1041) İngilizler Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM’yi nasıl dinledi? (Black Jumbo)

Yayin Tarihi 11 Ağustos, 2020 
Kategori TÜRK DÜNYASI

İngilizler Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM’yi nasıl dinledi? (Black Jumbo)

İngilizler, Kurtuluş Savaşı yıllarında da her türlü çalışmayı TBMM, Bakanlar Kurulu hatta komuta heyetini içerden takip etmişler. O zamanlar dinleme cihazı olmaması, Kurtuluş Savaşı ekibi içerisinde hiç gayrimüslim bulunmaması bile onlara engel olmamış. Öyle ki TBMM’nin kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili her şeyi anında İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanlığı aracılığı ile İngiliz Savaş Bakanlığına rapor etmişler. Mesela TBMM’nin açılışındaki isim tartışmaları, padişaha sunulan Sadakat Arızası, Hıyanet-i Vataniye Kanununun çıkarılması gibi açık ve gizli bütün faaliyetleri hemen ayrıntıları ile raporlarda yer almıştı.

23 Ağustos 1921 tarihinde başlayacak olan Sakarya Savaşının bütün harekat emirleri 20 Ağustos 1921 tarihinde İngiliz Generali Harrington’a ulaştırılmıştı. Bu olay bile başlı başına İngiliz istihbaratının ulaştığı noktayı göstermesi bakımından korkunçtur. Korkunçluğun nedeni ise Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın emirlerini bile bir şekilde öğrenmiş olmalarıdır. Peki bunu nasıl başarıyorlardı?

Takma Adı ‘’Black Jumbo’’

İngilizler İstanbul’u işgal ettikleri ilk andan itibaren güçlü bir istihbarat örgütü oluşturma çabalarına hız vermişlerdi. Kurdukları örgütün takma ismi Black Jumbo idi. Yerli Rum ve Ermenilerden oluşturulan Sahil İstihbaratı adlı örgüt ise yine bu örgütün yan kuruluşu niteliğindeydi.

Üst kademesi tamamen tecrübeli İngiliz casuslarından oluşan bu örgüt bilgi toplama işinde yerli Rum ve Ermenilerin yanında, İngiliz Muhipler Cemiyeti üyelerinden de yardım alıyordu. TBMM başta olmak üzere Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı gibi kuruluşların en gizli belgelerine bile ulaşmayı başarmışlardı. Bilgiler ulaştırılırken bilgi kaynakları olan kişiler ise çeşitli kodlar ile ifade ediliyordu. Mesela T.25/2 gibi.

TBMM’nin Bütün Çalışmalarını İzlemişler

İstanbul Hükümeti’nin bütün çalışmalarını özellikle buralarda tercüman olarak çalışan Rum ve Ermeniler vasıtası ile kolayca elde ediyorlardı. TBMM’nin ya da Ankara’nın en üst düzey bilgilerinin İngilizlerin eline geçmesi oldukça düşündürücüdür. TBMM’nin gizli oturumları kelimesi kelimesine dakikası dakikasına İngilizlerin eline geçiyordu.

İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de Robeck’in İngiltere’ye gönderdiği 22 Mayıs 1920 tarihli raporda HA/928 no’lu ajandan alınan oturum ve karar bilgilerinin aynen yer alması TBMM’de ki sızıntıyı açıkça ortaya koymaktadır. Londra Konferansı sırasında TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey’in bütün çalışmaları en küçük ayrıntısına kadar elde edilmişti.

Şimdi sıkı durun daha korkunç bir bilgi ise 26 Ağustos 1921 tarihli İngiliz İstihbarat raporunda karşımız çıkıyor. Raporda aynen şöyle deniyor bilgi kaynağı olarak: ‘’Aşağıda ki bilgi Mustafa Kemal’in yakın bir dostu ve Ankara yönetiminin kıdemli bir yetkilisi olan kişiden oldukça gizli olarak sağlanmıştır.’’

Bu bilgi bize şunu açıkça gösteriyor ki İngiliz İstihbaratının başarısı sadece Rum ve Ermeni casusların çalışmaları ile sınırlı değildir. Ne yazık ki İngilizler hainler yardımı ile Mustafa Kemal’in yakınına kadar sokulmayı başarmışlar…

Sonuç olarak gücünü korumak için hiçbir etik kural tanımayan emperyalizm karşısında her zaman dikkatli ve tedbirli davranmanın ne kadar önemli olduğu umarım anlaşılmıştır.

İsmail Çal / Dünya Bülteni

Kaynak:

https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/ingilizler-kurtulus-savasi-yillarinda-tbmmyi-nasil-dinledi-h264376.html 

TEOMAN ALPASLAN on Twitter: ""Sakarya Savaşı'nda İngiliz Black ...

Black Jumbo hakkında bir yorum:

İşgal yıllarında İngilizler MI6’a bağlı olarak İstanbul ve Anadolu için bir istihbarat teşkilatı kurdular.
Bu teşkilata Black Jumbo adını verdiler.

Black Jumbo, ingiliz istihbaratı MI6’nın İstanbul merkezli, Türk kurtuluş savaşına ve milli kuvvetlerin istihbari faaliyetlerine karşı olarak kurmuş olduğu casus ve kontrespiyonaj ağına verilen addı.
Black Jumbo casusları genelde Müslüman Osmanlı vatandaşlarından oluşurdu.
tabi bunların dışında Rum, Ermeni, Yahudi üyeleri de vardı.

Black Jumbo’yu binbaşı John Bennet yönetiyordu.
John Bennet kusursuz Türkçe konuşuyordu. Bir Müslümandan ayırt edilemezdi, sırf bunun için sünnet bile olmuştu.

John Bennet’in emrindeki Türk ve Müslüman casuslardan en önemlileri şunlardı;
-Herekeli Terzi Mehmet.
-Diş hekimi Ahmet İhsan.
-Mahmut Hamdi.

John Bennet’in üstünde ise Albay Nelson bulunmaktaydı.
Bennet’e bağlı ajanlar ve Black Jumbo üyesi diğer casuslar işte bu albay Nelson’a bağlıydı. Albay Nelson’un bilinen adı ise Ramiz bey’di.

İşbölümüne gelince, İstanbul’daki işleri John Bennet, Anadolu’daki faaliyetleri ise albay Nelson idare ediyordu.

Black Jumbo mensubu olan İngiliz ajanlardan biri Wilfred Dunderdale’ydi.
kim bu Wilfred Dunderdale?
Wilfred Dunderdale, İngiliz yazar İan Fleming’in yarattığı James Bond karakterinin esin kaynağı olan casus…

Yani meşhur James Bond bile Kurtuluş Savaşımızda bizimle uğraşmış, ama baş edememiş işte…
(bkz: james bond un kurtuluş savaşında ajanlık yapması/#40612452)

İngilizlerin her türlü teknolojilerine rağmen, güçlerine, paralarına rağmen Kurtuluş Savaşımızın istihbarat zaferini tabi ki milli kuvvetlerimiz kazandı.

Karakol Örgütü, Mim Mim Grubu, Hamza ve Felah grupları Kurtuluş Savaşı boyunca espiyonaj mücadelesinde İngilizlere karşı büyük zaferler kazandı.

Karakol Örgütü üyesi telgrafçılarımız Sirkeci’deki büyük postane’nin bodrumuna gizli bir telgraf merkezi kurmuştu.
2. kattaki muhabere merkezinden buraya kaçak hat çekmişlerdi.
Böylece İstanbul’da uçan kuştan Mustafa Kemal’in anında haberi oluyordu…

İngiliz ne yapsa da milletin azmi ve kararlılığının önüne geçememişti.
Yurt içindeki hain ajanlar ve İngiliz ajanları yetmezmiş gibi, Hint ajanları da getirdiler.
Mustafa Sagir ve Bupsy Paury bunların en bilinenleriydi.
Ama espiyonajda yenildiler.
Mustafa Kemal ve O’nun çekirdek kadrosuna bir türlü ulaşamadılar.

Ve son çareye başvurarak Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında idam fermanı çıkarttırdılar…

TENGİR BUDUN

https://www.uludagsozluk.com/k/ingilizlerin-istanbul-daki-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BC-black-jumbo/

 

Paylaş:

Yorumlar

“1041) İngilizler Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM’yi nasıl dinledi? (Black Jumbo)” yazisina 1 Yorum yapilmis

  1. (Black Jumbo) İngilizler Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM’yi nasıl dinledi? | Cumhuriyetimiz İçin yorum tarihi 11 Ağustos, 2020 20:59

Yorum yap