216) ARŞİV DÜŞMANLARI

Yayin Tarihi 26 Aralık, 2012 
Kategori KÜLTÜREL

ARŞİV DÜŞMANLARI

image00131.jpg

Canım acıyor!

İhmal ve ihanetleri gördükçe kahroluyorum!

İki gün önce Ankara Ticaret Odası’nın arşivinde çıkan yangın, bazı olayları yeniden hatırlamama neden oldu…

2000 yılında Sayıştay’ın yeni binasının arşiv bölümünde çıkan yangını 2 gün boyunca itfaiye söndürememişti. Tüm evraklar, kül haline gelmişti. Bazı yetkili kişilerde açıklama yapmıştı: “Yanan evraklar önemsizdi” gibi! Madem önemsiz evraktılar neden arşivlediniz? Neden geleceğe not olarak saklanması uygun görülmüştü? Sayıştay yangını için açılan dava da zaman aşımına uğradığından kapatılmıştır!

Her ne hikmetse resmi kurumlarda olan yangınlar hep arşiv odalarından başlar… Olayın ilginç yanı da yangınların, ya gece ya da sabaha karşı çıkışıdır. Sanki arşiv odalarında canlı kibritler dolaşıyor, çelik dolapların içindeki evrakları kül haline getirebiliyor!

Arşivin önemi nedir? Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin, Arşiv bilgisine müracaat ediyoruz:

“Arşiv Nedir?

Kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme veya işlemler neticesi meydana gelen (toplanan, biriken) ve bir  maksatla saklanan dokümantasyon, söz konusu dokümantasyona bakan kurum ve bunları barındıran yerlerdir.

Arşiv Malzemesi

Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren,

En son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış,

Kurumların işlemleri sonucunda teşekkül etmiş ve onlar tarafından muhafazası gereken,

Türk milletinin geleceğine tarihî, siyasî, sosyal, kültürel, hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken,

Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, tarihî, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, kültürel, biyografik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan,

Ait olduğu devrin ahlak, örf ve adetlerini veya çeşitli özelliklerini belirten,

Her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeler ve malzemeler arşiv malzemesidir.

Arşivlik Malzeme

Arşiv malzemesinin tarifinde sayılan belge ve materyalden zaman sınırı bakımından arşiv malzemesi  hüviyetini kazanmamış olması sebebiyle teşekkül ettiği kurum ve kuruluşlar elinde bulunan arşiv dokümantasyonuna “Arşivlik Malzeme” denir.

Ayrıca; Son işlem tarihi üzerinden 101 yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla yaptığı andlaşmalar da Arşivlik Malzeme’dir.” (http://arsiv.ibu.edu.tr)

Arşivler yalnız yangınla mı yok ediliyor?

Hayır! Bir de “Değersiz Evraklar” klişesi ile satımı veya imhası vardır.

Hatırlayalım, 1931 yılındaki tarihimizin yok ediliş ihanetini:

“İsmet İnönü Hükümeti’nin Maliye Bakanı Abdülhalik Renda’nın emirleri çerçevesinde İstanbul Defterdarlığı, ’Evrakı metrukeyi tasfiye etme’ yani ‘işe yaramaz evrak’ düşüncesi kapsamında Osmanlı döneminden kalan 1.5 milyon tarihi belgeyi okkası 3 kuruş 10 paraya kuru ot ve saman fiyatına Bulgaristan’a sattı. Yapılan ihalede özel bir madde vardı; ‘Bu önemsiz evraklar Türkiye’de kullanılamaz.’ Bu maddeye istinaden ‘Tekfuryan’ adlı bir Ermeni tarihi belgeleri mason Maliye Bakanı Abdülhalik Renda’nın icazeti ile satın alarak Bulgaristan’a götürmüştür.”

Sanıyorum bizler geçmişimizi sevmiyoruz. Sevmediğimiz için de hatıralarımızı yok ediyor, arşivleri yakıyor, kütüphaneleri unutuyoruz!

Arşiv bir devletin hafızasıdır. Hafızanın kaybolmaması umuduyla;

“Geçmişten Geleceğe selam olsun”

YILMAZ KARAHAN

Paylaş:

Yorumlar

“216) ARŞİV DÜŞMANLARI” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. perle inci yorum tarihi 27 Aralık, 2012 14:30

    AR-HİCAP;(-DUYMAMAK OLURMU?;(–TEK* HABERLE GECİSTİRİYORLAR!-AMA BURADA MİLLİ EGİTİM..ORADA ATO!??–HAYIRLISI..DEMEKKİ ARTIK SIRA KARSILIKLI YAKMAYA KADAR GELDİ!=;(

Yorum yap