14) MİLLİ VE DİNİ BAYRAMLARIMIZ

Yayin Tarihi 4 Aralık, 2007 
Kategori KÜLTÜREL

MİLLİ BAYRAMLAR

image00138.jpg

 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günün yıldönümü olarak kutlanmaya başlanan ulusal bayram, ilk kez 23 Nisan 1920’de “Hakimiyeti Milliye Bayramı” olarak kutlanmıştır.1930’lu yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumunun gelenekselleştirdiği “Çocuk Haftası”nın (23 Nisan – 1 Mayıs) başlangıcının da bu bayramla aynı güne rastlaması sebebiyle “Milli Hakimiyet Bayramı ” ile Çocuk Bayramı aynı gün kutlanmaya başlamıştır.27 Mayıs 1935’te bu gün,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanılmaya başlanmıştır.1979′un, UNESCO tarafından ‘çocuk yılı’ ilan edilmesiyle de bu bayram, uluslararası nitelik kazanmıştır.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK BAYRAMI

19 Mayıs 1919 Anadolu’da yeni Türk Devleti’nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır.Yüce Önder Atatürk’ün Büyük Nutkunu bu olayla başlatması, doğum gününü soranlara 19 Mayıs’ı işaret etmesi bunun kanıtı sayılmalıdır.19 Mayıs’ın millî bayram olarak ilân edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir. Atatürk, gerek Millî Mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde yurdumuzun birçok şehrini ziyaret etti. Bu ziyaretler, o şehirlerin mahallî övünç günleri olarak kutlandığı halde sadece 19 Mayıs yasa ile millî bayram kabul edildi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Kurtuluş Savaşı’nın sonucunu belirleyen Büyük Taarruz’un son günü yapılan Başkumandanlık Meydan Savaşı’nın (30 Ağustos 1922) yıldönümlerinde kutlanan ulusal bayram.

30 Ağustos Zaferi, ilk olarak 30 Ağustos 1923′te Ankara, Afyon ve İzmir’de şenlikler düzenlenerek kutlandı. İzleyen yıllarda ülke genelinde kutlanmaya başladı ve Mayıs 1935′te 2739 sayılı yasayla Zafer Bayramı olarak kabul edildi. Zafer Bayramı’nda yapılacak törenler 1981′de çıkarılan 3456 ve 4400 sayılı iki bakanlar kurulu kararnamesi ve ekli bir yönetmelikle yeniden belirlendi. Ulusal bayram ve genel tatilleri düzenleyen 17 Mart 1983 tarihli 2429 sayılı yasayla 30 Ağustos gününün Zafer Bayramı olduğu ve o gün yapılacak törenlerin düzenlenmesi işinin Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür bakanlıklarına ve bunların yerel örgütlerine verildiği belirtildi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Osmanlı İmparatorluğu’nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı.1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı.

Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa,19 Mayıs 1919′da Samsun’a geldi. Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.” diyordu. Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seğmenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923′te ilk toplantısını yaptı.13 Ekim 1923′te Ankara Başkent oldu. Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı.28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara , “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” Dedi. 29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir . Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur.

Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.

DİNİ BAYRAMLAR

image0029.jpg

image0033.jpg

image0042.jpg                      

Dini bayramların günleri “kameri takvim”e göre hesaplandığı için, şu an kullanılan takvimde her yıl aynı tarihe rastlamaz. Her yıl onar günlük gerilemeyle gelen Ramazan ve Kurban Bayramları böylece değişik mevsimlerde kutlanabilmektedir.

Ramazan bayramı Kameri takvime göre Şevval ayının ilk üç günü, Kurban bayramı ise Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün süreyle kutlanır.

Bu bayramlar halk geleneklerinde eskisi kadar olmasa da hala canlı bir şekilde varlıklarını sürdürmektedirler. Ramazan ve Kurban bayramlarının başlıca özelliği komşuların, dost ve akrabaların ziyaret gezileriyle bir araya gelmeleridir. Gençler yaşlıların ellerini öperek onların hayır dualarını alırlar. El öpen çocuklara para ve hediye vermek de gelenektendir. Ziyarete gelenlere Ramazan bayramında şeker ikram edilir. Bunun içindir ki, Ramazan bayramının bir adı da “Şeker bayramı”dır. Kurban bayramında yalnızca şeker değil, kesilen kurbanın etinden de ikram edilir.

X. yüzyılda yaşamış Harezmli bilgin Birûnî’nin verdiği bilgilere göre, bayramlarda şeker ikramı, Cem’in, şeker kamışındaki tatlı özsuyu bir nevruz günü bulmuş ve bundan şeker çıkarmayı yaymış olmasına bağlanır. Eskiden yalnızca nevruz günü tatlı şeyler ikram edilirken, sonradan aynı gelenek diğer bayramlarda da uygulanmıştır.

Kurban bayramı Türkiye’de eğlenceler yönünden Ramazan bayramına oranla daha sönük geçmektedir. İbrahim Peygamberin oğlunu, Tanrıya kurban etmek üzere keseceği sırada gökten inen bir koçun Tanrının emriyle oğlunun yerine geçmesinin bir anısı olarak İslam dinine geçmiştir. Ramazan bayramının kutlandığı Şevval ayı ile Kurban Bayramının kutlandığı Zilhicce ayı arasındaki Zilkade ayı halk arasında Aralık olarak adlandırılır. Bu ayda evlilik yapmak uğursuz kabul edilir.

Kurban bayramının birinci günü, Mekke’de Mina denen yerde hacıların kurban kestikleri gündür. İslam dinine göre kurban kesmek maddi gücü yerinde olan her kul için “borç”tur. Kurban olarak koyun, sığır, deve kesilebilir. Kurban edilecek hayvan sağlıklı olmalı, dişi ise hamile olmamalıdır. Kurban kesiminde uygulanan bazı gelenekler vardır. Bunların bir kısmı İslam dininin getirdiği şeyler bir kısmı da uluslara ve bölgelere göre değişen geleneklerdir. Örneğin bazı yörelerimizde kurbanlık koçları yıkama, kınalama ve gelin telleri, kurdelelerle süsleme adetleri vardır. Bizdeki kurbanlık hayvanları kınalama adeti Yahudilerde de görülen çok eski bir adettir. Hayvanları gelin telleri ve kurdeleyle süslemek ise Orta Asya’da bazı yerlerde görülen geleneklerdendir. Kurban etinin üçte bir kesilen evde kalır. Diğer kısımlar komşu, akraba ve fakir insanlara dağıtılır.

Ramazan ve kurban bayramlarının ortak özelliklerinden biri de toplu eğlencelere sahne olmasıdır. Kasaba ve şehirlerde özellikle, çocuklar ve gençler bayram yerlerinde buluşup eğlenirler. Bayram yerleri aynı zamanda küçük bir panayır görünümü kazanır. Ramazan bayramı bir aylık bir oruç tutma döneminin sonunda kutlanan bir bayramdır. Ramazan ayı olarak tanımlanan bu döneme de çeşitli gelenekler eşlik etmektedir. Eskiden oruç tutanlar, hele gecelerin kısa olduğu yaz mevsimine rastlayan ramazanlarda uyumayıp sabaha karşı yenen sahur yemeğini beklerlerdi. Böyle olunca da gecenin teravih namazından sahur zamanı arasındaki süresi türlü eğlencelerle geçirilirdi.

İstanbul’un Şehzadebaşı’nda Direklerarası, Çemberlitaş tarafında Divanyolu adeta bayram yeri görüntüsünü alırdı. Ramazan gecelerine özgü gösterilerin başında karagöz ve ortaoyuna gelirdi. Taşra kasaba ve şehirlerinde de, evlerde düzenlenen toplantılarından başka, kahvehanelerde aşıklar çalıp söylerlerdi. Ramazan ayı boyunca kahvehane toplantılarında aşıklar saz ve türkü fasıllarından başka çoğu kez birkaç gece süren halk hikâyeleri anlatırlardı.

image0052.jpg

Paylaş:

Yorumlar

“14) MİLLİ VE DİNİ BAYRAMLARIMIZ” yazisina 512 Yorum yapilmis

 1. Metin YILMAZ yorum tarihi 4 Aralık, 2007 02:42

  Ramazan Bayramının “şeker bayramı” olarak ifade edilmesi çok yanlış! O zaman Kurban bayramına da “et bayramı mı” diyeceğiz?
  Sayfaya 11 ayın sultanı Ramazanın manevi finali olan Ramazan Bayramını temsilen “mahyalı bir cami resmi” koyarsanız daha güzel durur diye düşünüyorum…

 2. ilayda sadi yorum tarihi 11 Aralık, 2007 12:45

  çok beğendim ama mükemmel diyemiyorum biraz daha iyi olabilir.

 3. m yorum tarihi 18 Aralık, 2007 15:10

  bence çok güzel olmuş benden bukadar

 4. melisa yorum tarihi 18 Aralık, 2007 15:11

  mis

 5. leyla yorum tarihi 19 Mart, 2008 17:59

  dini bayramlar

 6. leyla yorum tarihi 19 Mart, 2008 18:00

  neden acaba

 7. ayşe yaren demir yorum tarihi 9 Nisan, 2008 16:36

  bence yani bana göre piyeslerle ilgili çalışmalarda koysaydınız.herkes diyecek ki ne alaka sı var.ama bizim piyesimiz için neyse resimler daha iyi olabilirdi bye

 8. ayşe yaren demir yorum tarihi 9 Nisan, 2008 16:37

  daha iyi resim olabilirdi

 9. beyza yorum tarihi 17 Nisan, 2008 22:10

  güzelllll!!!!!!!!!!!1

 10. sinem yürümez yorum tarihi 29 Nisan, 2008 18:59

  bence çok güzel olmuş ama resimler daha iyi olabilirdi

 11. sinem yürümez yorum tarihi 29 Nisan, 2008 19:00

  ama milli bayram daha güzel 10 numara

 12. karşıyakalı yorum tarihi 30 Nisan, 2008 17:11

  metin yılmaz kardeş bu deyimler çok yanlış diyosun n demeliyiz asırlık gelenegi sen mi..! değiştirceksin aga… bu arada sayfa güzel olmuş

 13. arzusezer yorum tarihi 11 Mayıs, 2008 22:37

  hepsi çok güzel resimlerde süpeer

 14. esra öztürk yorum tarihi 12 Mayıs, 2008 19:58

  bence güxel anlarılmış ama bende metin arkadaşımızın dediğine katılıyorum ramazan bayramına şeker bayramı denilmesi çookk yanlış bir davranış!!!!

 15. esra öztürk yorum tarihi 12 Mayıs, 2008 20:00

  şekerlere bayıldım varsa versenize…

 16. sevide karaaslan yorum tarihi 14 Mayıs, 2008 21:15

  ya niye dini bayramlar mili bayramlar gibi sıralanmamış ödevimi yapamadım

 17. su hayat yorum tarihi 17 Mayıs, 2008 12:48

  çok güzel

 18. su hayat yorum tarihi 17 Mayıs, 2008 12:48

  bende
  katılıyorum

 19. ezgi balkan yorum tarihi 4 Ekim, 2008 18:53

  ben 11 yaşındayım henüz ama bayramlarla ilgili bir ödevim var bir türlü bulamıyorum bilgisayar kursuna gidiyorum bilgisayar kullanmayı çok iyi bildiğim halde bu ödevi bulamadım bana yardımıcı olurmusunuz işte ödevim bulursanız yazarmısınız…
  geçmişteki kutlanan bayramlar ile günümüzde kutlanan bayramları karşılaştırınız yardımcı olursanız sevinirim bye…..

 20. beyza nur erdem yorum tarihi 5 Ekim, 2008 16:29

  sevgili ezgi abla ben 10 yaşındayım ve sana yardımcı olacağım . internetten eski bayramlar yaz
  bak sonra şimdiki bayramlar yazıp bak ve bir yere not et işin kolay

 21. beyza nur erdem yorum tarihi 5 Ekim, 2008 16:30

  pardon bir yere not et me istediğini yap

 22. aysun kılıç yorum tarihi 9 Ekim, 2008 14:43

  çokkkkkkkkkkkkkkkk sagolsun.işime yaradı.gelmiş gelecek bayramınız kutlu olsun

 23. sevgi çakmak yorum tarihi 13 Ekim, 2008 18:45

  seni çok seviyorum birtanem

 24. açelya soy yorum tarihi 13 Ekim, 2008 19:52

  milli bayramlar süper ama dini bayramlardan hiç bişi anlamadım.dini bayramları da milli bayramlar gibi başlıklı (başlık koyarak) açıklasaydınız daha güzel ve anlamlı olurdu…

 25. açelya yorum tarihi 15 Ekim, 2008 16:14

  bence çok güzek olmuş
  başka bişey demiyeceğimm

 26. volkan kargin yorum tarihi 19 Ekim, 2008 22:15

  aslida ben bu sayfaya sans eseri girdim. ben buraya ödevimi yani arastirma projr icin girdim ve cok begendim — mili bayramlar bölümünü cok begendim ama dini bayramlar bolümü cok karisikti ve begen medi …………………..
  …………..
  ………….
  not:eger dini bayramlar bölümünü mili bayranlar gibi bölüm-bölüm yapsaydiniz daha iyi olurdu……….

  siteyi yapanlara tesekkürler — msn adreim [email protected]————……………..
  ………

 27. rüya yorum tarihi 20 Ekim, 2008 21:44

  BENC ÇOK GÜZEL OLMUŞ AMA DİNİ BAYRAMLARDA MİLİ BAYRAMLARDA OLABİLİRDİ O SAHTEMİ GERÇEKMİ

 28. batuhan yıldız yorum tarihi 22 Ekim, 2008 20:37

  Ya Milli bayramları veriyolarda niye Dini bayramları vermiyolar? cevabın en kısa sürede ulaşmasını istiyorum iyi günler!!!!!!!!!!!!

 29. beyza berdan yorum tarihi 24 Ekim, 2008 10:02

  harika bir şey ödevlerime yardımcı oldu

 30. TUBA KESKİNOĞLU yorum tarihi 26 Ekim, 2008 00:00

  BİRAZ DAHA BİGİ VERSENİZZE DAHA İYİ OLURDU CNM

 31. CEMRE ÖZTÜRK yorum tarihi 27 Ekim, 2008 20:34

  idare eder. çünkü çok uzun

 32. sena yorum tarihi 28 Ekim, 2008 15:19

  bencede ramazan bayramının şeker bayramı olarak ifade edilmesi hiç hoş değil adı üzerinde ramazan bayramı 11 ayın sultanı bencede ozaman kurban bayramınada et bayramı denilsin yani bence o çok yanlış

 33. asiye akyıl yorum tarihi 30 Ekim, 2008 18:20

  bence çok güzel bir site kurmuşunuz. çok teşekkür ederim.ödevimi yaptım.

 34. asiye akyıl yorum tarihi 30 Ekim, 2008 18:21

  bu site çok güzel.milli ve dini bayramlarınız kutlu olsun

 35. sena yorum tarihi 30 Ekim, 2008 18:23

  çookk güzell olmuuş arkkidiiiiişlar herrkese tavvsiyee

 36. gizem yağız yorum tarihi 30 Ekim, 2008 23:05

  ÇOK TEŞEKKÜRLERRRR YARDIMCI OLDUNUZ

 37. erdem yorum tarihi 31 Ekim, 2008 22:30

  metin abi o yazdıgın çok yanlış birşey on ları daha dedelerimizden kalma bir isim sen ama onunla daga geçiyorsun

 38. erdem yorum tarihi 31 Ekim, 2008 22:32

  slm büyük abilerim sisin 29 cumhuriyet günü

 39. erenciyim yorum tarihi 1 Kasım, 2008 16:15

  güzel ama dini bayram ve milli bayram ile ilgili yazı istiyorum birlikte yani… off neyse idare etcem atcem artık

 40. cansu demirci yorum tarihi 3 Kasım, 2008 14:29

  işime yaradı güzel olmuş teşekkür ederim bu site güzel ve ötesi bunlar iltifat diil

 41. cemre yorum tarihi 3 Kasım, 2008 14:33

  slm nbr site güzel ama çirkin

 42. CEREN yorum tarihi 3 Kasım, 2008 14:59

  SİTEN ÇOK GERESİNİM İSTEYEN BİR SİTE MİLLİ BAYRAMLAR ÇOK GÜZEL YANLIZ DİNİ BAYRAMLARIDA MİLLİ BAYRAMLAR GİBİ AYRI VE ANLAMLI YAZMALISIN YİNEDE SİTEN ÇOK GÜZEL DOĞRUSU BEN BEĞENDİM BAY

 43. zülfücan gök yorum tarihi 3 Kasım, 2008 19:04

  çok iğrenç bir site çünkü yazdırmıyor

 44. ???? yorum tarihi 4 Kasım, 2008 21:28

  yazıcın varmı senin???TEŞEŞEKKÜRLLLLLLE!!!DAHA İŞİMİ GÖRMEDİ AMA…

 45. baatuhan akar yorum tarihi 5 Kasım, 2008 12:11

  çooooookkkkkkkkk güzel

 46. mert yorum tarihi 6 Kasım, 2008 17:54

  abi idare eder bi site yaa

 47. ???? yorum tarihi 6 Kasım, 2008 20:15

  GÜZEL SİTE KÖTÜ BİR YANI YOKK

 48. doğa yılmaz yorum tarihi 6 Kasım, 2008 20:38

  bence biraz gısa olmuş ben olsam daha çok şey yazarım hiç beyenmedim biraz daha yazarsanız güzel olur

 49. eyüp yalçınkaya yorum tarihi 8 Kasım, 2008 11:10

  çok güzel bir site bence

 50. eren demirpolat yorum tarihi 10 Kasım, 2008 20:02

  mis gibi çok güzel

 51. esranur tombaş yorum tarihi 11 Kasım, 2008 22:19

  çok işime yaradı.*.*.*.*.**.*.*.*.*.**.*.*

 52. ahmet taş yorum tarihi 12 Kasım, 2008 12:29

  işimi yaradı idare eder

 53. taha şen yorum tarihi 13 Kasım, 2008 17:36

  süper olmuş

 54. sinem çiçek yorum tarihi 19 Kasım, 2008 15:25

  tamam şimdi üzülürsünüz aman beğen dim işte hadi yeter şu yorum gönderenler hiç zevkiniz yok mu allah aşkına hdi hepinize by

 55. tuğşah gülerdi yorum tarihi 23 Kasım, 2008 19:45

  süperr hatta harika harika

 56. melis yorum tarihi 27 Kasım, 2008 17:52

  güsel site ama dini bayramlar karışık olduğu için aççıkçası fazla beğenmedim hadi herkese byby

 57. esra kovan aslan yorum tarihi 1 Aralık, 2008 20:32

  bu adamlar ve çocuklar yararlanabilir

 58. SİVRİSİNEK yorum tarihi 1 Aralık, 2008 23:52

  çokgüzel şeyler ama karışık bıraz

 59. ATAKAN yorum tarihi 2 Aralık, 2008 19:04

  güzel bilgler var bu sitede tercih ederim hatta sık kullanılanlarıma bile ekledim

 60. öykü çilsal yorum tarihi 2 Aralık, 2008 21:13

  daha iyi olabilkrdi amaiyi

 61. öykü çilsal yorum tarihi 2 Aralık, 2008 21:13

  bu sitweyi sedim performans ödevime işe yaradıı

 62. yusuf lakı yorum tarihi 11 Aralık, 2008 19:46

  SÜPER FUUL

 63. seyda nur ünlü yorum tarihi 11 Aralık, 2008 23:53

  site güzel ama biraz güsel

 64. ramazan yorum tarihi 12 Aralık, 2008 19:56

  güzel bunları yapanın elinden öpüyorum cok işime yaradı 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

 65. gaye selen yorum tarihi 13 Aralık, 2008 13:30

  güzel olmuş ama tek tek olmasaydı daha güzel olurdu ben tek tek yazamam

 66. berfin özcan yorum tarihi 13 Aralık, 2008 20:51

  bence süper bi sitedir

 67. büşra söylemz yorum tarihi 14 Aralık, 2008 19:56

  yarın sınavım var çok işime yaradı

 68. büşra söylemz yorum tarihi 14 Aralık, 2008 19:57

  süppper

 69. hüsna selim yorum tarihi 15 Aralık, 2008 16:21

  milli bayramlar güzel ama dini bayramlar ramazan kutrban diye ayrılsaydı daha iyi olurdu…!!

 70. hüsna selim yorum tarihi 15 Aralık, 2008 17:00

  cok yaradı öğretmenime teşekkür ederim bu konudan cok yararlandım herkeze teşekkür ederim

 71. muhammet bıçakcı yorum tarihi 15 Aralık, 2008 17:01

  cok yaradı öğretmenime teşekkür ederim bu konudan cok yararlandım herkeze teşekkür ederim

 72. aleyna havva eser yorum tarihi 16 Aralık, 2008 19:23

  dini bayramları ayırmışlar:D

 73. nazli demirel yorum tarihi 17 Aralık, 2008 20:34

  bence cok güzel olmus ama pekte çok deyil dahada güzel ve önemsiyerek olsaydı daha güzel ve begenilecek şekilde olsaydı daha iyi olurdu

 74. emre çiçek yorum tarihi 18 Aralık, 2008 19:36

  çok saolun ödevimi buldum:D 😀 😀 😀 😀

 75. ayşe öztürkay yorum tarihi 18 Aralık, 2008 22:42

  çok güzel

 76. ayşe öztürkay yorum tarihi 18 Aralık, 2008 22:43

  teşekkürler

 77. oğulcan tüt yorum tarihi 5 Ocak, 2009 15:48

  yeterli bilgiyi burda buldum cok teşkkürler

 78. kerem aydaş yorum tarihi 7 Ocak, 2009 11:24

  kutluyorum teşekkür ederim ellerine sağlık

 79. SEDA yorum tarihi 28 Ocak, 2009 20:35

  metin yılmaz arkadaşımızın ilk yazdığı yazıyı onaylıyorum

 80. esra yorum tarihi 2 Şubat, 2009 15:07

  bana yardım edin lütfen çok lazım

 81. duygu koç yorum tarihi 8 Şubat, 2009 11:52

  güzelllllllllllll ancak daha fazla bilgi sunulmalıdır ramazan bayramını daha anlamlı gösterebilirsiniz

 82. sezen yılmaz yorum tarihi 11 Şubat, 2009 17:33

  çok güzel aradığım herşey var

 83. beyza kürekli yorum tarihi 16 Şubat, 2009 16:18

  ya çok uzun bnce bazıları ama bazılarınıda beğendin dün ödevime yardımcı oldun sağol site:D:D

 84. yusuf toruç yorum tarihi 19 Şubat, 2009 12:03

  çok güzel ödevimi yapa bildim 😀 😀

 85. emin yorum tarihi 22 Şubat, 2009 14:45

  çook
  güzel
  (a)

 86. emin yorum tarihi 22 Şubat, 2009 14:47

  mis gibi

 87. ebubekir oflu yorum tarihi 28 Şubat, 2009 16:46

  bu yazılar çok güzel ve ben ayrıca dini bayramlarımızı çok severim sizinde ellerinizden öperim

 88. melisa akkapulu yorum tarihi 16 Mart, 2009 19:16

  en güzel yazıyı buldum size teşekkür ederm eksi alacaktım şeker yameği çok severm

 89. güler maden yorum tarihi 22 Mart, 2009 14:40

  bu siteye girdim ve aradigimi buldum çok mutluyum sizlere tesekkürler

 90. fatmanur seymen yorum tarihi 23 Mart, 2009 20:11

  şekerler süüper

 91. mert mercan yorum tarihi 31 Mart, 2009 20:44

  çok ama çooooooooooooooookkkkkkkkkkk güzel,

 92. ışıl karaca yorum tarihi 4 Nisan, 2009 18:44

  metin yılmaz kültürel bir isimdir bu “ŞEKER BAYRAMI” eğer senin de adının kültürel isim olarak değiştirelim RAMAZAN BAYRAMI DA DENİR ŞEKER BAYRAMI DA DENİR şimdi sus konuşma polise verrim seni ama saol bu siteyi yapan ve bunları yazan arkedeş çok güzel olmuş proje ödevi için aramıştım istediğimi buldum ellerine sağlık

 93. nilşah yorum tarihi 6 Nisan, 2009 19:04

  ödevim başarıyla bitti çokteşekkürler:)

 94. fatmanur desendir yorum tarihi 9 Nisan, 2009 19:47

  dini bayramları teker teker yazılmalı o kadar uzun olmamalı

 95. melisa yorum tarihi 11 Nisan, 2009 14:22

  ödevim için çok yardımcı oldunuz teşekkür

 96. idil arıkan yorum tarihi 12 Nisan, 2009 14:02

  ödevim başarıyla bitti

 97. eylül kılınçkaya yorum tarihi 14 Nisan, 2009 14:02

  bence cok güzel olmuş hele sekerler cok taatli ödevim için cok yardımcı oldunuz tenks

 98. sara yorum tarihi 14 Nisan, 2009 17:33

  çokk ama çook güzel olmuş

 99. meletm üzel yorum tarihi 16 Nisan, 2009 16:46

  evet çok güzel olmuş çook beyendim 😀

 100. meletm üzel yorum tarihi 16 Nisan, 2009 16:47

  oley 23 NİSANA 6 gün kaldı D:

 101. dilan lök yorum tarihi 16 Nisan, 2009 20:58

  ben bu bilgilere bayıldım butun arkadaşlarımın okumasını isderim

 102. dilan lök yorum tarihi 16 Nisan, 2009 20:59

  çok sevdim bunları

 103. ufukgül yorum tarihi 16 Nisan, 2009 21:09

  bence bu site süper ve süper olacak bu siteyi yapan her kimse cok şanslı biri ve bu siteyi yapan com bilgili bir adam veya bir cocuk her neyse kız erkek fark etmez herşe atatürk icin can bizim icin busite cok başarılı bıravo ilerde bir numara site olacağından eminim iyi para kazana cağındanda eminim herkezin bu siteye bakmasını öneririm bıravo bu siteyi yapana bıravo alkışı hak ediyor bu site

 104. ufukgül yorum tarihi 16 Nisan, 2009 21:09

  yaşa buu site

 105. nalan kaın yorum tarihi 16 Nisan, 2009 21:20

  tamamen metine katılıyorum

 106. irem kaya yorum tarihi 16 Nisan, 2009 22:06

  slm bu site çokk süperrr

 107. NAZLI TURAN yorum tarihi 17 Nisan, 2009 10:36

  s]per olmu; te;;ek]rler yapanlara ben nazli
  bakti[im en g]zel sayfa buydu bence tab’ ben’m s’tem daha g]zel orasi ayri b’;ey/

 108. çağla şimşek yorum tarihi 19 Nisan, 2009 11:32

  bence süper olmuş saolun ödevimden 100 aldım tşk

 109. nesibe ay yorum tarihi 21 Nisan, 2009 22:27

  ben ce o kadarda güzel olmamış ve ama yinede güzel olmuş :)):)):) s:)a:)o:(l:)u:)n:)( saollon)

 110. nesibe ay yorum tarihi 21 Nisan, 2009 22:28

  tşkler saolun:D

 111. başak yılmaz yorum tarihi 21 Nisan, 2009 23:51

  mükemmel yazılar çok beyendim hatta yazıcıdan çıkartıp öğretmenime hediye ettim yazılara bayıldım mükemmell
  her bilgisayarı açtığımda okuyorum mütişşş

 112. eylem balta yorum tarihi 21 Nisan, 2009 23:54

  ya bunları kim yazdııı süperrr bayıldım kopyalıyıp tüm arkadaşlarıma gönderiyorum süper yaaaa :D:D:D:D:D:D:D:D

 113. beyzanur yorum tarihi 22 Nisan, 2009 00:05

  bnm işme çk yradılr tşk :):):):):):):):

 114. Mert dağlı yorum tarihi 24 Nisan, 2009 11:07

  çok işime yaramadı başlıkları keşke büyük harflerle yazsaydınız daha belli olurduu!!!

 115. ezgim culha yorum tarihi 25 Nisan, 2009 12:22

  ÇoK SüPeR OlMuŞ SAolUn VArOlUn

 116. TaNjU FıRaT yorum tarihi 26 Nisan, 2009 17:55

  Bence çok güzel olmuş…

 117. dracula yorum tarihi 28 Nisan, 2009 16:40

  fazla işime yaramadı ama yapanların eline sağlık

 118. nail sandıkçı yorum tarihi 28 Nisan, 2009 20:50

  olmasına guzel olmuşta yazması sor 🙂

 119. nail sandıkçı yorum tarihi 28 Nisan, 2009 21:09

  bide kopyala olsa ne guzel olurdu (q)

 120. zeynep irem kesler yorum tarihi 30 Nisan, 2009 10:51

  çok güzel çok beğendim

 121. ceren taş yorum tarihi 30 Nisan, 2009 17:00

  çok güzel bir site bıravo size çok bilgili ve çocukların yararlana bileceği bir site hoşçakal

 122. merih yüce yorum tarihi 2 Mayıs, 2009 20:14

  çok çokiyi bence diyer arkadaşların ödevi ögretmeleri beyenmiş bu siteye helal olsun

 123. atakan ağkaya yorum tarihi 3 Mayıs, 2009 10:28

  süper

 124. beyza yakşi yorum tarihi 4 Mayıs, 2009 21:03

  bu site çok güzel teşukkürler ödevim için başka site yoktu ama buraya tıklayınca bir başka ödevler konusu öıktı böyle site görmedim ödevim için çok yardımcı oldu teşekkürler bir gün elbet bu bayeramlarımızın geşceği için kutluyorum

 125. beyza yakşi yorum tarihi 4 Mayıs, 2009 21:04

  bu siteyi beğendim ödevim için yardımcı oldu teşekkürler

 126. Mehmet Ali Özçelik yorum tarihi 4 Mayıs, 2009 21:31

  Daha okumadım ama güzel olduğundan eminim.Fakat yazılar çok uzun.Daha kısa olsaydı daha da güzel olurdu.

 127. furkan güneş yorum tarihi 7 Mayıs, 2009 20:47

  çoooksaolsun ödevimi buldum

 128. sinem altay yorum tarihi 11 Mayıs, 2009 15:42

  benim performans ve proje ödevime yaradı resimleme ayrıca çok güzeldi bu milli ve dini bayramların öneminii çok beğendim

 129. sinem altay yorum tarihi 11 Mayıs, 2009 15:45

  hazırlayanlara çok ama çok teşekkür ederim

 130. murat boyraz yorum tarihi 11 Mayıs, 2009 21:34

  çokk güzeldi teşekkür ederim AMA RAMAZAN BAYRAMINA ŞEKER BAYRAMI DENMESİ YANLIŞ

 131. başak yılmaz yorum tarihi 15 Mayıs, 2009 21:17

  iyi yazılar çok beyendim

 132. başak yılmaz yorum tarihi 15 Mayıs, 2009 21:18

  oley okulda okudum alkışladılar sağolunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 133. onur yazıcı yorum tarihi 20 Mayıs, 2009 22:42

  arkadaşlar süper bir yazı lar teşşekkür ederim bana lazım oolmayanlar bil burada var.Bide siteme bekerlim http://www.oyunburda2.tr.gg lütfen giriniz üyelikler tekrar başlıcak

 134. ankebut yorum tarihi 22 Mayıs, 2009 10:52

  bu yazılar bana çok lazım oldu çok teşekkür ederim

 135. ALİ KARATEKE yorum tarihi 25 Mayıs, 2009 15:15

  güzel beğendim aferin veriyorum bide yıldız bravo 5
  pekiyi

 136. taha akbaş yorum tarihi 12 Ekim, 2009 15:07

  site güzlmiş ödev önemliydi hepsi bi arada var

 137. dilara (lara) eken yorum tarihi 27 Ekim, 2009 22:33

  ben bu siteyi sevdim hem ödev yapınca hep yorum yazcam

 138. nisanur yorum tarihi 29 Ekim, 2009 14:54

  güzel ama birazdahagüzel oasaymiş mükemel diyecektim.Ama saçma değil güzel.

 139. güneş utku yorum tarihi 31 Ekim, 2009 18:21

  güzel olmuş. ödev veya araştırma yaparken işe iyi yarıyor

 140. cero yorum tarihi 2 Kasım, 2009 16:56

  iyi ama daha da iyi olabilir

 141. duhan berka yorum tarihi 2 Kasım, 2009 19:36

  bu şey süper bütün yerde aradım ama en sonunda burda buldum birde iyi ki ne den kurulduğu da yazılmış ödevim öyle idi

 142. şeyma yorum tarihi 10 Kasım, 2009 22:58

  Ben aslıda bayramları değilde bayramlarda elle yapılan baklava vepasta türlerini çok seviyormmmmmmmmmmmmm

 143. ADMIN yorum tarihi 11 Kasım, 2009 16:59

  bundan bayramları seviyorum

 144. aysun akın yorum tarihi 11 Kasım, 2009 22:52

  ben bu siteyi begendim

 145. ujaman yorum tarihi 12 Kasım, 2009 10:00

  bu sitede benım ödevim var

 146. nursen dağıtan yorum tarihi 14 Kasım, 2009 20:06

  23 ve29 ekim cumhuriyet bayrami

  cok guzel nbbaybay

 147. ahmet yorum tarihi 18 Kasım, 2009 20:26

  lan bu site çok güzel şekerde jelibon var.

 148. sinem yorum tarihi 19 Kasım, 2009 19:38

  süpeeerrr!!!

 149. zeynp dural yorum tarihi 22 Kasım, 2009 18:34

  ben 1 sayfa yazdım çok güzel şeyler yazıyor

 150. TARKAN SANDAL yorum tarihi 23 Kasım, 2009 17:53

  ÖDEVİM İÇİN YARDIMCI OLDUN TEŞEKKÜRLER

 151. TARKAN SANDAL yorum tarihi 23 Kasım, 2009 17:53

  ödevim vardı bedavadan yaptım oh beeeeeeeeeeee

 152. orhan orhan yorum tarihi 25 Kasım, 2009 23:04

  ramazan bayramı dini bir bayram olduğuna göre dini ismi kullanılmalı.herşey yerinde güzeldir arkadaşlar.

 153. hasret yorum tarihi 1 Aralık, 2009 22:47

  bence çok güzel ama daha güzel resimler koyabilirdiniz

 154. selo kaya yorum tarihi 2 Aralık, 2009 11:17

  ya hepsi güzelmiş ama çocokların dersi oldugunda hangisini yazacaklar.

 155. gamze çelik yorum tarihi 5 Aralık, 2009 18:28

  ben çok beğendim hele resimlei çok güzeldi valla…………….:):):):)

 156. NUBAHAR GÜRBÜZ yorum tarihi 7 Aralık, 2009 22:32

  ÇOK GÜZEL OLMUŞ MUHTEŞEM BUNDAN İYİSİ OLAMAZ MUHTEŞEM……………… 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 :):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(::(:(:(:(:(:):):):):):):):):):):):):):):):)(:(:(:(:(:(:(:(:(:(

 157. cerennn yorum tarihi 9 Aralık, 2009 19:53

  :)=):) site güzel hoca ödevimi çoook beğendiii

 158. Memocan yorum tarihi 10 Aralık, 2009 18:05

  Site Güzel.

 159. ahsen nisa aykut yorum tarihi 13 Aralık, 2009 17:11

  hoca ödevimi çok bbeğendi la süpermiş bu site

 160. burak yorum tarihi 13 Aralık, 2009 17:27

  çocuklar şeker bayramı olarak söyler

 161. serkan buzkuş yorum tarihi 15 Aralık, 2009 19:17

  super bu site herkese tavsiye ederim millet

 162. Merve Demircan yorum tarihi 15 Aralık, 2009 19:33

  Bu sire süper yeterince güzel ödevimi arştırırken aşka yerlerde ulamadım ama urda daha kolay uldum herşeyi açık açık yazmışlar bence millive dini bayramlarımızı yeterince çok ama çok seviyoruz özellikle atamız yada atalarımız bize bu milli ve dini bayramları bıraktığı için bence mutluluk duymalıyız………….. SİZLERİ SEVİYORUMMMMMMMMMMMMMM.

 163. tugçeeenur ayyıldız yorum tarihi 18 Aralık, 2009 17:14

  bence gzl br site olmus yapanın ellerine sağlık ödevimi burda buldum—___@@@

 164. melda karataş yorum tarihi 21 Aralık, 2009 14:00

  bence gerçektende bunların hepsi güzel ve ben bunları çok güzel buldum …

 165. berkay afsar yorum tarihi 21 Aralık, 2009 23:21

  cog güzel karnede 5 aldım

 166. ömer faruk imal yorum tarihi 23 Aralık, 2009 19:39

  bu şeyler gerçekten çok güzel olmuş sizinle gurur duyuyorum

 167. semra şen yorum tarihi 27 Aralık, 2009 10:21

  bnce çok güzel olmuş

 168. cerennn yorum tarihi 1 Ocak, 2010 11:55

  gzell:):):):)

 169. idris yorum tarihi 3 Ocak, 2010 20:44

  bence bu site çok güzel

 170. anyela yorum tarihi 3 Ocak, 2010 21:16

  bna göre güzel kötü bi yanı yok ama başkalarına göre nasıl onu bilemem

 171. ahmet sezer yorum tarihi 6 Ocak, 2010 18:22

  Bu Bayramlar hayata Sevinç katar.
  Sayın MetinYılmaz ın Dediği Gibi Bayramlar Böyle Hitap Edilmemelidir…
  Hürriyet gazetesi yazarı:Ahmet Sezer

 172. ece çırpan yorum tarihi 15 Ocak, 2010 20:45

  bence çok güzel olmuş

 173. eda erdoğan yorum tarihi 16 Ocak, 2010 11:46

  ay koç çok yakışıklı ymış onu bana veriiiiin
  😀

 174. büşra yorum tarihi 16 Ocak, 2010 13:40

  ödevimi buldum çok yardımcı oldunuz tşk ederim

 175. furkan yabaş yorum tarihi 23 Ocak, 2010 23:47

  odewmıı buldumm yha teskur edrım bulamassam olmazdıı xD

 176. Fatmanur YAYLA yorum tarihi 4 Şubat, 2010 12:39

  TEŞEKÜRLER ÇOK İŞİME YARADI

 177. hasan yücel yorum tarihi 9 Şubat, 2010 20:34

  çok güzel bi site

 178. ceren yorum tarihi 14 Şubat, 2010 21:49

  çoooooook güzel ollllllllllmuş

 179. melek aksoy yorum tarihi 15 Şubat, 2010 18:52

  bence her bayram güzeldir:)hepsinde şeker toplanıyor:D

 180. aslı yorum tarihi 16 Şubat, 2010 21:05

  çok güzel din ödevimi yaptım

 181. bombini yorum tarihi 23 Şubat, 2010 20:30

  süpermişşş yaaa!! 🙂 😀

 182. emine ceylan yorum tarihi 26 Şubat, 2010 10:12

  çok güzel olmuş elinize sağlık

 183. büşra er yorum tarihi 27 Şubat, 2010 22:13

  🙂 çok iiyi işime yaradı ödevim konusunda

 184. damla yorum tarihi 2 Mart, 2010 13:39

  Bunları kim yaptıysa ellerinden öpüyorum çok güzel

 185. seda yılmaz yorum tarihi 2 Mart, 2010 21:03

  😀 😀 qim yaptıysa allah razı olsun din qültürü öğretmeni beni qeseceqti yoqsa

 186. yunus sarı yorum tarihi 9 Mart, 2010 17:31

  sagol abi allah razı olsun çok güzel yazmısın

 187. selinay dağdönderen yorum tarihi 10 Mart, 2010 19:40

  işime çok yaradı teşekkürler:)

 188. aslınur kılıkbiçen yorum tarihi 12 Mart, 2010 20:21

  gerçekten güzel olmuş

 189. Bendegül Acar yorum tarihi 14 Mart, 2010 21:02

  ödevimi yaptım ve 100 aldım.ayrıca çok güzel:)))

 190. serdem kaha yorum tarihi 15 Mart, 2010 14:38

  ÇoK gÜzEk BiRsİtE KöTü dEĞİl YrIc bİlGiLeNdİrİyOR b,İzi

 191. ece gülen yorum tarihi 16 Mart, 2010 20:02

  çok güzel ama keşke biraz daha bilgi koysaydınız ama yinede tebrik ederim çok güzel olmuş.Eksik olmuş ama bir şey olmaz

 192. kevser yorum tarihi 17 Mart, 2010 15:51

  çok güzel yaaaa bayıldım müthiş:):)

 193. kevser yorum tarihi 17 Mart, 2010 15:53

  din ödevii yaptım öğretmen bayıldır, valla

 194. maraz ali yorum tarihi 19 Mart, 2010 20:31

  ya ben beğendim dorusu

 195. nida hava yorum tarihi 20 Mart, 2010 18:50

  çok güzel süper bravo afarin güle güle

 196. siteyi yapan kişi yorum tarihi 21 Mart, 2010 09:42

  sizden de Allah razı olsunn

 197. sedef yorum tarihi 23 Mart, 2010 19:05

  çok güzel

 198. büşra altun yorum tarihi 23 Mart, 2010 19:09

  sizden 100 bin kere razı olsun

 199. jeff hardy yorum tarihi 23 Mart, 2010 21:44

  gratn jetqı felde ıhjuku

 200. onur kisbet yorum tarihi 24 Mart, 2010 21:08

  dini bayram eksik olmuş 23 nisan bayramınız bütün çocuklara kutlu olsun

 201. kmşşşşşşşşş yorum tarihi 25 Mart, 2010 19:19

  çok güzel

 202. yok yorum tarihi 25 Mart, 2010 20:20

  güzel olmuş

 203. ali sönmez yorum tarihi 27 Mart, 2010 14:27

  bence dinimiz açısından çok önemli yani diğer siteler gibi abuk subuk şeyler yazılmıyor

 204. berfin kolcu yorum tarihi 28 Mart, 2010 14:04

  bence milli ve dini bayramlarımız çok önemli.Herkez bu bayramların önemini mutlaka anlamalıdır. berfin kolcu şu an performans yapıyorum hadi eyvallah

 205. özlem uğur yorum tarihi 28 Mart, 2010 19:43

  çk güzel

 206. ipek karakabak yorum tarihi 28 Mart, 2010 20:45

  bence bu site çok güzel olmuş

 207. Osman Usta yorum tarihi 29 Mart, 2010 15:22

  ilk yoruma katılıyorum

 208. tuba polar yorum tarihi 29 Mart, 2010 17:37

  artı aldım braco misssss

 209. talha yorum tarihi 29 Mart, 2010 18:12

  benim istediğim şeyler var güzel bir site

 210. burcu sezen yorum tarihi 30 Mart, 2010 21:27

  keşke 100 aLsam din kültürü ve ahLak biLgisinden keşkeeeeeeeeeeeeeeeeeee….

 211. £rman yıLmaz yorum tarihi 30 Mart, 2010 21:52

  La abicim az kısa yazsaydın günahmı oLurdu yaw!!!

 212. aleyna yorum tarihi 31 Mart, 2010 19:05

  benceeeeeeeeeee çooooooooook güzel

 213. ceren aksoy yorum tarihi 1 Nisan, 2010 21:59

  ya iki saat yaz yaz bitmio valla erman sana katılıyorum bu ne yaaa az kısa yazın yaaa.!!:)

 214. es ayyy yorum tarihi 5 Nisan, 2010 16:06

  süper işime çok yaradı ellerinizden öperdim ama hastalık kaparım belkide elleriniz kirli olabilir… 🙂 🙂 🙂

 215. es ayyy yorum tarihi 5 Nisan, 2010 16:13

  özürdilerim:( şaka bir yana süper olmuş performans ödevime çok yaradı. 🙂

 216. dilara kalkan yorum tarihi 5 Nisan, 2010 18:49

  bn ce çok güzel hatttağa (1 NUMRA)

 217. yamur akar yorum tarihi 6 Nisan, 2010 18:20

  çok güzel olmuş din hazırlık sorularıma çok ise yaradı böyle güzel şeyler yazılması ve uraşılması çk iyi

 218. merve kirişler yorum tarihi 7 Nisan, 2010 16:03

  tşkler gelmiş geçmiş bayramlarınızı kutlarım

 219. papatya yorum tarihi 8 Nisan, 2010 14:39

  ğüzelll

 220. hilal demirci yorum tarihi 8 Nisan, 2010 15:43

  herkesin geçmiş bayramını kutlarım 🙂

 221. EsMeR ßoMßa yorum tarihi 8 Nisan, 2010 16:05

  Çookk TşkLEr…(: Bu SiTeYİ YaPanLar 🙂

 222. sefa yılmaz yorum tarihi 8 Nisan, 2010 18:13

  selm benim adım sefa

 223. simge yorum tarihi 8 Nisan, 2010 20:28

  gussel olmuss ama dini bayramların adını vermemiş.. ama olsun emeğe saygı…dimi?…

 224. meleke nida son yorum tarihi 10 Nisan, 2010 14:41

  güzel site benccccccceeee

 225. cansu yorum tarihi 10 Nisan, 2010 16:22

  güzel bir site olmuş bende şuan ödevimi yapıyorum ödevleri olan kişiler için iyi olmuş

 226. zübeyde yorum tarihi 10 Nisan, 2010 18:50

  güzel ama çok bazıları çok kısa. genede başarılı. bizim site uzun ve düzenli.

 227. dilan tütel yorum tarihi 11 Nisan, 2010 16:18

  çok güzel ama bazıları çok kısa uzatsalar daha iyi olur ama gerçekten başarılımilli dini bayramlarımızı öğrenmek gerçekten çok güzel…

 228. cansu koç 146 5-b yorum tarihi 12 Nisan, 2010 15:41

  ne desem boş … muhteşem olmuş süpperrrr….:):):):):)

 229. selin sağ yorum tarihi 12 Nisan, 2010 16:17

  ben çok beğendim. ödevimi burdan yapıyorum . çok teşşekkür ederimmm

 230. fiko yorum tarihi 12 Nisan, 2010 17:05

  bu site çok güzel çok işime yaradı ama bazıları çok kısa onu düzeltin lütfen

 231. ãqSi $éyDãNN...!! yorum tarihi 12 Nisan, 2010 18:18

  $€Ni $éwéRm…Séni SéwéNiDé SéwRm.!! Seni bnden Çok SeweNi kuRŞuNa DizéRm..!! 😉 ßénCé Sité SüpéR…!! ßaşaRıLaRıNızıN DéwaMıNı ßéqLéRm.!! (y)

 232. damla ecem akmaz yorum tarihi 12 Nisan, 2010 20:01

  ya hakkatten çok işime yaradı bn 10 yaşındayım ödev vermişlerdi din ödevi çok yardımcı oldunuz tşkrlerrrrrrrrr

 233. Ece HARBELİOĞLUU yorum tarihi 12 Nisan, 2010 22:30

  ya ne zaman kurban ve ramazan:d

 234. Ece HARBELİOĞLUU yorum tarihi 12 Nisan, 2010 22:49

  ;):) 😀 ay süper ödevim vardı da

 235. tuğçe yıldırım yorum tarihi 13 Nisan, 2010 13:43

  bnce güzel olmuş bazı yerler biraz karışık ama olsun genede güzel

 236. kardelen özçalik yorum tarihi 13 Nisan, 2010 20:40

  din ödevim için işime cok yaradı ıyıkı bu steyı bulmuşum

 237. yok yorum tarihi 14 Nisan, 2010 17:07

  dini bayramlarımız sadece bu kadarmı yoksa daha başka varsa söylermisiniz ödevim icin lazımda

 238. selana gomez yorum tarihi 14 Nisan, 2010 18:58

  bencede çok iyi bir şey yiyenime bu tür araştırma ulduğum için çok şanslıyımmmmm

 239. rümö cena yorum tarihi 15 Nisan, 2010 15:51

  bu siteyi çok beğendim gerekli bilgi veriyor

 240. sema bingül yorum tarihi 15 Nisan, 2010 18:03

  ewet bnde beğendim ödevimi yapabiliyorum bu siteden

 241. edip arslan yorum tarihi 15 Nisan, 2010 20:58

  ewet bu site iyiymis arkadaslar bu siteden odewlerınızı yapbalırsınız 😀 =)

 242. hatip yorum tarihi 21 Nisan, 2010 15:36

  cok süper olmuş sizin sayenizde ödevimi yapacagım cokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk sagolunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 243. Esra Nur DEMİRKAYA yorum tarihi 21 Nisan, 2010 18:54

  Öncelikle teşekkür ediyorum.ödevim için gerekliy-
  di.şimdi öğrenmeliyim…

 244. semih demirci yorum tarihi 21 Nisan, 2010 19:26

  mis gibi olmuş bavo siteyee

 245. Esra Tokat yorum tarihi 22 Nisan, 2010 15:25

  supersiniz yaaaaaaaaa saolun ellerinize sağalık iyiki varsınız

 246. akın mutlu yorum tarihi 25 Nisan, 2010 12:38

  süper walla tşk ur ederim

 247. beyza deniz yorum tarihi 26 Nisan, 2010 11:49

  evet güzel ama yetersiz bence daha yazılması gereken çok şey var ama yine de güselll

 248. mine sevinç yorum tarihi 26 Nisan, 2010 18:41

  merhaba iyrenç site değilmiş aferin

 249. dilara yılmaz yorum tarihi 28 Nisan, 2010 20:15

  BENCEDE GÜZEL VE ÇOK DOĞRU

 250. elif sarı yorum tarihi 28 Nisan, 2010 20:38

  bence çok güzel olmuş teşekür ederim ve din ödevime çok yaradı.))))))

 251. buse kaya yorum tarihi 30 Nisan, 2010 12:50

  gerçekten çok güzel sizin sayenizde aradığımı bula bildim çokkkkkkkkk süper resmi ve dini bayramlarımızı çok güzel açıklamışsınız çok teşekkür ederim saolun

 252. buse kaya yorum tarihi 30 Nisan, 2010 12:53

  ben bu siteyi çok beğendim çooook yardımcı olduherkese tşkkkkkk arkadaşlar

 253. dilan sultan yelekin yorum tarihi 1 Mayıs, 2010 16:20

  bence sırf ödev için girilmemeli bu siteye .
  dinimizi öğrenmek içinde girilmeli

 254. bekir daşdemir yorum tarihi 2 Mayıs, 2010 21:56

  bunu yapana cok teşekür ederim

 255. bekir daşdemir yorum tarihi 2 Mayıs, 2010 22:10

  cok güzel bu site

 256. damla kıran yorum tarihi 2 Mayıs, 2010 22:22

  iyi olmuş din ödevime yaradı 🙂

 257. beste yıldız yorum tarihi 3 Mayıs, 2010 20:27

  çok güzel olmuş teşekkür ederim ödevimi en güzel ben yapmış oldum

 258. basri böcek yorum tarihi 3 Mayıs, 2010 21:06

  bu çok güzel

 259. diem idik yorum tarihi 4 Mayıs, 2010 14:59

  ay canım şeker çekti

 260. beril okur yorum tarihi 5 Mayıs, 2010 11:16

  çok güzel bana çok yardımcı oldu teşekkür ederim sağolun

 261. m.Hüseyin ERENGÜÇ yorum tarihi 5 Mayıs, 2010 20:54

  inşallah ingilizce performansıma yarar aksi taktirde ben 95 alamazsam taktiri kaçırıyorum

 262. elif yorum tarihi 6 Mayıs, 2010 07:49

  sayfa yararlı 🙂

 263. elif yorum tarihi 6 Mayıs, 2010 07:51

  kurban bayramına et bayranı denmez o zaman neden ramazan bayramına şeker bayramı derler 🙂 🙂 🙂 🙂

 264. nil kara yorum tarihi 6 Mayıs, 2010 18:09

  ya süpr tam işime yarıyacak bilgiler çok teşekkür ederim.

 265. kıvılcım çetin yorum tarihi 6 Mayıs, 2010 20:14

  ya çok işime yarar ama bilgisayar başında kırk kere okuyamam sınav için koırk kere okuyamam yazıcıdan çıkarcam abim çıkartıyo negüzel yazıcıda çok güzel çalışıyor ama bir türlü ben bilgisayarın başına geçtimmi çalışmıyo ne yapmam gerektiğini bilen varmı lütfen söylesin Allah rızası için ama hemen!!!

 266. merve nur sahin yorum tarihi 9 Mayıs, 2010 16:16

  yha adamlar supırrrrrrrr yapmis ama bişi eksık oda dini baryamlardaki kurban baryamı ile ramazan baryamı bitişik yazı yazılmiş o kötü

 267. tiripkolic gökçe yorum tarihi 11 Mayıs, 2010 20:24

  Ramazan Bayramının “şeker bayramı” olarak ifade edilmesi çok yanlış! O zaman Kurban bayramına da “et bayramı mı” diyeceğiz?
  Sayfaya 11 ayın sultanı Ramazanın manevi finali olan Ramazan Bayramını temsilen “mahyalı bir cami resmi” koyarsanız daha güzel durur diye düşünüyorum…

 268. buse akbalık yorum tarihi 12 Mayıs, 2010 11:46

  bence süper dini bayram daki şekerler cok canımı cektirdi vala

 269. gökhan yorum tarihi 12 Mayıs, 2010 17:34

  çokkkkkk güzel

 270. buseakbalık yorum tarihi 12 Mayıs, 2010 21:47

  kuban bayramına et bayramı dersek kurban bayramında tavuk eti yiyilim ozman daha karlı

 271. buseakbalık yorum tarihi 12 Mayıs, 2010 21:49

  çok tsk din sınavım vardı bu site sayesinde 100 aldım emegi geçen herkese tşk

 272. eda demirtürk yorum tarihi 13 Mayıs, 2010 16:21

  ayhhh teşekkürler din performans ödevi için gerekliydi….. özellikle site sahibine teşekkür ediyorumm !!!!

 273. bünyami tanhan yorum tarihi 16 Mayıs, 2010 22:18

  işte tam aradığım şey bu ne zamandır arıyo

 274. efe yorum tarihi 17 Mayıs, 2010 08:25

  çokkkkkkkkkkkkk güzel teşekür

 275. gizem gedikoğlu yorum tarihi 17 Mayıs, 2010 20:12

  bn bu siteyi çok beğendim ama dini bayramlarıda milli bayramlar gibi daha güzel yazabilirsinizz…

 276. ömer bilgin yorum tarihi 17 Mayıs, 2010 20:23

  yorumları okumaktan odevi yapamadım xD

 277. alperen çılqın yorum tarihi 17 Mayıs, 2010 22:00

  Bu Kadarını Bulmuşsunuz Da Bide Eleştiri Yapıosunuz Yha … Ayıp !

 278. buse cılgın efendisi yorum tarihi 22 Mayıs, 2010 17:28

  çok güzel sekerleri nerden aldınız

 279. deniz kaya yorum tarihi 22 Mayıs, 2010 21:16

  çok güzel çok anlamlı şeyler yazıyor ben çooook beğendim

 280. deniz kaya yorum tarihi 22 Mayıs, 2010 21:18

  çok klasik bi espiri tabi bunu espiriden sayarsak

 281. knarya40 yorum tarihi 23 Mayıs, 2010 10:45

  çok güzel proje ödevinden 5 aldım hariki bu siteyi yapandan Allah razı olsun

 282. merve nazlı gül yorum tarihi 25 Mayıs, 2010 16:04

  hepsini yazın

 283. emirhan güneş yorum tarihi 31 Mayıs, 2010 23:25

  bence çok güzel atatürk iyiki di,ni ve milli bayramımızı kurmuş ben 8 yaşındayım ve bunları iyi biliyorum bazı insanlar bunun kıymetini bilmiyor hayvanları boşuna kesiyorlar onlara ben pes diyorum 😀

 284. emre yorum tarihi 1 Haziran, 2010 14:29

  mükemmel bütün dayının oguları hepsi şimdi bu ödevi yapıyor cok güzel teşekür ederim

 285. mehmet taşli yorum tarihi 2 Haziran, 2010 08:59

  hepsini bence yazın

 286. serenay sarıkaya yorum tarihi 9 Haziran, 2010 15:36

  güzel ama tam benim istediğim gibi değil yani

 287. ayşenur demir yorum tarihi 16 Ağustos, 2010 12:45

  güzel olmuş ama benim istedigim gibi degil

 288. behdinan eker yorum tarihi 17 Ekim, 2010 13:17

  güzeeeeeelllllllllll

 289. esin sarıoğlu yorum tarihi 21 Ekim, 2010 22:19

  fena değil

 290. ayşe betül atan yorum tarihi 27 Ekim, 2010 00:06

  neden milli bayramların tarihlerini verdinizde dini bayramların tarihlerini vermediniz

 291. Yılmaz Karahan yorum tarihi 27 Ekim, 2010 00:16

  SAYIN AYŞE BETÜL ATAN,
  MİLLİ BAYRAMLARIN TARİHİ HER YIL AYNI GÜNDE KUTLANIR.
  DİNİ BAYRAMLAR İSE KAMERİ TAKVİME GÖRE HESAPLANDIĞI İÇİN, HER YIL 10-11 GÜN ÖNE GELEREK KUTLANIR. YANİ DİNİ BAYRAMLAR HER YIL AYNI GÜNDE KUTLANMAZ. YAZIMIZIN İLK PARAGRAFINDA DİNİ BAYRAMLARIN KUTLAMA GÜNLERİ DE BELİRTİLMİŞTİR.
  LÜTFEN DİKKATLİ OLUN…
  “Ramazan bayramı Kameri takvime göre Şevval ayının ilk üç günü, Kurban bayramı ise Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün süreyle kutlanır.”

 292. akrep yorum tarihi 28 Ekim, 2010 19:09

  100aldım knk saol

 293. alper aksel yorum tarihi 1 Kasım, 2010 22:09

  yav cok guzel olmus amma ben baska bise arıyorum ben tarihlerini arıyordum yani aradıımı buamadım dogrusu sayfada istedigim seyler yokkkkk

 294. YAĞMUR LİYAZOĞLU yorum tarihi 2 Kasım, 2010 20:18

  bir şey anlamadım

 295. su vural yorum tarihi 3 Kasım, 2010 20:31

  bence çokkkkkkkkk güzel olmuş ama baya bi uzun abicim yaa

 296. su vural yorum tarihi 3 Kasım, 2010 20:33

  yağmu sen de beyin yok da ondandır mal yha bunda anlamayacakne var

 297. sümeyra tunçbilek yorum tarihi 7 Kasım, 2010 14:01

  bence güzel olmuş ama çok uzun biraz kısa özeti olsaymış daha iyi olurmuş

 298. zülal çolak yorum tarihi 8 Kasım, 2010 19:12

  yahu bakmaya gelince yazmaya gelince zorlanıyo insan yaaa bu kadarda uzun olmaz yani çok uzun bir yazı biraz daha özetliye bilirlerdi :p .d.d.d.d.d

 299. yusuf caner yorum tarihi 8 Kasım, 2010 19:32

  süper ödevimden100 aldım

 300. melike kaya yorum tarihi 8 Kasım, 2010 20:42

  ödov süper oldu

 301. berna dogan yorum tarihi 8 Kasım, 2010 20:59

  kurban bayramını çoook sevdimmmmmm

 302. kalbzis adam yorum tarihi 9 Kasım, 2010 16:04

  saolun güzl bir site ödevimi yapmakta yardımcı oldugunuz için teşekürler….!!!

 303. bekir hatip yorum tarihi 9 Kasım, 2010 19:16

  yaaa çok güzel olmuş ama ödev için lazımdı yinede teşekkürler

 304. merve yorum tarihi 10 Kasım, 2010 20:18

  burada kutlanan bayramların hepsi yok ama yinede teşekkür ederiz unuttuğumuz bir tane bayramı hatırlattınız bize çok teşekkürler:)

 305. selcan özkılıç yorum tarihi 10 Kasım, 2010 20:18

  MiS GiBi yAyAyAaYaAaAaA

 306. hayseme yorum tarihi 10 Kasım, 2010 21:02

  SAĞOLUN VAROLUN ÇOK İŞİME YARADI

 307. ahmet yesilyurt yorum tarihi 11 Kasım, 2010 10:58

  kurban bayramı çok güzel 1 bayramdır

 308. $elin deniz yorum tarihi 11 Kasım, 2010 14:52

  ya bana bu gerekmiyordu ama yinede güzel

 309. fatih yorum tarihi 13 Kasım, 2010 13:56

  vayyy güzell 😀 :-* 🙂 🙁 😉 :'( ;-*

 310. isyankar aşık yorum tarihi 13 Kasım, 2010 15:26

  çok güzel nasıl gerekmez

 311. rukiye çiçek yorum tarihi 13 Kasım, 2010 15:46

  ramazan bayramı çok güzel oluyor

 312. şeyma ipçi yorum tarihi 19 Kasım, 2010 20:22

  çok işime yaradı kim yaptıysa Allah ondan razı olsun :*

 313. samet elbüken yorum tarihi 21 Kasım, 2010 11:35

  çok güzel kardeş öneminide yazmaşsın ödevimi yapıtyorum şu anda çok yardımcı oldu

 314. lale sarıdiken yorum tarihi 22 Kasım, 2010 15:37

  kurban bayramınız kutlu olsun

 315. lale sarıdiken yorum tarihi 22 Kasım, 2010 15:39

  sizi çok seviyorum

 316. hmet sarıdiken yorum tarihi 22 Kasım, 2010 15:42

  İYİ BAYRAMLAR TÜRKİYE

  yazan :leyla sarıdikenin biricik kardeşi

 317. KARADENİZLİ 45 YAŞINDAKİ HASAN yorum tarihi 22 Kasım, 2010 15:51

  ÇOK GÖZEL OLMİŞTİR UŞAĞUM DA DA NEİNİ BEĞENMİSEN HAMSİ KAFALU

 318. KARADENİZLİ 45 YAŞINDAKİ HASAN yorum tarihi 22 Kasım, 2010 16:21

  inanun sizi çok seveyrum hayırlu bayramlar diliyorum da

 319. hasan coskun yorum tarihi 23 Kasım, 2010 16:31

  cok güzel

 320. ödevci artık bu siteden yapcam yorum tarihi 23 Kasım, 2010 18:34

  yha çok saol ödevim için gerekliydi süper olmuş

 321. tuana baykuş yorum tarihi 23 Kasım, 2010 19:22

  bu siteyi bulana helal olsun valla çok güzel ben çok beyendim ödevim vardı bayramlarla ilgili şıp diye bulup yaptım

 322. tuana baykuş yorum tarihi 23 Kasım, 2010 19:23

  ay çok güzel bir site 🙂

 323. zlahia yorum tarihi 25 Kasım, 2010 16:51

  cok guzel metin oldugu için baş vurdum

 324. yaren yorum tarihi 25 Kasım, 2010 17:10

  butun satırlar milli bayramlarımızı anlatıyor

 325. yaren yorum tarihi 25 Kasım, 2010 17:13

  bu çok güzel bir siteee, siteyi çok sevdim odevim vardı şıp diye yaptım

 326. bekir aydın yorum tarihi 26 Kasım, 2010 17:43

  ben bu sayfayı hiç beğenmedim çok karışık

 327. evin çelebi yorum tarihi 29 Kasım, 2010 15:59

  milli bayramlar bu kadar diğil mi?

 328. kerem Ünal yorum tarihi 2 Aralık, 2010 00:27

  yyaaa buuu çokk güzeell olmuşş buu ödevden 100 getirdimmmm

 329. zeynep aslı yorum tarihi 7 Aralık, 2010 21:47

  aynen kerem haklısın ben ve arkadaşım idile bu ödevden 100 getirdişu anda yanımda tanıştırayım kerem idil idil kerem he

 330. mervan yorum tarihi 8 Aralık, 2010 20:55

  güzelolmuş

 331. halil kaya yorum tarihi 12 Aralık, 2010 14:41

  dini bayramlar eğlenmek için değildir.
  bizim inancımızda Tanrı denmez “Allahü Teala” denir.dini bayaramlar kardeşliği barışı beraberlik ve bütünlüğü sağlar.EĞLENCE ASLA DEĞİLDİR SEVGİLİ KARDEŞİM

 332. melek yorum tarihi 13 Aralık, 2010 19:38

  halil abi doğru söylüyor dini boş amellere kukla etmeyin (günyay) Tanrı kelimesi putlara denilen bir kelimedim bizim yaratıcımız bir put deyildir . OYÜZDEN (ALLAH)derseniz sevinirim hayırlı günler …

 333. ben yunus yorum tarihi 15 Aralık, 2010 15:38

  süperrrrrrr…!

 334. FSDFSDFSDFSDF yorum tarihi 16 Aralık, 2010 21:45

  BU BENİM YİĞENİME ÇOK YARADI 😀

 335. abdullah gül tekin yorum tarihi 20 Aralık, 2010 21:25

  resimler biraz daha iyi olabilirdi çocuk orda salakça çıkmış idare eder

 336. isa çelik yorum tarihi 21 Aralık, 2010 21:15

  güzel aferin!

 337. elif gül çelik yorum tarihi 23 Aralık, 2010 19:51

  milli bayramları çok seviiyorum çümkü hep milli bayramları öğretmenimle arkadaşlarımla kutluyorum dini bayramlarıda çok seviyorum çünkü dini bayramlarıda ailemle kutlamayı çok seviyorum

 338. mesut örkcü yorum tarihi 23 Aralık, 2010 21:21

  sayfanız cok beyendim

 339. MeKaN2 yorum tarihi 25 Aralık, 2010 19:14

  Bence Çok Güzel Bir Site Odevler İçin Birebirr xDé

 340. mustafa eren alkan yorum tarihi 30 Aralık, 2010 23:40

  çok gzl

 341. kübra ak yorum tarihi 9 Ocak, 2011 13:36

  çok güzelmiş ve bende beyendim arkadaşlara katılıyorum by by

 342. aşkın yorum tarihi 16 Ocak, 2011 17:27

  sper ya saolunnnnnnnnnnnnnn

 343. Ceydaaa yorum tarihi 17 Ocak, 2011 21:18

  dahada güzel olabilirdiiiiiii

 344. mine yorum tarihi 19 Şubat, 2011 22:39

  bu site çoooooooooooooooooook güzel ödevime yardımcı oldu

 345. emre oktay yorum tarihi 22 Şubat, 2011 21:42

  bu sitedeki herkese aşık oldum

 346. ülkü cansu yorum tarihi 25 Şubat, 2011 20:17

  süper olmuş elinize sağlık 🙂

 347. sedanur kızıltaş yorum tarihi 27 Şubat, 2011 13:34

  Süper valla performans ödevimden 100 aldım.Ama yazınız biraz uzun olmuş.yazmam uzun süre aldı.Pardon ya ben kendimi tanıtmadım.Adım Sedanur
  Soyadın KIZILTAŞ.Yaşım 11.Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim bu sitenin kurucularına…

 348. aslaa erler yorum tarihi 5 Mart, 2011 19:47

  birz daha kısa olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum cevabım uzun olacak diğer arkadaşlarım benden bıkmasa keşke

 349. hilal bağcı yorum tarihi 6 Mart, 2011 18:58

  bence bu iyi bir şey olmuş ama kısa olsaydı daha iyi olurdu ama yinede harika öğretmen bayılacak bence son günlerde iyi değildim ama bu cevapla baya bir ilerlerim

 350. aslan yorum tarihi 7 Mart, 2011 16:54

  teşekkür

 351. nehir akar yorum tarihi 10 Mart, 2011 12:29

  ne salakça bir sayfa okadar yazıya ne gerek var neyse bence bu sayfayı daha güzel yapabilirsiniz………………………………

 352. ismail burak çetinkaya yorum tarihi 11 Mart, 2011 14:05

  milli değil dini bayram daha güzel

 353. özgür inan yorum tarihi 11 Mart, 2011 22:05

  Bence ikiside güzel çünkü onlar milli ve dini bayramlarımızdır.

 354. mert kurtuluş yorum tarihi 12 Mart, 2011 16:44

  güzel olmuşşşş:)))

 355. elif ceren hancer yorum tarihi 15 Mart, 2011 19:04

  süper ve harika eger ögretmen begenirse tekrardan teekkurlerimi sunacagım

 356. berşan işçan yorum tarihi 16 Mart, 2011 19:30

  ödevimi yaptım çok teşekkür ederim

 357. şirin kodalak yorum tarihi 17 Mart, 2011 13:20

  bende memnuyetle ve güzelce yaptım çoook teşekkürler

 358. berrin sabancı yorum tarihi 17 Mart, 2011 17:57

  güzel ama uzun ben yazamam

 359. aleyna seymen yorum tarihi 18 Mart, 2011 19:28

  benim bi performans odevim vardı şimdi onu yazıyorum bunu kim yaptıysa çok saolsun

 360. Yiqit Andac yorum tarihi 21 Mart, 2011 18:00

  Bunu Kim Yazdıysa Sağolsun 🙂

 361. land_şeker46 yorum tarihi 21 Mart, 2011 19:50

  bence dini ve milli bayramlarımız ayrı yazılmamalı

 362. ya***qf yorum tarihi 21 Mart, 2011 20:07

  bence çok iyi ve süper çünkü şeker toplaqrken hepsi canımı çekiyor ve ben onları yiyorum nerdeise 52tanae şeker alıyodum ama ********* düştü

 363. ECE BAYSAL yorum tarihi 21 Mart, 2011 22:38

  bence çok güzel milli ve dini byramımız önemli bir bayram`dır

 364. damla demirazer yorum tarihi 21 Mart, 2011 23:17

  teşekür
  ederim
  çok
  güzel
  olmuş
  dersimi
  yapabildim

 365. damla demirazer yorum tarihi 21 Mart, 2011 23:20

  ve
  inşalah
  öğretmenim
  beğenir

 366. SEMANUR yorum tarihi 22 Mart, 2011 12:34

  SüPeRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

 367. ebru uzun yorum tarihi 22 Mart, 2011 20:20

  bence ramazan bayramı güzel

 368. ebru uzun yorum tarihi 22 Mart, 2011 20:21

  kurban bayramıda güzel ama

 369. ercan yılmaz yorum tarihi 24 Mart, 2011 16:46

  güzel site ben 11 yaşındayım. din kültürü öğretmeni dini ve milli bayramlarımız la ilgili bilgiler topla dedi güzel site

 370. burhan yorum tarihi 25 Mart, 2011 20:03

  çççççççççooooooooookkk güzel

 371. duygu dönmez yorum tarihi 26 Mart, 2011 17:44

  çok güzel değil hiç beğenmedim

 372. ECENUR KARADAS yorum tarihi 27 Mart, 2011 12:53

  bence çok güzel yorumlar

 373. onur yorum tarihi 27 Mart, 2011 14:05

  güzel:)))))))

 374. SAHİpSizÇoCuK123 yorum tarihi 27 Mart, 2011 19:47

  AGA SAOL YA SAYANDE ÖDEVİ TAMAMLADIM VALLA HLL OLSUN

 375. esra karaman yorum tarihi 28 Mart, 2011 08:22

  çok güzel bir site ödevimi bunun sayesinde yaptım teşekkür ederim

 376. zeynep çoban yorum tarihi 28 Mart, 2011 19:40

  çok beyendim

 377. onur ceyhan yorum tarihi 29 Mart, 2011 09:16

  süpermiş yaaaa

 378. Berkcem Armusen yorum tarihi 29 Mart, 2011 19:24

  guzel ama yanlıslık var

 379. esra zengin yorum tarihi 29 Mart, 2011 20:03

  çok qüsell ama keşeke tek tek yazmasalardı 😀

 380. beyza yorum tarihi 30 Mart, 2011 18:31

  güüzellllllll beğendim !!!!!!!!!!!!!!

 381. alperen yılmaz yorum tarihi 30 Mart, 2011 20:11

  cok güzel 🙂

 382. alperen yılmaz yorum tarihi 30 Mart, 2011 20:54

  s.a:) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 383. IRMAK NAZ ORUNÇ yorum tarihi 1 Nisan, 2011 15:27

  çok mükkemell kim yazdıysa ellerine sağlık.Derslerim için gerkliydi .Çok teşekkürler

 384. ebrar şensoy yorum tarihi 2 Nisan, 2011 11:48

  çok güzel bir site çok beğendim

 385. samet ışıklı yorum tarihi 2 Nisan, 2011 12:38

  dini bayramlarımız güzel

 386. sümeyye erdal yorum tarihi 4 Nisan, 2011 14:11

  ya daha fazla milli bayram var teşekkürler ama bana 20 tane lazım dı da neyse yine bunları da bulduk teşekkürler…teşekkürler…teşekkürler…teşekkürler…

 387. yeliz yorum tarihi 5 Nisan, 2011 19:58

  ya burda çok var ne yapacam ben bunlar . neyse sadece isimleri yazarım bunada şükür:):) 🙂 ,

 388. kadir avcı yorum tarihi 7 Nisan, 2011 14:38

  thank you

 389. hasan aslan yorum tarihi 7 Nisan, 2011 16:29

  çok olmasa sevinirim

 390. beyza selin yardımcı yorum tarihi 7 Nisan, 2011 21:28

  bence süper çoook beyendim

 391. ebrar şensoy yorum tarihi 8 Nisan, 2011 19:50

  çok güzel bir site

 392. ebrar şensoy yorum tarihi 9 Nisan, 2011 19:00

  öğretmenim 100 verdi.hem de bu siteyle

 393. ece tunç yorum tarihi 9 Nisan, 2011 19:03

  tam aradığıma göre çok teşekkür ederim

 394. ebrar şensoy yorum tarihi 10 Nisan, 2011 15:59

  çok şeyler öğrendim

 395. lale sude özcan yorum tarihi 12 Nisan, 2011 17:17

  ayyyyyyyyyyyyyyyyyy çok kısa olmuş ama yine de güzel olmuş

 396. nerox yorum tarihi 12 Nisan, 2011 18:24

  süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 397. nerox yorum tarihi 12 Nisan, 2011 19:06

  çok şey öğrendim 😀

 398. emre ali oğlu yorum tarihi 12 Nisan, 2011 19:06

  bu nu yazdım 😀

 399. ToFİtA şHEgeR yorum tarihi 14 Nisan, 2011 20:06

  SÜPER YAAAAAAA

 400. Buse SEVER yorum tarihi 16 Nisan, 2011 18:03

  Benim ödevime yararı oldu!

 401. Buse SEVER yorum tarihi 16 Nisan, 2011 18:03

  Çok güzel anlatımlar var!

 402. aylin yorum tarihi 17 Nisan, 2011 21:33

  ödevim vardı çok tşk ederim çok işime yaradı

 403. dilara karaova yorum tarihi 20 Nisan, 2011 22:14

  süperrrrrrrrrrrr
  güzelllllllllll
  aferinnnnnnnn

 404. ceyda ceylan yorum tarihi 21 Nisan, 2011 16:58

  helal olsun beeeeee

 405. messi yener sizi yorum tarihi 21 Nisan, 2011 20:21

  süper bir site tavsiye edreim

 406. meryem yorum tarihi 22 Nisan, 2011 18:47

  süperr herkes buradan milli ve dini bayramları öğrene bilir

 407. hüseyin yavuz yorum tarihi 23 Nisan, 2011 18:41

  bence çok güzel ama benim ödevim var ve çok yazmışlar hemde performans ödevi
  .:::::::.:::::………..

  sevgilerle hüseyin

 408. hüseyin yavuz yorum tarihi 23 Nisan, 2011 18:42

  bence de süper herkes buradan yararlanmalı ve dini ve milli bayramlarımızı öğrenmeliler

 409. prenses yorum tarihi 24 Nisan, 2011 10:21

  çok güzel bilgi var ya

 410. EMİR yorum tarihi 25 Nisan, 2011 21:43

  bana göre çok güzel bir site tavsiye ediyorum 🙂

 411. berkay köse yorum tarihi 26 Nisan, 2011 19:31

  bana göre çok güzel bir site tavsiye ediyorum

 412. Merwe Boluğur yorum tarihi 26 Nisan, 2011 19:37

  süper sayfa)

 413. tmr yorum tarihi 26 Nisan, 2011 22:26

  thnx güzel olmuş

 414. ilker talip ads yorum tarihi 27 Nisan, 2011 20:16

  🙂 çok güzel 🙂

 415. harika yorum tarihi 27 Nisan, 2011 21:24

  çok güzel miş yahu:)::7

 416. ilayda kalın yorum tarihi 28 Nisan, 2011 19:15

  cok guzal

 417. kevser yağmur öztaş yorum tarihi 2 Mayıs, 2011 16:24

  süper ya bu site

 418. FEYZA ATAR yorum tarihi 2 Mayıs, 2011 16:34

  GÜZEL AMA 6 TANE VAR:E

 419. Helin Yalçın yorum tarihi 2 Mayıs, 2011 18:07

  site güzel

 420. meryem nur yorum tarihi 3 Mayıs, 2011 18:15

  siteye teşekkürler güzelmiş

 421. mukaddes akıllı yorum tarihi 5 Mayıs, 2011 15:35

  kusura bakmayın ama aradıgım dini bayramaları vetarihlerini bulamadım yaaa uffffffffffff 🙂

 422. mukaddes akıllı yorum tarihi 5 Mayıs, 2011 15:37

  millli bayraml çok güzel tanıtmışınız keşke bir de dinin bayramları yazsaydınız 🙁

 423. arife nur öztek yorum tarihi 10 Mayıs, 2011 12:47

  öğretmen işşalllah bu ödeve aferin derben şimdi okula gitmem lazım işşallah öğretmenden aferin alırım

 424. havvanur bektaş yorum tarihi 10 Mayıs, 2011 21:11

  öğ retmen 100 vericek inşallah süpppppppeeeeeerrrr teşekkürler

 425. Emre Er yorum tarihi 15 Mayıs, 2011 15:43

  teşekkürler ödevim için çok gerekliydi çok güzel olmuş

 426. harun yahya yorum tarihi 24 Mayıs, 2011 20:38

  dini bayramların tarihlerini koysalardı daha iyi olurdu ama olsun iyi olmuş

 427. alperen maraşlı yorum tarihi 30 Mayıs, 2011 21:08

  bence bana kalırsa çok güze baylarda yanına çok güzel uymuş……….

 428. alperen maraşlı yorum tarihi 30 Mayıs, 2011 21:09

  çooooooooooookkkkkkkkkkkk güüüüüüüüüüüüüzelllllllllllllllllllllllllllllll bayıldımmmmmmmmmmmm

 429. zümrüt yorum tarihi 14 Haziran, 2011 18:25

  ben en çok o koç resmini beğendim çok güzelllll:)))))))))

 430. VİLDAN AKÇADOĞAN yorum tarihi 20 Ekim, 2011 20:07

  milli ve dini bayramlarımız açısından bilgiler güzeldi

 431. samet şahin yorum tarihi 22 Ekim, 2011 12:46

  dersime yararlı oldu

 432. burak kurt yorum tarihi 22 Ekim, 2011 23:22

  ödevden 100 aldım sağolasın adminim

 433. PG = Pedro Gomez yorum tarihi 25 Ekim, 2011 23:25

  arkadasım cocuklara gore ramazan bayramının seker bayramı oldugu dogrudur bunu sen deistiremessin ! konu guzel ve normal +16 yas olan insanlar bilirler ki kücüklüklerinde onlarda ramazan bayramına seker bayramı derlerdi sizde derdiniz hayatınız boyunca ramazan bayramı demedinizya !

 434. zehra nur yıldırım yorum tarihi 28 Ekim, 2011 00:40

  ya size çokk teşşekkür ederimm sizin sayenizde ödevimi buldum… 😀

 435. gizli yorum tarihi 1 Kasım, 2011 15:17

  çooooooook uzun yazılar biraz kısaltın

  🙂

 436. ismail barış yorum tarihi 1 Kasım, 2011 21:40

  dini bayramlar çok az
  lütfen biraz uzatın

 437. aslı yorum tarihi 4 Kasım, 2011 17:12

  BENCE HARİKA OLMUŞ SİZİN SAYENİZDE ÖDVİMİ BULDUM ( TEŞKKÜRLER ) 😀 😀 😀 😀 😀

 438. rabia yorum tarihi 5 Kasım, 2011 12:31

  çok teşekkür edevimi yaptım ve yarınki bayramınızı kutlarım

 439. emrhan emül yorum tarihi 13 Kasım, 2011 22:35

  üzgünüm bana bundan daha çok dini ve milli bayramlar lazım

 440. damla günay yorum tarihi 15 Kasım, 2011 19:21

  süperbi site teşekkürler 🙂 😀

 441. damla günay yorum tarihi 15 Kasım, 2011 19:24

  sunum için bütün yazıları yazdım ve 100 aldım

 442. mehmet Can yorum tarihi 15 Kasım, 2011 21:50

  ya dini bayramların tarihleri lazım bana ama ilk tarihi yani hangi tRİhte çıkmış tmmı bilgi verin ltfn 🙂

 443. alpersamet yorum tarihi 16 Kasım, 2011 22:26

  mehmetcan sen kaça gidiyosın
  mehmetcan a katılıyorum

 444. kaan can yorum tarihi 23 Kasım, 2011 18:25

  güzelllllllllllllll
  😀

 445. buse öztürk yorum tarihi 23 Kasım, 2011 19:47

  aynen en çok koç resmi güzel şahsen ben beyndim

 446. sinem bulut yorum tarihi 28 Kasım, 2011 21:16

  güzel bir site ama karışık biraz olsun ama din performasımı bu site sayesinde 100 aldım

 447. sinem bulut yorum tarihi 28 Kasım, 2011 21:19

  HIMM BİDE ŞEKER YERİNE BİR ÇOCUK BİRİNİN ELİNİ ÖPERKEN YAPARSANIZ DAHA İYİ OLUR VE SEVİNİRİM

 448. samet kaygılı yorum tarihi 1 Aralık, 2011 14:20

  bunlar ödevim için ii oldu ya 100 aldım 🙂

 449. zeynep dila barman yorum tarihi 5 Aralık, 2011 18:21

  teşekkürler

 450. ecem ünlü yorum tarihi 16 Aralık, 2011 00:20

  bnce 2 side güzel hem dini bayram hemde milli bayram yaşasınn

 451. ayşe altun yorum tarihi 18 Aralık, 2011 16:16

  İİİALDIM100 SİZİN SAYENİZDE COK GÜZEL HAZIRLANMIŞ

 452. elanur kotan yorum tarihi 19 Aralık, 2011 21:07

  süper bişey ödevime yardmcı oldu

 453. sevgi yorum tarihi 20 Aralık, 2011 16:55

  bence çok güzel ve çok alamlı

 454. hazal yorum tarihi 20 Aralık, 2011 17:00

  ödevlerime çok yaradı tşk ederim

 455. HGXZGFVCHDF yorum tarihi 22 Aralık, 2011 20:46

  Dini bayramların günleri “kameri takvim”e göre hesaplandığı için, şu an kullanılan takvimde her yıl aynı tarihe rastlamaz. Her yıl onar günlük gerilemeyle gelen Ramazan ve Kurban Bayramları böylece değişik mevsimlerde kutlanabilmektedir.

  Ramazan bayramı Kameri takvime göre Şevval ayının ilk üç günü, Kurban bayramı ise Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün süreyle kutlanır.

  Bu bayramlar halk geleneklerinde eskisi kadar olmasa da hala canlı bir şekilde varlıklarını sürdürmektedirler. Ramazan ve Kurban bayramlarının başlıca özelliği komşuların, dost ve akrabaların ziyaret gezileriyle bir araya gelmeleridir. Gençler yaşlıların ellerini öperek onların hayır dualarını alırlar. El öpen çocuklara para ve hediye vermek de gelenektendir. Ziyarete gelenlere Ramazan bayramında şeker ikram edilir. Bunun içindir ki, Ramazan bayramının bir adı da “Şeker bayramı”dır. Kurban bayramında yalnızca şeker değil, kesilen kurbanın etinden de ikram edilir.

  X. yüzyılda yaşamış Harezmli bilgin Birûnî’nin verdiği bilgilere göre, bayramlarda şeker ikramı, Cem’in, şeker kamışındaki tatlı özsuyu bir nevruz günü bulmuş ve bundan şeker çıkarmayı yaymış olmasına bağlanır. Eskiden yalnızca nevruz günü tatlı şeyler ikram edilirken, sonradan aynı gelenek diğer bayramlarda da uygulanmıştır.

  Kurban bayramı Türkiye’de eğlenceler yönünden Ramazan bayramına oranla daha sönük geçmektedir. İbrahim Peygamberin oğlunu, Tanrıya kurban etmek üzere keseceği sırada gökten inen bir koçun Tanrının emriyle oğlunun yerine geçmesinin bir anısı olarak İslam dinine geçmiştir. Ramazan bayramının kutlandığı Şevval ayı ile Kurban Bayramının kutlandığı Zilhicce ayı arasındaki Zilkade ayı halk arasında Aralık olarak adlandırılır. Bu ayda evlilik yapmak uğursuz kabul edilir.

  Kurban bayramının birinci günü, Mekke’de Mina denen yerde hacıların kurban kestikleri gündür. İslam dinine göre kurban kesmek maddi gücü yerinde olan her kul için “borç”tur. Kurban olarak koyun, sığır, deve kesilebilir. Kurban edilecek hayvan sağlıklı olmalı, dişi ise hamile olmamalıdır. Kurban kesiminde uygulanan bazı gelenekler vardır. Bunların bir kısmı İslam dininin getirdiği şeyler bir kısmı da uluslara ve bölgelere göre değişen geleneklerdir. Örneğin bazı yörelerimizde kurbanlık koçları yıkama, kınalama ve gelin telleri, kurdelelerle süsleme adetleri vardır. Bizdeki kurbanlık hayvanları kınalama adeti Yahudilerde de görülen çok eski bir adettir. Hayvanları gelin telleri ve kurdeleyle süslemek ise Orta Asya’da bazı yerlerde görülen geleneklerdendir. Kurban etinin üçte bir kesilen evde kalır. Diğer kısımlar komşu, akraba ve fakir insanlara dağıtılır.

  Ramazan ve kurban bayramlarının ortak özelliklerinden biri de toplu eğlencelere sahne olmasıdır. Kasaba ve şehirlerde özellikle, çocuklar ve gençler bayram yerlerinde buluşup eğlenirler. Bayram yerleri aynı zamanda küçük bir panayır görünümü kazanır. Ramazan bayramı bir aylık bir oruç tutma döneminin sonunda kutlanan bir bayramdır. Ramazan ayı olarak tanımlanan bu döneme de çeşitli gelenekler eşlik etmektedir. Eskiden oruç tutanlar, hele gecelerin kısa olduğu yaz mevsimine rastlayan ramazanlarda uyumayıp sabaha karşı yenen sahur yemeğini beklerlerdi. Böyle olunca da gecenin teravih namazından sahur zamanı arasındaki süresi türlü eğlencelerle geçirilirdi.

  İstanbul’un Şehzadebaşı’nda Direklerarası, Çemberlitaş tarafında Divanyolu adeta bayram yeri görüntüsünü alırdı. Ramazan gecelerine özgü gösterilerin başında karagöz ve ortaoyuna gelirdi. Taşra kasaba ve şehirlerinde de, evlerde düzenlenen toplantılarından başka, kahvehanelerde aşıklar çalıp söylerlerdi. Ramazan ayı boyunca kahvehane toplantılarında aşıklar saz ve türkü fasıllarından başka çoğu kez birkaç gece süren halk hikâyeleri anlatırlardı.

  63 22Email6

 456. yavuz burak yorum tarihi 27 Aralık, 2011 12:48

  Yahu kardeşim o sna bağlı.Biz “Şeker Bayramı” deriz,sen başka dersin.Eğer “Kurban Bayramı”na “et Bayramı” dersen de sen dersin.Bizi İLGİLENDİRMEZ.

 457. erkan kızıltaş yorum tarihi 19 Şubat, 2012 10:58

  çok güzel bir site burdan yararlanmakta öyle teşekkürler

 458. Esmanur YaLcın yorum tarihi 22 Şubat, 2012 16:22

  Çok teşekkürler.

 459. rana ünlü yorum tarihi 24 Şubat, 2012 19:25

  çok güzel olmuş ama fotoğraflar biraz daha iyi olabilirdi yine degüzeldi 🙂

 460. mert çarbuğa yorum tarihi 27 Şubat, 2012 19:02

  cok güzel olmuş ama resimle anlatsalardı daha guzel olurdu bence 😀

 461. şerife akbaş yorum tarihi 2 Mart, 2012 19:25

  size ve bunu hazırlayana çok ama çok teşekkür ederim

 462. şerife akbaş yorum tarihi 2 Mart, 2012 19:28

  ödevi yapa bildim çok oldu çok teşekkür ederim

 463. özgür genç yorum tarihi 6 Mart, 2012 08:30

  çoooooooooooook teşekkür ederim bunu yazdığın için çok güzel olmuş

 464. Damla YEĞEN yorum tarihi 8 Mart, 2012 22:10

  milli ve dini bayramlar neden kutlanır diyoruz burda. bence kötü olmuş çünkü teker teker bayramlar hakkında bilgi verilmiş ben bayramların neden kutlandığını istiyorum. Bu site dolayısıyla 2saattir ödevimi yapamadım okumaktan çok da uzun olmuş. ben başka siteye kaçarım vikipedi bile daha iyi:@ (brb)

 465. sercan izci yorum tarihi 9 Mart, 2012 19:08

  bilgiler biraz uzuncasına olmuş. 🙂

 466. sercan izci yorum tarihi 9 Mart, 2012 19:09

  süpper bilgi ama istediğim bilgi değil silgi 😀 🙂

 467. salih yorum tarihi 9 Mart, 2012 23:22

  gerekli tüm bilgilerburda

 468. ceren yorum tarihi 13 Mart, 2012 00:56

  muhteşem ödevimi yaptım

 469. eda koç yorum tarihi 13 Mart, 2012 18:37

  yazarın adı ne

 470. buse yorum tarihi 13 Mart, 2012 19:00

  bence çok kötü deyil ama çok güzelde deyil
  olsun genede ödevimi yaptım 🙂

 471. vuslat yorum tarihi 14 Mart, 2012 22:52

  ben de katılıyorum buse 🙂

 472. muammerkalem yorum tarihi 17 Mart, 2012 21:03

  çokkkkkk süperrrrr

 473. BAYRAM ALİ ŞİRİN yorum tarihi 20 Mart, 2012 18:25

  dini bayramların tarihide yazsaydı tam olcaktı 🙁

 474. FatihDündar yorum tarihi 22 Mart, 2012 20:44

  yaz yaz bitmiyo

 475. mehmet kızgın yorum tarihi 23 Mart, 2012 15:55

  TEŞEKKÜRLER 😛

 476. Sude Benli yorum tarihi 23 Mart, 2012 21:11

  bence güzel sonunu bulmakta zorlandım ama güzeldi teşekkürler.:)
  muhteşemdi ama uzun olmasaydı daha güzel olurdu.

 477. betül gökçe yorum tarihi 26 Mart, 2012 16:15

  ben bunu beğendim ama ben bu site deki bilgileri aramıyorum bana başka bilgiler gerek ama olsun bunu yapan herkese tesekur ederim

 478. ilkeoskan yorum tarihi 30 Mart, 2012 12:05

  ben çok beyendim

 479. ilkeoskan yorum tarihi 30 Mart, 2012 12:06

  benim için çok yazı var.nasıl yazacam deftere bunları

 480. gerekyohki yorum tarihi 19 Nisan, 2012 14:53

  ben bunları ingilizceye cevirip yaptım

 481. mehmet bozca yorum tarihi 25 Nisan, 2012 21:14

  daha bakmadım ama güzeldir

 482. mehmet bozca yorum tarihi 26 Nisan, 2012 08:36

  baktım çok güzel dersimide yaptım

 483. ikbal pelivan yorum tarihi 26 Nisan, 2012 11:12

  dini bayramlar yok

 484. esra ulus yorum tarihi 1 Mayıs, 2012 12:42

  çok güzel bir site 🙂 🙂

 485. cemre mutlu yorum tarihi 14 Mayıs, 2012 21:38

  volkan haklı bende ingilizcedeki milli ve dini bayramları yazacaktım herkese iyi yakşamlar

 486. misafir yorum tarihi 24 Mayıs, 2012 07:33

  COK GÜZEL AMA BİRAZ EKSİK GENEDE TEK KELİME EDEMİYOM

 487. esma gül yorum tarihi 28 Ağustos, 2012 16:13

  çok güzel ve eski biraz

 488. esma gül yorum tarihi 28 Ağustos, 2012 16:21

  hıııııııııııııııııııı ödevimi yaptım hollllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy süper süper süper süper begendim

 489. ahmet burak akgümüş yorum tarihi 31 Ekim, 2012 21:16

  süper olmuş hepsini ezberledim ve 100 aldım

 490. burcu korkmaz yorum tarihi 11 Kasım, 2012 17:42

  teşekür ederim bunu yapana

 491. yorumcu mustafa :) yorum tarihi 2 Aralık, 2012 15:21

  Ramazan Bayramının “şeker bayramı” olarak ifade edilmesi çok yanlış! O zaman Kurban bayramına da “et bayramı mı” diyeceğiz?
  Sayfaya 11 ayın sultanı Ramazanın manevi finali olan Ramazan Bayramını temsilen “mahyalı bir cami resmi” koyarsanız daha güzel durur diye düşünüyorum… 😀 😀 🙂 🙂

 492. azra nazlıcan yorum tarihi 10 Şubat, 2013 17:36

  ödev yapamıyorum

 493. şeymanur demircan yorum tarihi 12 Şubat, 2013 22:45

  saoğolun emmi işime yaradıQQ :* 😀

 494. irem ekin yorum tarihi 1 Mart, 2013 11:21

  bence fena değil ama işime yaradı

 495. melek alaskar yorum tarihi 11 Mart, 2013 21:53

  ben okumak için değil yazmak için arıyordum yani çok uzun

 496. alis yorum tarihi 18 Mart, 2013 16:24

  alissssssss süpersin

 497. merve taştan yorum tarihi 18 Mart, 2013 21:54

  benim ödevim falan yoktu.ama ben işte öylesine merak ettim.

 498. bora kaya yorum tarihi 26 Mart, 2013 11:35

  şu şekerlerden bana göndersenize

 499. misafir yorum tarihi 5 Mayıs, 2013 20:06

  iyi ama daha iyi olabilirdi böylece öğretmenden 99 yerine 100 alabilirdim

 500. sude tuzak yorum tarihi 16 Mayıs, 2013 23:35

  bilgilerinizden dolayı 🙂 size 🙂 çok teşekkür ediyorum:) ayrıca bugün regayip kandili 🙂 herkezin regayip kandilini kutlar iyi geçmesini:) dilerim sevgilerimle sudee 🙂 🙂 🙂 byyyyyy arkadaşlar:)

 501. tuğba altunkaynak yorum tarihi 20 Mayıs, 2013 14:13

  ben tuğba bu şeyi okudum an bayıldım her şeyden bilgin oldum ne zaman olsa bu siteye girecem ve size gerçekten çok mu çok teşekür ediyorum tuğba:):):)

 502. duran güzelkaya yorum tarihi 22 Mayıs, 2013 13:55

  çok güzel

 503. rabia yıldız yorum tarihi 6 Eylül, 2013 14:58

  çok güzel olmuş fakat dini bayramlarımızın başlıklarını yazmamışlar biraz kafam karıştı. 🙂

 504. ahmet yorum tarihi 27 Ekim, 2013 13:39

  çooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güüüüüüüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllll olmuş valla

 505. esma akkurt yorum tarihi 7 Aralık, 2013 17:43

  güzel bence

 506. esma akkurt yorum tarihi 11 Aralık, 2013 15:43

  çok güzel

 507. büşra arpat yorum tarihi 25 Şubat, 2014 22:21

  Ben çok beğendim pano hazırlıyordukda çok işime yaradı sağolun arkdaşlarr…

 508. büşra arpar yorum tarihi 21 Mart, 2014 16:14

  abi çok iyi ya

 509. büşra arpar yorum tarihi 21 Mart, 2014 16:17

  süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr yani ödevimi sononda yaptım yuppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 510. sude yorum tarihi 20 Mayıs, 2014 21:25

  bence güzel ama resimleme yanlış

 511. nazli yorum tarihi 27 Mayıs, 2014 21:48

  mili bayramlar çok güzelmiş vala

 512. hatice karagöz yorum tarihi 17 Mayıs, 2015 11:52

  cok güzel ve anlamlı süper bir yazı olmuştur……………..

Yorum yap