21) İZLEM (STRATEJİ)

Yayin Tarihi 12 Şubat, 2008 
Kategori SİYASİ

 

İZLEM (STRATEJİ)

 

image00129.jpg

“Büyük Davamız; En Uygar ve En Kalkınmış Millet Olarak, Varlığımızı Yükseltmektir.” (ATATÜRK)

 

Stratejinin sözlük anlamı, “ Benimsenen politikalara; sosyal, siyasi, iktisadi, psikolojik ve diğer güçlerle destek verme eylemidir.”

Bir fikrin hayata geçirilebilmesi için, tanıtılması daha doğrusu halk tarafından benimsenmesi gerekir.

Atatürk’ün dediği gibi “Hakikati konuşmaktan korkmayacağız.” Buna göre bazı sosyal gerçeklerimizi belirtmekte fayda var!

Bugün için rahatsızlıklar nelerdir?

Tüm sosyal, ekonomik ve siyasi kargaşaların temel nedeni,  Devlet Yönetiminden kaynaklanmaktadır…

Atatürk’ün vefatından sonra T.C. Devleti Yöneticileri; Atatürk’ün  uyguladığı  milli ülkülerden ve izlemlerinden korkmuş içe kapanık, teslimiyetçi, üretken olmayıp yardıma muhtaç bir zihniyete bürünmeleri bugün yaşadığımız sorunların temelini oluşturmaktadır.

Atatürk “Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Kültürdür.” Sözü ile Devletimizin temel harcını işaret etmiştir.

Bu harçta neler var? Bu sorumuzun cevabını Ata’mızın 1924’te yapmış olduğu açıklamada görürüz ; “Bir Milli terbiye programından bahsederken, Milli karakter ve tarihimizle mütenasip bir Kültür kastediyoruz”

O halde; T.C. Devletinin kuruluştaki iradesi Türk’ün Milli Kültürüdür…

Milli Kültürümüzde, Türk’ün Devlet anlayışını kısaca hatırlayacak olursak;

Türk Milletinin devlet kurma tecrübesi, başka hiçbir millette görülmez.

Bunun  en temel faktörü “Türk Töresi” dir.

Türk Töresini var eden Türk Budunu dur. Töreyi yaşatan ve koruyan ise İl’dir. Binlerce yıldır Türklük, tarih yazdıysa Töresini yaşattığı içindir…

BUDUN-TÖRE-İL (Millet-Yasa-Devlet), Türklüğün var oluş sırrıdır.

Türk Töresiz olmaz… Töresiz de Devlet olmaz…

Türk “Gök kubbeyi” Otağı olarak görmüş ve gök kubbe altında ulaşabildiği tüm coğrafyada Töresinin gereği Devlet olmuştur.

Türk gittiği her yere Töresini ve kültürünü de taşımıştır…

Türklük Töresini bilen ve kültürünü yaşayan her toplum teşkilatlanarak Devlet olma becerisine sahiptir. Bu kabiliyet yalnız Türklere mahsustur.

Töresini unutmayanlar, en olumsuz şartlarda bile bağımsızlık ve devleti için savaşmışlar, Devlet olmuşlardır.  

Türk, Tarihin hiçbir döneminde Bayraksız ve Devletsiz olmamıştır…

Türk, kurultaylarda Töreyi uygulayabilecek olanları “BAŞ” seçmiştir…

Türk Milleti, Yöneticisinin tüm buyruklarına uymuştur. Töreyi uygulayamayan Yöneticiler ise görevden alınmış veya Devleti yıkılmıştır.

Türk Milleti Devlet’e “BABA”, Vatan’a ise “ANA” demiştir.

Devlet Baba Korur, Vatan Ana ise besler…

Türk’ün şerefi Devlet, Namusu Vatan’dır…

Türk, Devletinin varlığı ve bağımsızlığı için çalışır. Devlet’te kendine güç veren,  çalışan halkını korur ve mutlu yaşaması içinde her türlü tedbiri alır, İzlemleri  tespit eder, uygular…

İşte Atatürk’ün kastettiği “Milli Karakter” budur. Atatürk tüm imkansızlıklara rağmen “Ya İstiklal, Ya Ölüm!” parolası ile; Kurtuluş Savaşına yoksul, yorgun ve moralsiz bir Halkı yönlendirdiyse, bunun esas kaynağı Türk’ün cevheri aslisindeki  Töresini bildiğindendir!

Türk’ün düşmanı çoktur! Ancak en büyük düşmanı ise Türklüğünü unutanlar ve yaşamayanlardır.

Bugünlerde, Ülkemizde yaşanan tüm olumsuzlukların ve tartışmaların temelinde Türk Kültürünün yok edilme hesapları yatmaktadır. Yoksa mesele kızlarımızın başı örtülü olması veya olmaması değildir. Türklüğe yabancı zihniyetler, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler söylemlerinin arkasına sığınarak Türk Devleti’ni tartışmaya açmak izlemini taşımaktadırlar…

Bazı cemaatlerde şu soru, insanımıza çok yönlendirilmektedir!

“TÜRK MÜSÜN, MÜSLÜMAN MI ?”

Bu soru başlı başına bir fitnedir. Bölücülüktür. Münafıklık alametidir.

Ne demek bu? Türklük bir din mi ki, bu şekilde soruyorsun!

Yani; “Türk dinin den misin, Yoksa Müslüman mı?”

Diğer anlamda, Müslümanlık bir Soy mu ki, bu şekilde soruyorsun!

Yani ; “Türk Soyundan mısın, Müslümanlık Soyundan mı?”

Neden “Türk müsün, Arap mısın?” veya “Hıristiyan mısın, Müslüman mı?” diye sormuyorlar… Sormazlar çünkü hedefteki rakip belli TÜRKLÜK…

Bu soruları yöneltenlerin Araplıkla, Acemlikle bir sorunları yok ve bunlar Arap hayat tarzını Töre haline getirmişler…

Bu niyeti bozuk olanlar din kisvesi altında, içinde “TÜRK” ve “MİLLİ” kelimesi olan her şeye düşmandırlar!

Bu duruma nasıl geldik?

Bu içerdeki Türklük düşmanları nasıl bu kadar güçlendi ve cesaretlendi?

Bu sorulara cevap vermeye çalışır iken, kolaycılık yapıp ta AKP’yi suçlamaya kimsenin hakkı yoktur. Zira AKP, hazır bir potansiyel buldu bunu değerlendirdi.

Esas suçlular, 1939 yılından itibaren Atatürk’ün politikalarından ve İzlemlerinden uzaklaşanlarda aramak lazımdır…

Bu Ülkede; köylüyü tatil köyünde, halkı törenlerde gören yöneticiler iş başına gelmiştir…

Bu Ülkede; Acının ne olduğunu dişçisinde duyan, hasreti tatilde iken anlayan, açlığın ne olduğunu perhiz yaptığında bilenler yönetici olmuştur…

Bu Ülkede; Halkla birlikte Cuma namazı kılmayı, Laikliğin sonu olarak gören balolarda fetva vererek ahkam kesenler yönetici olmuştur…

Bu Ülkede; Ramazan Ayı’nda yapılan Erzurum Mitinginde, Oruçlu Halka hitap ederken lıkır lıkır su içenler Başkan olmuştur…

Bu Ülkede; oy kaygısı yüzünden Şığ’lara, Şeyh’lere, Ağa’lara her türlü tavizi veren Sağcısı Solcusu İktidar olmuştur…

Bu Ülkede; her yıl eğitimde sistem ve sınavların şeklini değiştirerek gençlerimizi mankurtlaştıran zihniyetler hükümet olmuştur…

Bu Ülkede; 600 bin kahvehanede asgari 10 milyon iş gücünü atıl bıraktırarak, halkı ekmek ve iş arayışına sevk ederek sömürülmesine zemin hazırlayan politikalar izlenmiştir…

Bu Ülkede; sosyal ve kültürel sefaleti körükleyerek, İnsanımızı Dininden ve Milliyetinden uzaklaştıracak harami zadelerin israflarına göz yumulmuştur…

Şimdi de ne oluyor?

72 Milyon nüfuslu Türkiye’mizde birileri çıkıp “BİZ KAÇ KİŞİYİZ?” diye soruyor!

Ne kadar utanç ve kaygı verici bir soru bu!

Ne demek, BİZ-SİZ-ONLAR?

Tabi sorarsınız, çünkü yıllardır halkla kopuk bir şekilde yaşarsanız, bu şekilde yaşayıp ta nemalananları tespit etmek gerekecektir…

Bu Ülkede; Biz-Siz-Onlar olmayacaktır.

Türklüğün Töresi “HEPİMİZ” demeyi gerektiriyor…

Bu sıkıntılı günlerden; Devletim ve Milletim mutlaka çıkacaktır.

İzlem, Türk Töresinin Bayrağı ATATÜRK’TÜR.

 

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

NE MUTLU TÜRK OLARAK YAŞAYANA!

 

YILMAZ KARAHAN

 

Paylaş:

Yorumlar

“21) İZLEM (STRATEJİ)” yazisina 4 Yorum yapilmis

 1. Samet Acar yorum tarihi 13 Şubat, 2008 21:59

  Muhterem Yılmaz Bey,”biz kaç kişiyiz”diyen kişi ya da o işi organize eden kişinin önceki yaşam ve menfaatlanma durumlarını incelediğin de hayretler içinde kalırsın.Bu kişi Türk ordusuna da dil uzatmıştır.Belgeleri mevcuttur.Atatürk’çü de olabiliyor.Yani yanar döner mi diğelim.Ben dünde aynısını dedim,bugünde aynısını diyorum,yarında aynısını diyeceğim:Atatürk’ün kurmuş olduğu bu vatanın cumhuriyetle devam edeceğini,Türkler’e has ilkelerini de koymuştur,bu bir ideoloji değildir.Bu bir strateji çigisidir.Bu çizgi Türk Milleti’nin geleceğinin yol çizgisidir.Tarihin vermiş olduğu deneğimlerin neticesidir.Yol Atatürk yoludur.”Vatan birbütündür asla parçalanamaz”Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”Saygılarımla.Acaroğlu

 2. Cengiz Savaşeri yorum tarihi 14 Şubat, 2008 01:40

  Sayın Yılmaz,
  bütünü ile, her Türkçünün katılacağı, yazınızı sevinerek ve takdirle okudum.Türk milleti için yüreğinde sızı hissedip Vatanı için başında sancı duyanların gittikçe azaldığı birçoğunun ortalıkta gözükmemeyi uygun gördüğü so dönemlerde, Türkçü görüşü dile getiren bu yazınızdan ötürü sizi kutlarım.
  Yazınızda atladığınız bir konu, Türk milletinin Ötüken’i zayıf bırakması neticesi yarı asra yakın devletsi kalışımız ve Bilge Hanın kardeşi Kültigin ile birlikte milletini toparlayıp Devlet kurması, acı bır dönemdir ve Türkçüler için tecrübedir.Bu yüzden ORHUN kitabeleri yazılmıştır ve bu konu anlatılıp EY TÜRK TİTRE KENDİNE DÖN ibaresi yazıtın sonuna konmuştur.
  Antalya da bir gazeteci olarak,bir dostumun e-postası ile girdiğim siteyi ve yazınızı kutlarım. http://www.kitlegazetesi.com ve http://www.olay07.com sitelerden benim yazılarımı ve haberlerimi takip edebilirsiniz.
  Türk’ün Dünya gücü olması çalışmalarında buluşmak ümidi ile.

 3. fatih limanoglu yorum tarihi 14 Şubat, 2008 03:12

  Elinize saglık hocam.Biz 70 milyonuz.bunu anlamak istemeyenler veya anlayıpta bu ülkeyi biz siz diye bolmek isteyenler asla hedeflerine ulasamayacak Allahın izniyle.ALLAH TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN….

 4. ÖZGÜR KADIN yorum tarihi 26 Nisan, 2008 01:16

  yanlışşşşşşş. Typ ve bu yazıdaki gibi düşünceleri ifade eden bazıları bizi onlar yaptı. biz artık onlarız.anlamıyormusunuz artık bütün kemalistler artık onlarız.daha katılmak için ne bekliyorsunuz.memleketi amerikaya sattılar siz hala türk islam derdindesiniz yakında amerikan askeri geldiğinde türkde islamda kalmayacakki tartışasınız.memleket gitti gidiyor coma düştü….satılıyoor.gerçekten ben de biz kaç kişiyiz diye merak ediyor ve destekliyorum. başka bir konu var gözlerden kaçan.Bu güngazetelerde bir küçük haber gördüm.MİCROSOFTdünya yazılım şirketi,bir üniversitenin işbirliği ile ankarada bir innovasyon merkezi kuracakmış.Casusluğun aleni durumu.birileride sevindirik olmuştur.Aselsan’daki değerli genç mühendislerin ölümleri açıklanmadı hala bilmiyoruz ne olduda bu gençler yok oldu.yaratıcı akıllı dinamik bu yurtsever gençlere ne oldu?Hepsinin buluşları vardı Amerikaya bağlı olmayan yazılımları vardı herhalde.Son yıllarda üniversitelerimizde değerli elektronik bilğisayar mühendislerimiz yetişti.hepside fişek gibi teknokentler kurup çalışıyrlar ve çok yaratıcılar onlarla gurur duymalıyız.AMA AMERİKA KENDİ UÇAKLARIMIZDA BİLE KENDİ YAZILIMLARIMIZI KULLANMAMIZA İZİN VERMİYOR. Bu parantez içindeki bilgiden sonra düşünelim amerika derki hadi aselsanı hallettik ama bunlar patlamış mısır gibi çoğalıyorlar ve gerek savunma gerekse diğer alanlarda neler yaptıklarını kontrol etmek lazım.eskiden gençler iyi paraya amerikaya transfer oluyor ve kontrol altında oluyorlardı .şimdi üniversitelerden yıldızı parlayan bir çok genç bu teknokentlerde kalıyor.bunları zaptırapt altına almak lazım neler yaptıklarını öğrenmek ve istediğimiz gibi yönlendirmek lazım.MAAZALLAH KENDİ UÇAKLARINI KENDİ YAZILIMLARI İLE UÇURUR BU TÜRKLER.o halde bol para verip ayaklarına gidip orada bellerini kıralım demesin bu Amerika.Bu yazdığım beyin fırtınasıydı.doğrusu bu bigisayar yazılım vesair konulardanda hiç anlamam .amaaaaaa böyle senaryolar yazılmalı.çünki onlar büyük ortadoğu senaryosuna böyle başladılar.

Yorum yap