183) Atatürk’ün Okul Gezileri

Yayin Tarihi 7 Şubat, 2016 
Kategori ATATÜRK

Atatürk’ün Okul Gezileri

Atatürk Ve Matematik

Atatürk Ve Matematik

— Edirne Darülmuallimini (Erkek Öğretmen Okulu) Ziyaretleri (1916)

— Edime Darüleytamı (Öksüzler Okulu)’nda (1916)

— Erzurum Kongresi’nin Yapıldığı Mektep (Okul)’te (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

— Sivas Kongresi’nin Yapıdığı Sivas Sultanîsi (Lisesi)’nde (2 Eylül – 18 Aralık 1919)

— Kayseri’de Mektep (Okul) Ziyaretleri (20 Aralık 1919)

— Kırşehir İdadisi (Lisesi)’ni Ziyareti (24 Aralık 1919)

— Ankara Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (27 Aralık 1919)

— Ankara Sultanîsi (Erkek Lisesi)’nde (30 Aralık 1919)

— Ankara Zabit Namzetleri Talimgahı (Subay Adayları Okulu)’nın Açılış Töreninde (1 Temmuz 1920)

— Konya Sultanî Mektebi (Erkek Lisesi)’nde (4 Ağustos 1920)

— Ankara Zabit Namzetleri Talimgahı (Subay Adayları Okulu) Diploma Töreninde (1 Kasım 1920)

— Ankara Zabit Namzetleri Talimgahı (Subay Adayları Okulu)’nin Yıl Dönümü Töreninde (1 Temmuz 1921)

— Akşehir Medresesi’nde (22 Mart 1922)

— Akşehir İdadisi (Lisesi)’nde (22 Mart 1922)

— Çay Darüleytamı (Öksüzler Okulu)’nı Ziyareti (31 Mart 1922)

— Konya Darülhilafetülâliyye Medresesinde (1 Nisan 1922)

— Konya Askerî Nalbant Mektebi (Okulu)’nde (2 Nisan 1922)

— Konya Darüleytamı (Öksüzler Okulu)’nda (3 Nisan 1922)

— Konya Mektebi Sanayi (Sanat Okulu)’nde (3 Nisan 1922)

— Konya Topçu Talimgahı (Okulu)’nda (3 Nisan 1922)

— Konya Darülmuallimatı (Kız Öğretmen Okulu)’nda (3 Nisan 1922)

— Konya Sultanîsi (Konya Lisesi)’nde (3 Nisan 1922)

— Konya Darülmuallimini (Erkek Öğretmen Okulu)’nde (3 Nisan 1922)

— Konya Darülmuallimatı (Kız Öğretmen Okulu)’nın Armağanı (4 Nisan 1922)

— Ankara Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (10 Mayıs 1922)

— Adapazarı Kız Numune Mektebi (Adapazarı Kız İlkokulu)’nde (20 Haziran 1922)

— Ankara İstiklâl İlk Mektebi (İlkokulu)’nde Konserde (2 Kasım 1922)

— Bursa Sultanîsi’nde Muallimler (Erkek Lisesi’nde Öğretmenler) Tarafından Verilen Çay Ziyafetinde (23 Ocak 1923)

— Akhisar’da Mektep (Okul) Müsameresinde (5 Şubat 1923)

— İzmir Sanat Mektebi (Okulu)’nde (13 Şubat 1923)

— Adana Darüleytamı (Öksüzler Okulu)’nda (15 Mart 1923)

— Adana Sanayi Mektebi (Sanat Okulu)’nde (16 Mart 1923)

— Adana Darülmüallimîni (Erkek Öğretmen Okulu) ve Sultanî Mektebi (Lisesi)’nde (16 Mart 1923)

— Adana Darülmuallimatı (Kız Öğretmen Okulu)’nda (16 Mart 1923)

— Mersin’de Mektep (Okul) Ziyareti (17 Mart 1923)

— Tarsus’ta Mektep (Okul) Ziyaretleri (19 Mart 1923)

— Konya Darülmuallimîni (Erkek Öğretmen Okulu )’ni Ziyareti (21 Mart 1923)

— Konya Darülhilâfetülâliyye Medresesinde (22 Mart 1923)

— Konya Darülirfan Mektebi (Okulu)’nde (22 Mart 1923)

— Konya Darülmuallimâtı (Kız Öğretmen Okulu)’nda (22 Mart 1923)

— Konya Sultanîsi (Erkek Lisesi)’nde (22 Mart 1923)

— Kütahya Sultanîsi (Lisesi)’nde (24 Mart 1923)

— Ankara Ziraat Mıntıka Mektebi Fennî Sergisinde (Tarım Bölge Okulu Teknik Gösterisinde) (9 Haziran 1923)

— İzmir Sanat Mektebi (Okulu)’nde (16 Ocak 1924)

— Bursa’da İstanbul Erkek Lisesi İzcilerinin Müsameresinde (Eylül 1924)

— Trabzon Lisesi’nde (16 Eylül 1924)

— Trabzon Ticaret Mektebi (Okulu)’nde (16 Eylül 1924)

— Trabzon Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (16 Eylül 1924)

— Samsun İstiklâl Ticaret Mektebi (Okulu)’nda Muallimlerle (Öğretmenlerle) Konuşması (22 Eylül 1924)

— Sivas Lisesi’nde (27 Eylül 1924)

— Kars Kız İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (6 Ekim 1924)

— Erzurum Lisesi ve Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (9 Ekim 1924)

— Şebinkarahisar Orta Mektebi (Ortaokulu)’nde (12 Ekim 1924)

— Şarkışla İptidai Mektebi (İlkokulu)’ni Ziyareti (13 Ekim 1924)

— Kayseri Lisesinde (14 Ekim 1924)

— Kırşehir Yeşilyurt İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (17 Ekim 1924)

— Konya Mekteplerine (Okullarına) Davet Edilmesi (6 Ocak 1925)

— Konya Mekteplerini (Okullarını) Ziyareti (7 Ocak 1925)

— Konya Lisesi Müsameresinde (10 Ocak 1925)

— Konya Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu) Müsameresinde (11 Ocak 1925)

— Adana Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (18 Ocak 1925)

— Adana Erkek Lisesi’nde (19 Ocak 1925)

— Adana Kız ve Erkek Muallim Mekteplerinde (Öğretmen Okullarında) (19 Ocak 1925)

— Silifke Lisesi’nde (28 Ocak 1925)

— Çankırı Kız İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (23 Ağustos 1925)

— Çankırı Orta Mektebi (Okulu)’nde (31 Ağustos 1925)

— İstanbul Muallim Mektebi Heyetini (Öğretmen Okulu Kurulunu) Kabulü (25 Eylül 1925)

— Bursa Muallimler (Öğretmenler) Birliği Müsameresinde (26 Eylül 1925)

— Bursa Kız Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu Müsameresinde) (2 Ekim 1925)

— İzmir Kız Muallim Mektebi (Kız Öğretmen Okulu) Müsameresinde (13/14 Ekim 1925)

— İzmir Sanat Mektebi (Okulu)’nde (14 Ekim 1925)

— İzmir Kız Lisesi’nde (14 Ekim 1925)

— İzmir Muallimler Birliği’nin Erkek Muallim Mektebindeki (Öğretmenler Birliği’nin Erkek Öğretmen Okulundaki) Çay Ziyafetinde (14 Ekim 1925)

— İzmir’de Öğrenci Müsameresinde (14 Ekim 1925)

— İzmir Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (15 Ekim 1925)

— İzmir Erkek Lisesi’nde (15 Ekim 1925)

— İzmir Darüleytamı (Öksüzler Okulu)’nda (15 Ekim 1925)

— Konya Muallimler (Öğretmenler) Birliği’nde (18 Ekim 1925)

— Konya Muallimler Birliği’nin Kız Muallim Mektebi (Öğretmenler Birliği’nin Kız Öğretmen Okulu)’ndeki Müsameresinde (19 Ekim 1925)

— Ankara Hukuk Mektebi (Fakültesi)’nin Açılış Töreninde (5 Kasım 1925)

— İzmir Bornova Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (16 Haziran 1926)

— Ankara Mekteplerinin Terbiye-i Bedeniye (Okullarının Beden Eğitimi) Şenliklerinde (10 Mayıs 1928)

— Sinop Yatı Mektebi (Okulu)’nde (15 Eylül 1928)

— Samsun İstiklâl İlk Mektebi’nde Verilen Muallimler (İlkokulu’nda Verilen Öğretmenler) Balosunda (16/17 Eylül 1928)

— Sivas Lisesi’nde (20 Eylül 1928)

— 23 Nisan Hâkimiyeti Milliye (Millî Egemenlik) Bayramı Kutlamalarında (23 Nisan 1929)

— Ankara’da Çankaya İlk Mektebi (İlkokulu)’ni Ziyareti (1929)

— Ankara Hukuk Mektebi (Fakültesi)’nde (7 Ocak 1930)

— Ankara’da Muhasebe Kursunda (5 Şubat 1930)

— Antalya Lisesi’nde (10 Mart 1930)

— Kayseri Lisesi’nde (18 Kasım 1930)

— Sivas Kız Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (20 Kasım 1930)

— Sivas Lisesi’nde (20 Kasım 1930)

— Amasya Orta Mektebi (Ortaokulu)’nde (21 Kasım 1930)

— Samsun Lisesi’nde (26 Kasım 1930)

— Harp Akademisi’nde (2 Aralık 1930)

— Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’nde (2 Aralık 1930)

— Harbiye Mektebi (Harp Okulu)’nde (2 Aralık 1930)

— Galatasaray Lisesi’nde (2 Aralık 1930)

— İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi)’nda (15 Aralık 1930)

— Avrupa’ya Tarih Tahsiline (Öğrenimine) Gidecek Talebeleri (Öğrencileri) Kabulü (15 Aralık 1930)

— Kırklareli Ziya Gökalp İlk Mcktebi (İlkokulu)’nde (21 Aralık 1930)

— Edime Mekteplerini (Okullarını) Ziyareti (24 Aralık 1930)

— Edime Kız Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (24 Aralık 1930)

— Edime Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (24 Aralık 1930)

— Edime Erkek Lisesi’nde (24 Aralık 1930)

— Edime Orta Mektebi (Ortaokulu)’nde (24 Aralık 1930)

— Edime Erkek Yatı Mektebinde (Ortaokulunda) (24 Aralık 1930)

— Edime Sanayi Mektebi (Sanat Okulu)’nde (24 Aralık 1930)

— Ankara Gazi Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (11 Ocak 1931)

— Ankara İsmetpasa Kız Enstitüsü’nde (18 Ocak 1931)

— İzmir Erkek Lisesi’nde (1 Şubat 1931)

— İzmir Kız Lisesi’nde (1 Şubat 1931)

— İzmir Kız Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu )’ni Ziyareti (1 Şubat 1931)

— Denizli Orta Mektebi ve Köy Muallim Mektebi (Ortaokulu ve Köy Öğretmen Okulu)’nde (4 Şubat 1931)

— Afyon Lisesi’nde (2 Mart 1931)

— Galatasaray Lisesi Müsameresinde (28 Ocak 1932)

— Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü’ndeki Birinci Kadın İktisat (Ekonomi) Sergisinde (18 Aralık 1932)

— Ankara Musiki Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu) Müsameresinde (4 Ocak 1933)

— Ankara Musiki Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu)’nde (1933)

— Eskişehir Gazi Mustafa Kemal İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (16 Ocak 1933)

— Eskişehir Lisesi’nde (16 Ocak 1933)

— Balıkesir Lisesi’nde (21 Ocak 1933)

— Balıkesir Kız ve Erkek Orta Mekteplerini (Ortaokullarını) Ziyareti (22 Ocak 1933)

— Balıkesir’de Mektep (Okul) Müsameresinde (22 Ocak 1933)

— Yüksek Ziraat Mektebi (Tarım Okulu) Stajyerlerinin Müsameresinde (21 Mart 1933)

— Ankara Erkek Lisesi Müsameresinde (25 Mart 1933)

— Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü’nde (24 Haziran 1933)

— Ankara Kız Lisesi İmtihanlarında (Sınavlarında) (24 Haziran 1933)

— Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü İmtihanlarında (Sınavlarında) (27 Haziran 1933)

— Ankara Erkek Lisesi İmtihanlarında (Sınavlarında) (28 Haziran 1933)

— Ankara Hukuk Fakültesi İmtihanlarında (Sınavlarında) (29 Haziran 1933)

— Galatasaray Lisesi İmtihanlarında (Sınavlarında) (1 Temmuz 1933)

— İstanbul Darülfünunu İmtihanlarında (Sınavlarında) (2 Temmuz 1933)

— Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü’nde (Ekim 1933)

— Gazi Terbiye (Eğitim) Enstitüsü’nde (Kasım 1933)

— Gazi Terbiye (Eğitim) Enstitüsü’nde (21 Aralık 1933)

— Yozgat Lisesi’nde (3 Şubat 1934)

— İzmir Gazi İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (12 Nisan 1934)

— İzmir’de Çocuk Balosunda (12 Nisan 1934)

— Gömeç (Armutova) Köyü İlk Mektebi (İlkokulu)’nde (13 Nisan 1934)

— Ankara Kız Lisesi Talebeleri (Öğrencileri) ile Savaş Oyunları (9 Mayıs 1934)

— Ankara Kız Lisesi Müsameresinde (12 Mayıs 1934)

— Gazi Terbiye (Eğitim) Enstitüsü Talebeleri (Öğrencileri) ile Resim Dersi (1934)

— Ankara’da Büyük Müsamerede (19 Haziran 1934)

— İzmir Bornova Ziraat Mektebi (Okulu)’nde (22 Haziran 1934)

— İzmir Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (22 Haziran 1934)

— Balıkesir Necatibey Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)’nde (24 Haziran 1934)

— Harp Akademisinde (27 Haziran 1934)

— Metris Çiftliği’nde Toplu Atış Mektebi ve İhtiyat Zabitler Mektebi (Atış Okulu ve Yedek Subaylar Okulu) Talimlerinde (28 Haziran 1934)

— Maltepe Piyade Atış Mektebi (Okulu)’nda (1 Temmuz 1934)

— Ankara Kız Lisesi’nde (Kasım 1934)

— Ankara İsmetpasa Kız Enstitüsü’nde (1934)

— Ankara Türkkuşu Okulu’nun Açılışında (3 Mayıs 1935)

— Ankara Türkkuşu Okulu’nda (13 Mayıs 1935)

— Ankara Dil ve Tarih Coğafya Fakültesi’nin Açılış Töreninde (9 Ocak 1936)

— Ankara Türkkuşu Okulunda (25 Ocak 1936)

— Eskişehir Tayyare Mektebi (Uçak Okulu)’nde (9 Haziran 1936)

— Türk Maarif Cemiyeti Ankara Yenişehir Lisesi Müsameresinde (26 Mayıs 1937)

— Halkalı Ziraat Mektebi (Tarım Okulu)’nde (7 Ağustos 1937)

— Sivas Lisesi’nde (13 Kasım 1937)

— Adana Kız Sanat Enstitüsü’nde (19 Kasım 1937)

— Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde (4 Mart 1938)

— Ankara Türkkuşu Okulu’nda (11 Mart 1938)

Kaynak: Atatürk’ün Okul Gezileri, Ahmet Bekir Palazoğlu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 1998. ISBN: 975-11-1928-6

image002

image003

image004

image005

Paylaş:

Yorumlar

“183) Atatürk’ün Okul Gezileri” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. TARİH : Atatürk’ün Okul Gezileri | Strateji yorum tarihi 8 Şubat, 2016 02:55

Yorum yap