KUR’AN-I KERİM MEALİ (DİYANET)

Yayin Tarihi 27 Şubat, 2008 
Kategori İSLAMİYET

 


BAŞBAKANLIK 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

  KUR’AN-I KERİM MEALİ

SIRA NO

SÛRE ADI

AYET SAYISI

CÜZ

SAYFA

1  

Fâtiha 

0  

2  

Bakara(*) 

286 

1  

3  

Âl-i İmrân(*) 

200 

49  

4  

Nisâ(*) 

176 

76  

5  

Mâide(*) 

120 

105  

6  

En’âm  

165 

127  

7  

A’râf 

206 

150  

8  

Enfâl(*) 

75 

176  

9  

Tevbe(*) 

129 

10 

186  

10  

Yûnus 

109 

11 

207  

11  

Hûd 

123 

11 

220  

12  

Yûsuf  

111 

12 

234  

13  

Ra’d 

43 

12 

248  

14  

İbrahim 

52 

13 

254  

15  

Hicr 

99 

14 

261  

16  

Nahl 

128 

14 

268  

17  

İsrâ 

111 

15 

281  

18  

Kehf 

110 

15 

292  

19  

Meryem 

98 

16 

304  

20  

Tâ-Hâ 

135 

16 

311  

21  

Enbiyâ 

112 

17 

321  

22  

Hac(*) 

78 

17 

331  

23  

Mü’minûn 

118 

18 

341  

24  

Nûr(*) 

64 

18 

349  

25  

Furkân 

77 

18 

358  

26  

Şu’arâ 

227 

19 

366  

27  

Neml 

93 

19 

376  

28  

Kasas 

88 

20 

384  

29  

Ankebût 

69 

20 

395  

30  

Rûm 

60 

21 

403  

31  

Lokman 

34 

21 

410  

32  

Secde 

30 

21 

414  

33  

Ahzâb(*) 

73 

21 

417  

34  

Sebe’ 

54 

22 

427  

35  

Fâtır 

45 

22 

433  

36  

Yâsîn 

83 

22 

439  

37  

Sâffât 

182 

23 

445  

38  

Sâd 

88 

23 

452  

39  

Zümer 

75 

23 

457  

40  

Mü’min 

85 

24 

466  

41  

Fussilet 

54 

24 

476  

42  

Şûrâ 

53 

25 

482  

43  

Zuhruf 

89 

25 

488  

44  

Duhân 

59 

25 

495  

45  

Câsiye 

37 

25 

498  

46  

Ahkâf 

35 

26 

501  

47  

Muhammed(*) 

38 

26 

506  

48  

Fetih(*) 

29 

26 

510  

49  

Hucurât(*) 

18 

26 

514  

50  

Kâf 

45 

26 

517  

51  

Zâriyât 

60 

26 

519  

52  

Tûr 

49 

27 

522  

53  

Necm 

62 

27 

525  

54  

Kamer 

55 

27 

527  

55  

Rahmân 

78 

27 

530  

56  

Vâkı’a 

96 

27 

533  

57  

Hadîd(*) 

29 

27 

536  

58  

Mücâdele(*) 

22 

28 

541  

59  

Haşr(*) 

24 

28 

544  

60  

Mümtehine(*) 

13 

28 

548  

61  

Saff(*) 

14 

28 

550  

62  

Cum’a(*) 

11 

28 

552  

63  

Münâfikûn(*) 

11 

28 

553  

64  

Teğâbun(*) 

18 

28 

555  

65  

Talâk(*) 

12 

28 

557  

66  

Tahrîm(*) 

12 

28 

559  

67  

Mülk 

30 

29 

561  

68  

Kalem 

52 

29 

563  

69  

Hâkka 

52 

29 

565  

70  

Me’âric 

44 

29 

567  

71  

Nûh 

28 

29 

569  

72  

Cin 

28 

29 

571  

73  

Müzzemmil 

20 

29 

573  

74  

Müddessir 

56 

29 

574  

75  

Kıyâme 

40 

29 

576  

76  

İnsan(*) 

31 

29 

577  

77  

Mürselât 

50 

29 

579  

78  

Nebe’ 

40 

30 

581  

79  

Nâzi’ât 

46 

30 

582  

80  

Abese 

42 

30 

584  

81  

Tekvîr 

29 

30 

585  

82  

İnfitâr 

19 

30 

586  

83  

Mutaffifîn 

36 

30 

587  

84  

İnşikâk 

25 

30 

588  

85  

Bürûc 

22 

30 

589  

86  

Târık 

17 

30 

590  

87  

A’lâ 

19 

30 

591  

88  

Gâşiye 

26 

30 

591  

89  

Fecr 

30 

30 

592  

90  

Beled 

20 

30 

593  

91  

Şems 

15 

30 

594  

92  

Leyl 

21 

30 

595  

93  

Duhâ 

11 

30 

595  

94  

İnşirâh 

30 

596  

95  

Tîn 

30 

596  

96  

Alak 

19 

30 

597  

97  

Kadr 

30 

598  

98  

Beyyine(*) 

30 

598  

99  

Zilzâl(*) 

30 

599  

100  

Âdiyât 

11 

30 

599  

101  

Kâri’a 

11 

30 

600  

102  

Tekâsür 

30 

600  

103  

Asr 

30 

601  

104  

Hümeze 

30 

601  

105  

Fil 

30 

601  

106  

Kureyş 

30 

602  

107  

Mâ’ûn 

30 

602  

108  

Kevser 

30 

602  

109  

Kâfirûn 

30 

603  

110  

Nasr(*) 

30 

603  

111  

Tebbet 

30 

603  

112  

İhlâs 

30 

604  

113  

Felâk(*) 

30 

604  

114  

Nâs(*) 

30 

604  

Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine’de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke’de inmiş)tir.

 

Paylaş:

Yorumlar

“KUR’AN-I KERİM MEALİ (DİYANET)” yazisina 3 Yorum yapilmis

 1. edibe yazar yorum tarihi 24 Nisan, 2008 12:03

  Merhaba.

  Size kısa bır hatırlatma yapmak istiyorum.

  Diyanet işlerinden güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgilere göre, Diyanette fetullahçılar tarafından ele geçirilmiştir..
  Dolayısı ile bu görüş meale yansımışmıdır dikkat etmek gerekir.
  Saygılarımla..

 2. mehmet özbay yorum tarihi 20 Ağustos, 2008 15:29

  Tefsirler ve Diyanet
  Sual: Meallerde hata olur mu?
  CEVAP
  Prof. Dr. M.Sait Yazıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı iken, 8 Ocak 1989 gün ve 01/924/008 sayılı açıklamasında (Sadece Başkanlığımızca yayınlanmış olan Kur’an-ı kerim mealinde değil diğer meallerde de, bazı hatalar bulunmaktadır) demişti.

  Hiç hata olmasa bile meale “Allah kelamı” denmez. Kur’an-ı kerimin başka dillere yapılan çevirmelerine Kur’an denmez. Bunlara, Kur’an-ı kerimin meali denir. Bunlar, Kur’an diye okunamaz. Bunları, Kur’an diye okumak sevap olmaz, günah olur. İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyuruyor ki:
  (Kur’an-ı kerim tercümesini, Kur’an-ı kerim yerine okumak haramdır.) [Fetava-i fıkhiyye s. 37]

  Diyanetin hazırladığı (Kur’an-ı kerim ve Türkçe Anlamı) isimli tercümenin önsüzünde deniyor ki:
  Kur’an-ı kerim, Türkçeye değil, hiçbir dile hakkıyla çevrilemez. Kur’an-ı kerimde muhtelif manalara gelen lafızlar vardır. Böyle bir lafzı tercüme etmek, çeşitli manalarını bire indirmek olur ki, verilen tek mananın murad-ı ilahi olduğu bilinemez.

  Dinde reformcuların, (Allah’ın muradı şudur) demeleri cehaletlerini gösterir. Eğer murad-ı ilahi tek olarak anlaşılsaydı, birbirinden farklı mezhepler meydana gelmezdi. Farz Allah’ın emridir. Her çağa göre yazılacak tefsirde abdestin farzları kaç olarak bildirilecektir? Bir hak mezhebe göre açıklansa yenilik olmaz. Farklı açıklansa dini değiştirmek olur. Böyle, içinde şahsi düşünce bulunan tefsirler okunmaz.

  Kur’an-ı kerim hiçbir dile, hatta Arapça’ya bile tercüme edilemez. Herhangi bir şiirin bile, tam tercümesine imkan yoktur. Ancak izah edilebilir. Kur’an-ı kerimin manası tercümeden anlaşılmaz. Bir âyetin manasını anlamak demek, Allahü teâlânın, bu âyette ne demek istediğini anlamak demektir. Bu âyetin herhangi bir tercümesini okuyan, murad-ı ilahiyi öğrenemez. Tercüme edenin, bilgi derecesine göre anlamış olduğunu öğrenir.

  Hangi tercüme olursa olsun, hiçbir Kur’an tercümesinden din öğrenilemez. Dinini öğrenmesi için bir kimsenin eline, en uygun tercümeyi vermek, okyanus ortasında bulunan insana bir tahta parçası vermekten daha kötüdür. Çünkü bu tahta parçası ile insan sahile çıkamayacağı için ölür, imanlı ise Cennete gider. Fakat tercüme ile din öğrenmeye kalkışan, imanını kaybedip Cehenneme düşebilir.

 3. Muhammed ŞEKER yorum tarihi 8 Mart, 2009 08:33

  Bence bu meal insanları yanıltabilir nitelikte.Olayı şöyle izah edeyim.Şu anda Türkiye’de birçok insan,İslam Şeriatının bizzat Kur’an da emredildiğini bilmiyor.Halbuki Allah (C.C) Casiye suresi 18. ayette bizzat şeriat kelimesini kullanıyor ve inananları şeriata uymaları hususunda görevlendiriyor.Ancak bu meal,şeriat kelimesini Casiye suresi 18. ayette tamamen türkçe tercümeli olarak(din yolu) verdiği için insanlarımız aslında şeriatın radikal dinciler tarafından uydurulduğunu sanıyor ve şeriata kahrolsun diyecek kadar imanlarını tehlikeye atıyor.Arapça olarak bu surenin belirttiğim ayetini okuyacak olursanız,Allah (C.C)’ın şeriat kelimesini bizatihi olarak kullandığını ve inananları şeriatla vazifelendirdiğini daha iyi kavrayabilirsiniz.Allah bizi uyuyanlardan,gafillerden,bilgisizlerden değil; hidayete ermişlerden ve şeriata uymuşlardan nasib etsin.Çünkü tek kurtuluş Cenabı Hakkın ifadesiyle budur.Selam ve dua ile….

Yorum yap