114) GENÇLİĞE HİTABE

Yayin Tarihi 19 Ekim, 2009 
Kategori ATATÜRK

GENÇLİĞE HİTABE

Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım.

 Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.

Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir.
Bu sonucu, ‘Türk gençliğine’ emanet ediyorum…

“Ey Türk gençliği !

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı!

İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Mustafa Kemal ATATÜRK
20 Ekim 1927

image0011.gif

image00210.jpg

Paylaş:

Yorumlar

“114) GENÇLİĞE HİTABE” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. Acaroğlu yorum tarihi 20 Ekim, 2009 11:45

    Sayın Yılmaz Bey,”Gençlik Hitabesi”1980 yılından önceki gençlerin “yol”haritasıydı.Türklük,Türkiye aşkı idi.Şimdiki gençlere hitap etmiyor.Şimdiki gençler,psikolojik olarak duygularının doyumu için deşarj biçiminde bana göre”dedikodu”işin aslı yok.Şabloncu bir gençlik,milli irade çok uzaklarda.o ded,sen dedin gibi…yazıları okuyorum,her hafta üçyüzün üzerinde yazı geliyor.Kayda değer yazılar ya üç tane ya beştane.Görülüyor ki,sataşmaların dışında etki yapacak yazılar yok.Neden,niçin gibi düşünmek gerekiyor.Barışı istemiyen mi var?Herkes tek taraflı olmamak kaydıyla barıştan yanadır.Nerede bu tür bir barış.İstiklal Savaş’ını göz ardı edeceksin,bu vatan gökten zembile mi indi diğe adama sororlar.Gençler çok kısır döngü içinde düşüncelerine yazıyor,okuduklarını anlatmaya calışıyorlar ama… yeterli değildir.Saygılarımla Acaroğlu

  2. DENİZ TUNCER yorum tarihi 1 Aralık, 2009 08:33

    İZİNDEYİM MARAŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA… ATATÜRKÜ ANLAMAK GERÇEKTEN SÜPER BİR ŞEY..

Yorum yap