42) GÜZELLİKTEN NE ANLIYORUZ?

Yayin Tarihi 3 Haziran, 2008 
Kategori SOSYAL

 

GÜZELLİKTEN NE ANLIYORUZ?


 image0011.jpg

Güzellik, Felsefenin bir altbölümü olan estetik’in temel kavramlarından birisidir. Aynı zamanda estetiğin ana konusunu da bir anlamda güzellik kavramı oluşturmaktadır. Buna göre en genel anlamda güzellik, bakanda beğeni ve hoşlanma etkileri bırakan, haz duyumlarını uyaran nesnelerin niteliği ya da özelliği olarak tanımlanır.

Bu eğilim genel olarak estetik gerçekçilik olarak adlandırılır. Öte yandan güzellik duyumunun, nesnenin bir niteliği olmaktansa, öznenin duyumsayış şeklinin yapılanmışlığıyla ilintili olduğu varsayımı vardır. Buna göre güzellik bakılan ile ilgili değil asıl olarak bakış ile ilgilidir. Bu eğilimse estetik öznelcilik olarak adlandırılır. Güzellik kavramının nesnel mi yoksa öznel temelli mi olduğu süre giden bir tartışma konusudur.

Güzelliğin varlık alanı ile bakışın bununla ilişkisi sorunu, estetik kuramların önemle üzerinde durdukları temel meselelerden biridir.

Güzellik ve Doğruluk, Güzellik ve İyilik, Güzellik ve Yücelik, güzel ile ilişkili olarak değerlendirilen öteki konu başlıklarının bazılarıdır. Güzel, güzel olan ve güzellik gibi kavramlar üzerine Platon’dan beri süregelen birtakım tartışma ve değerlendirmeler söz konusu olmakla birlikte, felsefe-içinde güzellik kuramı gibi çok geliştirilmiş bir alan yoktur.

Platon, güzellik konusunu bir İdeal olarak ele alır. Güzellik, güzel kadın duyumunun ideal formudur. Buna göre, güzellik, duyumların ötesinde var olan ve tek tek güzellik duyumlarını şekillendiren bir idea’dır.

Plotinus’a göre güzellik, ilahi akıl’ın dünyadaki yansımasıdır. Aristotales, “güzel olan, salt kendisi için arzulanabilir olandır” demektedir. Ayrıca ona göre, güzellik matematiksel bir orantı gibi ele alınır. Güzel olan kavranabilir olmalıdır ve bu da oran ve ölçü ile ilgilidir.

Güzellik meselesi üzerine Alman felsefesi ve özellikle Alman Romantizmi ile birlikte belirgin bir teorik gelişme döneminin başladığı söylenebilir. Buna göre “güzellik, sonsuzun sonlu olarak kendini göstermesidir“.

Kant, güzellik deneyimini vurgular; burada özne ya da nesneden öte, deneyimin kendisi önemsenir. Çünkü Kant için güzellik, farklı bir felsefi kategori olarak, nesnelerin duyusal görünümleridir ve duyusallık bu anlamda deneyimle ilintilidir. Hegel’de güzelliği bir idea olarak değerlendirmiştir. Bu düşüncede güzellik-doğruluk ilişkisi bir özdeşlik olarak ele alınmaktadır. Güzellik, idea’nın bir sanat yapıtı olarak gerçekleşmesidir.

 

GÜZELLİK ANKETİ:

Yeni nesillerin, basmakalıp güzellik kavramlarının peşinden koşmaktansa, kendi güzelliklerini anlamalarını ve kendine güvenli bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen Dove, gerçek güzellik kavramı odaklı reklam kampanyası çerçevesinde güzelliğe dair ön yargıları sorguluyor…

 

KADINLAR KENDİNİ GÜZEL BULMUYOR Harvard Üniversitesi ve London School of Economics’ten akademisyenlerin rehberliğinde, ABD, S.Arabistan, İngiltere ve Çin dahil 10 ülkede 3 bin kadınla yapılan bir araştırmaya göre kadınların en büyük sorunu, özgüven eksikliği. Kadınların % 98’i kendisini tam olduğu haliyle beğenmiyor.

Her iki kadından birisi güzel kadınların hayatta daha şanslı olduğuna inanıyor.

Kadınların % 60’ı erkeklerin fiziksel olarak beğendikleri kadınlara daha çok değer verdiklerini düşünüyor.

Çoğunluk (% 78) medyanın “güzelliği “sadece fiziksel çekicilik olarak tanımlamaması gerektiğini düşünüyor.

Tüm kadınların % 60’ı toplumun kadınları fiziksel olarak daha güzel olmaya zorladığını düşünüyor.

BİZE GÖRE TÜM İNSANLAR DOĞAL OLARAK GÜZELDİR VE ÖZELDİR…

ÖNEMLİ OLAN BU GÜZELLİKLERİ SEVGİ İLE GÖREBİLMEK…

Paylaş:

Yorumlar

“42) GÜZELLİKTEN NE ANLIYORUZ?” yazisina 2 Yorum yapilmis

  1. akay aktaş-gazeteci yorum tarihi 3 Haziran, 2008 13:57

    Buradaki güzellikten murat yalnızca kadınların güzelliği olmuş.Oysi bir çiçek,bir şiir,bir resim,bir müzik doğal ya da yapay olarak yapılışına bakılmaksızın güzel olabilir.
    Bir diğer şey ise güzel ve doğrunun yanyana vurgulanması.Oysa ikisi çok arklı kavramlardır.Her doğru olan güzel,her güzel de doğru olmayabilir.Bir bebeğin dünhyaya gelişi doğrudur ama hiç de güzel değildir.Ya da bir ameliyat.Bir diş çekimi.Yapılması doğru bir harekettir.Ama kanlıdır.Çirkindir.Bu gözardı edilmiş.selamlarımla.

  2. Nuriye Özdinçer Karakurt yorum tarihi 3 Haziran, 2008 20:14

    “Güzellik estetik gerçekliktir”tanımı kısıtlayıcıdır.”Güzellik”subjektiftir.Herkese göre değişir.Bakış açısına bağlıdır.Güzelliği görebilmek te yetenektir.Veya kişiler görmek istediklerini görürler..Hoşgörülü,olumlu kişiler
    baktıkları şeyde mutlaka güzel bir taraf görürler.

Yorum yap