139) SUUDİLER, TÜRK DÜŞMANLIĞI İLE MEŞHURDURLAR

Yayin Tarihi 12 Mart, 2008 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

 

SUUDİLER, TÜRK DÜŞMANLIĞIYLA

MEŞHURDUR 

image00129.jpg

Kral’ın atalarını İstanbul’da asmıştık

Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ı Türkiye’ye davet eden hükümet, ona Devlet Şeref Madalyası veriyor. Kral Abdullah ile bizim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında özel bir dostluk bulunuyor. Dedeleri; Osmanlı Devleti’ne isyan eden Vehhabi mezhebinden Suudiler, İslam dünyası içinde en gerici kanadın temsilcileri olarak öne çıktılar AKP Hükümeti, bu sene Devlet Şeref Madalyası’nı Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud’a veriyor. Bunun için Suudi Kral büyük bir tantana ile cuma günü Türkiye’ye geldi. Arap milleti ile Türk milleti arasındaki bağ, iki tarafından da Müslüman olmasından kaynaklanıyor. Gel gör ki Arabistan’a Suud ailesinin egemen olmasından sonra; burası; Türk düşmanlığı ile meşhur oldu. Bu düşmanlığın imalatçısı da ülkemize gelecek olan kralın ataları olmuştur.

VEHHABİ MEZHEBİNDEN

Suudi hanedanı, bugün Vehhabi mezhebinin temsilcisi olarak hareket etmektedir. Vehhabilik; Suudi Arabistan’da 1745’te kurulan tutucu bir mezheptir. Beni Temim kabilesinden şeyh Muhammed bin Abdülvehhab İslam dinini daha şekilci ve katı bir biçimde yorumladı. Ona uyanlar da Vehhabi diye anılmaya başlandılar. Bunlara göre, hayat, Peygamber döneminde olduğu gibi yürütülmelidir. Namazı terk edenler kafirdir; yani öldürülmeleri gerekir. Peygamber ve evliyadan yardım istemek de Allah’a ortak koşmaktır. Bu yüzden de evliya mezarlarını hatta sahabenin mezarlarını bile yıkmışlardır. Vehhabiler; türbe yapmayı, mezar ziyaretini, kandil yakmayı ve adak adamayı da yasakladılar. Bunlara göre Vehhabi olmayanların durumu kafirlerin durumu gibidir. Vehhabi olmayan Müslümanları öldürmek ve mallarını yağmalamak inançlarının gereğidir. Buna inanan Vehhabi militanlar; Suudi Arabistan’daki Sünni mezhepten Müslümanları acımasızca kılıçtan geçirmişler.

KİMDİR BU SUUDİLER?

Vehhabilik ile Suudi ailesi arasında doğrudan bir bağ vardır. Vehhabilerin bağlandığı mezhebin yayılmasında bu mezhebe giren Necid’in kuvvetli emirlerinden Deriye Şeyhi Muhammed bin Suud önemli rol oynadı. Muhammed bin Suud ölünce yerine oğlu Abdülaziz geçti. Onun devrinde Vehhabilik bütün Arap yarımadasında kılıç zoruyla yayıldı. Vehhabi terör dalgasında Sünni ulemadan birçok kimse öldürüldü. Muhammed bin Abdülvehhab’ın teşvikiyle Abdülaziz, halifeliğini ilan etti. Mekke şerifi Galib, kardeşini, Vehhabileri dağıtmakla görevlendirdi; kendisi de Deriye’yi kuşattı, fakat alamadı (1792). Vehhabiler, çok ziyaret edilen Hz. Hüseyin’in kabrini yıkmak amacıyla Kerbela’ya saldırınca İran Şahı Bağdat’a yürüyeceğini bildirdi (1802) ve bu saldırıyı engelledi. Taif kalesini alan Vehhabiler, bütün Müslüman halkı öldürdüler; dini, tarihi ve edebi eserleri parçaladılar. Kuran’ın delil olarak gösterilmesi üzerine onu bile devre dışı bıraktılar. Din büyüklerinin mezarlarını yıktılar. Abdülaziz’in oğlu Suud, Mekke’ye girerek İslam büyüklerinin mezarlarını yıktırdı. 1803’te Abdülaziz, bir Şii tarafından öldürülünce, yerine oğlu Suud geçti.

“VEHHABİLİK KAFİRLİKTİR”

Suud, oğlu Abdullah’ı ordularının kumandanlığına getirdi. Abdullah, Medine’yi kuşattı. Medinelilere Vehhabiyenin esaslarını kabul ederlerse aman vereceğini bildirdi. Suud bin Abdülaziz, kendini Necid hükümdarı ilan etti. Yemen halkından, Vehhabiliği kabul etmelerini istedi; Yemen kadısı bu teklifi reddetti ve Vehhabiliği de kafirlik olarak ilan etti. Suud da buna karşılık, Medine’deki bütün ashap mezarlarını yıktırdı; yalnız Hz. Muhammed’in mezarına dokunmadı. Osmanlı padişahı 2. Mahmut Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ya, Mekke ve Medine’yi ele geçiren ve hac yolunu kapayan Vehhabileri sindirme görevi verdi.

YARGILANIP İDAM EDİLDİLER

Suud ölünce, yerine oğlu Abdullah bin Suud geçti. Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa Medine’ye, oradan Deriye’ye geldi ve kaleyi kuşattı (1816). Deriye alındı (1818). Abdullah esir edildi. Mekke ve Medine’de Vehhabilerin yağmaladığı mallar ele geçirildi. Abdullah, oğulları ve ileri gelen adamlarıyla birlikte İstanbul’a gönderildi. Suudiler İstanbul’da şeriat mahkemesinde yargılandılar; haklarında idam kararı verildi ve İstanbul’da asıldılar. Bu yüzden Suudi ailesi, Türk düşmanlığını miras olarak aldı; hep yaşattı. Suudiler; 1. Dünya Savaşı’nda da İngilizlerle işbirliği yapıp Türkleri arkadan vurdular. Osmanlılar Hicaz’dan çekilince Vehhabi Emiri Abdülaziz, Şerif Hüseyin’i ülkeden çıkardı; Mekke, Medine ve Cidde’yi alarak Necid-Hicaz krallığını kurdu (1923). Bugünkü Suudi Arabistan kralları onun soyundan gelmektedir. Suudilerin Türk düşmanlığının son örneği de Mekke’de Osmanlılardan kalma 300 yıldan fazla tarihi olan Ecyad Kalesi’ni yıktırmaları olmuştur. Kral Abdullah, burada Usame bin Ladin ailesine 31 katlı 11 adet gökdelen inşa ettirdi. Türkiye’nin ve milletinin ebediliği için üstün feragat ve fedakarlık gösterdiği iddia edilerek madalya verilecek olan Suudi kralının çizgisi ve inanışı işte budur.

KÖKTENDİNCİLİĞİN ÜSSÜ

Suudi Ailesi, Birleşik Amerika ile sıkı işbirliği içindedir. Bu aile, ABD’nin sosyalist sisteme karşı oluşturduğu Hıristiyan kuşağın İslam halkasını temsil görevini üstlenmiştir. Suudiler bu yüzden diğer İslam ülkelerine Vehhabici anlayışa sahip din adamlarını yollayarak oralarda militan yetiştirmeye büyük önem vermişlerdir. Afganistan’da Ruslara karşı başlatılan gerilla savaşını da CIA güdümündeki Vehhabiler üstlenmişlerdir.
Bugün Türk devletler dünyasına katılan Asya Cumhuriyetlerinde, özellikle Fergana Vadisi’nde, Çeçenya’da Vehhabi militanlar mücadele vermektedirler. Usame bin Ladin; Vehhabi mezhebinin yarattığı bir militandır. Türkiye’de de Vehhabi anlayıştaki hücrelerin oluştuğunu söylemek mümkün hale gelmiştir. Bu durumun kanıtı olarak da 2003 yılında İstanbul’da meydana gelen sinagog ve HSBC binalarının bombalanmasını, İngiliz Konsolosluğu’nun dış duvarının havaya uçurulmasını gösterebiliriz. Vehhabi militanlar bugün Suudi devletin denetiminden çıkmış gibi gözükseler de Suudi Arabistan yönetimi bu mezhebi ayakta tutabilmek için çok kuvvetli bir kolluk kuvvetini çalıştırmaktadır. Vehhabi Suudiler, İslam dünyası içinde Sünniliğin lideri imiş gibi hareket etmekteler ve Türkleri de Hanefi mezhebinden oldukları için Müslüman saymamaktadırlar.

KABE İŞGAL ALTINDA

Vehhabi Suudi ailesi, İslam dünyasının halifesi pozunda kabile hayat tarzını sarayda sürdürmektedir. Bin cariye edinerek kadının köleliğini devam ettiren bu zihniyet; Müslüman geçinmekte kimseye fırsat vermez. Buna karşın; Peygamberimizin doğduğu evin yerini pislik içinde bıraktıktan sonra buraya uyduruk bir kütüphane koyarak ziyaretini de engellediler. Bugün Peygamber’in mezarını ziyaret edip dua okumak da bu Vehhabiler tarafından yasaklanmıştır. Fakat; Vehhabi Suudiler Kabe’nin çevresini lüks gökdelenlerle doldurarak burasını bir iş merkezine çevirmiş bulunuyorlar. Kral Abdullah; sarayının kapısını Kabe’nin girişine kadar uzattırmış; Kabe’ye de yer altından yol açtırarak kendisi özel olarak buradan ziyarete gitmiştir.

Rıza Zelyut

Paylaş:

Yorumlar

“139) SUUDİLER, TÜRK DÜŞMANLIĞI İLE MEŞHURDURLAR” yazisina 10 Yorum yapilmis

 1. ZÜHAL ASMA yorum tarihi 1 Nisan, 2008 03:29

  *YAZILANLAR..GERCEKTEN COK KÖTÜ.BU BİGİLERİ ZOR EDİNİRDİK..:( NEYSE YAZIYI OKUYUNCA,ONLARIN İNGİLİZLERLE İSBİRLİGİNİ ANLAMAK KOLAYLASTI.
  *ANNEANNEM BENİ İYİ BİR MÜSLÜMAN OLARAK YETİSTİRİRKEN,TEK BİR CÜMLE SARFETMİSTİ’HZ.PEYGAMBERIN SÖZÜNDEN VEDE BABAANNEM:( ARAP OLDUGUNDAN, YASAMINDA TEK UZAK OLMAN GEREKEN MİLLET BUNLAR DERDİ..VE YİNEDE KURAN İCİN ARAPCA DERSLERİ ALDIRIKEN!RAHLE YAPTIRMISTI!AMA BEN ÖGRENEMEDIM:)
  HEPSI AYNIMI CABA?YANİ TÜM ARAP DÜNYASI!MESELA KUVEYT?:)

 2. mustafa kafa yorum tarihi 26 Kasım, 2008 21:21

  aynen yeniden ergenekon
  devam
  ergenekon lazım
  bize
  devam ergenekon

 3. cemal yorum tarihi 1 Aralık, 2008 23:53

  sizin dediğiniz vehabi hareketi tamamen tevhid akidesi üzerine kurulmuş bir harekettir.osmanlının son zamanlarındaki islami yozlaşmaya karşı çıkmış bir harekettir.

 4. İbrahim ÇETİN yorum tarihi 5 Ocak, 2010 15:23

  Tevhid akidesinden dem vuran cemal, vehhabiliğin 12 düsturundan hangisi ehli sünnete uyuyor, söyle de millet öğrensin. ya da söyleyemiyorum de de cahilliğini dünya görsün! hanefileri kafir ilan edenler nasıl MÜSLÜMAN olur? hadisleri yok sayan, hadisler tamamen ifsad edilmiştir diyenler de o mürted vehhabiler değil mi? sünnete baş kaldıran vehhabiler değil mi? hadi bu teknik konuları bilmiyorsun diyelim; şu suudilerin tipine bak gene yeter! top sakal var mı Müslümanlıkta? Nur mu var mı şu iblis suudilerin yüzünde? hadi onu da geçelim; lawrance ile hempher gibi ünlü ingiliz ajanlarla işbirliği yapanlar kim? belli ki osmanlı düşmanısın bu demektir ki islam düşmanısın, türk düşmanısın! madem bu kadar aşıksın suudilere, def ol git suudilerin haremine!

 5. Zafer ÜSKÜL yorum tarihi 5 Ocak, 2010 15:26

  Arkadaşlar, vehhabiler Ebu Cehil’in soyundan gelmektedirler. Bu veri tarihi vesikalarla kanıtlanmıştır. O yüzden peygamber düşmanlığına aldanmamak lazım. Yurdumuzdaki vehhabi ajanı paralı profesör ilahiyatçılara lütfen dikkat edelim. Unutmayalım ki anahtar kelimemiz “İbni Teymiyye’dir”. İbni Teymiyye’ye atıf yapanlar vehhabidir, sapıktır, ehl-i bidattir. Bu profesör şarlatanları tespit etmeniz hiç de zor olmayacaktır… Allahü Teala, ahir zaman alimlerinin şerrinden Müslümanları korusun!

 6. .. yorum tarihi 19 Mayıs, 2010 19:03

  memleket öyle bir hale gelmişki meselabir kimse, kendisine vehhabi diyen bir kimseden allahtan başka ilah yoktur dediğini duyunca bu vehhabi-lik- düşmanları neredeyse bunu vehhabilerin ağzından duydukları için -haşa ve kella- allahtan başka ilah vardır- diyecekler.son durum bu..

 7. halil arslan yorum tarihi 14 Haziran, 2010 23:20

  ARKADAŞLAR BENİM TEK BİLDİĞİM BU SUUD AİLESİ ŞEREFSİZDİR İSLAMLA HİÇ ALAKASI YOK GÖSTERMELİK BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL ÇIKARLARI İÇİN KAFİRLE BİR OLUP MÜSLÜMAN KARDEŞİ OLAN OSMANLIYI ARKADAN VURUP KARDEŞ MÜSLÜMAN KANI DÖKEN O SUUD AİLESİ DEĞİLMİ BÜGÜN ABD NİN KOCAĞINA OTURMUŞ KEYFİNE BAKIYOR FİLİSTİN CAN ÇEKİŞİYOR UMRUNDA DEĞİL MÜSLÜMAN OLSAYDI TEPKİSİNİ GÖSTERİRDİ.ELBETTE ONUNDA SONU GELECEK BİRGÜN.SAYGILAR

 8. süleyman kuyucu yorum tarihi 3 Ağustos, 2011 18:45

  KISACA ÖZETLERSEK VEHHABİLİK KAFİRLİKTİR VE BUNLAR MÜSLÜMANLARA YAHUDİLERDEN BİLE DAHA DÜŞMANDIRLAR BU SAPIK İNANÇ İNGİLİZ SÖMÜRGECİLİĞİNİN DÜNYAYI SARDIĞI ZAMANLARDA ONLARA ZORLUK ÇIKARMASINDAN KORKTUKLARI İSLAM MEDENİYETİNİ ZAYIFLATMAK İÇİN OLUŞTURULMUŞTUR.BU HASTA RUHLU MAHLUKLARLA SAVAŞ DA CİHADA GİRER AYRICA BELİRTEYİM.BUNLARDAN BAZILARINI SİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞIRKEN GÖRÜRSENİZ SAKIN İTİMAD ETMEYİN MÜMKÜNSE ONU GÜZELCE HIRPALAYARAK ORADAN ÇIKARTIN

 9. mehmet akif kalaycı yorum tarihi 21 Nisan, 2012 16:54

  suudi ler türk ler farslar gibi bir millet mi bir aşiret mi nufusları ne kadar tam olarak.

 10. mahmut ARK yorum tarihi 31 Ocak, 2013 15:47

  Arkadaslar burada yazanlarin cogu dogru fakat suudiler sunneti yerine getiren bir millet o kisimda bir yanlislik var ben bu konuda uzun arastirmalar yaptim ve osmanli o yapitlarin tahribi nedeniyle durdurmadi vahhabileri..Dogrusu soyle II.Mahmut Donemi ozamanki osmanli prestiji zarar gormekte oldugundan o iki lideri astiriyor ve osmanliya yakismayan birsey yapiyor Istanbuldaki infaz sonrasinda vahhabi liderin kellesini bogaza attiriyor…Nasil simdi unutulsun boyle birsey ?

Yorum yap