1334) Avrupa Parlamentosu’nda “Ermeni Soykırımı” Tasarısı Kabul Edildi!

Yayin Tarihi 16 Nisan, 2015 
Kategori BASIN-YAYIN, ERMENİ SORUNU

“Ermeni Soykırımı” tasarısı kabul edildi

image001

Avrupa Parlamentosu’nda ‘Ermeni Soykırımı’ tasarısı kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelediği ve Türkiye’ye geçmişiyle yüzleşerek “tanıma” çağrısı yaptığı kararı ezici çoğunlukla kabul etti.

AP’nin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan kararına ilişkin oturumda Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler gündeme gelirken başından bu yana “soykırım” ifadesini kullanmamaya özen gösteren Avrupa Birliği Komisyonu ve üye ülkeler arasında konsensüs olmaması nedeniyle net pozisyon almamaya çalışan AB Konseyi tutumundan taviz vermedi.

Oturumun başında ve sonunda söz alan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva, parlamenterlerden gelen yoğun eleştirilere rağmen “soykırım” ifadesini kullanmadı. “100 yıl önceki trajik olaylar” ifadesini tercih eden Georgieva, “Olaylar için kullanılan kelime ne olursa olsun gerçeğin tarihi açıdan inkarı mümkün değil” demekle yetindi. Georgieva ana vurguyu Türkiye ile Ermenistan arasında uzlaşıya odaklarken “önkoşulsuz normalleşme” çağrısı yaptı.

ÜYELİK BAĞLANTISI YOK

Son dönemde Türkiye ile yıldızı bir türlü barışmayan AP’nin Ermenistan’ın ve Ermeni diasporasının tezleri temelinde hazırladığı ve Türkiye’den gelen telkinlere kulaklarını tıkadığı kararla ilgili süreçte en olumlu gelişmeyi ise “tanıma” konusunun Türkiye’nin AB üyelik süreciyle ilişkilendirilmemesi oluşturdu.

Oturumda söz alan 64 parlamenterin önemli bölümü metin paralelinde konuşarak “Bu kararla bir soykırımı soykırım olarak tanıyoruz ve Türkiye’den de aynı adımı bekliyoruz” tezini işledi. Oylamada karara destek vermekle birlikte “orta yol” bulmaya çalışan parlamenterler ise 1915 olaylarının hangi kelimeyle tanımlanması gerektiğinden çok “tarihin siyaset için kullanılmaması gerektiği”, “bu tür kararların sorunun çözümüne katkı sağlamadığı” ve “Osmanlı İmparatorluğu’yla Türkiye arasında ayrım yapılması gerektiği” vurgularıyla Ankara ile Erivan arasındaki ilişkilerin en kısa zamanda normalleştirilmesine odaklandı.

PAPA VURGUSU

Karar metninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçen yıl yaptığı açıklamalardan olumlu şekilde bahsedilirken Papa Françesko’nun açıklamalarına verilen tepki yoğun şekilde eleştirildi. Verilen iki değişiklik önergesiyle Papa’nın yaptığı açıklamaya da metinde atıf yapılması sağlandı. Bu bağlamda yapılan açıklamalarda ise “Papa’ya verilen cevap Türkiye’nin bizden ne kadar farklı olduğunu gösteriyor”, “Erdoğan inkarcı. Papa’yı tehdit etti” ve “Kimse Papa’ya karşı mafyavari açıklamalarda bulunamaz, bulunmamalı” ifadeleri öne çıktı.

AB’DE HERKES TANIMIYOR

AP, “Ermeni soykırımı” iddialarını tanıyan bir kararı 1987’de kabul etti. Bazı metinlerde 1987 kararına atıf yapılırken AP’nin Türkiye raporlarına yıllardır “soykırım” ifadesi girmedi. Geçtiğimiz haftalarda ise insan hakları konulu bir raporda tek maddeyle AB üyelerine, “bu iddiaları tanıma ve bu iddiaların tanınması için daha fazla çaba harcama” çağrısı yapıldı. 
28 AB ülkesinden 11’i de 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyor.

İŞTE TASLAKTAKİ 8 MADDE

1-Osmanlı İmparatorluğu’nda 1.5 milyon masum Ermeni’nin hayatını kaybettiği vurgulanarak yaşanan olayların ‘soykırım’ olduğunun altı çiziliyor. İnsanlığa karşı tüm suçlar ve soykırımlar kınanırken bunların inkârına yönelik her teşebbüs esefle karşılanıyor.
2-Türkiye, 100. yıl anmalarını fırsat olarak değerlendirerek arşivlerini açmaya, geçmişiyle yüzleşmeye ve “Ermeni soykırımını” tanımaya yönelik çabalarını sürdürmeye böylelikle Türk ve Ermeni halkları arasında gerçek uzlaşma yolunu açmaya teşvik ediliyor.
3-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun taziye içeren ve Osmanlı Ermenilerine yönelik zulümleri tanıyan açıklamaları doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.
4-Türkiye ve Ermenistan, Avrupa ulusları arasındaki başarılı uzlaşma örneklerini kullanmaya ve halklar arası işbirliğini odağa yerleştiren bir gündem izlemeye davet ediliyor. Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokollerin ön koşulsuz şekilde onaylanıp uygulanması ısrarla tavsiye ediliyor.
5-Türkiye’nin kültürel mirasın korunmasına ilişkin yasal yükümlülüklerine saygı göstermesi talep ediliyor. Geçen yüzyılda yıkılan ya da harabeye dönen kültürel mirasın envanterinin çıkarılması isteniyor.
6-Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik sivil toplum inisiyatiflerine destek veriliyor.
7-Soykırımların ve insanlığa karşı suçların zamanında önlenmesinin ve etkili şekilde cezalandırılmasının uluslararası toplumun ve AB’nin ana önceliklerinden olması gerektiği belirtiliyor.
8-Soykırımlar İçin Uluslararası Avrupa Anma Günü oluşturulması öneriliyor.

Güven ÖZALP/ BRÜKSEL

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28746695.asp

Türkiye’den AP’ye jet yanıt

image002

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen “Ermeni Soykırımı” tasarısıyla ilgili olarak, “Avrupa Parlamentosu, daha önce de denediği gibi, 1915 olayları konusunda yeniden tarih yazmaya heveslenmiştir” açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

GÜLÜNÇ BİR KARAR METNİ

“Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine engel çıkarmakla tanınan Avrupa Parlamentosu, daha önce de denediği gibi, 1915 olayları konusunda yeniden tarih yazmaya heveslenmiştir. Bu heves, Türk karşıtı Ermeni propagandasının klişelerini harfiyen tekrarlayan, 15 Nisan 2015 tarihli gülünç bir karar metniyle sonuçlanmıştır. Avrupa Parlamentosu kabul ettiği kararla, zamanında uluslararası hukukla bağdaşmaz şekilde ve yetki alanını aşarak yapmış olduğu hatayı tekrarlamıştır. Tarihi ve hukuku katleden bu metni kabul edenleri ciddiye almıyoruz. AB vatandaşlarının 2014’teki seçimlere yüzde 42 oranındaki katılımı, bu Parlamento’nun AB siyasi kültüründeki yerini zaten göstermektedir. Her bakımdan eşine az rastlanır ‘tutarsızlıktaki’ bu metni, anılan kuruma, ileride hatırlamak istemeyeceği belgeler arasında yerini almak üzere aynen iade ediyoruz.

ORTAKLIKLARINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ

AB’nin uzlaşı ve barış kültürü temelinde, demokrasi, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi temel ilkeler bazında kurulduğunu, o metni kabul edenler herhalde anımsıyorlardır. Avrupa Parlamentosu’nda bugün(dün) kabul edilen karara destek veren siyasetçilere, Avrupa değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan; nefret, kin ve çatışma kültürüyle beslenenlerle kurdukları ortaklıkta başarılar diliyoruz. Avrupa Parlamentosu’nun 1915 olayları konusunda sergilediği bu selektif ve tek yanlı yaklaşımın, varoluş nedenini teşkil eden değerler hilafına, Türkiye’nin AB ile olan ilişkisine zarar verebileceği ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki meseleye çözüm getirmekten uzak kaldığı bir vakıadır. Tabiatıyla, bu karar sadece bilgisizlik ve cehaletle açıklanamaz.

KENDİ TARİHLERİYLE YÜZLEŞSİNLER

Bunun arkasında, ne yazık ki, dinsel ve kültürel bağnazlık ile farklı görülen karşısındaki umursamazlık da yatmaktadır. Avrupa Parlamentosu Avrupa halkları arasında ortak bir geleceğin inşasına katkı yapmak istiyorsa, bunun farklı din ve kültürleri dışlayarak gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bilmelidir. 1915 olayları konusuna gelince; Türkiye’nin son yıllarda hafıza ödevini layıkıyla yerine getirdiği ortadadır. Ermenistan’ın da en kısa sürede böyle bir olgunluk düzeyine ulaşmasını umut ediyoruz. Avrupa Parlamentosu üyelerinin, 1915 meselesiyle ilgilenmeden önce, kendi tarihleriyle yüzleşmelerinde, özellikle Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı gibi insanlığın en korkunç felaketindeki rol ve sorumluluklarını hatırlamalarında yarar vardır.”

BOZKIR’DAN AP KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun bugün (15 Nisan) 1915 olayları konusunda kabul ettiği karar tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür kararlar, Türkiye ve Türk milleti için yok hükmündedir.

Yüz milyonlarca Avrupalıyı temsil eden Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Parlamentoların görevi tarih yazmak değil, Avrupa’da bugün karşı karşıya olduğumuz sınamalar karşısında gerçekçi ve kalıcı çözümler üretmektir. Avrupa Parlamentosu bugün aldığı kararla geçmişte çekilen acılar arasında seçici bir bakış açısıyla ayrımcılık yapmış, 1. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Türk ve Müslüman halkların uğradığı mezalimi görmezden gelmiş, sadece Ermenilerin acılarını öne çıkarmıştır. Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Ancak, bunun  Türkiye karşıtlığı için bir bahane olarak kullanılması ve siyasi çatışma konusu haline getirilmesi kabul edilemez. Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan olaylar, hepimizin ortak acısıdır.

Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunduk. Bu çağrımız geçerliliğini korumaktadır. Ermenistan ile 2009 yılında protokoller imzaladık. Ancak bu protokoller de onaylanmadan Ermenistan Parlamentosu’ndan çekilmiştir.Türkiye’nin sergilediği iyi niyete karşılık, Avrupa Parlamentosu bu kararıyla tarihi siyasete alet etmiştir. Avrupa Parlamentosu’nun kullandığı “soykırım” ifadesi hukuki bir kavramdır. Hakkında hiçbir mahkeme kararı olmayan 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemek, iftiradan öteye geçmemektedir.

Avrupa Birliği’nin, II. Dünya Savaşından çıkan Avrupa’da barış, dostluk ve işbirliğini yerleştirmek ve geliştirmek için kurulduğu dikkate alındığında, tarihten husumet çıkarmaya hizmet eden bu karar, Avrupa Birliği’ni kuran devlet adamlarının hedefleriyle de bağdaşmamaktadır. Avrupa Parlamentosu’nun, kendisini tek yanlı Ermeni anlatımının etkisinden kurtararak, enerjisini bugün Avrupa için en büyük tehdit haline gelmiş olan radikalizm, hoşgörüsüzlük ve etnik-dini ayrımcılık gibi meselelere yöneltmesi bütün Avrupalılar için daha yararlı olacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Nisan 2014 tarihinde ve Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 20 Ocak 2015 tarihinde yayımladığı tarihi mesajların Avrupa’da ortak geleceğimizin inşası için Avrupa Parlamentosu’na yol gösterici nitelikte olduğuna inanıyorum.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28746864.asp

 

 

Paylaş:

Yorumlar

“1334) Avrupa Parlamentosu’nda “Ermeni Soykırımı” Tasarısı Kabul Edildi!” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. Yılmaz Karahan yorum tarihi 16 Nisan, 2015 18:47
  2. Yılmaz Karahan yorum tarihi 21 Nisan, 2015 11:39

Yorum yap