1055) 2020 Karabağ Savaşının Askeri Açıdan Analizi

Yayin Tarihi 11 Mayıs, 2021 
Kategori AZERBAYCAN SAYFASI, TÜRK DÜNYASI

2020 KARABAĞ SAVAŞI’NIN ASKERİ AÇIDAN ANALİZİ

Masa Üstü Azerbaycan Türkiye Bayrağı + İkli Krom Direk Masa Bayra Fiyatları  ve Özellikleri

44 gün süren 2020 Karabağ Savaşı, Azerbaycan’ın kesin askeri zaferiyle sonuçlanmıştır. Askeri-stratejik açıdan bakıldığında, savaşın dönüm noktasının Şuşa kentinin Azerbaycan kuvvetleri tarafından ele geçirilmesi olduğu görülmektedir. Zira Suşa’nın kaybedilmesi sonrasında temas hattının diğer sektörlerindeki Ermeni kuvvetlerinin ana ikmal ve geri çekilme yolları kesilmiş, birliklerinin imha edilmesi tehdidiyle karşı karşıya kalan Erivan yönetiminin ise bu şartlarda ateşkese rıza göstermekten başka bir çaresi kalmamıştır.

2020 Karabağ Savaşı, dar bir alanda yaşanan nispeten küçük ölçekli bir bölgesel savaş niteliğindedir. Ancak son dönemde yaşanan silahlı çatışmaların büyük bölümünde taraflardan en az birisinin devlet dışı aktör olması göz önünde bulundurulduğunda, Karabağ pratiği, günümüz dünyasında klasik devletler arası savaşları anlama açısından önemlidir.

Bilhassa Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin savaşta kullandığı bazı taktik ve silah sistemlerinin, 21. yüzyılda muharebe ortamının değişen doğasına ilişkin mühim ipuçları sunduğu değerlendirilmektedir. Harekât planı gereği sıklet merkezini cephenin güneyinde oluşturan Azerbaycan, esasen bir kuşatma manevrası icra etmiş ve nihai hedef olarak Ermeni kuvvetlerinin ana ikmal ve geri çekilme yolları üzerinde yer alan Şuşa kentini seçmiştir. Buna mukabil, Ermeni tarafının ise arazinin dağlık yapısından istifade ederek mevzi savunması yaptığına şahit olunmuştur.

2020 Karabağ Savaşı’na dair gözlemlerde en dikkat çekici hususlardan biri, klasik bir manevra harbi olmamasıdır. Ateş gücünün öne çıktığı savaşın tayin edici unsurları arasında insansız hava aracı sistemlerinin olduğuna ise şüphe yoktur. Bu çalışmada, 2020 Karabağ Savaşı’nın askerî açıdan analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

SAVAŞIN ANALİZİ İÇİN DOSYAYI AÇIN:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1476339

Azerbaycan Ermenistan sınırında yeni çatışmalar | Agos

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap