1213) PARTİLERİN UZLAŞTIĞI 48 MADDE

Yayin Tarihi 12 Temmuz, 2013 
Kategori BASIN-YAYIN

PARTİLERİN UZLAŞTIĞI 48 MADDE

image0013.jpg

Uzlaşılan 48 maddenin başlıkları şöyle:

İnsan onur ve haysiyeti;

Temel hak ve hürriyetlerin niteliği ve bütünlüğü;

Hayat hakkı;

İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı;

Zorla çalıştırma ve angarya yasağı;

Kişi hürriyeti ve güvenliği;

Kişisel bilgi ve verilerin korunması;

Yerleşme ve seyahat hürriyeti;

Bilim ve sanat hürriyeti;

Düzeltme ve cevap hakkı;

Mülkiyet ve miras hakkı;

Çalışma ve sözleşme hürriyeti;

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı;

Başvuru ve bilgi edinme hakkı;

Suç ve cezalara dair esaslar;

Yabancıların durumu;

Sağlık hakkı;

Sosyal güvenlik hakkı;

Konut ve barınma hakkı;

Devletin sosyal ve ekonomik görevlerinin sınırı;

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması;

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının geçici olarak durdurulması;

Temel hak ve hürriyetlerin korunması;

Kıyıların korunması ve kıyılardan yararlanma;

Tarih, kültür ve tabiat varlık ve değerlerinin korunması;

Doğal servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi;

Ormanların korunması ve geliştirilmesi;

Özel olarak korunması gereken kesimlerin hakları; 

Bilgiye erişim hakkı ve bilişim özgürlüğü;

Makul ve insanca hayat sürdürme hakkı;

Devletleştirme ve özelleştirme;

Tüketicinin korunması; 

Yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlar;

Sporda tahkim;

Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması;

Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler;

Milletvekilliğinin düşmesi;

İptal istemi; 

Görüşmelerin açıklığı ve yayınlanması;

Toplantı ve karar yeter sayısı;

Yükseköğretim Düzenleme Kurulu;

Mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı;

Savcılık mesleği ve teminatı;

Adalet hizmetlerinin denetimi;

Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi;

Anayasa şikâyeti;

Devletin şekli;

Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü.

http://www.ensonhaber.com/iste-partilerin-uzlastigi-48-madde-2013-07-12.html

 

Paylaş:

Yorumlar

“1213) PARTİLERİN UZLAŞTIĞI 48 MADDE” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. Yılmaz Karahan yorum tarihi 12 Temmuz, 2013 16:55

Yorum yap