106) Milli Mücadele Komutanları

Yayin Tarihi 5 Kasım, 2015 
Kategori ATATÜRK, KAHRAMANLAR VE BİLGİNLER

Milli Mücadele Komutanları

(Tümen ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Özgeçmişleri)

image001

—————————————————————————–

Mustafa Kemal ATATÜRK 1881 – 1938

Abdurrahman Nafiz Gürman 1882 – 1966

Abdülhâtif Nacî Eldeniz 1875-1948

Ahmet Derviş 1886-1932

Ahmet Fuat Bulca 1881 – 1962

Ahmet Naci Tınaz 1882 – 1964

Ahmet Nuri Öztekin 1876-1951

Ahmet Zeki Soydemir 1883 – 1954

Akif Erdemgil 1876 – 1962

Alaattin Koval 1882 – 1930

Ali Fuat Cebesoy 1882 – 1968

Ali İhsan Sabis 1882 – 1957

Ali Sait Aybaytugan 1872 – 1950

Ali Sami Sabit Karaman 1877 – 1957

Asım Gündüz 1880 – 1970

Aşir Atlı 1881 – 1957

Bekir Sami Günsav 1879 – 1934

Cafer Tayyar Eğilmez 1878 – 1958

Cavit 1884 – 1933

Cemil Cahit Toydemir 1883 – 1956

Cemil Conk 1873 – 1931

Cevat Çobanlı 1870 – 1938

Ethem Necdet (Çallı) Karabudak 1882-1948

Ethem Servet Boral 1876 – 1956

Fahrettin Altay 1880 – 1974

Hacı Mehmet Arif Örgüç 1876 – 1940

Halil İbrahim Çolak 1881 – 1944

Halit Akmansu 1884-1953

Halit Karsıalan 1883 – 1925

Hasan Mümtaz Çeçen 1876 – 1941

Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet 1883 – 1958

Hüseyin Nurettin Özsu 1879 – 1937

İbrahim Refet Bele 1881 – 1963

İsmail Hakkı 1883 – 1923

İzzetin Çalışlar 1882-1951

Kâzım Fikri Özalp 1882 – 1968

Kâzım İnanç 1880 – 1938

Kâzım Orbay 1887 – 1964 

Kâzım Sevüktekin 1877 – 1949

Kemalettin Sami 1884-1934

Mahmut Nedim (Hendek) 1880 – 1920

Mehmet Ali 1874- ?

Mehmet Arif 1883 -1926

Mehmet Atıf Ateşdağlı 1876 – 1947

Mehmet Emin Çolakoğlu 1878 – 1939

Mehmet Emin Koral 1881 – 1959

Mehmet Emin Yazgan 1876 – 1961

Mehmet Hayri 1879 – 1928

Mehmet Hayri Tarhan 1880 – 1934

Mehmet Hulusi Conk 1881 – 1950

Mehmet Kâzım Dirik 1881 – 1941

Mehmet Kenan Dalbaşar 1888-1935

Mehmet Muhittin Kurtiş 1876 – 1951

Mehmet Nazım Yücel 1886 – 1921

Mehmet Nurettin (Sakallı) 1873 – 1932

Mehmet Nuri Conker 1882 – 1937

Mehmet Rüştü Sakarya 1877 – 1951

Mehmet Sabit Noyan 1887-1967

Mehmet Sabri Erçetin 1876 – 1956

Mehmet Salih Omurtak 1889-1954

Mehmet Selahattin Adil 1883 – 1961

Mehmet Sıtkı Üke 1877 – 1941

Mehmet Suphi Kula 1881 – 1948

Mehmet Şefik Aker 1877 – 1964

Mehmet Vehbi Kıpçak 1875 – 1946

Muhittin Akyüz 1870 – 1940

Musa Kâzım Karabekir 1882 – 1948

Mustafa Fevzi Çakmak 1876 – 1950

Mustafa İsmet İnönü 1884 – 1973

Mustafa Muğlalı 1882 – 1951

Mustafa Münip Uzsoy 1878 – 1950

Mürsel Bakü 1881 – 1945

Nazif Kayacık 1872-1951

Nazmi Solok 1876 – 1956

Nihat Anılmış 1878 – 1954

Osman Nuri Koptagel 1874 – 1942

Osman Zati Korol 1880-1946

Ömer Halis Bıyıktay 1883-1935

Ömer Lütfü Argeşo 1879 – 1942

Reşat Çiğitepe 1879 – 1922

Rüştü 1872 – 1926

Sadullah Güney 1883 – ?

Süleyman Sabri 1873 – 1941

Şefik Avni Özüdoğru 1884 – 1960

Şerif Yaçağaz 1876 – 1938

Şevket Seyfi Düzgören 1880-1948

Şükrü Naili Gökberk 1876 – 1936

Veysel Özgür 1877 – 1931

Yakup Şevki Subaşı 1876 – 1939 

Yusuf İzzet Met 1876 – 1922

 

NOT: Kahraman Komutanlar hakkında bilgi için, isimlerin üzeri tıklanmalı.

Kaynak: Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı

http://www.ata.tsk.tr/06_milli_mucadele_komutanlari/milli_mucadele_komutanlari.html

Paylaş:

Yorumlar

“106) Milli Mücadele Komutanları” yazisina 3 Yorum yapilmis

 1. Mehmet YAŞ yorum tarihi 5 Kasım, 2015 21:12

  Değerli Komutanım, sizi gıyaben de olsa tanıma bahtiyarlığına erişmekten gurur duyuyorum.Verdiğiniz mücadeleleri çok yakinen takip ediyorum. iktibas şekline de olsa bu çalışmamızda çok güzel ve Kahraman bir Türk subayı olarak, T. Cumhuriyetinin kurucuları olan komutanlarımıza bir ahde-vefa borcu edasının güzel bir örneği olmuş. Sizi saygı ve selamlarımla yürekten kutluyorum.

 2. Has Türkmen yorum tarihi 26 Ekim, 2017 20:43

  BEÝIK ŞAHSYÝETLER

  ▶ ADY UNUTDYRYLAN GAHRYMAN

  MIRSEÝIT SOLTANGALIÝEW
  Mirseýit Soltangaliýew, Orta Aziýadaky türki halklary birleşdirip, sosialist we bitewi Türküstan döwletini gurmak islän tatar lideri we ideology, halkara kommunizmiñ işläp düzüjilerinden biridir.
  Mirseýit Soltangaliýew 1892-nji ýylyñ 13-nji iýulynda Başgyrdystanyñ Elimbetowa diýen ýerinde dogulýar. Mirseýit Soltangaliýewiñ “bolşewizmiñ musulmanlar tarapyndan kabul edilmegi üçin başgaça usullara ýüz urulmalydygy” baradaky garaýyşlary W.I.Leniniñ ünsüni çekdi. Emma Leniniñ aradan çykmagy bilen SSSR-iñ Kommunistik partiýasy Mirseýit Soltangaliýewe duşmançylykly göz bilen garap başlady. Oña degişli köp maglumatlaryñ arhiwlerde gizlenip saklanýandygy üçin halk köpçüliginiñ arasynda tanalyp durlanok.
  Mirseýit Soltangaliýew Oktýabr rewolýusiýasyny amala aşyran W.I.Lenin, I.W.Stalin, L.Troskiý ýaly esasy dört adamyñ biridi. Başlangyç bilimi kakasyndan alan M.Soltangaliýew Kazandaky Tatar pedagogiki institutyna okuwa girýär we soñra mugallymlyk edýär, Ufanyñ şäher kitaphanasynda işleýär. Dürli gazetlerde işleýär. Şol aralykda Bakuwa giden M.Soltangaliýew Azerbaýjan Milli hereketine goşulýar.
  1917-nji ýylda Musulman Kommunist partiýasyna kabul edilýär. Az wagtyñ içinde partiýada sözi geçginli adamlaryñ birine öwrülýär. Russiýada graždanlyk urşy döwründe Gyzyl Goşunyñ hataryndaky türki halklaryñ wekillerini Rus patyşasyna garşy göreşmäge çagyrdy.
  1918-nji ýylda Mollanur Wahydowyñ Çehoslawakiýa Legiony tarapyndan öldürilmegi bilen goşunyñ içinde ýeke-täk adam bolup galdy. M.Soltangaliýew goşunyñ içinde musulmanlar bilen baglanyşykly meseleleri çözmekligi öz üstüne alýardy. Aýratynam Kommunist partiýanyñ esasy adamlarynyñ biri bolmagy we rewolýusiýada möhüm rol oýnamagy başarypdy. 1923-nji ýylda birinji gezek tussag edilende rewolýusiýa eden hyzmatlary üçin tussaglykdan boşadylypdy. Bolşewikleriñ graždanlyk urşundan üstünlik bilen çykmagyndan soñra, aýratynam Leniniñ saglygynyñ ýaramazlaşmagy bilen rus ýolbaşçylaryñ arasynda häkimiýet üçin özara göreş başlandy. I.W.Stalin bu göreşi gazanmagy başardy. I.W.Stalin bu göreşde M.Soltangaliýewi özüniñ esasy bäsdeşi hasap edýärdi. Çünki M.Soltangaliýewiñ Orta Aziýadaky türki halklary yzyna düşürip bilmek we SSSR-den aýry özbaşdak beýik Türküstan döwletini gurmak ähtimallygy bardy. M.Soltangaliýewiñ Staliniñ häkimiýetine garşy çykmagy bilen ikinji bir gozgalañ döremegine getirip bilmek mümkinçiligi bardy. Bu ýagdaý bolsa M.Soltangaliýewiñ antirewolýusioner, buržuaz-milletçi bahanalar bilen aýyplanmagyna sebäp boldy.
  1940-njy ýylyñ 28-nji ýanwarynda ýylda repressiýanyñ dowamynda Staliniñ görkezmesi bilen KGB tarapyndan Lefortowo türmesinde atylyp öldürilýär.
  1990-njy ýylyñ 30-njy iýunynda SSSR-iñ Ýokary Sudunyñ karary KGB-niñ M.Soltangaliýewe ýöñkän töhmetleriniñ bütinleý galpdygyny we onuñ bigünädigini ykrar etdi.

  © Has TÜRKMEN.

  line.me/R/ti/p/@kpm7016r

 3. Sema yorum tarihi 10 Kasım, 2019 11:54

  Sg ya

Yorum yap