603) TÜRKLERİN MEDENİYET TARİHİNDEKİ YERLERİ

Yayin Tarihi 7 Nisan, 2012 
Kategori TÜRK DÜNYASI

 

 

TÜRKLERİN MEDENİYET TARİHİNDEKİ YERLERİ

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ

Uluslararası Askeri Tarih Dergisi, No 87,

Ankara/2007

 

Bu yazının amacı Türklerin insanlığa kazandırdığı değerler olunca, konuya başlamadan önce kültür ve medeniyet nedir? Kültür ile medeniyet arasında ne gibi farklar bulunmaktadır? Kanaatimizce kısaca bunları izah etmekte fayda vardır. Çünkü terimlerin manaları değişik olup, zaman zaman da kullanımlarında yanılgıya düşülüyor. Hakikatte bu konu üzerinde pek çok sosyal bilimci bir  şeyler söylemesine rağmen, henüz ortak bir tanımın da oluşturulamadığını görüyoruz. Bilindiği üzere kültür, sosyolojinin en önde gelen kavramlarından biridir. Latince kökenli bir kelimeden neşet eden kültürün manası “toprağın işlenmesi” demek olup; daha sonraları özellikle Batı dillerinde kazandığı anlam olan “yüksek dereceli bilgi, insan vücudunun ve ruhunun terbiyesi, sanat ve fikir eserlerinin geliştirilmesi” şekliyle Türkçemize girdiğini görüyoruz. Ayrıca bu kelimeye değişik bazı manalar da verilmiştir. Mesela bunları kısaca özetleyecek olursak:

 

(pdf) dosyasını açın: tc3bcrklerin-medeniyet-tarihindeki-yeri.pdf

 

image0017.jpg

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap