118) KİLİSELER İHYA OLACAK !

Yayin Tarihi 21 Şubat, 2008 
Kategori BASIN-YAYIN

image00177.jpg

 

Bir anda trilyonlarca liralık servete kavuşan Rum Papaz Bartholomeos Anadolu’yu yeniden fethe çıkacak

10. Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer’in “Lozan’ı deliyor” diyerek veto ettiği Vakıflar Yasası, AKP’nin oylarıyla Meclis’te yeniden kabul edildi. Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak itirazda, hükümetin lehine karar çıkması halinde Bartholomeos’a gün doğacak. Fener Papazı, trilyonlarca liralık mülklerin kontrolünü ele geçirecek.

AB’ye uyum adı altında çıkarılan yasalarla misyonerliğin önünün açılmasını da yararlanacak olan Papaz’ın hedefinde önce İstanbul Suriçi’ni Vatikan’laştırmak var. Bartho, ardından Anadolu seferine çıkacak. Devletin kesesinden onarılan kiliseleri faaliyete geçirip, cemaat toplama organizasyonlarına hız verecek.


Sezer tarafından ‘Lozon deliniyor’ denilerek iade edilmişti


Vakıflar Yasası geçti
Yasayla yabancıların Türkiye’de yeni vakıf kurabilmelerine olanak sağlanıyor. Yabancılar, aynı zamanda Türkiye’de kurulan vakıfların yönetim organlarında da görev alabilecek

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, “Lozan’ı deldiği” gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade ettiği tartışmalı Vakıflar Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunun tümünün yapılan açık oylamasına 314 milletvekili katıldı. Oylamada, 242 milletvekili kabul, 72 milletvekili ise ret oyu kullandı. Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak itirazda, hükümetin lehine karar çıkması halinde Bartholomeos’a gün doğacak. Fener Papazı, trilyonlarca liralık mülklerin kontrolünü ele geçirecek. AB’ye uyum adı altında çıkarılan yasalarla misyonerliğin önünün açılmasını da yararlanacak olan Papaz’ın hedefinde önce İstanbul Suriçi’ni Vatikan’laştırmak var. Bartho, ardından Anadolu seferine çıkacak. Devletin kesesinden onarılan kiliseleri faaliyete geçirip, cemaat toplama organizasyonlarına hız verecek.

Yasa ne getiriyor
Bazı değişikliklerle kabul edilen Kanuna göre, yabancılar, Türkiye’de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilecek. Vakıflar, izin almadan mal edinebilecek, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilecek. Kurucularının çoğunluğu yabancı olan vakıfların, taşınmaz mal edinmeleri hakkında, Tapu Kanunu hükümleri uygulanacak.

Uluslararası faaliyet
Cemaat vakıflarına ait, kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılmayan taşınmazlar, vakıf yönetiminin talebi durumunda Meclis kararıyla aynı cemaate ait başka bir vakfa tahsis edilebilecek veya vakıf akarına dönüştürülebilecek. Vakıflar, vakıf senedinde yer almak kaydıyla, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, yurtdışında şube ve temsilcilik açabilecek, üst kuruluş kurabilecek ve yurtdışında kurulan kuruluşlara üye olabilecek. Vakıflar, yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan, ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilecek, yurtiçi veya yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilecek.

Şirket kurma
Vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla iktisadi işletme ve şirket kurabilecek, kurulmuş şirkete ortak olabilecek. Kurucularının çoğunluğu yabancı uyruklu olan vakıfların kurduğu yahut paylarının yarıdan fazlasının bu nevi vakıfların sahip olduğu şirketlerin mal edinmeleri hakkında, aynı vakıfların mal edilmelerini düzenleyen hükümler uygulanacak. Vakıflar Meclisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst seviyedeki karar organı olarak görev yapacak.

Neden veto edilmişti?
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Vakıflar Yasası’nı tekrar görüşülmesi için 22. dönem de TBMM’ye geri gönderirken gerekçesinde, “Yasa Koyucunun, kabul ettiği yasalarda Lozan Antlaşması kurallarını göz önünde bulundurması hukuksal gerekliliktir” ifadesini kullanmıştı. Sezer yasayla; cemaat vakıfları mülhak vakıf statüsünden uzaklaştırılarak yeni vakıf statüsüne yakınlaştırıldığından, bunların yönetim organının oluşturulamaması durumunda mazbut vakıflar arasına alınmasına olanak bulunmadığı gibi, cemaat vakıflarının tüzel kişiliklerinin sona ermesine ilişkin herhangi bir düzenlemenin de bulunmadığı, başka bir anlatımla, bu konunun boşlukta bırakıldığını gerekçe olarak göstermişti.

Anayasa Mahkemesi’ne gidecekler
CHP, Vakıflar yasası’nın onaylanmasının hemen ardından iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gidecek .Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, yasanın Anayasa Mahkemesi’nden döneceğini söyledi.

Kiliseler ihya olacak
Vakıflar Yasası’nın oylaması öncesi TBMM’de sert tartışmalar yaşandı. Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç yaptığı konuşmada, yasanın, “Patrikhanenin danışmanı tarafından hazırlandığını” söyledi. Genç, “Bu yasa çıkarılırsa bizi AB’ye mi alacaklar. Eğer öyleyse, yasanın yürürlüğünü AB üyeliğine kadar erteleyelim” dedi. MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz da, Lozan Anlaşmasına aykırı bir düzenleme yapıldığını kaydetti. Yasanın AB tarafından istendiğini belirten Korkmaz, “Batıya bu kadar teslimiyetçi tavır içinde olursanız, korkarım bunun arkasından soykırım ve Kıbrıs ile ilgili iddialar gelecektir.

Haber : Macit SOYDAN – YENİÇAĞ

 

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap