21) HATAY TÜRK CUMHURİYETİ

Yayin Tarihi 17 Kasım, 2007 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

HATAY TÜRK CUMHURİYETİ

(5 EYLÜL 1938 – 29 HAZİRAN 1939)

 

image00131.jpg

——————————————————————————-

 

image0021.gif

 

image0032.jpg

 

RESMİ DİL: TÜRKÇE – FRANSIZCA

BAŞKENT: ANTAKYA

DEVLET ŞEKLİ: CUMHURİYET

YÖNETİM ŞEKLİ: PARLEMENTER DEMOKRASİ

CUMHURBAŞKANI: TAYFUR SÖKMEN

BAŞBAKAN: ABDURRAHMAN MELEK

NÜFUS: 235.000

PARA BİRİMİ: TÜRK LİRASI ve SURİYE PARASI

BAYRAK: İÇİ BOŞ YILDIZLI, TÜRK BAYRAĞI

KURULUŞ:

Atatürk, 1936 yılı TBMM’nin açış konuşmasında, “… Fransızlar ile aramızda senelerdir sürüp giden davanın neticelenmesinin zamanı gelmiştir” diyerek sancağın bulunduğu bölgeye Hatay ismini verdi. Bu davranışı ile Hatay Meselesine ciddi olarak el konduğunu ifade etmiş olan Atatürk, o sırada faaliyette olan Antakya-İskenderun Yurdu cemiyetinin adını da Hatay Egemenlik Cemiyeti olarak değiştirdi. Bu cemiyetin merkezi İstanbul’da idi.Olayların hızlı bir gelişme içine girdiği bugünlerde, Fransız başbakanı Leon Blum’un, Suriye’ye bağımsızlık verileceği şeklinde beyanı, Hatay’ın Suriye’ye geçmeden anavatana katılması için yapılacak çalışmaların hızlandırılmasını gerekli kıldı. Bu sırada Türk nüfusun aleyhine gelişeceği sezilen, 14-15 Kasım 1936 genel seçimlerine Türkler katılmayarak seçimi boykot ettiler. 1937 yılı başında, Hatay’daki huzursuzluğu gündemine alarak görüşen Milletler cemiyeti, “…her Hataylı dilediği cemaat listesine yazılmak ve rey vermek hakkına sahiptir” maddesini içeren Türk tezini kabul etti ve yapılacak halk oylaması için Antakya’ya bir gözlemci heyeti gönderdi.

Heyetin halk oylaması konusunda olumlu bir kanı ile Cenevre’ye dönmesinden ve raporlarını 27 Ocak 1937′de Milletler Cemiyeti’ne vermelerinden sonra, İskenderun Sancağı için yeni bir statü ve anayasa taslağı hazırlanarak sancakta, Millet Meclisi seçimi yapılması kararı alındı. Türkiye adına Numan Menemencioğlu’nun katıldığı anayasa taslağı hazırlama komisyonu, Fransız, İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı diplomatlardan oluşmaktaydı. Komisyon tarafından 15 Mayıs 1937′de tamamlanan tasarı Milletler Cemiyeti’nce 29 Mayıs 1937′de kabul edildi. Bu taslağa göre sancak, içişlerinde bağımsız, dışişleri, maliye, gümrük işlerinde Suriye’ye bağlı kalacaktı. Sancağın toprak bütünlüğü, Türkiye ve Fransa’nın garantörlüğü altındaydı.

Milletler Cemiyeti’nce kabul edilen tasarı esasları çerçevesinde Ekim 1937′de Antakya ve İskenderun’da Türk konsoloslukları açıldı. 15 Nisan 1938′de başlayan ve ileride yapılacak Millet Meclisi seçimine esas olacak sayım işleminde, adilane hareket edilmeyip, Türkler aleyhine bir tavır takınılması üzerine durum, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Fransız Hükümetine ve Milletler Cemiyeti’ne duyuruldu.

Sayım sırasında yer yer kanlı olayların da çıkması üzerine örfi idare ilan edildi ve toplum düzenini sağlamak amacıyla Fransız milislerinden oluşan Albay Collet komutasında bir birlik Antakya’ya geldi. Türk partizanı bir asker olan Albay Collet tarafından düzen sağlanıncaya kadar, sayım işlerine beş gün ara verildi. Askeri tedbirlere rağmen olayların devam etmesi üzerine Fransız delegesi Carreaux, Hatay’ın yönetimini Türkler’e bırakmayı teklif etti.

Bu teklif üzerine Ankara’nın görüşü ve oluru alınarak, İçişleri Müdürlüğü mahiyetinde olan İskenderun Sancağı Valisi görevine Dr. Abdurrahman Melek atandı ve vali 6 Haziran 1938 tarihinde göreve başladı.

Bu tedbirlere rağmen etnik gruplar arasında sürüp giden gergin ortamda bazen ölümle sonuçlanan olayların devam etmesi üzerine, sayım işleri tamamen durduruldu ve seçim komisyonu 26 Haziran 1938′de Sancak’tan ayrıldı.

Duruma bir hal çaresi bulmak amacıyla Türkiye ve Fransız heyetleri arasında Antakya’da yapılan ve bir hafta süren görüşmeler sonunda, 2500 Türk ve 2500 Fransız askerinden oluşacak birliklerin Hatay’a girmeleri ve sayımın bu birliklerin denetimi altında yapılması kararı alındı. Bu karar gereğince, 5 Temmuz 1938′de Kurmay Albay Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk alayı törenle Antakya’ya girdi. Alınan tedbirler ile sayım işlerine 22 Temmuz 1938 tarihinde yeniden başlandı ve sayım işlemi 1 Ağustos 1938 tarihinde tamamlandı.

Sayım sonucunda seçmen sayısı:

Türkler 35.847,

Aleviler 11.319,

Ermeniler 5.504,

Araplar 1.845,

Ortodoks Rumlar 2.098,

diğerleri ise 395 kişi olarak tespit edildi.

Bu sayılara göre Millet Meclisi için: Türklerden 22, Alevilerden 9, Ermenilerden 5, Araplardan 2, Ortodoks Rumlardan 2 olmak üzere toplam 40 milletvekilleri adayları, seçilecek milletvekili sayısı kadar olduğundan, bunlar için seçim yapılmadı ve bu adayların tümü milletvekili olarak meclise girdiler.

2 Eylül 1938 günü toplanan Hatay Millet Meclisi, daha önce Atatürk tarafından aday gösterilen Tayfur Sökmen’i Hatay Devleti Cumhurbaşkanı seçti. Dr. Abdurrahman Melek Başbakanlığa atanırken, Abdülgani Türkmen meclis başkanı oldu. Beş bakandan oluşan Hatay Devleti Hükümeti, Hatay Millet Meclisi’nin 6 Eylül 1938′deki oturumunda güven oyu aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Bağlanması:

Çıkarılan bir yasa ile Türkiye Cumhuriyeti yasalarının tümü Hatay Devleti’nin yasaları olarak kabul edildi ve bunlar içinde hemen uygulanabileceklerin belirlenmesi için hükümete yetki verildi. Devlet yönetiminde vatandaşlara uygulanan eşitlik sayesinde cemaatler arasındaki ayrılık ve husumet giderek azaldı. İlk başta Antakya, İskenderun, Kırıkhan ilçelerinden ibaret olan Hatay Devleti’nde daha sonra Reyhanlı ve Yayladağ ilçeleri oluşturularak ilçe sayısı beşe yükseltildi. Para birimi Suriye lirası olan Hatay Devleti’ni dış ülkelerde Suriye Devlet Başkanı temsil edecekti. Devletin bayrağı, Türk bayrağının çok benzeri olup sadece yıldızı kırmızı idi. Posta işlerinde Suriye postalarına bağlı kalınacaktı. Suriye ile askeri ve siyasi hudut bulunmayacaktı.

Bir süre sonra Fransız idaresindeki Suriye Devleti ile Hatay Devleti arasında bazı konularda yetki ve yönetim açısından baş gösteren anlaşmazlıklar giderek büyüdü. Manda yönetimi zamanından bu yana görev yapan bütün Fransız ve Suriyeliler, Türk yönetimince işten çıkarıldılar. Gerginleşen münasebetler üzerine Suriye Devleti’nin bir ara posta pulu vermemesi üzerine, Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin pullarını kullanmaya başladı. Kısa bir süre sonra kendi pullarını çıkaran Hatay Devleti, Uluslararası Postalar Topluluğu’na üye oldu. Devletin parası Suriye parası idi. Vurgunculuğa mani olmak amacıyla gizlice toplanan meclisin bir gece içinde çıkardığı bir kanunla, Suriye parası yerine Türk lirasına geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İskenderun’da bir şube açtı.

Bu sırada Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti ile olan sınırı kapalı idi. Suriye Devletiyle anayasa gereği bir sınırı bulunmamaktaydı. 20 Ekim 1938 gece yarısı Fransızlar, kendilerine çıkarılan güçlükleri bahane ederek, Suriye Devleti’nin Hatay Devleti ile var olmayan sınırını kapattılar ve Hatay Devleti ile olan ilişkiyi dondurdular. Amaçları Türkiye ile sınırı kapalı olan Hatay Devleti’ni ekonomik açıdan güç duruma sokup kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeye zorlamaktı. Bu olaya misilleme olmak üzere Hatay Devleti de Suriye ile yeni oluşan sınırını kapattı. Her iki taraftaki sınırın kapalı olmasının Hatay Devleti’nin ticaret ve ulaşım işlerini aksatacağı ihtimali karşısında, olaydan iki gün sonra Millet Meclisi’nde alınan bir kararla Türkiye Cumhuriyeti ile olan sınır açıldı.

Suriye hududunun Fransızlar tarafından kapatılması, öteden beri düşlenen, Hatay’ın anavatana katılması hedefi için pek olumlu bir ortam yaratmıştı. Fransızlar’ın bu durumu sezip özür dileyerek, Hatay Devleti ile olan sınırı tekrar açmalarına rağmen Hatay Devleti, Suriye Devleti ile olan sınırını açmadı. Bu gergin ilişkiler içinde, anavatana katılma arzusu ile dolu sekiz ay geçti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1939 yılında yapılan milletvekili seçiminde, Hatay Devlet Başkanı Tayfur Sökmen Antalya’dan, Başbakan Abdurrahman Melek ise Antep’ten milletvekili seçilerek TBMM’ne girdiler. Bu olay Hatay’ın Anavatana katılması hedefinin bir diğer adımını oluşturmakta idi. Zaten Fransa da bu konuya son zamanlarda ılımlı bakmakta kamuoyunda ise bu çözümün bölgedeki istikrar ve her iki devletin geleceği için en uygun yol olacağı görüşü ağırlık kazanmakta idi.

Nihayet Fransa Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılan anlaşmaya(23 Haziran 1939) uygun olarak, Hatay Millet Meclisi’nin 29 Haziran 1939′da oybirliği ile aldığı karar gereğince Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti’ne katıldı.

Hemen uygulamaya konan bu karar sonucu, Hatay’da görevli son Fransız birliği 7 Temmuz 1939 günü Antakya kışlasında yapılan törenle Hatay’dan ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti, Fransızlar’a bağlı olan Suriye-Büyük Lübnan Bankası, Tütün İdaresi, Elektrik Şirketi, İskenderun Liman Şirketi’ni satın alırken, Suriye uyruğuna geçmek isteyen vatandaşlarına da bir tercih hakkı tanıdı.

Suriye Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerinin katılımı ile oluşan komisyon sonucunda bugünkü sınır çizgisi tespit edildi ve TBMM’de çıkarılan 7 Temmuz 1939 tarih ve 3711 sayılı yasa ile Hatay ili oluşturuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hatay Egemenlik Cemiyeti Genel Sekreteri Şükrü Sökmen Süer, Hatay’ın ilk valisi oldu.

Antakya’da, 23 Temmuz 1939 tarihinde TBMM adına gelen heyetle beraber yapılan anavatana katılma törenleri ile Ulu Önder Atatürk’ün sağlığında neticesini göremediği büyük ülküsü olan Hatay meselesi daima karşısında olduğu bir askeri harekat yerine arzuladığı gibi politik yollarla kesin sonuca ulaştı ve Kırk Asırlık Türk Yurdu Anavatan sınırları içine alınmış oldu.

HAZIRLAYAN: YILMAZ KARAHAN

 Hatay Türk Bayrağı

Antakya’da Türk Kızı, Hatay Türk Cumhuriyeti Devleti Bayrağını el işlemesi ile hazırlıyor (1938)

Hatay Devleti Bayrağı-Marşı

Paylaş:

Yorumlar

“21) HATAY TÜRK CUMHURİYETİ” yazisina 11 Yorum yapilmis

 1. Nuriye Özdinçer yorum tarihi 17 Kasım, 2007 19:33

  Verdiğiniz tarihi bilgiler için çok teşekkür ederim..

 2. ZORLU yorum tarihi 17 Kasım, 2007 20:17

  Hocam Yararlı Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.

 3. Ali VELİ yorum tarihi 17 Kasım, 2007 22:20

  Çok güzel bir tarhi bilgi, Halkla paykaşımı daha güzel.
  “GİZLİ KALMIŞ MEZİYETLERİN,HİÇ BİR ÖNEMİ YOKTUR.”

 4. oruç yıldırım yorum tarihi 18 Kasım, 2007 22:59

  Çalışmalarınız her türlü takdirin üstündedir.Yılmadan usanmadan çalışmalarınızı sürdürmenizi diliyorum.
  Bir gün bazı insanlarımıza “Türklük” gerçeğini mutlaka anlatacağız,onları da saflarımıza çekeceğiz.Bu karagünlerin geride kalması yakındır.
  Saygılarımla…

 5. şebnem gülzari yorum tarihi 2 Aralık, 2007 19:15

  çok güzeldi bu yazdıklarınızı okurken çok duygulandım..sanki bana yeniden MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ü yaşattınız

 6. fehim koyun yorum tarihi 12 Aralık, 2008 14:33

  gerçek hatay tarihini bilgilendirdiz için çok teşekür ederim iyiki ay yıldızlı bayrağın altında yaşıyoruz teşekürler.

 7. münür tuzla yorum tarihi 13 Mart, 2011 23:54

  aynı şeyin şu an bizim üzerimizde denenme noktasının farkındyız ama alınan hiç bir önlem yok ,hainleri tarihte Türk Milletide,affetmeyecektir
  HATAY TÜRK YURDUDUR ÖYLEDE KALACAK

 8. ZEYNEP İNCİ yorum tarihi 14 Mart, 2011 01:36

  HATAYDA ÖZEL* VE HALA ÖZERK DEVLET SANKİ!
  VE ALTI TARİH DOLU,KORUNAN SEHİRLERİMİZDEN.-DOLAYISIYLA HER NE KADAR İL*OLARAK GÖRÜNSEDE,BELLİKİ,FEVKALADE BİR ÖRNEK TESKİL ETMEKTE*COK YÖNLÜ KÜLTÜR VE DİNİ İNANCLARIYLA.VE SANIRIM HEP BÖYLE KALICAK!-FEKALADE BİR ÜLKEDEYİZ VE İNSANLARIMIZ GERCEKTEN AZ BULUNUR NİTELİKDE*NE VAKİT ÜLKEDE DOLAPLAR DÖNDÜRSELER!İTALYA VE İNGİLTERE:(—-BURASI HEMEN TEPK VE VARLIK(*GÖSTEREN EHEMMİYETİNİ KORUMANIN GEREKLİLİGİNİ HATIRLATAN*****BİR BÖLGE(*

 9. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 18 Mayıs, 2013 22:41

  SELMLAR SN.KHAN(*–YUKARIDAKİ YAZIMA BAKTIMDA…BİRDE BUGÜNLERE;(–KAHRIMDAN ÖLDÜM…ÖLDÜM DİRİLDİM SANKİ;(–AMA YARADAN BUNA ALET OLANLARI ELBET ÖLÜP ÖLÜP DİRİLTECEKTİR*O***NUN ADALETİ HERSEYDEN YÜKSEKTİR*–TÜRKLE,MÜSLÜMANLA*TÜRKİYEYLE UGRASAN!HANGİ KİSİ SAGLIKLI YASAMIS?DURUP BAKALIM DÜNYAYA BİR!–NEYSEKİ BU SON CÜMLEMLE BİRAZ DERİN NEFES ALABİLDİM SANKİ..HERSEYE RAGMEN:(–YARABBİ GÜZELLİKLERLE DONAT TEKRAR****CAANIM ÜLKEMİZİ(*KURTAR DÜSMANLARDAN..İNSAALLAH ARTIK HİİC KİMSE ALET OLMAZ BUNDAN BÖYLE YABANCI DİNCİLERE!

 10. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 18 Mayıs, 2013 22:44

  FACE ALINTI YAPTIM HOCM MÜSAADENİZLE(*SONSUZ TESEKKÜRLER TEKRAR(*ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN*

 11. Yılmaz Karahan yorum tarihi 23 Temmuz, 2015 12:29

Yorum yap