585) AL SANA ARŞİV

Yayin Tarihi 3 Aralık, 2011 
Kategori KATEGORİLENMEMİŞ

AL SANA ARŞİV

Daha önceki yazılarında idam edilen Seyit Rıza’nın kukla olduğunu iddia eden Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında o dönemde yaşanan karakol baskını ve 20 askerin şehit olması olayını köşesine taşıdı ve altında Atatürk’ün de imzası olan bir belge yayınladı. 

İngiltere’yi adres gösterdik. Beğenmediler. Buyrun size Türkiye arşivi.

image0013.jpg

“Tunceli vilayeti dahilinde Ovacık Kazası jandarma birliğine tabi Diztaş karakoluna 4/2/938 tarihinde Kalan Aşireti tarafından yapılan taarruz neticesinde şehit edilen karakol komutanı ile 20 jandarma erine ait olup mütaarrızlar tarafından gasbedilen 499 lira değerindeki erzakın bilahare erlerin iaşe bedellerinden ödenmek üzere Ovacık Kazası merkezindeki bakkallardan veresiye olarak alındığı ve bunların Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin iaşe tertibinden verilmesi mümkin olamıyacağı anlaşıldığından, Maliye Vekaleti bütçesinin masarifi gayri melhuza tertibinden verilmesi; Jandarma Genel Komutanlığı’nın işarına atfen Maliye Vekilliği’nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti’nin 23/6/938 tarihli toplantısında onanmıştır.”

İmza?
Reisicumhur, Atatürk. Başvekil, Celal Bayar.

Diyor ki…
Adamlar askerlerimizi şehit etti, üstüne erzakını çaldı, şehitlerimizin bakkallara veresiye borcu kalmasın, derhal ödeyin.

Hikâye anlatmayın. 
Açın şu arşivleri. Bu memleketin, bu milletin… Şehitlerine olan borcunu ödeyin.

YILMAZ ÖZDİL

http://www.ensonhaber.com/yilmaz-ozdilin-ataturk-imzali-dersim-belgesi-2011-12-03.html

 

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap