399) ANT (YEMİN)

Yayin Tarihi 23 Haziran, 2015 
Kategori SİYASİ

ANT (YEMİN)

image001

Ant: Türkçe

Yemin: Arapça

Ant içme nedir?

Kutsal değerler üzerine söz vermedir.

Bugün TBMM’de seçilmiş kişiler “Ant İçecek”

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyet’e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Bizler de bazılarının yeminine şüphe ile bakacağız!

Ve bazı milletvekilleri de bu metnin yemin yerine geçmeyeceğine dair davranış gösterecektir. Aslında bunlara da, ek olarak kutsal kitap üzerine el bastırarak “Vallahi, Billahi, Tallahi ihanet içinde bulunmayacağım, hırsızlık yapmayacağım, rüşvet almayacağım, kul hakkına tecavüz etmeyeceğim, yalan söylemeyeceğim, Devletim ve Milletim için hizmet edeceğim…” gibi yemin ettirmek de gerekli diye düşünüyorum.

25. Dönem Milletvekillerinin yeminlerine sadık kalarak hayırlı hizmette bulunmalarını dilerim.

YILMAZ KARAHAN

Paylaş:

Yorumlar

Yorum yap