MUTE SAVAŞI

Yayin Tarihi 29 Kasım, 2012 
Kategori İSLAMİYET

 

MUTE SAVAŞI

image00140.jpg

İslâm devletinin Medine’de kurulmasından sonra Müslümanlarla Rumlar arasında yapılan ilk savaş. Mûte, şam bölgesine giren Belka yakınlarında bir yerin adıdır. Hz. Peygamber, Ashabtan Hâris b. Umeyr (r.a)’i Busra (Havran) Emiri Surahbil b. Amr el-Gassânî’ye İslâm’a davet mektubunu sunmak üzere yollamış, ama bu sahabi Gassanile tarafından şehid edilmişti. Halbuki; “elçiye zeval yoktur” anlayışı gereğince düşman ülkeler bile birbirlerinin elçilerine dokunmazlardı. Hz. Peygamber, ashabına çok düşkündü, onlardan birinin başına bir sıkıntı geldi mi ondan çok rahatsız olurdu. Bu sebeple ashabından birinin küstahça öldürülüşüne seyirci kalamazdı. Hemen 3000 kisilik bir ordu hazırladı. Ordunun kumandanı Zeyd b: Hârise idi. Sayet bu zât şehid düşerse yerine Cafer b. Ebi Talib, o da şehid düşerse Abdullah b. Revâha geçecekti. Düşman önce İslâm’a davet edilecekti, kabul etmez ve cizyeye de razı olmazsa İslâm elçisini öldüren bu cânilerle savaşılacaktı. Peygamberimiz (s.a.s) orduyu Seniyyetü’l-Veda’ya kadar yürüyüp uğurladı.

Halid b. Velid gibi yüksek askerî bir deha ve üstün strateji bilgisine sahip bir kimse de bu savaşa bir nefer olarak katılmıştır. H.8/M.629 yılında İslâm ordusu Medine’den çıkıp Mûte’ye ulaştığında karşılarında Bizans’ın desteğinde Hristiyan Araplardan olusan 100.000 kişilik bir ordu bulmuşlardı. İslâm ordusunun kumandanları meseleyi tartıştılar; geri dönmek, Hz. Peygamber’e haberci yollamak hususlarını görüştüler. Ancak savaş görüşü ağır basmış ve iki ordu karşılaşmıştı. Zeyd. b. Hârise (r.a) şehit düsünce, sancağı, Cafer aldı Ca’fer’in sag eli kesildi; bu sefer sancağı sol eliyle tuttu. Sol eli de kesilince sancagi yine bırakmadı; kesik iki elinin kalan kısımlarıyla sıkıştırarak gögsü arasında tuttu. Nihayet o da şehid düştü. Bundan sonra sevgili Peygamberimizin emrine uyularak sancağı, Sahabenin şâirlerinden Abdullah b. Revâha aldı; o da şiirler söyleyerek harbetti ve şehâdet şerbetini içti. İste bu sırada askerde genel bir çöküntü doğmak üzereydi ki, askerin hemen hepsinin isteği üzerine Hâlid b. Velid kumandayı ve sancağı eline aldı. O gün akşama kadar savaş yapıldıktan sonra Halid, ertesi sabaha kadar sağ kanatta bulunan müslüman askerleri sol kanada, sol kanattakileri sağ kanada, arkadakileri öne ve öndekileri arkaya alarak yerlerinde değişiklik yaptı. Böylece düşmana yeni destek kuvvetleri geliyormuş izlenimini vermek istiyordu. Bir yandan da İslâm ordusunu kesin hezimete uğramaktan ve bütünüyle kılıçtan geçirilmekten korumak için yavas yavas geriye çekiliyordu. Hatta ric’atten evvelki bir hücumunda Hâlid, düşmana bir hayli kayıp verdirmiş ve bol ganimet de elde etmişti. İste bu şekilde İslâm ordusunu Medine’ye sağ-salim geri getirdi. Peygamber Efendimiz bu savaşı Medine’de, olduğu gibi görmüş ve her safhasını minberden müslümanlara anlatmıştı. Sıra ile kumandanların şehadetini anlattıktan sonra sıra Hâlid’e gelince “En sonunda sancağı Allah’ın kılıçlarından bir kılıç aldı ” buyurmuş ve bundan sonra Halid b. Velid’e “Seyfullah” lakabı verilmişti. Hâlid b. Velid diyor ki: “Mûte Savaşında elimde dokuz kılıç parçalandı.” Bu ifadeden Mûte Savaşının ne kadar şiddetli geçtiğini anlıyoruz.

Kaynak: İslam tarihi

image00213.jpg

 

Paylaş:

Yorumlar

“MUTE SAVAŞI” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. perle inci yorum tarihi 29 Kasım, 2012 12:02

    AMAN ALLAHIM;;((TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU*VAROLUNUZ SN.KHAN(*ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN(*–DEMEKKİ İSLAM UGRUNA SAVASAN YİGİTLERİMİZDE MEVCUTMUS *NE YİGİT ÜRETEN MİLLETİZ!-AMA İDEAL İSİN İCİNE GİRİNCE;(–YİGİTLERİMİZİ BİR BİR HARCAMISLAR!BİLHASSA!İSLAHATDAN YANA OLMAYANLARIN OYUNLARI HİİC BİTMEMİŞ:(–TRT*1 DE BİR ZAMANLAR OSMANLI/KIYAMI ZLİYORMUSUNUZ?”GERCİ;bu aralar senaryoyu yumusattırdılar!!??ama..güzel bir plato kurmuslr kocaelinde*BEN İZLİYORUM!BAKINIZ,VE SİZİNDE KRTİGİNİZİ BEKLİYORUM*

  2. perle inci yorum tarihi 29 Kasım, 2012 12:04

    ANLADIMKİ SİMDİ HARİSTİYAN ARAPLAR DEDİKLERİNİZ GALİBA?İNGLZLERLE EL BİRLİGİ YAPANLARMIS!?ÖYLEMİ ACABA?GERCİ FİLİSTİN OLAYINDA İSRAELİN ORAYA YERLESMESİNİ İLK RUSLAR/oradaki masonlar!ORTAYA ATMIS*VE is duyuluncada öldürülmüsler!AMA BUNA RAGMEN İS DEVAM ETMİS!İNGLZ DESTEKLİ:(

Yorum yap