177) “KAŞGARLI MAHMUT” ULUSLARARASI HİKAYE YARIŞMASI ÖLÇÜTLERİ

Yayin Tarihi 7 Nisan, 2008 
Kategori KAŞGARLI MAHMUD VE DİVANÜ LÜGATİ'T TÜRK, TÜRK DÜNYASI

 

UNESCO
Doğumunun 1000. Yılı Dolayısı ile
2008 KAŞGARLI MAHMUD YILI

KAŞGARLI MAHMUD ULUSLARARASI HİKÂYE YARIŞMASI

image00120.jpg

Türkçenin ilk ansiklopedik sözlüğünü hazırlayan büyük bilgin Kaşgarlı Mahmut’un Doğumunun 1000. Yılı vesilesiyle, Türkçenin değişik lehçe ve şivelerinin konuşulduğu ülkelerde yapılmak üzere bir hikâye yarışması düzenlenmiştir.

Yarışma, “UNESCO 2008 Kaşgarlı Mahmut Yılı” programı kapsamında Türkçe konuşan bütün ülkelerde eş zamanlı olarak yürütülecektir.

Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması”, Avrasya Yazarlar Birliği’nin eşgüdümünde, Azerbaycan, Balkanlar (Batı Trakya, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Romanya) Başkurtistan, Çin, Gagauz Yeri, Irak, İran, Kazakistan, Kırım, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Tataristan, Türkiye, Türkmenistan, Çuvaşistan, Sibirya (Hakasya, Yakutistan, Altay, Tuva) ülke ve bölgelerinde bulunan edebiyat dergileri veya yazarlar birliklerinin işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması birinci kademe değerlendirmeleri, 17 jüri ile yapılacaktır. Avrupa’da ve diğer ülkelerde yaşayan Türkler, Türkiye jürisine, diğer lehçeleri konuşanlar ise dünyanın hangi ülkesinde yaşarlarsa yaşasınlar, hikâye yazdıkları lehçenin jürisine müracaat edebileceklerdir.

Ayrıca, yarışmaya katılmak için, hikâye yazarının ana dilinde yazması gerekmemektedir; Türk dilinin her hangi bir lehçesini sonradan öğrenenler de kendi yazdıkları lehçenin jürisi aracılığı ile yarışmaya müracaat edebilirler.

Dolayısı ile, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması’na katılmak isteyen, Türk dilinin herhangi bir lehçesini bilen herkese yarışma açıktır.

Her ülkede, belirtilen dergiler, birlikler aracılığı ile yarışmanın duyuruları yapılacak, jürileri teşekkül ettirilecek, dereceye girenler belirlenecek ve ödül törenleri yapılacaktır. Ülkesel derecelendirmelerde ilk üç dereceye girenlere ödül verilecektir. Ayrıca, bir esere mansiyon verilecektir.

Ülkelerde dereceye girenler belirlendikten sonra, her bölgenin birincileri arasında, uluslararası bir jürinin yeni bir değerlendirmesi ile UNESCO 2008 Kaşgarlı Mahmut Yılı Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması dereceleri açıklanacaktır. Uluslararası değerlendirmede ilk üç ve üç mansiyon ödülü verilecektir.

Hikâyelerin uluslararası değerlendirilmesinde şu yol takip edilecektir: 17 jüride dereceye giren birincilerin hikâyeleri, Türkiye Türkçesine çevrilecek ve yarışmanın yapıldığı değişik ülkelerden Türkiye Türkçesi bilen yazarlar arasında kurulacak uluslararası jüri tarafından değerlendirme yapılacaktır.

Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması

image0026.jpg

Konu : “Serbest”
Türkiye’de Son Teslim Tarihi: 30 Temmuz 2008
Türkiye Derecelerinin Açıklanması: 30 Ağustos 2008

Türkiye Türkçesi ile Yazılmış Hikayelerin Gönderileceği Adres:

Avrasya Yazarlar Birliği
Ceyhun Atıf Kansu Cad. 45. Sokak 13/2 Balgat- Ankara
TEL: +90 312 287 80 43
www.ayb.org.tr
www.kasgarlimahmut.org
e-posta: [email protected]
Türkiye Ödülleri

Birinciye    : 500 EU
İkinciye      : 300 EU
Üçüncüye : 200 EU
Mansiyon  : 100 EU

JÜRİ

 1. Ali Akbaş
 2. Osman Çeviksoy
 3. Yakup Deliömeroğlu
 4. İmdat Avşar
 5. Hüseyin Özbay

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 1. Yarışmaya katılacak eserler belirtilen adreslere elden, e posta veya posta yolu ile teslim edilecektir.
 2. Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 3. Hikâye konusu serbesttir.
 4. En çok iki ayrı hikâye ile katılmanın mümkün olduğu yarışmada, gönderilecek hikâyelerin her birinin en az 3.000 (üç bin) en çok 35.000 (otuz beş bin) kelimeden oluşması gerekmektedir.
 5. Yarışmaya gönderilecek hikâyelerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten her hangi bir işaret bulunması halinde hikâye yarışma dışı bırakılacaktır.
 6. Yarışmacı, kimliğini, açık adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, hikâyenin yer aldığı büyük zarfın içine koyacaktır.
 7. Bilgisayarla 12 punto olarak yazılacak hikâyeler, 6 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca, daha sonra dereceye giren hikâyeler kitaplaşacağı için, word formatında hazırlanacak hikâye dosyası, CD veya diskete yüklenerek hikâye nüshalarının gönderileceği zarfa konacaktır..
 8. Yarışmaya katılan hikâye metinleri, kesinlikle geri verilmeyecek ve metin sahibi, bu konuda hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 9. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları, Avrasya Yazarlar Birliği Derneği’ne ait olacaktır.

Kaşgarlı Mahmut Uluslararası Hikâye Yarışması
Uluslararası Değerlendirme Jürisi

 1. Azerbaycan : Anar
 2. Balkanlar : Zeynel Beksaç
 3. Irak : M. Ömer Kazancı
 4. Kazakistan : Fadıl Ali
 5. Kırgızistan : Egenberdi Askarov
 6. Özbekistan : Tahir Kahhar
 7. Türkiye : Ali Akbaş
 8. Türkmenistan: Oraz Yağmur
 9. Uygurlar : Yusupcan Yasin

Uluslararası ÖDÜLLER

Birinciye          : 6.000 EU
İkinciye            : 4.000 EU
Üçüncüye       : 2.000 EU
Üç Mansiyon  : 1.000 EU
Uluslararası ödüller Ankara’da basın toplantısıyla açıklanacaktır.

© 2008 www.kasgarlimahmud.org/net/com.

2008 – Kaşgarlı Mahmud 1000. Doğum Yılı

turk-dunyasi.jpg

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap