçebe kabileler ittifakına Çince’de verilen isim.

Çoğu batılı bilimciler Hiung-nu halkını, Avrupa’ya kadar gelmiş olan Hunların asıl çekirdeği olarak görürler. Bir başka deyişle, batıya hareketleri ile başka milletlerle karışmış olmadan önceki halleriyle gerçek Proto-Hun halkı olarak kabul ederler. Günümüzde varlığını sürdüren kimi modern topluluklar Hiung-nu’ları en eski ataları olarak görürler. Fakat bugüne kadar ne Avrupa’ya gelen Hunların, ne de Avrasya’daki çeşitli Türk halklarının atası oldukları kanıtlanabilmiştir…

tabgac.jpg

Paylaş:

Yorumlar

“238) TABGAÇ TÜRKLERİ (İbretlik Yok Oluş)” yazisina 9 Yorum yapilmis

 1. Tegin Öztürk yorum tarihi 23 Mayıs, 2008 15:18

  Tabgaç Türklerinin yok olması demek,Türk budununun bir uruğunun tarih sahnesinden silinmesi demek.Böyle birşeyin söylenmesi büyük ispatlara dayanması gerekir.

 2. FikirYolu.com » Blog Arşivi » TABGAÇ TÜRKLERİ (İBRETLİK YOK OLUŞ) yorum tarihi 23 Mayıs, 2008 19:17
 3. Samet Acar yorum tarihi 15 Haziran, 2008 20:39

  ELBETTEKİ ZAYİF KAREKTERLİ TÜRK BOYLARI TARİH SAHNESİNDE YER ALMIŞTIR.ÖTİKEN ORMANLAIRINDA METE HANI’IN “SİZ ÖLDÜNÜZ ÇİNLİLERİN İPEKLİ KUMAŞLARINA KANARAK ÖLDÜNÜZ”SİZİ YENİDEN BENLİĞİNİZE KAVUŞTURACAM”DİĞEN METE HAN’DIR.ÇİNLİLER ASİMİLE YAPMIŞLARDIR.

 4. TÜRK MİLLETİ yorum tarihi 27 Mart, 2011 19:13

  BİZLER BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN BÜYÜK EVLATLARIYIZ ARTIK UYANMANIN VEDE KENDİMİZE GELMENİN VAKTİ GELMİŞTİR.BÜTÜN TÜRK CUMHURİYETLERİ ARTIK BİRLEŞMELİ HALKIMIZ BİRLİKTE VEDE HUZUR VEDE GÜVEN İÇİNDE OLMALIDIR.BİR TARAFIMIZI ABD’LİLER BİR TARAFIMIZDA RUSLAR TÜRK MİLLETİNİ ETKİSİNE ALTINA ALDILAR.BU ETKİLERDEN KURTULUP ARTIK BÜYÜK TÜRK DEVLETİNİN KURMA VAKTİ GELMİŞTİR VEDE BU KAOS ZAMANLARINDA OLAN BU DÜNYAYA YENİ BİR GÜÇ ODAĞI OLARAK BU DÜNYAYA HUZURU VEDE GÜVENLİĞİ GERİ GETİREBİLİRİZ.DİLİ DİNİ NE OLURSA OLSUN HERKESE AYNI HOŞGÖRÜDE OLUP ADİL BİR DÜZEN GETİREBİLİRİZ.BÜTÜN ULUSLARA ORTAK ÇAĞRIDA BULUNUP İNSANOĞLUNUN GELECEKTEKİ KADERİNİ BELİRLEYEBİLİRİZ.UYANIN BÜTÜN TÜRK DEVLETLERİ BU DÜNYAYA HUZURU TEKRAR GERİ GETİREBİLİRİZ.

 5. genelturktarihi.net yorum tarihi 17 Mart, 2015 00:06

  Yılmaz Bey, Hazar Çevresinde Bir değil Bin yıl olacak. İyi çalışmalar

 6. Jing Han Teokhan yorum tarihi 26 Eylül, 2018 16:33

  Tapgaçlar, aslında tamamen asimile olmamıştır.%90 kadar bir kesim asimile olmuştu.Kalanları Kore Yarımadası’nın Kuzeyi’ne yerleşti.Göktürkler Uzakdoğu’ya gelince,Tapgaçların kalan Türkleri, asimilenin eşiğinden dönmüştür.Doğu Göktürk(582-630) döneminde ise artık Tapgaç değil, KANLIK olarak anılmıştır.Tulan Kağan’dan itibaren, Doğu Göktürk Kağanlığı’nı Kanlıklar yönetmeye başladı.Ancak hanedanın isminin AŞİNA olarak kalınması istendi.Doğu Göktürk yıkılınca, Koguryeo Kağanlığı’na sığındılar.Daha sonra Kutluk Kağanlığı’nın Uzakdoğu’ya geçmesini sağladılar.Daha sonra Uygurlar ve Kırgızlar aracılığı ile Uzakdoğu’yu yönettiler.Yenisey Kırgız Kağanlığı yıkılınca, kalan topraklar ile de Yenisey Kanlık Kağanlığı kurulmuştur.Ancak Moğol istilası ile yıkılmıştır.Daha sonra Joseon İmparatorluğu’nu benimsemişlerdir.O zaman Kanlıkların kullandığı diller genelde Kanlıkça,Uygurca ve Korece idi.Joseon’un saray dilini Uygurca yaptılar.Ayrıca Korece’nin Hangul’e geçmeden önceki kısa dönemde Uygur yazısı ile yazılmasını sağladılar.Joseon yıkılınca, bir kısım Kanlık, Japon ordusuna katıldı.1947’de Kangtei hükümetini kurdular.1947-1953 arası Shenyang(Türk-Çin) savaşı gerçekleşti.Türkler savaşı kaybedince Çinliler, Kanlıkları sürgün etti.1965’de Kanşey Anatomu kuruldu.O zamanda Kanlıklar silahlanmaya başladı.Bu silahlanmaya destek çıkanlar kesinikle Uygurlar ve Koreliler oldu.1999’a kadar bu büyük çatışma sürdü.Çin ile Kanşey arasında 1999’da antlaşma imzalandı.Böylece Kanşey Anatomu’nun devamı sağlandı.Ancak halen Uygur-Kore-Kanlık üçlüsünün, Çinliler arasındaki çatışma bir nebze sürüyor.

  Yazı olarak ilk Orhun alfabesini kullandılar.Kuzey Vey döneminde Tapgaç Alfabesi olarak kullanılmaya başlandı.Uygurlar döneminden 1920’ye kadar Uygur yazısı kullanıldı.1925’e kadar da sistemi değiştirilmiş Kanlık Katakanası kullanıldı.1925’ten 1970′ kadar da Kanlık Katakanası ile Hangul yazısını birleştirerek, Kana-Gul yazı sistemini oluşturdular.1970’den 2000’e kadar da Hangul’u kullandılar.2000’den beri kendi yazıları olan Kanlık yazısını kullanırlar.

 7. nur yorum tarihi 8 Ekim, 2018 07:31

  Jing Han Teokhan, yakın tarih ve aydınlatıcı bilgilerinize öncelikle teşekkürler.
  Çalışmalarımda alıntı yapacağım ve göstermem gereken kaynak isimlerini de sizden almam gerek… Esirgemeyeceğinizi ümit ederim, Teşekkürler

 8. MULAN ve Çin Şimalinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri | Canlı Tvo yorum tarihi 14 Mayıs, 2019 13:38

  […] Çin’de kurulan bir Türk Devleti) boyundandır.“Çinleşen Tabgaç Türkleri” (link)“Kaşgarlı Mahmud’un, Türklerden bir bölük olduğunu kaydettiği Tabgaçlar, Çin […]

 9. Yılmazaz Faruk yorum tarihi 15 Mayıs, 2022 16:46

  Toprağın efendisi anlamına gelen göçebe bir boydur. Türk oldukları şüpheli ,zira o dönemde Türk iddiası ile ortaya çıkan topluluk yok. Spyenpi ,yueci , Mongol ,topo böcek yiyenler diye kabul edilen , Juan juanlar ortak kültür içindrki barbar uluslardi. ( Kafa kesme yada hırsızlık , kafatası ndan şarap içmek , kaynatmak , gömmek çok yaygındı)
  Türk kavramı Araplar ile beraber Türkçe konuşanlar için söylenmiş , Asya’daki turklesme dile sağlanmştır.
  Cengiz han benim atam hun derken , biz mi mogoluz yoksa Moğol mu Türk? Bence ikiside değil ,dil milletlesmeyi sağlamis

Yorum yap