40) Anadolu ve Çevresinde Kurulan Türk Beylikler-Atabeylikler Dizini

Yayin Tarihi 10 Mart, 2014 
Kategori ANADOLU BEYLİKLERİ VE ATABEYLİKLER

Anadolu ve Çevresinde Kurulan

Türk Beylikler- Atabeylikler Dizini

image001 

Anadolu ve çevresinde kurulan beylikler ve atabeylikler Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletlerinin dönemlerinde oluşmuştur.

Malazgirt Savaşından (26 Ağustos 1071) sonra Anadolu, Türklerin yoğun göçü ve fethi ile yurt edinilmiştir. Aslında Anadolu’nun fetih kapısı Pasinler Savaşı (18 Eylül 1048) ile açılmıştır. Bu savaş 50.000 kişilik Rum, Ermeni, Gürcülerden oluşan Bizans ordusuna karşı 25.000 kişilik Selçuklu Türk ordusu arasında olmuştur. Savaş, Türkler’in kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bizans ordusu imha edilmiş, Bizans ordu komutanı Gürcü Kral Liparit esir alınmıştır. Türk ordusuna Sultan Tuğrul Bey’in üvey kardeşi İbrahim Yınal Beyle, amcaoğlu Kutalmışoğlu Süleyman Bey komuta etmiştir.

Anadolu’nun fethi için görevlendirilen Türk komutanlardan Kutalmışoğlu Süleyman Şah Doğu Anadolu’dan, Batı Anadolu’ya kadar fetih çalışmalarında bulundu. 1075 tarihinde İznik’i Bizanslılardan alarak Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdu. İznik’de başkent oldu. Doğu Anadolu bölgesi de tamamen Türk beylikleri ile yönetilmektedir.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde kurulan beyliklere “Fetih dönemi beylikleri” veya “Birinci dönem beylikler” denmektedir. Bu beylikler, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından kaldırılmış milli birlik sağlanmıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kösedağ Savaşı (3 Temmuz 1243) ile Moğollara mağlup olması, devletin zayıflamasına ve otorite boşluğuna sebep olmuştur. Bundan dolayı Anadolu’da yeniden beylikler dönemi başlamıştır. Bu döneme de “Fetret dönemi beylikler” veya “İkinci dönem beylikler” denilmektedir.

YILMAZ KARAHAN

Fetih Dönemi Beylikler veya 1. Dönem Beylikler:

1-   Mengücek Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/2-mengucek-beyligi/

2-   Çaka Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/3-izmir-caka-beyligi/

3-   Çubukoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/4-cubukogullari-beyligi/

4-   Dilmaçoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/5-dilmacogullari-beyligi/

5-   Danişmend Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/6-danismend-beyligi/

6-   Saltuklu Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/7-saltuklu-beyligi/

7-   İnaloğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/8-inalogullari-beyligi/

8-   Ahlatşahlar (Sökmenliler) Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/9-ahlatsahlar-sokmenliler-beyligi/

9-   Artuklu Beylikleri

https://www.yenidenergenekon.com/10-artuklu-beylikleri/

 

Fetret Dönemi Beylikler veya 2. Dönem Beylikler:

1-   Çobanoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/511-unutulan-turk-beyligi-cobanogullari-1227-1309/

2-   Karamanoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/19-karamanogullari-beyligi/

3-   İnançoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/20-inancogullari-beyligi/

4-   Sahipataoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/21-sahipataogullari-beyligi/

5-   Pervaneoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/22-pervaneogullari-beyligi/

6-   Menteşeoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/23-menteseogullari-beyligi/

7-   Karesioğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/24-karesiogullari-beyligi/

8-   Candaroğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/25-candarogullari-beyligi/

9-   Eşrefoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/26-esrefogullari-beyligi/

10-Germiyanoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/27-germiyanogullari-beyligi/

11-Hamitoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/28-hamitogullari-beyligi/

12-Saruhanoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/29-saruhanogullari-beyligi/

13-Taceddinoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/30-taceddinogullari-beyligi/

14-Emiroğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/31-unutulan-turk-beyligi-emirogullari/

15-Aydınoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/32-aydinogullari-beyligi/

16-Tekeoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/33-tekeogullari-beyligi/

17-Ramazanoğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/34-ramazanogullari-beyligi/

18-Dulkadiroğulları Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/35-dulkadirogullari-beyligi/

19-Eretna Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/36-eretna-beyligi/

20-Kadı Burhaneddin Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/37-kadi-burhaneddin-beyligi/

21-Alaiye Beyliği

https://www.yenidenergenekon.com/38-alaiye-beyligi/

22-Dobruca Beyliği (Balkanlarda kurulan Türk Beyliği)

https://www.yenidenergenekon.com/39-dobruca-beyligi/

NOT: Osmanoğulları da kuruluş itibariyle beyliktir. Anadolu’da milli birliği Osmanlı Devleti sağlamıştır.

 

Büyük Selçuklu Devletinin son dönemlerdeki yönetim zafiyetlerinden dolayı altı bölgede Atabeylikler kurulmuştur.

Atabeylikler:

1-   Zengiler (Musul Atabeyliği)

https://www.yenidenergenekon.com/12-zengiler-musul-atabeyligi/

2-   Böriler (Dımaşk Atabeyliği)

https://www.yenidenergenekon.com/13-boriler-dimask-atabeyligi/

3-   Begtiginler (Erbil Atabeyliği)

https://www.yenidenergenekon.com/14-begtiginler-erbil-atabeyligi/

4-   İldenizliler (Azerbaycan Atabeyliği)

https://www.yenidenergenekon.com/15-ildenizliler-azerbaycan-atabeyligi/

5-   Salgurlular (Fars Atabeyliği)

https://www.yenidenergenekon.com/16-salgurlular-fars-atabeyligi/

6-   Kumaçlar (Horasan Atabeyliği)

https://www.yenidenergenekon.com/17-kumaclar-horasan-atabeyligi/

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap