2) TÜRKLER İÇİN BOZKURT NEDİR?

Yayin Tarihi 4 Ekim, 2011 
Kategori BOZKURT

TÜRKLER İÇİN BOZKURT NEDİR?

image0013.jpg


Dünya devletlerini güçlü kılan ve mücadelelerinde/savaşlarında onları zafere götüren sadece maddî değil, hatta daha önemlisi mânevî unsurlarıdır. Çanakkale Savaşlarımız ile Kurtuluş Savaşımızın kazanılması bunun en yakın ve güzel örneklerindendir. İşte BOZKURT da, TÜRK Milleti’nin hayatında çok önemli yeri olan mânevî gıdalardan biridir. Bunu şiir veya yazılarında vurgulayan Ziya Gökalp, daha 1918 yılında, İstanbul işgal kuvvetleri tarafından gönderildiği Malta zindanında arkadaşlarına şöyle söyler mi: “Mustafa Kemal Paşa Türk’ün efsanelerinde yaşayan Bozkurt gibi kurtarıcı bir şahsiyettir.”(1)
Milletimiz Bozkurdu asırlar boyunca kendisinin bir yakını, yol göstericisi, hatta varlığının bir parçası gibi görmüştür. Türklerde Bozkurt’a beslenen bu sevgi, bilinen ilk Türklerden günümüze kadar değişik şekillerde devam etmiştir. Yaşanan devirlerin sosyal durumları ve yöneticileri üzerinde imkânları oranında görülmüş ve iz bırakmıştır. Türk Milleti’nin tarih öncesine ışık tutan millî destanlarımız, Türk-Bozkurt yakınlığının edebî ürünleri ve belgeselleridir. Meselâ Oğuz Kağan Destanı’nda Bozkurt; Türk’ü zafere, mutluluğa götüren bir kılavuzdur. Türk’ün ulu atası Oğuz Kağan, savaşa giderken boz yeleli kurt, hep onun ve ordusunun önündedir. Yine Ergenekon Destanı’nda Bozkurt, Türkleri artık sığamadıkları, o küçük yurtlarından çıkarıp, eski ve büyük vatanlarına kavuşturan kurtarıcıdır.
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi Bozkurt, destanlarımızda Türklüğü, Türk kahramanlığını temsil eden kutsal ve efsanevî bir varlıktır. Bu destanlar her ne kadar tarih değillerse de, bir milletin ruhî gıdalarıdır. Milletler; yaşadıkları önemli olayları, kazandıkları zaferleri gelecek nesillere bu destanlarla aktararak, millî birlik ve beraberliğin devamını sağlamışlar ve böylece de bağımsız kalmayı başarmışlardır.
Sonuç olarak Türkler için Bozkurt; bir ülkücü büyüğümüzün deyimiyle: “Türk soyunun hayatında ve millî varlığında karanlık gecelerin yolcularına yol gösteren çoban yıldızı gibi büyük bir kılavuzdur. Bozkurt; bayrak gibi, sancak gibi büyük bir mânâdır.”(2)
——————————
(1)Mehmet Ateşoğlu, “Atatürk’ün Türkçülüğü”,Türk Yurdu(dergi), C.2,S.8 (290),Kasım-1960,s.39-40.
(2)A.Okçuoğlu(Nejdet Sançar),”Türklük ve Bozkurt”, Ötüken (dergi), S.9 (117),Eylül-1973, s.11.

FAHRETTİN SAVAŞ KONAR

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap