419) UNUTULAN ZAFER! ANADOLU’NUN TAPUSU OLAN “MİRYAKEFALON”

Yayin Tarihi 25 Eylül, 2009 
Kategori TÜRK DÜNYASI

UNUTULAN ZAFER!

ANADOLU’NUN TAPUSU OLAN “MİRYAKEFALON”

image00150.jpg

Yazımızın başlığı yadırganıp, “Mühim bir zafer nasıl unutulur?” denilmesin!.. Evet, Anadolu’yu Müslüman-Türk’e vatan kılan kat’î büyük zafer bugün maalesef unutulmuştur!
Unutulan bu zafer, Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 Cuma günkü muhteşem Malazgirt Zaferinden tam 105 yıl sonra Sultan 2. Kılıç Arslan’ın Anadolu’nun ortasında Bizans’a karşı kazandığı Miryakefalon Zaferi’dir!

Bugün maalesef gününü dahi bilmediğimiz bu mühim zafer, 1176 yılının Eylül ayında, Eğridir Gölü’nün kuzeyinde bulunan ve o devirde Myrikephalon/Miryakefalon denilen dar, dar olduğu kadar da sarp geçitte kazanılmış ve Miryakefalon zaferiyle Anadolu Müslüman-Türk’e vatan olmuştur!..

Miryakefalon Savaşı’nın muzaffer başkumandanı Sultan 2. Kılıç Arslan, tam adı ile İzzeddin Ebu’l-Feth Kılıç Arslan; Anadolu topraklarını Haçlı ordusunun beşyüzbinine mezar yapan 1. Kılıç Arslan’ın torunu ve Sultan Mes’ud’un büyük oğludur. Babasının 1155’te bizzat taht’a oturttuğu 2.Kılıç Arslan’ın siyasî ve askerî dehâsıyla çeşitli meziyetleri mevzusunda yerli-yabancı bütün kaynaklar ittifak etmişlerdir. Sultan 2. Kılıç Arslan işte bu, yabancıların dahi itiraftan kendilerini alamadıkları kıymetli şahsiyetiyle Haçlı seferlerinden doğan Anadolu’daki buhrana son verip taht’a çıkışının yirmibirinci yılında Miryakefalon Zaferi’yle Bizans’a Malazgirt’ten sonra ikinci büyük darbeyi vurmuş ve Malazgirt’le başlayan Anadolu fütühatı Miryakefalon’la kât’i zafere ulaşmıştır. Bu bakımdan Miryakefalon savaşı bizim olduğu kadar Bizans tarihinde de bir dönüm noktasıdır!..

Hıristiyan âlemi, Malazgirt Zaferimizden beri peşinden koştuğu Müslüman-Türk’ü Anadolu’dan çıkarmak ümidini Miryakefalon’la yitirip kendini müdafaa yollarını ararken ecdadımız, birbirini kovalayan daha nice zaferlerle Anadolu’ya yerleşip, bu topraklara Müslüman-Türk’ün mührünü basmış, daha sonraki devirlerde ise Bizans, üçüncü büyük darbeyi Fâtih Sultan Mehmed Hân’dan yiyerek tarihin sinesine gömülüp kaybolmuştur!..

Malazgirt’te başlayan Anadolu fütuhatını tamamlayan, fakat bugün maalesef unutulmuş olan Miryakefalon Savaşı; Anadolu’da Müslüman-Türk birliğinin kurulup, akıncılarımızın Ege Sahillerine kadar uzandığı ve Sultan 2.Kılıç Arslan’ın “Sultanu’l Muazzam/En Büyük İmparator ” ünvanıyla anılmaya başladığı 1176 yılında, Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’un, içinde Fransız, İtalyan, Macar, Sırp ve hâtta henüz İslâm dairesi içine girmemiş olan Peçeneklerin bulunduğu büyük bir orduyu peşine takıp Müslüman-Türk fütuhatına kat’î bir darbe vurmak hayaliyle o yılın Eylül ayında hâkimiyetimiz altındaki topraklara tecavüz etmesi üzerine başlamış ve Bizans İmparatoru, emrindeki büyük orduya güvenerek öylesine kendinden geçmiştir ki, güya kazanacağı muhteşem zafer(!) neş’esiyle, Sultan 2.Kılıç Arslan’ın eski bir an’aneye uyarak yaptığı Sulh teklifini reddetmiştir!..

Fütuhat yıllarımızdaki faaliyetleriyle tarihimizde mühim bir mevki kazanan Türk Akıncıları, sulh teklifinin Manuel tarafından reddedilmesi üzerine hemen ileri hatlara geçerek, meskûn mahalleri tahrip ile yolları bozup, ani baskınlarla düşmanı yıpratmak vazifesini yerine getirmişlerdir.

Akıncılarımız bu faaliyet içerisinde iken, Sultan 2. Kılıç Arslan altmışbin civarındaki ordusuyla Eğridir gölü kuzeyindeki dar ve sarp Miryakefalon mevkiini tutmuş ve bu geçide giren büyük Bizans ordusu, gününü bilemediğimiz, Eylül ayında burada tamamen kılıçtan geçirilmiştir!..

Müslüman-Türk’ün Malazgirt’le başlayan Anadolu fütuhatını güya durdurmak gayesiyle yola çıkan ve bu hayal ile kendinden geçip sulh teklifimizi reddeden Bizans İmparatoru, güvendiği ordusunun cesetleriyle Miryakefalon geçidinin dolduğunu, beşbin küsur araba içindeki mühimmatın elimize geçtiğini gördüğünde pek ağır tazminatla bu kere sulhe kendisi tâlip olup hayatını zor kurtarmış, türlü hakaretlerle Bizans’a döndükten sonra da, ölümüne dek huzur ve sükûna kavuşamamıştır!

Sultan 2.Kılıç Arslan, Miryakefalon’da kazandığı zaferi başta halîfe olmak üzere, her tarafa gönderdiği fetihnâmelerle müjdelerken, Bağdat’ta halîfenin emriyle muhteşem şenlikler yapılmış ve İslâm aleminin bu mühim zaferi böylesine neş’e ile kutlandığı günlerde, Avrupa mateme bürünüp, Müslüman-Türk’ün Anadolu’yu vatan edişini hayret ve dehşetle kabule mecbur olmuştur!..

Malazgirt’le Anadolu’yu Türk fütuhatına açan ve Miryakefalon Zaferi’yle bu toprakları Müslüman-Türk’e vatan kılanlara bugün bu vesileyle şükran, minnet ve rahmet..
Nur içinde yatsınlar…

BALAKGAZİ LİSESİ

NOT: Miryakefalon Zaferi, 17 Eylül günü kutlanmaktadır.

Paylaş:

Yorumlar

“419) UNUTULAN ZAFER! ANADOLU’NUN TAPUSU OLAN “MİRYAKEFALON”” yazisina 4 Yorum yapilmis

 1. ismail özdemir yorum tarihi 25 Eylül, 2009 16:05

  Avrupa Birliğine girme hayalleri uğrunaAvrupalılara ne tavizler vermedik ki!..Yarın,Avrupalılar;” Malazgirt Zaferini de,İstanbul’un Fethi’ni de kutlamayın!” derlerse,tepeden inme bir emirle yöneticilerimiz,anında bu zaferleri bize unutturma yoluna girerler; aynen camilerden;”ALLAH'(C.C.)IN İNDİNDE EN HAKİKİ DİN;İSLAM DİNİDİR” ayet-i kerimesini sildirdikleri gibi..
  :(((

 2. yakup ÇAKIROĞLU yorum tarihi 7 Ekim, 2009 02:15

  teşekkürler BALAKGAZİ LİSESİ.bu hassasiyetinizin karşısında şükranla eğilmek lazım.malesef unutmaya alışmış bir millet olmuşuz.çok yazık bize.bize bu toprakları bırakan o muhteşem HANEDANLIĞIN son ferdini daha geçenlerde toprağa verdik.hemde ne acıdır onların bize verdiği toprağa bizden vize alarak binbirgüçlükle defnedilebildi.insan kendinden utanası geliyor.

 3. METİN ÇAKIM yorum tarihi 11 Ağustos, 2011 14:55

  BİZ MİLLET OLARAK UYUMAYA DEVAM EDERSEK HERŞEYİ YAPARLAR.

 4. kızılçaylı kızılçaylı yorum tarihi 28 Mart, 2012 22:05

  Anadolu Türk Tarihinde üç savaş vardır. Diğer Tüm Savaşlardan Ayrılır.
  Vatan Kuran
  Vatan Koruyan
  Vatan Kurtaran
  Savaşlar
  Malazgirt-Miryakefalon-Sakarya Meydan Muharebesi

Yorum yap