40) Anadolu ve Çevresinde Kurulan Türk Beylikler-Atabeylikler Dizini

Yayin Tarihi 10 Mart, 2014 
Kategori ANADOLU BEYLİKLERİ VE ATABEYLİKLER

Anadolu ve Çevresinde Kurulan

Türk Beylikler- Atabeylikler Dizini

image001 

Anadolu ve çevresinde kurulan beylikler ve atabeylikler Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletlerinin dönemlerinde oluşmuştur.

Malazgirt Savaşından (26 Ağustos 1071) sonra Anadolu, Türklerin yoğun göçü ve fethi ile yurt edinilmiştir. Aslında Anadolu’nun fetih kapısı Pasinler Savaşı (18 Eylül 1048) ile açılmıştır. Bu savaş 50.000 kişilik Rum, Ermeni, Gürcülerden oluşan Bizans ordusuna karşı 25.000 kişilik Selçuklu Türk ordusu arasında olmuştur. Savaş, Türkler’in kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bizans ordusu imha edilmiş, Bizans ordu komutanı Gürcü Kral Liparit esir alınmıştır. Türk ordusuna Sultan Tuğrul Bey’in üvey kardeşi İbrahim Yınal Beyle, amcaoğlu Kutalmışoğlu Süleyman Bey komuta etmiştir.

Anadolu’nun fethi için görevlendirilen Türk komutanlardan Kutalmışoğlu Süleyman Şah Doğu Anadolu’dan, Batı Anadolu’ya kadar fetih çalışmalarında bulundu. 1075 tarihinde İznik’i Bizanslılardan alarak Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdu. İznik’de başkent oldu. Doğu Anadolu bölgesi de tamamen Türk beylikleri ile yönetilmektedir.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde kurulan beyliklere “Fetih dönemi beylikleri” veya “Birinci dönem beylikler” denmektedir. Bu beylikler, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından kaldırılmış milli birlik sağlanmıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kösedağ Savaşı (3 Temmuz 1243) ile Moğollara mağlup olması, devletin zayıflamasına ve otorite boşluğuna sebep olmuştur. Bundan dolayı Anadolu’da yeniden beylikler dönemi başlamıştır. Bu döneme de “Fetret dönemi beylikler” veya “İkinci dönem beylikler” denilmektedir.

YILMAZ KARAHAN

Fetih Dönemi Beylikler veya 1. Dönem Beylikler:

1-   Mengücek Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/2-mengucek-beyligi/

2-   Çaka Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/3-izmir-caka-beyligi/

3-   Çubukoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/4-cubukogullari-beyligi/

4-   Dilmaçoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/5-dilmacogullari-beyligi/

5-   Danişmend Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/6-danismend-beyligi/

6-   Saltuklu Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/7-saltuklu-beyligi/

7-   İnaloğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/8-inalogullari-beyligi/

8-   Ahlatşahlar (Sökmenliler) Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/9-ahlatsahlar-sokmenliler-beyligi/

9-   Artuklu Beylikleri

http://www.yenidenergenekon.com/10-artuklu-beylikleri/

 

Fetret Dönemi Beylikler veya 2. Dönem Beylikler:

1-   Çobanoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/511-unutulan-turk-beyligi-cobanogullari-1227-1309/

2-   Karamanoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/19-karamanogullari-beyligi/

3-   İnançoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/20-inancogullari-beyligi/

4-   Sahipataoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/21-sahipataogullari-beyligi/

5-   Pervaneoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/22-pervaneogullari-beyligi/

6-   Menteşeoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/23-menteseogullari-beyligi/

7-   Karesioğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/24-karesiogullari-beyligi/

8-   Candaroğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/25-candarogullari-beyligi/

9-   Eşrefoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/26-esrefogullari-beyligi/

10-Germiyanoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/27-germiyanogullari-beyligi/

11-Hamitoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/28-hamitogullari-beyligi/

12-Saruhanoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/29-saruhanogullari-beyligi/

13-Taceddinoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/30-taceddinogullari-beyligi/

14-Emiroğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/31-unutulan-turk-beyligi-emirogullari/

15-Aydınoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/32-aydinogullari-beyligi/

16-Tekeoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/33-tekeogullari-beyligi/

17-Ramazanoğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/34-ramazanogullari-beyligi/

18-Dulkadiroğulları Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/35-dulkadirogullari-beyligi/

19-Eretna Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/36-eretna-beyligi/

20-Kadı Burhaneddin Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/37-kadi-burhaneddin-beyligi/

21-Alaiye Beyliği

http://www.yenidenergenekon.com/38-alaiye-beyligi/

22-Dobruca Beyliği (Balkanlarda kurulan Türk Beyliği)

http://www.yenidenergenekon.com/39-dobruca-beyligi/

NOT: Osmanoğulları da kuruluş itibariyle beyliktir. Anadolu’da milli birliği Osmanlı Devleti sağlamıştır.

 

Büyük Selçuklu Devletinin son dönemlerdeki yönetim zafiyetlerinden dolayı altı bölgede Atabeylikler kurulmuştur.

Atabeylikler:

1-   Zengiler (Musul Atabeyliği)

http://www.yenidenergenekon.com/12-zengiler-musul-atabeyligi/

2-   Böriler (Dımaşk Atabeyliği)

http://www.yenidenergenekon.com/13-boriler-dimask-atabeyligi/

3-   Begtiginler (Erbil Atabeyliği)

http://www.yenidenergenekon.com/14-begtiginler-erbil-atabeyligi/

4-   İldenizliler (Azerbaycan Atabeyliği)

http://www.yenidenergenekon.com/15-ildenizliler-azerbaycan-atabeyligi/

5-   Salgurlular (Fars Atabeyliği)

http://www.yenidenergenekon.com/16-salgurlular-fars-atabeyligi/

6-   Kumaçlar (Horasan Atabeyliği)

http://www.yenidenergenekon.com/17-kumaclar-horasan-atabeyligi/

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap