122) KUZEY DOĞU DAĞILIMI

Yayin Tarihi 13 Şubat, 2008 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

KUZEY DOĞU DAĞILIMI

 

  Asya kıtasından yola çıkıp dört bir yana dağılan toplumların yazılarından ve inançlarından söz ettim. Bu insanlar inançlarını resimler ve damgalar şeklinde kayalara kazımışlardı. Fakat, sadece kayalara ve mağara duvarlarına kazımakla kalmamışlar, ayrıca kendi yüzlerine ve vücutlarının değişik bölgelerine dövmeler yaptırarak kutsal simgeleri yaşamları boyunca taşımışlardır. Böylece, özel yetenek sahibi olduklarını hem çevrelerindeki insanlara bildirmeyi, hem de tanrılarının desteğini sağlamayı amaçlamışlardı. Amerika kıtasındaki ‘kızılderili’ savaşçıların yüzlerini savaşa girmeden boyadıklarını hepimiz biliriz. Keza Pikt adı ile bilinen halkın da aynı şekilde savaşa girmeden yüzlerini boyadıkları görüşü hakimdir. Gerek yüz boyamak, gerekse yüze ve vücuda dövme yaptırmak, Ön-Türk kültürüne ait olan şaman geleneği ile yakın ilişkisi bulunmaktadır.

 Altay dağlarında Pazırık bölgesinde birçok kurgan bulunmaktadır. Soğuk iklim dolayısıyla bu kurganlara gömülmüş olanların cesedi günümüze kadar bozulmadan kalabilmişlerdir. Bölgedeki Ukok tepesindeki kurganlardan birinde sol omzunda bir geyik dövmesi bulunan bir kadın cesedi ortaya çıkarılmıştır. Alttaki resimde omuzdaki dövme ve resmin sağında bu dövmenin çizimi görülmektedir. (Kaynak: National Geographic, Ekim 1994, Cilt 186, sayı 4, sayfa 80) Bu kurgan alttaki haritada [1] ile gösterilen bölgede bulunmaktadır.

image00144.jpg

 Ön-Türk toplumlarının yöneticilerini gömmek için yüksek tepeleri seçmiş olmaları ve oralarda kurgan denen özel tür mezarlar kazmış olmaları, onların güneşe ve göğe vermiş oldukları önemin bir göstergesidir. Altay dağlık bölgesinden kuzey-doğuya doğru göç eden Ön-Türk toplumları Amerika kıtasına geçmekle kalmamış, oradan Grönland adasına kadar uzanmışlardır. Alttaki haritada kuzey-doğu dağılımı görülmektedir.

image00219.jpg

 Yukarıda gösterilmiş olan üç bölgeye yerleşmiş olan insanların dil yapısı dışında ortak bir yönleri daha vardı. O da, her üç bölgedeki insanların yüzlerine ve vücutlarına dövme yaptırmış olduklarıdır. Alttaki resimde göğsünde ve kollarında dövmeleri bulunan (haritada 2. bölge) bir yerli görülmektedir. Bu dövmelerin süs için yapılmamış olduklarını ve bir çeşit kayıt sistemi olduklarını şahsın kendisi söylemiştir. Dolayısıyla, dövmelerin bir tür ilkel yazı oluşturdukları ve Ön-Türk damgalarından kaynaklandıkları kanısındayım. (Kaynak: Native Americans, Trudy Grffin-Pierce, sayfa 111, Metro Books, NY, ABD)

image00313.jpg

  Dövmeler vücudun çeşitli bölgelerinde bulunabildikleri gibi yüze ve alın bölgesine de işlenmişlerdi. Yüz ve alın dövmeleri özellikle şaman kadınların tercihi olmaktaydı. Alttaki resimde Grönland adasının batı yakasına (haritada [3] ile gösterilmiş olan bölge) yerleşmiş olan İnuik (Eskimo) halkına ait bir mezardan çıkarılmış olan bir kadın başı görülüyor. Bu kafatasının derisi soğuktan dolayı kösele gibi sertleşip kurumuş ve deri altındaki dövmeler özel ışık sistemi sayesinde görülür hale getirilmiştir. (Kaynak: National Geographic, Şubat 1985, cilt 167, sayı 2, sayfa 191)

image00414.jpg

 Bu İnuik kadının alnındaki ve yanaklarındaki çizgilerin yaşarken yaptırmış olduğu dövmeler oldukları saptanmıştır. Karbon-14 ile yapılmış olan analizler bu kadının 500 yıl önce gömülmüş olduğunu ve soğuk iklim sayesinde günümüze kadar saçı dahi bozulmadan ulaşmış olduğunu  belirlemiştir. Kadının bir şaman kişi olması kuvvetle mümkündür.

 

Doç. Dr. Haluk BERKMEN

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap